Životy ľudí

1. dubna 2018 v 10:50 | ReginahvV živote človeka nastávajú rôzne situácie.Kedysi som sa nezamýšľala nad mnohými vecami tak, ako to robím dnes.
Nerozumela som mnohému a nechápala, prečo určitá situácia v niekom vyvolá radosť a v niekom smútok. Moje oči nevideli a moje uši nepočuli. Všímam si ľudí s ktorými prichádzam do kontaktu, ktorých mám vo svojom srdci. Nie sú to vždy kresťania. Mnohí z nich sa zdajú že sú v pohode. Zdajú sa byť pokojní. Ale ak sa s nimi rozprávam zisťujem, že nie sú v pokoji, niektorí sú hromada nervov a nedokážu ani pomenovať svoj problém. Čo ma prekvapuje na tomto, je neschopnosť/aj u kresťanov/ si priznať ani ten najmenší hriech. Ako potom chcú byť zdraví?
Veď v prvom rade ak chcem byť zdravý na duši, musím si to vedieť priznať že v mojom živote sa vyskytol problém, ktorý ma dusí a nedáva mi pokojne spať. Nik z ľudí ti nedokáže pomôcť tak, aby si úplne vyzdravel,jediný Boh ti dokáže pomôcť, ak Ho pozveš do svojho srdca. Niektorí kresťania, ktorí majú tak v láske svoju dušu, že sa nedokážu vzdať svojho JA, aby v nich pôsobil Duch Boží. Potom tým, že neposlúchajú Svätého Ducha, kráčajú vo svojej vlastnej vôli sebeckej a rúcajú všetko, čo im príde do cesty. Zrúcajú mnohé vzťahy a ešte sa tvária urazene. Tak ma to trochu metie. Kde je ovocie Svätého Ducha? Nie, nepíšem, že ja som výnimka. Lebo aj ja som učinila mŕtve skutky, ktoré nikoho nespasia. Ale Pán mi ukázal vždy, ak som prestúpila Jeho vôľu a ja som v pokání Mu ďakovala. Lebo kráčať s Pánom nie je o mne, ale je to vždy o Ježišovi Kristovi.
Všetko, čo nie je od Pána nás vzďaľuje od Neho. Nemusia to byť hrubé hriechy. Stačí, ak tvojou modlou sa stane tvoja žena, či tvoj muž. Si tak závislý na ňom, či na nej, že začneš kontrolovať aj jej poštu, email, facebok, proste všade hľadáš to, čo tam nie je. Hľadáš hriech, neuvedomuješ si to, zmeníš sa na psa. Všetko oňuchávaš a trháš srdce, ktoré nikdy nepomyslelo na to, aby ti ublížilo.
Dnešný uponáhľaný svet chorľavie. Všetko je prvé, len Boh nie. Na Boha dnešný svet čas nemá. Pritom Boh je Ten, ktorý ti dal život a ktorý ťa miluje až tak, že zomrel na kríži za tvoje hriechy, aby každý, kto verí v Krista mal večný život. Ale človek má k Nemu prísť. Otvoriť svoje srdce. Ako? Prísť k Bohu môžeš tak, že začneš sa s Ním rozprávať a Boh ti dá túžbu do srdca po Ňom.
Ježiš Kristus je Ten náš Boh a Jediný Spasiteľ. Niet nikto iný na svete a ani vo vesmíre čo by ťa spasil.
Prísť k Pánovi Ježišovi Kristovi znamená tú najúžasnejšiu vec, aká sa nestane každému človekovi. Ak sa človek stretne s Bohom, /lebo Boh tak chce, a vidí v srdci človeka túžbu po Ňom/, znovu sa narodí z Boha. Znovuzrodenie je nádherné. Znovuzrodenie je také prekrásne, že potom netúžiš po svete ktorý je dočasný, ale po Ježišovi. Túžiš Ho zažívať znova a znova. Toto mnoho náboženstiev nepozná, lebo ich uši sú zastreté. Vyvýšte Pána Ježiša Krista nad všetko, zbavte sa modiel, hovorte s Bohom! Boh počuje a aj odpovie každému, kto celým srdcom po Ňom túži. Samozrejme, nie vždy stačí jedna modlitba, ale niekedy to trvá dlhšie. Záleží na postoji srdca človeka, lebo srdce naše mnoho krát nie je úprimné, ale skrýva v sebe nadradenosť, pýchu a aj pokrytectvo. Pán Ježiš Kristus chce s každým človekom osobný vzťah, založený na láske a úprimnosti. Pán ťa chce v živote viesť, Boh ťa chce viesť! Ak nemáš záujem stretnúť sa s Pánom, nezažiješ znovuzrodenie z Ducha Svätého. Ak odmietneš Pána, nemáš nijaký život. Pán Ježiš v Evanjeliách otvorene hovorí o pekle, kde budú trpieť tí ľudia, ktorí odmietli Krista.
Viem, že mnohým ľuďom je hriech až príliš blízky. Lebo všetci ľudia sa už rodíme hriešni. Ale Pán Ježiš Kristus má moc očistiť každú dušu ktorá Ho prosí úprimne. Lebo už tu na zemi by si mal byť očistený od všetkých hriechov. Po smrti už nikoho nič a ani nikto neočistí. Chcem dodať, aby ste si našli čas čítať Sväté písmo. V Biblii nájde ten, kto úprimne hľadá Boha všetko čo potrebuje. Kto nájde Pána, vie, že našiel svojho Boha a Jediného Spasiteľa všetkých, ktorí sa k Nemu utiekajú. Sám Boh k tebe vystiera svoje ruky a dáva každému ešte nádej. Jedného dňa Pán príde vo všetkej Jeho kráse a moci nad všetkým a všetkými ľuďmi vládnuť nad týmto svetom.

A povedal im Pán Ježiš: Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia. Lebo čo je vysoké ľuďom, je ohavnosť pred Bohom.
/Evanjelium podľa Lukáša, 16:15/

Potom hovoril/Ježiš/:
Čomu je podobné kráľovstvo Božie a k čomu ho prirovnám? Podobné je horčičnému zrnu, ktoré človek vzal a zasial si ho do záhrady. Vyrástlo a bolo veľkým stromom a nebeskí vtáci hniezdili na jeho ratolestiach. A zase povedal: Čomu pripodobním kráľovstvo Božie? Podobné je kvasu, ktorý vzala žena, a zarobila do troch štvrtiek múky, až všetko nakyslo.
/Evanjelium podľa Lukáša, 13:18-21/

A chodil po mestách a dedinách, učil a pobral sa do Jeruzalema. Tu Mu ktosi povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A On im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť. Keď hospodár už vstane a zavrie dvere a vy ostanete stáť vonku a budete klopať na dvere, hovoriac: Pane, otvor nám a on vám odpovie: Nepoznám vás, odkiaľ ste. Vtedy začnete hovoriť: Jedávali a píjali sme s tebou a na našich uliciach si učil. Ale on odpovie: Hovorím vám, neviem odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa, všetci páchatelia neprávosti!Tam bude plač a škrípanie zubov, keď uvidíte, že Abrahám a Izák a Jákob a všetci proroci sú v kráľovstve Božom a vy ste vyhodení von. A prídu od východu i od západu, od severu i od juhu a budú stolovať v kráľovstve Božom. Ajhľa, sú poslední ktorí budú prvými a sú prví, ktorí budú poslednými.
/Evanjelium podľa Lukáša, 13:22-30/

I približovali sa k Nemu samí publikáni a hriešnici, aby Ho počúvali. Ale farizeji a zákonníci reptali a hovorili: Tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. Vtedy povedal im toto podobenstvo: Keby niekto z vás mal sto oviec, a stratil by jednu z nich, či nenechá deväťdesiatdeväť na pustatine a nejde za stratenou kým ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia a potom, príduc domov, zvolá si priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som si nasiel stratenú ovcu. Hovorím vám, taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie ako nad deväťdesiatdeväť spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie.
/Evanjelium podľa Lukáša, 15:1-7/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama