Veriaci a neveriaci

23. května 2018 v 20:12 | ReginahvBolo by nádherné, ak by všetci moji blízky verili v Pána celým svojim srdcom. Všetci, ktorých poznám: moji synovia, nevesty, vnúčatá, priatelia, rodina, susedia...atď. No opak je pravdou. Všetci tvrdia jediné: ale my chodíme predsa do kostola, my sme veriaci! Alebo aj nehovoria nič. Pritom celý deň nik z nich nespomenie Pána a ak, tak v hrešení. Preto hovorím, nik, kto netúži po Pánovi Ježišovi Kristovi, po Jeho pokoji a láske, po Jeho uzdravovacej sile, nie je skutočný veriaci. Lebo Boha máme v srdci, nie len v mysli, čiže v rozume. Prepáčte, že znova píšem tie isté veci. Túžim, aby ste boli zachránení z budúceho ohňa a zasiahnutí Božou láskou. Viem, o čom píšem. Je to len sedem rokov od doby, keď som uverila v Boha celým svojim srdcom. To, čo sa deje potom, je nádherné. Nik neprichádza k Bohu, kým ho Otec nepritiahne. Ale ak niekto vôbec nemyslí na Spasiteľa a Jediného Boha, nikdy Ho nezasiahne Božia láska. Lebo Boh skúma srdce a aj ľadviny, pozná myšlienky ľudí. Verím, že Boh vie, kto túži po Ňom, nielen vo svojich myšlienkach, ale kto túži Pána aj zažívať každučký jeden deň.
Pozrite sa, aké je všetko krásne vo svete! Na obrovské moria, oceány, štíty hôr, na kvety, zvieratá, na človeka, ktorého Boh učinil na svoj obraz. Alebo snáď je tu niekto, kto pohŕda Božím dielom? Veď všetky veci sú od Neho. Uvedomme si zásadnú a neomylnú pravdu, ktorá pochádza tiež od Boha. Skrze Neho žijeme, dýchame a trváme. Všetky naše myšlienky, pohyby, rozhodovanie riadi Boh. Áno. Aj zlé veci dopustí na človeka, ale len preto, aby Ho človek hľadal, On sa dáva nájsť, Boh túži po svojom diele a my sme Jeho dielo. Kedysi dávno učinil človeka vládcom zeme. No človek nedokáže spravodlivo vládnuť tejto zemi, ak ho len nevedie Boh. Preto, lebo človek podľahol satanovmu šarmu, ktorý sľubuje pestrý život na zemi, človek odovzdal vládu diablovi. Lebo Kristus hovorí v evanjeliách, že sa nemôžme mať dobre aj na zemi a aj v nebi. No zdá sa, že každý sa chce mať dobre! Preto človek nekráča s Kristom, ale je oklamaný. Ak si niekto myslí, že v tomto svete mu nič nesmie chýbať a pripisuje to vôli Božej, je na veľkom omyle! Veď kresťan prichádza k Bohu cez mnohé súženia. No všade ti každý núka všetko, aby ti nijaká blbosť v tomto živote nechýbala.
V skutočnosti celá zem patrí Ježišovi Kristovi, no ešte neprišiel Jeho čas, aby si všetko vzal tak, ako Mu Otec zasľúbil. Lebo Jemu odovzdal všetko do Jeho Svätých rúk. Jedného dňa príde, to bude Jeho druhý príchod na zem, keď si vezme aj svoju cirkev, ako svoju nevestu. Vtedy mnohí budú veľmi plakať nad sebou, budú sa veľmi trápiť, že neposlúchli Ježišových svedkov, ktorí im svedčia o tom, že On je Skutočný a Živý Boh. Jediný. Nijaká modla sa Mu nikdy nemôže rovnať. Nijaká vyrezávaná a ani vytesaná z kameňa či uliata zo zlata. Veď čo je modla? Nepočuje ťa a ani nevidí, je nemá lebo ani nehovorí a ty sa k nej modlíš a vzdávaš modlám úctu, ktoré sú dielom ľudských rúk. Nie, mnohí nedokážu veriť, že Boh je Bohom živých ľudí! Po smrti sa postavíš rovno pred Boha- Živého! Nepostavíš sa pred nemé modly, tie nedokážu súdiť. Vlastne nič nedokážu.
V Biblii sa píše, ako má kresťan nasledovať Krista. Žiaľ, nepoznám "zatiaľ" nikoho, kto by šiel za Pánom bez toho, aby nepadal. To ale nevadí, lebo Duch Svätý v tvojom srdci ťa chce viesť. Ale Pán nás volá a hovorí, aby sme zapreli seba a tak Ho nasledovali. Toto je dosť ťažké hlavne v krajinách, kde máme dostatok všetkých vecí, ba aj potravín. Veď niektoré obchody vraj vyhadzujú potravíny na tony! Nič nám nechýba. Ale áno chýba. Slovensko aj ostatné krajiny potrebujú Spasiteľa Ježiša Krista. Všetci Boha potrebujeme, nie modly, ale Živého Boha! Najväčším nepriateľom človeka je jeho ja. Len ja, ja, ja. Ja si to musím kúpiť, ja to chcem a dosiahnem, ja sa postarám o to, aby...ja chcem byť sexi...Ja som predsa vzdelaná a emancipovaná,len ja... A tak je to dookola. Ja, ja a ešte raz ja!
Ak niekto trpí chorobou, ktorá sa volá egoizmus, je veľmi chorý. Odpustite mi, ale egoizmus je určitý druh pýchy a dnes sa veeeeľmi nosí. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Nosí sa dnes vôbec ešte pokora, keď všetci, teda skoro všetci chcú z nejakého dôvodu z davu vynikať? Och, odpustite, kritizujem a posudzujem. No hľadám cestu aby ste pochopili, aký je pre človeka dôležitý Pán. On, Boh, šiel dobrovoľne na kríž za každého človeka, aby človek, ktorý túži po Bohu a skrze pokánie od Boha mohol žiť. Zmierte sa s Bohom, miluje vás. Ale prísť k Bohu je často cesta, ktorú mnohí nevedia nájsť. Prečo? Lebo život s Pánom nie je náboženstvo, ale skutočnosť. Každý človek sám musí prísť k Ježišovi, nik iný to za teba nevybaví. Nech ťa motivuje, že Božia láska je výnimočná a nijaká iná láska sa jej nemôže rovnať.
Verím, že človek zasiahnutý Božou láskou vníma v sebe akýsi pokoj. Napriek rôznym veciam, ktoré chápeme ako súženie, v mojej duši prebýva pokoj a radosť z Ježiša Krista, nášho Pána. Ak ten pokoj nevnímam, je dôležité sa o tom zveriť Bohu, lebo všetko v živote kresťana sa deje skrze toho, že nás Pán uzdravuje a to nás napĺňa radosťou. Pokoj súvisí so svätosťou. Boh chce mať uzdravených a svätých ľudí, zrelých znášať aj utrpenie. Ak kresťan je mnoho krát /myslím si, že to zatiaľ platí pre väčšinu z nás/ nepokojný a plačlivý, nemusí sa jednať vždy o pokánie, ale o akúsi sebaľútosť. Pritom sa môže jednať o veci, napríklad, sklamanie alebo závislosť na niekom alebo aj niečom. V každom prípade Pán Ježiš uzdravuje skľúčené a zranené srdcia a mnoho iných vecí, ktoré človek nedokáže "pustiť z ruky" a to znamená: vzdať sa vecí, na ktorých je moja osoba závislá a preto nedokážem sa pohnúť vpred. Ale máme predsa Pána, ktorý čaká na naše volanie, čaká aj na volanie tých, ktorí ešte neprišli k Nemu a neprežili skutočné pokánie od Boha.

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v Neho, nebude súdený, kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Syna Božieho. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý totiž, kto zlé robí, nenávidí svetlo, a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané.
/Evanjelium podľa Jána, 3,16-21/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama