Červenec 2018

Listy môjmu Bohu

5. července 2018 v 10:07 | Reginahv


Moje pery napoj básňou,
moje vnútro Tvojim Slovom vzácnym,
lebo skrze Tvoje Slovo je život krásny.
Tam, kde si Ty môj Pane,
túžim aj ja kráčať odovzdane.
Byť takou, ako si bol Ty.
V súžení vytrvať,
Teba sa Pane dotýkať.
Chvíle s Tebou si veľmi ctím.
Radujem sa, keď ma vyslýchaš
a slzy mi padajú ako hrach...
Tak veľmi nás miluješ,
že si sa pre nás ukrižovať dal.
Aká láska je v Tvojom srdci?
Ty ju Bože tak rád rozdávaš!
Tvoja sladká náruč ma volá,
pokoj mi dávaš do života.
Len s Tebou chcem ďalej ísť.
Slzami sa kŕmim každý deň,
lebo sa mi nedá neplakať.
Chvíle s Tebou sú mi veľmi vzácne.
Ty si Vzácny a Živý Boh!
Pane, vždy ma napĺňaj Tvojim Duchom,
nikdy ma neopusť!
Moje srdce naplň až po okraj,
nech Tvoju lásku vnímam stále viac!

Nerátaj moje prehry a pády, môj Pán,
lebo som dlho bola dieťa a nevedela som ísť.
Teraz ale z celého srdca túžim Tvoju vôľu činiť.
Tvoje Meno vyvyšujem v mojom srdci každý deň.

Túžim po Tvojej dokonalej láske!
Prosím ešte mi daj do srdca nádej,
som Tvoja otvorená nádoba,
bez Teba kráčať sa mi nedá.

Tak príď Pane a nauč ma žiť!
Aby som činila vôľu môjho Kráľa,
Tvojho Ducha ovocie Ti túžim k nohám nosiť,
každá chvíľa s Tebou mi je drahá.
Príď Pane Ježiši Kriste, príď!

Len dobrorečenie a chvála
môjmu Bohu každý deň!
Lebo On je mojim Spasiteľom,
umrel aj za môj hriech.
Láskou mi napĺnil srdce,
potom, ako mi pokánie dal.
Túžbou sa chvejem,
lebo Pán Ježiš je Ten,
ktorý mi život dal.
Vedie moje cesty a aj necesty,
ak padnem, dvihne ma môj Kráľ.
Učí ma žiť na tejto zemi,
lebo túžbou po Ňom zomieram.
Preto Ho budem vyvyšovať v srdci,
a prosiť Pána, aby ma viedol.
Jeho cestami chcem kráčať,
Jeho vôľou budem žiť.
Jeho spravodlivosť mi vpísal do srdca,
Jeho láska je skutočná!
Tak túžim zaprieť seba-
aby On mohol žiť.
Sláva Ti Bože! Amen.