Taká malá úvaha

4. září 2018 v 8:18 | Regina.hvMám na srdci napísať takú malilinkú úvahu o veciach, ktoré považujem za veľmi dôležité. Preto prosím môjho Pána, Stvoriteľa neba i zeme, i všetkého, čo zem i nebo napĺňa, veď ma v Tvojej pravde, kde niet nijakej tmy. Do mojej mysle vlož myšlienky Tvoje, aby všetko, čo napíšem, bolo v pravde a v Tvojej láske, aby každý, kto číta, po Tebe túžil a žil . Pane, ak chceš, píš Ty. Ďakujem. Amen!
Pýcha človeka žiaľ mnoho krát nepozná hraníc. Tiež som si myslela, aspoň v kútiku mojej duše, že vo mne niet pýchy a tak som klamala nielen seba, ale aj Pána, hoci Pán nás veľmi dobre pozná. Naše zmýšľanie, myšlienky dobré aj tie zlé. Boha nikto nikdy neoklame. My mnohé veci ktoré prežijeme, zapíšu sa v našom srdci, my však postupne, ako plynie čas, zabúdame na mnohé z nich. Niekedy úplnou náhodou si vzpomenieme na niečo a naše spomienky nám Boh pripomenie. Niektorí ľudia zabúdajú na tie zlé veci a v srdci si ponechajú veci radostné. U iných je to opačne, zabudnú na všetko dobré a ich spomienky sa vracajú v podobe zlého prežitia. Len ten, kto má neveriace srdce, si povie, však dajako bolo, a dajak bude! Znovu narodený človek túži zabudnúť na všetky zlé veci, s krásou znovuzrodenia túži po veciach prežitých s Pánom. No vracať sa sústavne niekam späť, pripomínať si žiaľ, plač, trápenie, nás nikam neposunie. Pán veru nechce od nás, aby sme zaspali, ale aby sme bdeli, modlili sa a vzývali nášho Pána, ktorý je požehnaný na veky, Amen.
Tak Sám Boh dáva prebudenie do naších životov, aby sme ostávali s Ním a v Ňom a On ostane v nás. Mnoho krát úplne žasnem nad Božou spravodlivosťou, nad Božou trpezlivosťou ktorú má s nami, žasnem nad láskou Krista, ktorá je bez hraníc. Všetci sme hriešnici, ale tí, ktorí sme srdcom uverili v Božie vykupiteľské dielo, a ktorí sme prežili dotyk nášho Pána, sme očistení Jeho vzácnou krvou. Hriech nepanuje viac nad nami, ak kráčame s Pánom. Vedie a vychováva nás Sám Boh tak, ako nám to zasľúbil už v Starom Zákone, je vidieť v naších životoch zmenu, ktorú Boh s nami už vykonal. My túžime po našom Bohu, Ježišovi Kristovi aj Pán túži po nás. Samozrejme, kráľovstvo Božie je pripravené tým, ktorí Pána poslúchajú. Ten, komu Boh dáva pokánie z mŕtvych skutkov, je na dobrej ceste, lebo Boh začne s ním konať. Teda Boh nás mení tak, ako nám to zasľúbil.
Jeden deň mi manžel naradostený oznámil, že do nášho mesta každú stredu chodia znovuzrodení kresťania na námestie hlásať Evanjelium Pána Ježiša Krista, ktoré je mocou Božou pre každého, kto má otvorené srdce prijať Pána a túži po Bohu. Veľmi som sa radovala, že spoznám nových znovuzrodených kresťanov. Ich svedectvá sú nádherné. Moja radosť ale dlho nevydržala. Vlastne, radovala som sa len do tej chvíle, kým ich kazateľ nezačal hlásať čistú prosperitu! Môj manžel sa po kázni síce ozval, že nesúhlasí s týmto kázaním, ale ten, kto kázal, na všetko mal odpovede, žiaľ. Nikde v Biblii nevidím napísané, že kto spozná Pána, bude bohatý a zdravý, bude sa mu vo všetkom dariť. Ale vidím tam napísané, že nik z ľudí do písma nesmie nič pridať, ale ani ubrať. Tak prečo kážu nepravdu? No, možno chcú prilákať čo najviac ľudí na bohatstvo a dobré žitie.
Predstav si, že ti niekto podá pohár čírej a čistej vody a niekto, ti tam kvapne kvapku otravy. Ako ostaneš živý, vari nezomrieš? Presne toto robí aj oná cirkev. Láka ľudí na klamstvá. Do pravdy zamiešali lož. Oni hovoria pravdu, ale nie čistú pravdu, nie tú Božiu, ale svoju, ktorou sa chcú páčiť ľuďom . Lebo veď čo priláka človeka do cirkvi? Vari nie to, že zdravie a peniaze sa ti budú hrnúť? V cirkvi Pána Ježiša Krista sa ti nemusia hrnúť peniaze, hrnie sa Božia láska a pravda. Lebo kto túži po Živom Bohu, začne čítať Nový Zákon. Sám Ježiš Kristus povedie kresťana, ak Ho tento kresťan bude poslúchať, ak Bohu bude za všetko ďakovať, ak túžbou splynie s Pánom a v modlitbách ostáva s Ním a v Ňom. Aj Pán Ježiš, keď sa opýtal tých, ktorí šli za Ním a počúvali Jeho učenie, no búrili sa proti tomuto učeniu, lebo mu nerozumeli, kto ostane s Ním? Ostali len tí najvernejší, ktorých si Pán vopred vyvolil a to apoštoli. Všetci ostatní boli pobúrení Jeho hovorením o pravde, o tom, ako najsť cestu k Bohu, ktorá vedie jedine skrze Pána Ježiša Krista. Pretože nijakej inej cesty niet.
Nikde nevidím, aby v písme bolo napísané, že budem mať všetkého nadbytok. Načo by mi to aj bolo? Naopak, Pán hovorí, že budeme mať súženie, ale aby sme neprestali v Neho dúfať, lebo Pán premohol svet. Vari nie je náš Boh Ten Najdrahší Drahokam v našom srdci? Vari sa nemáme pre Pána vzdať všetkých zlých žiadostí? Je pravda, že Boh sa o nás stará a nič nám nechýba. Ak niečo nám dáva navyše, máme sa s tým podeliť, alebo aj všetko rozdať. Ochotného darcu miluje Boh. Aj Pavol, či aj Jakub píše, že na nás číhajú rozličné pokúšania a my sa máme aj tak radovať. Prečo? Pretože nech príde na svet hocičo, Boh nám už daroval život v Ňom. Sme ospravedlnený z viery v Ježiša Krista. Môžeš byť aj ty.
Pán sa vzdal všetkého na zemi, schudobnel, aby sme my mohli zbohatnúť. Ale určite nie tak, že potečú peniaze. Lebo nie len chlebom je človek živý, ale každým Slovom, ktoré pochádza od Boha. Zbohatnime duchom, Pán má moc nás previesť úzkou cestou. Keď trochu potrpíme, to nás zocelí v Pánovi.
Minulý týždeň som čítala Mojžišove knihy a moja bázeň pred Bohom je veľká. O tom, ako kráčali púšťou a nikdy neboli s ničím spokojní, reptali, hoci oblak Hospodinov bol s nimi, hoci Mojžiš a aj Áron komunikovali s Bohom. Nič im nechýbalo a oni predsa reptali.Sťažovali sa doslovne na jedlo a zrejme im chýbala aj voda. Preto Hospodin ukázal na palicu, ktorou ak Mojžiš buchne o skalu, voda okamžite potečie z tej skaly. Áno, čo hovorí náš Boh, je všetko pravda, ktorá nehynie. Stala sa ale vec. na ktorú aj dnes je dobré si dávať pozor. Mojžiš buchol do skaly a spýtal sa Izraelcov, či im on má dať vodu!
Mojžiš a jeho brat Áron pred Izraelským národom neposvätili Hospodina, lebo kto im dal vodu? Určite im vodu nedal Mojžiš, ale Hospodin. No oni sa Bohu nepoklonili, nedakovali Mu. Vari v dnešnej dobe niekto ďakuje Bohu za všetko? Ďakuješ Bohu za dary, ktoré ti dal, respektívne dáva? Lebo všetko je od Boha, aj tohoročná bohatá úroda je od Neho. Všetky dobré veci nám dáva náš Boh. Poznám kazateľov, ktorí pred a aj po kázni Bohu ďakujú za vedenie Duchom Svätým. Ale stále nás svojou trpezlivosťou Pán vychováva a verím, že príde čas, keď Bohu vzdáme všetku česť a úctu, ktorá Mu naozaj patrí. Keď sa pred Ním človek pokloní, lebo niet nad Boha nikoho! Pán Ježiš Kristus sa sklonil k nám, narodil sa v tele človeka, aby sme my mohli žiť. Žiť aj vtedy, keď zomrieme. Nezahadzujme také obrovské spasenie! Boha treba poslúchať, nie ľudí! Boha sa treba báť, nie ľudí!
To, čo niektorí robia, Boh vidí. Aká je vaša viera v Boha, ak bez bázne pred Ním hovoríte lži a klamete ľuďom? Začali ste duchom a končíte telom? Ako píše apoštol Ján o znovu narodených kresťanoch,

A vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil, veď pomazanie ktoré ste prijali od Neho / Ježiša Krista/, zostáva vo vás. Ale ako vás Jeho pomazanie učí o všetkom- a ono je pravdivé, a nie lož- a ako vás naučilo, v tom zostávajte!
/Prvý list Jánov 2:27/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama