Viera alebo neviera

2. května 2018 v 4:43 | ReginahvKeď sa hovorí: Dnes, ak počujete Jeho /Boží/hlas,
nezatvrdzujte si srdcia ako pri /onom/ roztrpčení.
Kto to ozaj boli čo počuli a roztrpčovali sa?
Či nie všetci, ktorí vyšli z Egypta pod Mojžišom?
A na koho zanevrel na štyridsať rokov?
Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá padli na púšti?
A komu prisahal, že nevojde do Jeho odpočinku?
Či nie tým, ktorí neposlúchali?
A tak vidíme, že nemohli vojsť pre neveru./List Židom, 3:15-19/

Človek, ktorý verí, že Pán Ježiš Kristus vyniesol na kríž hriechy ľudstva, aby sme mali život v nebeskom kráľovstve, v bázni túži poslúchať Pána celým srdcom. Lebo kto Pána neposlúcha, nemá život a hnev Boží ostáva na ňom. Dnes si človek myslí, že ak navonok žije poriadne, nemá hriechu. Je mnoho takýchto oklamaných ľudí, ktorí trpia samospravodlivosťou. Prísť k Bohu a znovu sa narodiť z Boha, prežiť skutočné pokánie, ktoré zmení tvoj život a tvoje správanie, je na život v nebi. Pokánie dáva Boh, ktorý ak otvorí tvoje svedomie, zúfalo voláš k Nemu aby ti odpustil. Dnešný človek nehľadá Živého Boha a ani nechce veľmi počuť o svojich hriechoch. Lebo sa cíti byť čistý, v pravde a navyše aj múdry. Ak mu svedčím o Bohu, odvráti sa od teba a povie, že si zblúdil ty, nie on. On sa cíti ukrivdený tvojimi rečami. Ak si naopak skrze pokánie uvedomuješ svoju hriešnu podstatu a veríš, že Kristus umrel aj za tvoje hriechy, budeš žiť. Lebo kto je vo svete dobrý a kto je múdry tak, aby nepotreboval Spasiteľa Ježiša Krista?
Kde sa berie v človeku tá odvaha tvrdiť o sebe že nemá hriech? Ak Boh hovorí o všetkých ľuďoch že sme zlí a hriešny, potom sme úplne všetci zlí a aj hriešnici. Lebo kto sa odváži odporovať Všemohúcemu Bohu, ktorý stvoril nebesá a zem Mu je podnožou? Bohu, ktorý drží svojim mocným Slovom pri živote všetko, skrze ktorého je všetko a bez Neho nie je nič? Komu sa dal poznať Skutočný Boh, vie že je pred Ním maličký, možno menší ako ten najmenší mravček. Človek, ktorý nevyznáva Pána Ježiša Krista, zahynie. Lebo nebolo dané iné meno na zemi, skrze ktorého by si žil naveky. Život nie je ani v rozličných bôžikoch, ktoré ľudia uctievajú miesto Boha. Ak v tom nevidia nič zlé, potom sú oklamaní satanom, pretože Živý Boh je Skutočný. On počuje a vidí. Skúmať vo svojom srdci a hľadať pravdu, nežiť svoj život podľa tradícií, ale prísť k Ježišovi Kristovi, je pre každého človeka najviac dôležité. Lebo vtedy bude živý aj ak umrie.
Pokora pred Bohom, ale aj pred blížnym, je Bohu milá, nie pýcha a nie samospravodlivosť. Mnohí ľudia si zapchávajú svoje svrbľavé uši a nechcú počuť nič. Je to im na škodu, lebo odmietli Živého Boha. Nechcú Ho vo svojom živote. Ale ak ti niekto tvrdí, že my, ľudia sa máme mať len dobre a mať dostatok všetkého vo svojom živote, tak si počul falošné evanjelium od falošných prorokov. Pán Ježiš Kristus nemusel byť chudobný. Mohol sa prechádzať medzi ľuďmi v zlatých šatách, veď Otec by Mu to všetko dal! Ale On schudobnel pre nás, aby sme my zbohatli v Ňom a tak mali život v nebeskom kráľovstve. Zbohatli duchom, lebo za peniaze si nikto nekúpi od Boha Jeho Ducha. Duch Svätý je daný pokorným a milujúcim Boha Ježiša Krista. Kto nemá Syna, nemá ani Otca. Pán bol bohatý vo svojich skutkoch, ktorými oslavoval svojho Otca, ktorý bol v Ňom.
Svet nevidí komu bol daný Duch Boží. Ale všetci, ktorí sa znovuzrodili z Boha to vedia. Pretože je v nich Duch Kristov Ježišov, ktorý je spoločný vo všetkých znovu narodených a mení ich charaktery tak, aby vošli cez Syna k Otcovi. V Božích deťoch je spoločný Duch Boží. Preto mnohí synovia a dcéry, ktorým Boh naplnil srdcia Jeho Svätým Duchom, vám túžia hovoriť evanjelium Ježiša Krista, lebo viera je z počutia Božieho Slova. V tom je život, aby človek neostával v tme, ale prešiel z tmy do svetla. Toto sa nemusí udiať nevyhnutne v kostole, veď Boh je všadeprítomný a pozná zmýšľanie každého človeka. Kto počúva Syna Božieho, bude žiť. Kto Ho zaprel, nemá život, ale hnev Boží ostáva na Ňom. Kto pozná Boha, toho pozná aj Boh. On nás učí pokore a trpezlivosti. Poslušnosti sa učíme, keď aj trochu potrpíme. Do svätyne vchádzame očistení Kristovou krvou a kráčame novou a živou cestou. Nekrič že vidíš, lebo mnohí tak kričia, ale uši si zapchávajú a hovoria že poznajú Krista. Kto vie toho toľko, aby mohol povedať že už vie všetko? Mnohí kričia že vidia, ale sú slepí a všetok hriech im ostáva. Otvorte uši a oči svojho srdca, počúvajte a viďte! Lebo kto nepočúva, ten nikdy nebude vidieť. Ak v srdci nemáš túžbu hovoriť o Pánovi Ježišovi Kristovi, potom niečo tu nehrá. Každý znovu narodený človek má túžbu sa neustále vzdelávať, lebo Pán si ho vyučuje.

Miesto Krista sme poslovia, akoby vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme: Zmierte sa s Bohom! Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.
/Druhý list Korintským, 5:20-21/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama