Pokoj v duši

9. května 2018 v 16:22 | Regina.hvModlitba k Bohu prináša neobyčajný pokoj do duši, ak sa človek modlí k Otcovi Svätému v duchu a pravde. Je to podľa mňa stretnutie s Bohom, lebo máš v srdci Božieho Ducha, pri modlitbe Ho vnímaš naplno. Niekedy ti dá Otec nebeský neobyčajnú radosť a niekedy sa ti slzy valia tak, že by si mohol naplniť aj malú rieku. Túžba splývať s Pánom je v tebe, lebo Boh vypočúva modlitby, ak nie sú zamerané na moje pohodlie, alebo na nezmyselné požiadavky. Ale modlitby ktoré prežívaš s úprimným srdcom, keď prosíš za blízkych, alebo prosíš za svoje deti, či manžela/manželku/, či prosíš za niekoho kto potrebuje pomôcť, kresťan kdesi v srdci vie, že ak verí celým srdcom vo vypočúté modlitby, Boh ich na sto percent vypočuje. Nevypočuté modlitby ale naznačujú, že problém je mnoho krát v nás, lebo nedôverujeme Bohu a nedokážeme si predstaviť, že by nás mohol Otec nebeský počuť a splniť náš sen. Pri modlitbe, ak je skutočne v nej láska k Bohu a k blížnemu, tvoja duša túži chváliť Boha a spievať Mu chvály, písať Pánovi básne plné lásky, hoc nikdy nedokážeš vystihnúť ľudskou rečou tú Jeho lásku a dobrotu Všemohúceho Stvoriteľa.
Úplné naplnenie Jeho Duchom v srdci človeka, je veľká radosť a oslava Boha. Pán Ježiš Kristus ma naplnil Jeho Duchom po troch mesiacoch pokánia a túžby po Ňom. Vtedy sa udialo toľko nádherných vecí, ktorými sa oslávil Boh, že mojou nekonečnou túžbou bolo, aby všetci, úplne všetci Pána Ježiša poznali, veď On sa dáva nájsť, je Skutočný a Živý! A tak som hoci s malou dušičkou, začala hovoriť svedectvo o tom, ako sa mi dal spoznať Pán Ježiš. Myslela som si, že ak sa mi dal spoznať po troch mesiacoch pokánia, všetci začnú hľadať Pána v pokání volať na Neho. Vôbec som nechápala postoje ľudí, ktorí mi neverili ani jedno slovo. Dokonca moje vlastné deti pochybujú, hoci ma poznajú už dosť rokov. Lebo ak by nepochybovali, nie je možné, že by Pán nevidel ich túžbu po Ňom. Už dávno by sa im dal spoznať, lebo sa tak oslavuje. Duša človeka s Bohom, v Jeho prítomnosti je vrcholne šťastná. Niet väčšej lásky ako tej, ktorú ti dáva Pán Ježiš. Žiaľ, pred Pánom pri znovuzrodení som nebola pokorná, vôbec som si neuvedomovala naplno aký veľký zázrak Boh učinil, keď mi daroval milosť. Vtedy som bola v radosti úplne bez seba. Myslela som si, že Pán Ježiš Kristus preto, aká som mi daroval milosť. No viem, že to nie je tak. Boh miluje úplne všetkých ľudí, ale zhovieva, aby Ho hľadali, veď On sa dáva nájsť. Bez Božieho Ducha v srdci, nik neuzrie Boha. Milosť dáva Otec preto, lebo človek celým srdcom uverí v Pána Ježiša Krista a Pán človeku otvorí svedomie. Lebo viera v Boha je z počutia Božieho Slova.
Aj ak som si myslela, že viem čo je láska, ešte vždy neviem. Lebo láska je trpezlivá a ja nie som. Láska je dobrotivá a ja som od dobrotivosti vzdialená. Láska sa nenadúva, nie je sebecká a nie je neslušná.Ešte stále som vzdialená od takej krásy. Veľmi túžim žiť podľa Boha, avšak stále zlyhávam. Lásku nepociťujeme len vo svojich slovách, ale v úplnej oddanosti Pánovi Ježišovi Kristovi. Pri znovuzrodení táto obrovská láska Božia ma naplnila až po okraj. Žiaľ, vtedy som nič nechápala a pritom stačilo ostávať v Kristovi a Jeho, len Jeho sa pýtať: Pane, čo mám robiť? Až o dosť pozdejšie mi Pán ukázal skrze jednu knihu, že Ho mám prosiť o to, aby sa mi dal spoznávať. Vtedy mi začal Boh otvárať oči a ja žasnem nad Božou láskou a Jeho múdrosťou. Vtedy som začala vnímať, aký je Boh mocný a ja som spoznala bázeň pred Bohom. Prešla som púšťou nie jeden krát a mnoho razy som v púšti blúdila, mnoho razy som spadla a Pán ma pozdvihol a vrátil na úzku cestu. Koľko sĺz som vyplakala, kým som spoznala ako túžim veľmi po tom, aby ma Pán Ježiš úplne uzdravil v mojom vnútri. Lebo stále nie som zdravá tak, ako Boh chce.
Pán je moje Všetko. Je najvzácnejšia perla v mojom srdci. Našla som ju, alebo skôr, Pán našiel mňa a ja všetko chcem predať, aby som mala tú drahocennú perlu v srdci. Nikdy nechcem o ňu prísť. Nechcem sa vzpierať Bohu a predsa...Včera som našla starý zvitok papiera a páči sa mi. Je na ňom napísané: Ak v človeku neprebýva Duch Boží, skutky človeka akokoľvek dobré sa môžu javiť svetu ako príkladné, ale nie sú. Sú to mŕtve skutky, konané bez Boha. Týmto sa nechcem nikoho dotknúť, popravde stále dúfam, že mnohí začnú hľadať Krista aj na základe môjho písania o Ňom. Ak máš túžbu Ho spoznať, Toho Svätého a Zvrchovaného, ktorý zomrel aj za tvoje hriechy, aby ty si mohol žiť, ak máš hlad a smäd po Ježišovi silný a túžiš sa Ním sýtiť, jeden deň vytryskne z tvojho vnútra láska Krista Ježiša, nášho Boha a Pána. Pán túži po nás, od nás očakáva len to, aby nás viedol On, nepotrebuje naše služby, ale miluje nás. My nevieme slúžiť Bohu, preto nás chce On viesť. Vtedy prinášame ovocie Jeho Ducha, keď skutky konané sú konané v Bohu. Pán chce od nás, aby sme všetky starosti ktoré nás trápia, odovzdali Jemu. Celé bremeno starostí očakáva že odovzdáme Ježišovi. Neržme silou mocou nič, čo nám bráni prísť k Nemu.
Teda vlastne, ak sa niekto znovunarodí z Boha, je dieťa v Kristovi a Pán si to dieťa chce vychovávať. Aj ak máš päťdesiat rokov a sa znovunarodíš z Boha, tiež si dieťaťom v Kristu, ktoré Boh povedie podľa Jeho vôle, samozrejme, ak Mu to dovolíme. Alebo, kým nezačneme "mudrovať nad Božími vecami". Lebo ak sa cítime byť múdri, nepotrebujeme Pána. Múdry je len Boh. Samozrejme kto prosí o Božiu múdrosť, dostáva sa mu vtedy, ak poslúcha Ježiša Krista. Lebo ak si niekto myslí, že je múdry, odmieta Boha.Preto odovzdajme všetko Jemu, Ktorý nás vykúpil Jeho vzácnou krvou a očistil nás od hriechov, ktoré nás tlačili a nedali nám ani dýchať. Pán Ježiš Kristus nás oslobodil od mnohých vecí a ešte aj chce miesto nás pracovať. Jemu patríme, Jeho sme! On vložil do môjho srdca Jeho Ducha a nepočíta moje skutky, ale tie Jeho. Tým sa Boh oslavuje. Vždy je to sláva Božia, nikdy nie ľudská. Jemu sláva a chvála na veky vekov!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama