Chodenie s Bohom

31. května 2018 v 12:42 | ReginahvChodiť s Bohom sa oplatí. Každý, kto príde ku Pánovi Ježišovi Kristovi, alebo ku komu príde On, náš Pán, prežije znovunarodenie z Boha. Boh miluje všetkých ľudí, aj tých, ktorí nechápu, prečo toto píšem. Stretnúť Pána v tomto živote je veľmi dôležité pre všetkých ľudí, ktorí chcú žiť vo večnosti. To znamená, žiť aj ak zomrieme, ale Pán nám dáva večný život v Ňom. Človek naplnený Duchom Krista má život večný v nebeskom kráľovstve. Prežiť tento nádherný zázrak zmení charakter človeka tak, že túžiš po Bohu celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. Ježiš Kristus sa pre teba stane všetkým, ak Ho vyvýšiš nad veci, ktoré sú ti v tomto živote "zatiaľ" prednejšie. Boh sa preto nehnevá, ale je skutočne čas, aby si sa zobudil a dal priestor vo svojom srdci Bohu, lebo On na to čaká. Boh pre človeka už urobil všetko. Už nečakaj na žiadny zázrak. Lebo už to je nádhera, ak ťa Pán pokrstí Jeho Duchom a ty prežiješ niečo nádherne neopísateľné a zázračné. Boh vzal na seba podobu človeka a prišiel medzi nás. Pán Ježiš Kristus je Ten, skrze koho môžeš prísť k Otcovi Svätému. Hovoril: Kto vidí mňa, vidí Otca, ktorý je v nebesiach. Otec Svätý Pánovi odovzdal všetku moc do rúk a tak, nik nepríde k Otcovi, jedine skrze Ježiša Krista. Pán Ježiš sa narodil preto, aby naše hriechy vyniesol na kríž. Kto príde k Nemu, vezme svoj kríž a vzdá sa modiel na zemi, kto sa znovuzrodí z Neho a prežije pokánie, má život, ak bude Syna Božieho počúvať. Kto skutočne prežije znovunarodenie z Boha, raduje sa v srdci neopísateľnou radosťou. Ako sa toto môže stať? Vtedy, ak si do srdca pripustíš, že tvoje chovanie a myslenie nie je celkom správne a potrebuješ sa stretnúť s Pánom Ježišom, lebo On je Jediný Spasiteľ a naučí ťa správne žiť.
Chodiť s Bohom nie je ťažké, ak Ho poslúchaš od samého začiatku a ak sa skutočne obrátiš k Nemu celým svojim srdcom. Ak je kresťan chorý na duši, čo sme všetci a preto potrebujeme Krista, pre Neho nič nie je nemožné. Už je iná vec, ak sa ťažko vzdávaš modiel vo svojom živote, alebo sa zľakneš. Poznám človeka, ktorý túžil po Pánovi a potom sa stalo niečo, čo malo na človeka väčší vplyv ako Pán, ktorého tento človek zatiaľ nestihol poznať. Tento človek sa zľakol svojho partnera, keď mu začal nadávať: Zbláznil si sa? Už ti celkom šibe? Žiješ v stredoveku? No ten človek sa zľakol a radšej Pána už nespomenul doma. Proste, vzdal sa dobrovoľne večného života, vzdal sa Pána Ježiša Krista a Jeho lásky. Odmietol milosť Božiu a odmietol Spasiteľa a Kráľa všetkých kráľov ktorý je Večný a Jediný živý. Ale ešte stále sa môže obrátiť k Pánovi a prosiť Boha o odpustenie. Boh nás tak miluje a chce, aby naše hriechy boli odpustené. Verte mi, kto nepríde ku Pánovi Ježišovi osobne a sám, nebude žiť a hriech ostáva na ňom. Kresťan, ten skutočný kresťan, ktorý miluje Boha, odovzdá všetko do svätých rúk Kristových. Všetko bremeno Mu odovzdá, lebo Pán nám sľúbil že nás povedie a aj nás vedie, ak Ho počúvame a túžime sa vzdať všetkých vecí, ktoré nám bránia úplne byť blízko Krista Ježiša.
Osobne veľmi túžim kráčať podľa Jeho vôle a podobať sa Mu vo všetkom, byť ako bol On. Jediný Spravodlivý na zemi. Každá ľudská duša, ktorá sa k Nemu priblížila, túži po Ňom, po naplnení Duchom Svätým. Nik nemôže položiť iný základ ako je už položený a tým je: Ježiš Kristus. Skrze Krista je všetko čo je, čo bolo a aj čo bude. Boží chrám je telo Kristovo, ktoré rastie s počtom Ježišových učeníkov, ktorých vedie Sám Ježiš. Chrámy postavené ľudskými rukami sú nie chrámy tie, ktoré v dnešnej dobe Boh požehnal. Boh si stavia chrám On sám a tehly sú živí kresťania, ktorí Ho poslúchajú a milujú a ctia si svojho Boha. Kresťan je ten, ktorý miluje aj svojich súrodencov v Kristu a ak je zrelý v Kristovi, tak dokáže milovať aj nepriateľa. Svojho brata alebo sestru má za viac ako seba. To, čo stavia Boh, človek nikdy nesmie do toho zasahovať, ako to mnoho krát aj vidíme. Proste, kresťania radi vylučujú svojich bratov z cirkvi a tak maria Božie dielo. Nik nesmie búrať Boží chrám, len Boh! Kresťania sa majú spájať, aby dielo Krista rástlo, nie sa vylučovať z nejakých príčin. Veď do srdca človek človeku nevidí. Na to je Boh. Na konci pošle svojich anjelov a oddelia plevy od dobrej úrody. To, čo človek zaseje, nikdy nebude žať. Verím tak, že rúcať Boží chrám nesmie nijaký smrteľník ktorý žije na zemi. Toto právo má vždy Ježiš, nie my.
Niekedy kresťan, seba vôbec nevylučujem, je tak samoľúby, samospravodlivý, že si myslí že on vie a rozumie, ale ani jeden nič nevie, ak mu tak nedá Boh. Lebo ak by vedel, vedel by aj to, že posudzovanie je hriech. Človek sa nedokáže zbaviť myšlienky páčiť sa Bohu, zvlášť, keď sa znovu narodí z Boha a je dieťaťom Božím. Ale človek sa nemôže Bohu páčiť, pre hriechy v ňom. Bez Krista nikto nedokáže prísť k Bohu, vôbec nikto! Svojimi skutkami sa nemôžme Mu páčiť. Naše skutky sú nič, sú slabé. Len skutky konané s Bohom a v Bohu prinášajú ovocie Jeho Ducha. Človek nedokáže priniesť Bohu nič. Jedine samého seba, ak sa odovzdá Pánovi Ježišovi. Jedine ak sa celý odovzdávam svojmu Stvoriteľovi a Spasiteľovi a budem v Neho dúfať a dôverovať Mu. Ak Mu odovzdám seba samého s tým, aby ma uzdravil, lebo veľmi túžim k Nemu prísť. Preto sa túžim vzdať všetkých zlých žiadostí a všetkých ohavných skutkov. Mnohí povedia: Dnes som urobil dobrú vec. Alebo: Dnes som pekne kázal o Kristovi a ešte ďalšie veci. Napríklad: Choval som sa dobre. Ale kresťan bez Pána Ježiša nič nevie sám činiť, vôbec nič. Kresťan nepovie: Zajtra pôjdem tam a tam... Skutočný kresťan povie: Zajtra, ak Pán dá, potom pôjdem tam a tam...Nijaké skutkárčenie, lebo to sú skutky konané bez Boha a nazývajú sa mŕtve skutky. Nikomu neprinášajú život ktorý je v Ježišovi Kristovi. Také skutky nemajú zmysel. Jedine skutky konané s Bohom a v Bohu sú na život a prinášajú veľkú radosť do srdca človeka. Dnes, žiaľ, je mnoho ľudí, ktorí pokladajú Boha za akúsi bájku, za niečo, čo už bolo a nikdy sa to nevráti. Nový Zákon pre mnohých je nepodstatný.
To je silné a nechcem na to ani myslieť. Mám pred Bohom veľkú bázeň a viem, že je Skutočný a Živý. Boh nie je bájka a ani nijaký dedko na oblohe. Boh je všemohúci a mocný. Biblia píše, že Boh je hrozný a oheň Ho predchádza. Vráti sa v podobe Ježiša Krista a každému oplatí podľa toho, ako žil, aký bol k ľuďom. Či miloval Boha a blížneho. Všetci poznajú Boha, hoci to nechcú pripustiť. Poznajú Ho z toho, čo stvoril na zemi a aj vo vesmíre, predsa Ho človek dokáže úplne ignorovať hoci má Boha oslavovať, nerobí tak. Lebo mnohí ani počuť nechcú o Kristovi Ježišovi. Budú chváliť a oslavovať sa navzájom, ale reči o Pánovi nepokladajú za däležité. Uši ich svrbia, ak počujú o Ježišovi. Pritom On je živý Boh a chce každého hriešnika ospravedlniť kým je čas. Boh otvára náruč pretože ťa miluje. Tak zhruba som zhrnula ako prísť ku Ježišovi. Ver mi, ak k Nemu prídeš, On si ťa ďalej povedie Sám. Nepotrebuješ počuť od iných, ako Ho poslúchať, lebo Boh ti otvorí tvoj sluch srdca a vtedy uvidíš veci, ktoré si nevidel nikdy predtým a tvoje srdce naplní Boh radosťou.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama