Boh a my

16. června 2018 v 14:06 | ReginahvV Novom Zákone farizeji a zákonníci ustavične striehli na to, čo Pán Ježiš Kristus urobí, hlavne v sobotu, keďže sobotný deň mali zasvätený Bohu- Hospodinovi a to pôstom, modlitbami a vtedy nik nepracoval, ani otroci v službách pánov. Robili to hlavne preto, aby Pána mohli obžalovať, pretože boli plní závisti a pokrytectva. No verím, že ani v dnešnej dobe by to nebolo inak, keďže zlo v nás stále panuje. Farizeji v Novom Zákone boli Pánovi protivníci. Zákonníci vlastne sú tiež Pánovi protivníci, zachovávajú alebo skôr držia sa Starého Zákona, kde uznávajú až podnes Mojžiša. Židia totiž stále čakajú na to, že Mesiáš ešte len príde. Nechcú veriť, lebo im Boh zaslepil oči, pretože neuverili v Syna Božieho, že Mesiáš- Spasiteľ tu už bol. Veď skutky, ktoré činil, nikdy nijaký človek nedokázal nikdy učiniť.

Vtedy hovoril Ježiš zástupom a svojim učeníkom: Na stolicu Mojžišovu posadili sa zákonníci a farizeji. Čokoľvek by vám hovorili, konajte a zachovávajte, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú, zväzujú ťažké bremená a nakladajú ľuďom na plecia, ale sami nechcú ich pohnúť ani prstom. A všetky svoje skutky konajú, aby ich ľudia videli. Širšími si robia modlitebné remienky a zväčšujú strapce na rúchu, obľubujú si predné miesta na hostinách, prvé miesta v synagógach, pozdravy na námestiach, a to, keď im ľudia hovoria: Majster! Vy si však nedajte hovoriť: Majster! Lebo jeden je váš Majster a vy všetci ste bratia. A nikomu na zemi nehovorte: Otec! Lebo jeden je váš Otec, ten nebeský. A nedávajte si hovoriť: Vodcovia! Lebo jeden je váš Vodca a to je Kristus.
/Evanjelium podľa Matúša, 23: 1-10/

Cez všetky štyri evanjeliá boli farizeji, zákonníci proti Pánovi a keď len mohli, neustále Mu protirečili. Raz Pána obvinili, že jedáva s colníkmi a hriešnikmi. Stalo sa to v dome Léviho, syna Alfeovho. Vtedy odpovedal Pán:

Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych.
/Evanjelium podľa Marka, 2: 17/

V posledných časoch, je veľa zákonníkov, farizejov, ktorí by najradšej Božie dieťa niekam zavreli a vymyli mu mozog. Prepáčte, viem že človek za to nemôže, lebo ak je vedený tým zlým, ak nie je schopný posudzovať čo je od Krista a čo nie je, teda ak je telesný a niet v ňom nijakého svetla, ak odmieta aj to, aby sa pýtal Pána Ježiša, v zlosti je schopný pourážať, vyhrážať sa, súdiť, tak čo tu platí? Žehnám všetkým takýmto ľuďom, ktorí ma nenávidia preto, lebo nechcem počúvať ľudské učenie, ale túžim po Ježišovi a Jeho Slove, ktoré ma posilňuje a sýti v každom čase. Verím, že aj bude. Koľkí sa pokladajú sa "dobrých" a "spravodlivých"! Nechápete, že to tak nie je? My sa s hriechom už narodíme. Každý jeden človek potrebuje prísť k Ježišovi Kristovi, nech je aj najvyšší pre ľudí na zemi! Aj sám veľapoštolský kňaz! Každý jeden človek. Kto toto pochopí, vďaka Bohu. Bohu sláva na veky- vekov!

Zákonníci sa riadia Zákonom a podľa Zákona budú súdení. Chyba je ale v tom, že Zákon nikto z ľudí nedokázal a ani nedokáže nikto nikdy dodržať, dokázal to Pán Ježiš, ale On nie je človekom. Človek už na svet prichádza zlý a sebecký. Ako potom bude Boh súdiť tento svet? Prečo sa potom hovorí, že Ježiš Kristus je Spasiteľ všetkých duší? V Novom Zákone sa apoštoli pomenovali kresťanmi a to platí až podnes a aj bude, kým Pán Ježiš nepríde po druhý krát na zem. Je pravdou, že kresťan už prišiel k Pánovi a má odpustené všetky hriechy. Ak kresťan vie, že mu Boh odpustil hriechy, nebude už viac súdený, ak poslúcha Krista. Ako môže byť presvedčený o odpustení hriechov? Jednoducho to prijal zjavením od Boha. A to je to, čo chcem napísať. Ten, kto uveril Pánovi Ježišovi že umrel na kríži aj za jeho hriechy, a učiní pokánie zo svojich hriechov, Boh mu do srdca pošle Ducha Svätého a človek sa znovu narodí z Boha- kresťan ktorý s láskou a radosťou túži nasledovať svojho Pána Ježiša Krista.
Kresťan je človek, ktorý miluje Boha, lebo ho Boh miloval Prvý. Nie každý, kto hovorí že je kresťan, ním aj skutočne je. Aj ak sa narodil do kresťanskej rodiny, nestáva sa automaticky kresťanom, ani ak ho v rannom detsve pokrstili, ani vtedy, ak tento človiečik navštevoval hodiny náboženstva, toto nie je cesta k Bohu. Ja sama som vyrastala v rodine, kde moja matka bola veriaca a dala ma aj pokrstiť, aj všetky veci okolo som absolvovala, ale musím napísať, Boha som nepoznala. Dnes som počula smiešnu vetu. Ak sa narodíš v garáži, nie je z teba automaticky auto. Jedine vierou v Ježiša Krista prichádzame k Bohu. Jedine tak, že uveríme celým srdcom, celou dušou, celou mysľou v Krista, a tak sa stane jedine vtedy, ak si človek uvedomí, že je zlý a hriešny a bez pomoci Spasiteľa a Boha nebude zachránený pred Božím hnevom. Nik sa nikdy neschová pred Mocným a Všemohúcim Bohom. Boh zostúpil z nebies v podobe Ježiša Krista a dal sa ukrižovať za mnohých, aby mohli žiť. Ježiš bol bez viny, už pred založením sveta existoval a prišiel zachrániť všetkých, ktorí uveria v Neho. Ktorí túžia po živote s Ním v nebesiach a túžia vidieť Jeho tvár. Túžia vidieť ako Boh svojim mocným Slovom činí všetko okolo nás. Veď všetko je od Neho, všetky veci aj živé stvorenia.
No žiaľ, aj v dnešných časoch existujú a snáď sa aj premnožilo mnoho zákonníkov a farizejov, ktorí si hovoria, že však oni sú dobrí a uctievajú falošných bohov. No ale obrazy a nemé sochy ešte nikoho nespasili, ani nikdy nespasia. Kto pozná Živého Boha nebude sa nikdy klaňať modlám! Je tu aj ďalšia vec, ktorú mi Pán ukázal dnes. Ak aj človek pozná Sväté písmo a celý život ho študuje, kým je v tom človeku hnev a posudzovanie, nerozumie tomu slovu, nie je znovuzrodený, lebo ak ho svedomie neupozorní, že tak sa nemá jednať ani s nepriateľom, ako potom? Litera samotná zabíja! Duch je Ten, ktorý oživuje!
Nikdy nikto kto sa spolieha na druhého, že mu vybaví tam hore očistu, pritom sám netúži poznať Živého Pána, nikdy nebude očistený od hriechov, pretože ešte kým má v sebe dušu, potrebuje prísť ku Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus je cesta k Bohu, On je tá Pravda, a On nám dáva život! Je bránou do nebies, je jediný Spasiteľ, Ježiš je vzkriesenie aj život, alfa aj omega a proste Ježiš je náš Pán a Boh. Ak niekto tvrdí, že miluje Boha, ale Ježiš je "len" Synom Božím, potom nevie o čom hovorí a v takom človeku vôbec nie je láska k Bohu. Otec a Syn sú jedno. Nemôže nik milovať Boha a o Synovi Ježišovi nechce počúvať nič. Taký človek nech nehovorí že je veriaci.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama