Slová života

10. června 2018 v 18:14 | ReginahvSlová, ktoré si mi Bože
do môjho srdca vpísal,
sú na život v nebi...
Bez tých slov,
nik nebude zachránený.
Tie slová z evanjelia
túžim povedať mnohým ľuďom.
Pomôž im Bože,
nech otvoria si celé srdce!
Nech uveria ako malé deti
veď v tých slovách
je život večný...
Rozhorli aj moje srdce!
Učiň ma svetlom pre ľudí,
veď láska z Teba Bože pramení.
Rozhorli srdcia mnohých ešte!
Veď Ty vieš,
kto kdesi v hĺbke srdca
po Tebe Pane túži.
Ty Pane vieš,
komu zasiať zrnko viery
a komu otvoriť myseľ a dušu.
Aby pravdou boli slová Ježiša
lebo On je život pre mnohých.

Lebo tak Boh miloval svet,
že Svojho Jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul,
ale večný život mal každý,
kto verí v Neho.
Lebo neposlal Boh Syna na svet,
aby odsúdil svet,
ale aby ho spasil.
Kto verí v Neho, nebude súdený.
Kto neverí, už je odsúdený,
pretože neuveril v meno
jednorodeného Syna Božieho.
A v tom je súd,
že svetlo prišlo na svet,
ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo.
Lebo ich skutky boli zlé.
Každý totiž, kto zle robí,
nenávidí svetlo a nejde na svetlo,
aby jeho skutky nevyšli najavo.
Ale kto činí pravdu,
ide na svetlo,
aby jeho skutky boli zjavené,
pretože sú v Bohu konané.
/Evanjelium podľa Jána, 3:16-21/
Drahý Otče,
Slová lásky Ti túžim napísať,
slová prosby a všetko, čo chceš Ty.
Túžim Ťa osloviť vo veľkej bázni,
veď Ty si Jediný Živý Boh.
Slová modlitby prosím daj mi,
na pery moje ich polož.
Lebo ctím a vážim si Tvoje Sväté Meno.
Poveď ma skrze modlitby tak,
ako chceš Ty, môj Bože!
Prosím, moje srdce naplň Tvojou láskou,
nech žiari zo mňa Pán Ježiš!
Nech Jeho svetlo mnou prenikne,
lebo verím, že niet viac tmy vo mne.
Veď Ty ma napájaš vodou živou,
všetka moja túžba z Teba plynie.
Túžim Ťa prosiť o mojich synov,
ktorí stále blúdia v tme!
Požehnal si mi ich môj Bože,
vyučil si ma skrze nich láske.
Lebo tak srdce matky miluje
a bázeň má pred Bohom.
Veci denne rieši s Pánom Ježišom.
Prosím, vzhliadni k mojim dvom synom!
Otče Svätý, Ty vieš všetko...
Zasej zrnko viery do ich sŕdc,
nech z obrovskej lásky Božej sa rozplynú!
Veď Ty nás miluješ a požehnávaš,
dvoch synov si mi dal Ty!
Prosím, oživ srdcia mojim synom,
vodou živou ich napoj!
Vyuč ich len Tvojej pravde!
Vyuč ich múdrosti Tvojej---veď...

Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom,
poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.
/Príslovia, 9:10/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama