Kde je tvoje srdce?

5. října 2018 v 8:33 | Regina.hvMy, ľudia, zvykneme hovoriť: Deti sú na prvom mieste! Moja rodina je na prvom mieste! Milujeme len tých, ktorí milujú nás a ak je niekto proti nám, veľmi ťažko to prehltneme. Priznať si, že som urobil niečo zlé, pokorne, už ani neviem či ešte niekto vie. Skôr v pýche sa človek chváli takými absurditami, že ani tento papier by to nezniesol. Mnohí, ktorí hovoria, že sú deti na prvom mieste, žiaľ, v mnohých prípadoch to tak nie je. Tí, ktorí sa na verejnosti príliš k sebe túlia, v súkromí prežívajú hádky na dennom poriadku. To je to pokrytectvo, o ktorom hovorí Pán Ježiš. Ľudská pýcha, ktorá prerástá až nad samotného človeka. No kto túži po Bohu, a komu sa Pán dá spoznať, vie, že Ho milovať z celého srdca, z celej duše a z celej sily, aj z celej mysle, je viac, ako všetky zápaly a obete. Lebo skrze Neho /Boha/žijeme, dýchame, hýbeme sa. Boh nikdy neoklame nikoho, lebo je Jediný Spravodlivý, Svätý, v Ňom nieto lži, ako v človeku. Ten však, kto neverí že Boh je Živý a Skutočný, nikdy Ho nespozná, lebo vierou pristupujeme k Nemu, s túžbou v srdci po všetkom, čím nás On kŕmi a napája.
Je na život človeku, ak verí, že Pán Ježiš Kristus zomrel aj za teba, za tvoju rodinu, za tvoje deti, priateľov. Vzal na seba aj tvoje hriechy, vyniesol ich na kríž, aby ty, ak veríš v Neho, si ostal žiť.Lebo aj On je Živý a volá všetkých k Sebe. Slová Pána sú pravdivé a znamenajú život. Ak si prežil pokánie od Boha a znovu si sa narodil z Neho, neznamená, že od teraz budeš svoje deti milovať menej ako doteraz. Lebo ich miluješ láskou Krista, ktorú do teba vložil On Sám. No ty, ako znovuzrodený z Boha, vidíš, lebo skrze Jeho Ducha vidíš a aj počuješ, aj Pán ti tak ukazuje, že tvoje rodiny, deti, tvoji priatelia aj blízky, sú v nebezpečenstve, lebo každý, kto neslúži Bohu, slúži tomu zlému. Človek, ktorý nie je znovu narodený z Boha, je v moci satana. Nemôžme slúžiť dvom pánom, Bohu aj mammone!
Koľkí si povedia: Veď ja nič zlé nerobím, chodím aj do kostola, modlím sa, o rodinu sa starám, určite do pekla nepôjdem! Potom, ak neveríš nám, prečo si nečítaš Bibliu? Prosím, daj si konečne vysvetliť, že Pán je Skutočný a je Živý! Je Bohom živých ľudí, nie mŕtvych. Tých, ktorí zomreli, už im modlitby nepomôžu, lebo oni už poznajú pravdu a ak neprijali do svojho srdca Kristovho Ducha, znamená, že neuverili Bohu, nekajali sa z hriechov, boli pyšní, rúhaví, smilnili...
Ak nie si Pánov, súd nad tebou bude hrozný, neuveril si počas celého života Ježišovi Kristovi, ktorý dal dobrovoľne svoj život za mnohých, vzal na seba všetky hriechy nás, ľudí, aby skrze Neho a skrze pokánie mali večný život v kráľovstve Božom. Mnohí sú falošne ubezpečení, že sú na správnej ceste. Ale ak si sa ničoho v živote nevzdal, ak si neustále robíš čo sa tebe páči, nemeníš sa, potom nemôžeš byť Pánov. Buď k sebe úprimný a vyznaj Bohu svoje pochybnosti! Lebo On každému klope na dvere srdca, miluje ťa a volá k tebe. Ty sám musíš prísť k Nemu, nie skrze tretej osoby! Len ty a Ježiš, každý buduje svoj vzťah s Pánom sám. Nedaj sa už klamať!
Dnes mnohé cirkvi tvrdia, že práve oni hlásajú čistú pravdu. Mnoho falošných prorokov vyšlo do ulíc a chcú presvedčiť mnohých o "tej ich pravde, ktorá je na smrť". Každý, kto túži po Bohu, Boh ho pozná a povedie si ho po vyrovnaných chodníkoch a po úzkej ceste. Pán povedal: Moje ovce počujú môj hlas. Naša krajina nie je chudobná, hoci sme sa ocitli na chvoste vo výskume: ktorý štát má koľko bohatých ? Nie sme hladní, máme strechu nad hlavou, vďaka Pánovi vieme, že človek nie je len chlebom živý, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst. Preto žiaľ, mnohí nehľadajú Pána, lebo sa majú dobre. Ale musím povedať, čo ak sa už zajtra niečo stane a ty, pôjdeš pred Boha a preto, že si celý život Boha nectil, nemiloval, netúžil si po Ňom, pôjdeš rovno do pekla, lebo ak Mu neveríš, tam je tvoje miesto a ja veľmi túžim, aby to nebolo tak.
Mnoho ľudí ani netuší, že má hľadať Pána Ježiša Krista aby ostal žiť, aj ak umrie. Lebo veď Pán každému klope na srdce, túži po každom z nás. Jeho láska nemá nijakých hraníc, aj od človeka chce Pán aby svojho Boha miloval. Človek, ktorý nepozná Boha, nepozná svoje hriechy a mnohé nevie ani pomenovať, lebo ich jednoducho nevidí. Pán otvára oči, ktoré sú slepé a uši, ktoré nepočujú, kým sa človek znovu nenarodí z Boha. Duch Boží, ktorého ti pošle Boh, si ťa vedie, vychováva a svedčí o tvojich hriechoch. Uzdravuje tvoju dušu, lebo len ak si zdravý a očistený už počas života na zemi, len vtedy ťa Boh prijme. Ak človek naďalej hreší, žije hriešnym životom, cudzoloží a smilní so svetom, nemohol prežiť pokánie a nemohol sa ani znovu narodiť z Boha. Ak si to človek nevie, alebo nechce priznať, je veľmi pyšné jeho srdce a bez pokory a bázne pred Bohom.
Ak niekto nemiluje brata ktorého vidí, ako môže povedať, že miluje Boha, ktorého nevidí? Ak začne v človeku pracovať démon lží, veľmi ťažko sa ho sám človek zbaví. Mnoho ľudí pochybuje o Bohu, pripisujú Mu rôzne situácie, kde človek zlyhá a vôbec už ťažko pochopia slepé oči, že aj satan dokáže mnohé veci, čím mnoho ľudí zvádza k sebe a mnohí satana žiaľ aj nasledujú.

On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi Novej Zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje. Ak už služba smrti literami do kameňa vyrytá, bola taká slávna, že synovia izraelskí nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej, pre jas jeho tváre, ktorý bol pominuteľný. Akože by služba Ducha nebola omnoho slávnejšia? A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlnenia? Lebo aj to, čo bolo slávne, stráca slávu v porovnaní s touto prenesmiernou slávou. Veď keď je slávne, čo sa pominie, omnoho slávnejšie je, čo zostáva. Keď teda takúto nádej máme, počíname si celkom otvorene, a nie ako Mojžiš, ktorý si položil závoj na tvár, aby synovia izraelskí nehľadeli na koniec toho, čo bolo pominuteľné. Ale ich myseľ sa zatvrdila. Ten istý závoj ostáva totiž až do dnešného dňa, pri čítaní Starej Zmluvy a neodkrýva sa, lebo ho odstraňuje len Kristus. Až podnes, pri čítaní Mojžiša, leží im závoj na srdci. Ale hneď, ako sa človek obráti k Pánovi, závoj padne. Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda.
/Druhý list Korintským, 3:6-17/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama