Září 2018

Dnes a prv

28. září 2018 v 7:17 | ReginahvDnes viem, ako si Ťa vážim a ctím,
lebo nám dávaš duchovný chlieb a Si Spravodlivý a Živý.
Prv som ako dieťa bola,
a hoci som sa do Tvojich rúk odovzdala,
kráčala som v svojom chcení, čo ale na život neni.
Dnes mám bázeň pred Tebou veľkú,
milujem Ťa a túžim činiť Tvoju vôľu.
Prv každá myšlienka bola o Tebe,
Tvoj Svätý hlas prenikol mnou.
Dnes Ťa túžim poznať stále viac
a srdcom počujem Tvoj hlas.
Prv som mnoho sľubovala Tebe, môj Pane,
moje sľuby však boli odviate,
a neodvial ich vietor.
Dnes verím, že nič sľubovať nesmiem,
lebo slová človeka sú slabé,
ak ich človek nedodrží sú hriech.
Prv som kráčala púšťou
Ty si ma kŕmil a napájal vodou živou.
Dnes viem, že človek nevie sám prísť k Tebe,
kým nevyzná Meno Tvoje nahlas a úprimne.
Keď sa ráno zobúdzam,
moja myseľ k Tebe sa utieka,
lebo Ty si Pane, môj Boh a Pán
si tu, si v nás a pri nás a svet Ťa nepozná!
si Pane Skutočný a Živý,
hneď zrána moje srdce vedieš,
pred Tebou každý jeden človek bledne,
lebo Tvoja moc vládne nám.
Túžim snívať o tom,
že ma vychvátiš do nebies,
ako niektorých, ktorých si miloval.
Som slabá, môj sen sa rozplýva a bledne,
ako všetko čo ostáva všedné,
veď Ty si tu stále, si tu aj dnes,
vánok s vôňou Krista vo mne ostane.
Verím, že snívať o Tebe nie je hriešne,
ak túžim po Tebe celým srdcom.
Tvoja láska ma celú napĺňa,
túžim ju rozdať celučkú zo seba.
Som slabšia ako kedykoľvek predtým...
Som k Tebe naveky pripútaná,
môj Pán, Ty si pre mňa Všetkým...Pomalým krokom prichádzam pred Teba,
padám a Ty ma stále zdvíhaš,
ja ruky ku Tebe vzpínam,
si môj Kráľ a si pre mňa Všetkým!
Ty Pane, cez pokánie si mi život dal.
Dal si mi závdavok Tvojho Ducha,
ja patrím Ti, Tvoja som!
Do môjho srdca radosť vkladáš.
Ty ma prepaľuješ ako zlato,
ako ten najvzácnejší diamant.
Ja srdcom verím, že úzkou cestou kráčam,
veď moje srdce je Tvojim chrámom.
Ty si Kráľom všetkých kráľov!
Budem Ťa velebiť Pane už naveky.
Ty si všetko, po čom túži moja duša!
Nestojím o bohatstvo sveta,
túžim byť Tebe verná
a Ty ma obohatíš vierou v Teba...
Chcem sa len v Tebe chváliť,
ó Pane, dal si mi zvláštny pokoj,
očakávam na Teba, na príchod Tvoj.
V srdci mojom lásku vnímam,
Ty si Pane, život môj!
Ty si Pane môj Boh!
Každým dňom chcem k Tebe ísť,
ale stále nedokonalá som,
skrze Krista budem dokonalá v Ňom!

Život ako stroj

21. září 2018 v 18:40 | ReginahvKaždý deň sa niekam všetci ponáhľame. Jeden sa ponáhľa do práce, druhý chce stihnúť škôlku alebo školu, ďalší potrebuje kúpiť rodine raňajky, proste, dnešný človek akoby nevedel pokojne kráčať. Cez prechod pre chodcov sa radšej aj dvakrát pozriem, pretože autá si pridávajú plyn rovno pred ním a nikto na nikoho snáď nechce brať ohľad. V tomto svete je to divné. Ale prečo sa človek ponáhľa až tak, že neberie ohľad na nikoho? Stalo sa mi, že som mala túžbu sa porozprávať s jednou sestričkou, no táto ma nevnímala, dotyčná vôbec nereagovala na moje slová, lebo vidí len seba a svoje sebectvo. Zvolala som: Prosím ťa, stíchni a počúvaj! Nepočuje a ani nevníma. Vnímaš, že všetko je zbytočné, každé jedno slovo, ktoré povieš, sa minie bez účinku. Ale nie je to touto dobou, vždy boli ľudia ktorí si namýšľali že sú niečo viac.
Tam, kde srdcu nevládne Boh, človek si kráča vo vlastnej sile a slúži modle. Múdrosť je dobrá, je to dar od Boha, ak vieš s ňou nakladať podľa Božej vôle. Ak ťa tvoja múdrosť nezvádza na širokú cestu, potom chváľ Pána za Jeho nesmierny dar. Lebo ak Ho nepočúvaš, darmo sa ale budeš namáhať, môžeš si rozdať aj celý majetok, nič ti to nebude platné, lebo človek nebýva ospravedlnený zo skutkov. Možno si chceš žiť podľa svojho, poprípade podľa zákonov sveta, alebo podľa zákonov Božích? No žiť podľa sveta a prispôsobovať sa svetu je nepriateľstvo s Bohom. Tak chcú žiť neveriaci, ktorí hovoria, že nikomu neveria, len sebe samým. Potom sú veriaci, ktorí žijú podľa zákona Božieho, aspoň si to myslia. Zákon je dobrý, ak ten zákon aj plníš a dodržiavaš. Ale ruku na srdce: Kto dokáže dodržať celý zákon? Odpoveď znie: Nikto nedokáže dodržať celý zákon, ani jeden človek. Jediný, kto všetkých desatoro dokázal žiť, bol Ježiš Kristus.
Ale Ježiš nebol len obyčajným človekom, veď Mária, bola naplnená Svätým Duchom a počala bez poznania muža. Až keď porodila Jednorodeného Syna Božieho, mohla mať muža, aj mala, veď v Biblii čítame, že Pán mal aj bratov a aj sestry. Náboženstvo je niečo, čo vymysleli ľudia, lebo sa riadia svojimi zákonmi, ale ani tie svoje nedodržiavajú v mnohých prípadoch. Popridávali do Biblie veci, ktoré nie sú Božím Slovom a nie sú nikomu na život. Pán Ježiš dáva slobodu, ak sa odovzdáš do Jeho rúk, do nijakých iných, ale len do Kristových. Myslím si, že mnoho kresťanov si nahovára že patria Ježišovi Kristovi, ale ak príde ťažšia chvíľa, nezvládajú situáciu, lebo sú bez Pána. Ach, nechápte ma zle, veď ja sama sa teším a radujem, ak stretnem znovu narodeného kresťana, ale mnoho krát si človek len myslí, že je znovuzrodený! Veď satan je inteligentný a vie oklamať všetkých ľudí, ktorí sú Pánovi vzdialení.
Myslím si, že satan aj mnohých dostatočne klame. Niektorí kazatelia, či evanjelisti hovoria, že ak vyznáš Pánovi že Ho prijímaš do srdca, ako svojho Spasiteľa a Pána a veríš, že zomrel aj za tvoje hriechy, automaticky sa o teba postará Pán Ježiš a si spasený. Áno, Biblia tak píše, no verím, že Pán nám nedáva Jeho Ducha len tak, bez túžby po Ňom, bez túžby Mu slúžiť.Boh skúma naše srdcia lebo Boh je Duch a vidí do nás. Vie akí sme, že naše srdcia sú chorobne zatvrdnuté, bez lásky, bez túžby a bez viery v Boha Ježiša Krista. Nemyslím si, že stačí vyznať Bohu slová uvedené vyššie, ak je tvoje srdce prázdne, ak netúži po Kristovi, lebo len On je cesta, pravda a aj život. Nik nepríde k Otcovi, len skrze Krista. Ak si niekto myslí, že našiel Boha a hreší ďalej, bez bázne k Stvoriteľovi a bez lásky k Nemu, nemôže prísť do kráľovstva Božieho. Preto píšem, skúmaj sa, človeče!
V zboroch je fajn, ak všetky srdcia túžia po Pánovi, ale ak tam chodí niekto len preto, aby niekam chodil a príde domov a zabudne na Krista, ako môže povedať že je narodený z Boha? Veď nikde ma tak Boží Duch nenapĺňa Jeho láskou, ako doma v komôrke, keď moje srdce túži po Pánovi Ježišovi Kristovi. Lebo On ma pozná aká som a nikde inde tak nedokážem otvoriť srdce, ako pred Pánom. Niektorí ľudia chodia do kostola a pritom to vôbec neznamená že sú čistí a v Pánovi. Vôbec nemusia byť ani kresťanmi, no oni si myslia, že oklamú Boha, ale neoklamú. Ak nevieš prísť k Pánovi, tak Ho pros, aby ti pomohol! Iste všetci viete, že Pán Ježiš Kristus na zemi pred dvetisíc rokmi hlásal o kráľovstve Božom, o pokání, o pravde, o tom, že začal sa čas milosti Božej nad nami, aby sme sa zmierili s Bohom skrze Krista. Ešte stále je milosť Božia nad týmto pokolením, ak vyznáš Pánovi, že si hriešny človek, ktorý potrebuje Spasiteľa a Boha. Mnohí, ktorí z nejakého dôvodu nevedia prísť k Pánovi, Božie Slovo môžu chápať svojim rozumom, ale nikdy to nie je chápané tak, ako keď ti to Pán zjavuje a ty to chápeš s Ním srdcom.
Lebo čas príchodu Pánovho nie je veľmi vzdialený a kto obstojí pred Ním? Človeku nie je možné, aby sa páčil Bohu. Bohu sa môžeš páčiť len skrze vieru v Neho, ale aj vieru v Boha ti dá On Sám, ak vidí tvoju túžbu po spravodlivosti, po múdrosti Božej, po láske, ktorú by mal vnímať každý človek. Človek sa ponáhľa v tomto svete až tak, že zabudne na Boha. Popritom Boh Ježiš Kristus sa dal ukrižovať za všetky hriechy, teda aj za tie tvoje. Pretrpel hrozné muky, keď Ho bili, opľuli a rúhali sa Mu. On to urobil preto, lebo nás miluje. Mal by si Ho aj ty milovať a prosiť o Jeho Ducha, aby si bol spasený. Aby si zmenil svoje hriešne myšlienky. Aby ti dával Boh pokánie. Aby si sa zmieril s Bohom, skrze Jeho Syna. Vtedy len môžeš byť spasený!
Nikdy nezabudni, že Pán za teba život položil, aby ty si mohol žiť v kráľovstve Božom, preto si Pána ctíme, vážime si Ho a túžime Ho milovať celým svojim srdcom, celou mysľou a celou silou. My vieme milovať preto, lebo On nás Prvý miloval . Teda ak uveríš Bohu, v srdci Ho vyvýšiš nad všetky veci v tomto svete, ak túžiš sa budiť s Jeho menom na perách, povedz Bohu o tom. Vo svete ťa nič tak nebude napĺňať, ako keď Boh ti pošle Jeho Ducha, On si ťa vyučí podľa Jeho vôle.

Taká malá úvaha

4. září 2018 v 8:18 | Regina.hvMám na srdci napísať takú malilinkú úvahu o veciach, ktoré považujem za veľmi dôležité. Preto prosím môjho Pána, Stvoriteľa neba i zeme, i všetkého, čo zem i nebo napĺňa, veď ma v Tvojej pravde, kde niet nijakej tmy. Do mojej mysle vlož myšlienky Tvoje, aby všetko, čo napíšem, bolo v pravde a v Tvojej láske, aby každý, kto číta, po Tebe túžil a žil . Pane, ak chceš, píš Ty. Ďakujem. Amen!
Pýcha človeka žiaľ mnoho krát nepozná hraníc. Tiež som si myslela, aspoň v kútiku mojej duše, že vo mne niet pýchy a tak som klamala nielen seba, ale aj Pána, hoci Pán nás veľmi dobre pozná. Naše zmýšľanie, myšlienky dobré aj tie zlé. Boha nikto nikdy neoklame. My mnohé veci ktoré prežijeme, zapíšu sa v našom srdci, my však postupne, ako plynie čas, zabúdame na mnohé z nich. Niekedy úplnou náhodou si vzpomenieme na niečo a naše spomienky nám Boh pripomenie. Niektorí ľudia zabúdajú na tie zlé veci a v srdci si ponechajú veci radostné. U iných je to opačne, zabudnú na všetko dobré a ich spomienky sa vracajú v podobe zlého prežitia. Len ten, kto má neveriace srdce, si povie, však dajako bolo, a dajak bude! Znovu narodený človek túži zabudnúť na všetky zlé veci, s krásou znovuzrodenia túži po veciach prežitých s Pánom. No vracať sa sústavne niekam späť, pripomínať si žiaľ, plač, trápenie, nás nikam neposunie. Pán veru nechce od nás, aby sme zaspali, ale aby sme bdeli, modlili sa a vzývali nášho Pána, ktorý je požehnaný na veky, Amen.
Tak Sám Boh dáva prebudenie do naších životov, aby sme ostávali s Ním a v Ňom a On ostane v nás. Mnoho krát úplne žasnem nad Božou spravodlivosťou, nad Božou trpezlivosťou ktorú má s nami, žasnem nad láskou Krista, ktorá je bez hraníc. Všetci sme hriešnici, ale tí, ktorí sme srdcom uverili v Božie vykupiteľské dielo, a ktorí sme prežili dotyk nášho Pána, sme očistení Jeho vzácnou krvou. Hriech nepanuje viac nad nami, ak kráčame s Pánom. Vedie a vychováva nás Sám Boh tak, ako nám to zasľúbil už v Starom Zákone, je vidieť v naších životoch zmenu, ktorú Boh s nami už vykonal. My túžime po našom Bohu, Ježišovi Kristovi aj Pán túži po nás. Samozrejme, kráľovstvo Božie je pripravené tým, ktorí Pána poslúchajú. Ten, komu Boh dáva pokánie z mŕtvych skutkov, je na dobrej ceste, lebo Boh začne s ním konať. Teda Boh nás mení tak, ako nám to zasľúbil.
Jeden deň mi manžel naradostený oznámil, že do nášho mesta každú stredu chodia znovuzrodení kresťania na námestie hlásať Evanjelium Pána Ježiša Krista, ktoré je mocou Božou pre každého, kto má otvorené srdce prijať Pána a túži po Bohu. Veľmi som sa radovala, že spoznám nových znovuzrodených kresťanov. Ich svedectvá sú nádherné. Moja radosť ale dlho nevydržala. Vlastne, radovala som sa len do tej chvíle, kým ich kazateľ nezačal hlásať čistú prosperitu! Môj manžel sa po kázni síce ozval, že nesúhlasí s týmto kázaním, ale ten, kto kázal, na všetko mal odpovede, žiaľ. Nikde v Biblii nevidím napísané, že kto spozná Pána, bude bohatý a zdravý, bude sa mu vo všetkom dariť. Ale vidím tam napísané, že nik z ľudí do písma nesmie nič pridať, ale ani ubrať. Tak prečo kážu nepravdu? No, možno chcú prilákať čo najviac ľudí na bohatstvo a dobré žitie.
Predstav si, že ti niekto podá pohár čírej a čistej vody a niekto, ti tam kvapne kvapku otravy. Ako ostaneš živý, vari nezomrieš? Presne toto robí aj oná cirkev. Láka ľudí na klamstvá. Do pravdy zamiešali lož. Oni hovoria pravdu, ale nie čistú pravdu, nie tú Božiu, ale svoju, ktorou sa chcú páčiť ľuďom . Lebo veď čo priláka človeka do cirkvi? Vari nie to, že zdravie a peniaze sa ti budú hrnúť? V cirkvi Pána Ježiša Krista sa ti nemusia hrnúť peniaze, hrnie sa Božia láska a pravda. Lebo kto túži po Živom Bohu, začne čítať Nový Zákon. Sám Ježiš Kristus povedie kresťana, ak Ho tento kresťan bude poslúchať, ak Bohu bude za všetko ďakovať, ak túžbou splynie s Pánom a v modlitbách ostáva s Ním a v Ňom. Aj Pán Ježiš, keď sa opýtal tých, ktorí šli za Ním a počúvali Jeho učenie, no búrili sa proti tomuto učeniu, lebo mu nerozumeli, kto ostane s Ním? Ostali len tí najvernejší, ktorých si Pán vopred vyvolil a to apoštoli. Všetci ostatní boli pobúrení Jeho hovorením o pravde, o tom, ako najsť cestu k Bohu, ktorá vedie jedine skrze Pána Ježiša Krista. Pretože nijakej inej cesty niet.
Nikde nevidím, aby v písme bolo napísané, že budem mať všetkého nadbytok. Načo by mi to aj bolo? Naopak, Pán hovorí, že budeme mať súženie, ale aby sme neprestali v Neho dúfať, lebo Pán premohol svet. Vari nie je náš Boh Ten Najdrahší Drahokam v našom srdci? Vari sa nemáme pre Pána vzdať všetkých zlých žiadostí? Je pravda, že Boh sa o nás stará a nič nám nechýba. Ak niečo nám dáva navyše, máme sa s tým podeliť, alebo aj všetko rozdať. Ochotného darcu miluje Boh. Aj Pavol, či aj Jakub píše, že na nás číhajú rozličné pokúšania a my sa máme aj tak radovať. Prečo? Pretože nech príde na svet hocičo, Boh nám už daroval život v Ňom. Sme ospravedlnený z viery v Ježiša Krista. Môžeš byť aj ty.
Pán sa vzdal všetkého na zemi, schudobnel, aby sme my mohli zbohatnúť. Ale určite nie tak, že potečú peniaze. Lebo nie len chlebom je človek živý, ale každým Slovom, ktoré pochádza od Boha. Zbohatnime duchom, Pán má moc nás previesť úzkou cestou. Keď trochu potrpíme, to nás zocelí v Pánovi.
Minulý týždeň som čítala Mojžišove knihy a moja bázeň pred Bohom je veľká. O tom, ako kráčali púšťou a nikdy neboli s ničím spokojní, reptali, hoci oblak Hospodinov bol s nimi, hoci Mojžiš a aj Áron komunikovali s Bohom. Nič im nechýbalo a oni predsa reptali.Sťažovali sa doslovne na jedlo a zrejme im chýbala aj voda. Preto Hospodin ukázal na palicu, ktorou ak Mojžiš buchne o skalu, voda okamžite potečie z tej skaly. Áno, čo hovorí náš Boh, je všetko pravda, ktorá nehynie. Stala sa ale vec. na ktorú aj dnes je dobré si dávať pozor. Mojžiš buchol do skaly a spýtal sa Izraelcov, či im on má dať vodu!
Mojžiš a jeho brat Áron pred Izraelským národom neposvätili Hospodina, lebo kto im dal vodu? Určite im vodu nedal Mojžiš, ale Hospodin. No oni sa Bohu nepoklonili, nedakovali Mu. Vari v dnešnej dobe niekto ďakuje Bohu za všetko? Ďakuješ Bohu za dary, ktoré ti dal, respektívne dáva? Lebo všetko je od Boha, aj tohoročná bohatá úroda je od Neho. Všetky dobré veci nám dáva náš Boh. Poznám kazateľov, ktorí pred a aj po kázni Bohu ďakujú za vedenie Duchom Svätým. Ale stále nás svojou trpezlivosťou Pán vychováva a verím, že príde čas, keď Bohu vzdáme všetku česť a úctu, ktorá Mu naozaj patrí. Keď sa pred Ním človek pokloní, lebo niet nad Boha nikoho! Pán Ježiš Kristus sa sklonil k nám, narodil sa v tele človeka, aby sme my mohli žiť. Žiť aj vtedy, keď zomrieme. Nezahadzujme také obrovské spasenie! Boha treba poslúchať, nie ľudí! Boha sa treba báť, nie ľudí!
To, čo niektorí robia, Boh vidí. Aká je vaša viera v Boha, ak bez bázne pred Ním hovoríte lži a klamete ľuďom? Začali ste duchom a končíte telom? Ako píše apoštol Ján o znovu narodených kresťanoch,

A vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil, veď pomazanie ktoré ste prijali od Neho / Ježiša Krista/, zostáva vo vás. Ale ako vás Jeho pomazanie učí o všetkom- a ono je pravdivé, a nie lož- a ako vás naučilo, v tom zostávajte!
/Prvý list Jánov 2:27/