Hľadaj pravdu!

19. dubna 2018 v 7:21 | ReginahvNáš Boh je Ten, ktorý ak sa ti dá spoznať, zamiluješ sa do Neho a neustále dňom i nocou rozjímaš. Nedaj vyhasnúť svojmu srdcu, nedovoľ, aby ochládlo starosťami o tento svet. Pán Ježiš Kristus sa nemôže hodnotiť ako obyčajný človek. Lebo hoci mal podobu človeka, bol v Ňom Boh- Boží Duch. Boh je Duch. Niektorí hovoria, že Pán bol napoly človek a napoly Boh, keď Ho Otec poslal na zem.Sám Pán hovoril, telo nič neosoží, jedine duch človeka, ak prebýva s Božím Duchom v objatí. Mária počala, lebo Duch Svätý naplnil jej vnútro a Mária porodila dieťa menom Ježiš. Vtedy porodila malého Boha, no Pán Ježiš nikdy viac už sa nenarodí ako dieťa, je mocným Bohom. Sám hovoril, Ja som v Otcovi a Otec je vo mne.

Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Reči, čo som vám hovoril, sú duch a život.
/Evanjelium podľa Jána 6:63/

Pamätám sa na chvíle mojej slepoty, keď ako mladé ženy, vtedy tehotné, sme sa uškŕňali so smiechom: To vieš, naplnil ma Svätý Duch. Tieto časy sú chvála Pánovi za mnou, ďakujem Bohu, že On mi aj ukázal, ako je to, ak človeka naplní Svätý Duch. Volá sa to znovuzrodenie a niečo také prekrásne zažije človek raz za život, ak svoj život odovzdá Kristovi Ježišovi.
Pán Ježiš Kristus nikdy nebol len človekom, hoci mal telo človeka, no podobu mal Božiu. Veď skutky, ktoré činil, či Jeho život bez hriechu na zemi, nikdy nijaký človek nedokázal. Ďakujeme Bohu, že aj v dnešných časoch, keď sa ľudia nespoliehajú na Boha, ale na seba, Boh si používa niektorých Jemu oddaných kresťanov. Ak sa to stane tebe, nikdy nepovedz: Teraz nemôžem! Lebo nie je priaznivá chvíľa! V tej chvíli sa tvoje srdce prestane radovať, tvoj duch sa nemôže radovať, pretože si zarmútil Božieho Ducha, ktorého ti dal Boh. Ak si ťa Boh používa, On Sám sa tým oslavuje. Nie je to tvoja chvála, ani sláva, Bohu potrebujeme ďakovať a dobrorečiť v každej situácii, dokonca, aj v tej zlej. Človek sám, ak ho nevedie Kristus, nikdy nedokáže nič učiniť.
Pán Ježiš Kristus nikdy nepovedal, že sa máme mať len dobre. Práve naopak, povedal, že priniesol rozdelenie. Keď vlastní domáci budú proti nemu. Otec proti synovi, nevesta proti svokre, atď... Vo svojom živote, ale aj v živote súrodencov v Kristu vidím takéto rozdelenia a nemusí vždy ísť o prudkú výmenu názorov. Niekedy sa druhá strana len tak odmlčí, prestane ťa vyhľadávať, lebo mu vadia tvoje reči o Kristovi.

Preto, ktokoľvek ma vyzná pred ľuďmi, toho vyznám aj ja, pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach, kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Nenazdávajte sa že som priniesol mier na zem, nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdeliť syna s otcom, dcéru s matkou, nevestu so svokrou. A nepriateľmi človeka budú vlastní domáci.
/Evanjelium podľa Matúša 10: 32-36/

V poslednej dobe, sa mi často stáva, lebo pracujem v takej spoločnosti, že ľudia vyvýšili Máriu až nad nebesá, nad Boha. Vyvýšili ju nad Pána Ježiša. Pritom Mária život nedala Pánovi, život Mu dal Otec Jáhve, Boh Všemohúci, Vševediaci, Zvrchovaný, Múdry, Jediný Živý Boh, ktorý pred stvorením sveta predpovedal dejiny ľudstva a ktoré sa vždy naplnia do bodky. Predpovedal aj príchod Pána Ježiša Krista, Syna Božieho a Spasiteľa Jediného. V Starom zákone hovorí: Ja, ja som Spasiteľ, okrem mňa iného niet.

Vedzte teda vy všetci, aj všetok ľud izraelský, že tento človek stojí pred vami zdravý v mene Ježiša Krista Nazaretského , ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh Ho vzkriesil z mŕtvych. Toto je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia zavrhli, ale ktorý sa stal uholným kameňom. A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané iné meno pre ľudí pod nebom, v ktorom by ste mali dôjsť spasenia.
/Skutky apoštolov 4:10-13/

Služby, teda presne napísane, modloslužby pre Máriu, ktorá sa vraj prihovára za ľudí u Boha, Pána odstránili, je strašná lož! Mária nikdy nikoho nespasí, bola totiž len človekom na zemi, tak ako ja, alebo ty. Uvedom si, že aj satan, ktorý je tu od dávnych vekov, dokáže činiť zázraky. No tie nebudú mať nikdy dlhšiu trvácnosť, pretože nie sú požehnané Bohom- Otcom.Satan sa dokáže premieňať na krásnych anjelov.

Ty sa však nemodli za tento ľud, nevysielaj zaň prosbu ani modlitbu a nenaliehaj na mňa, lebo ťa nevypočujem. Nevidíš, čo vystrájajú po judských mestách, po jeruzalemských uliciach? Deti zbierajú drevo a otcovia zakladajú oheň, kým ženy miesia cesto, aby pripravili koláče kráľovnej nebies a obetujú úliatky iným bohom, aby ma zarmucovali. Či ozaj mňa zarmucujú, znie výrok Hospodinov, či nie skôr seba samých na vlastnú hanbu? Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, vylejem svoj hnev a svoju prchkosť na toto miesto, na ľudí aj na zvieratá, na poľné stromy a na plodiny pôdy. Bude horieť a nezhasne.
/Jeremiáš 7:16-20/

Všetci ľudia na zemi, lebo Boh hovorí, že niet nijakého rozdielu medzi ľuďmi, úplne všetci potrebujeme Pána Ježiša Krista na to, aby nám dal pokánie zo všetkých zlých skutkov a On Jediný sa prihovára u Otca Svätého za nás. On jediný ti dá milosť, ak sa budeš rozprávať s Ježišom Kristom o všetkom. Nestačí len vedieť, že Boh existuje, lebo aj satan je presvedčený o Božej existencii, ale sa pred Bohom trasie. Nestačí chodiť každú nedeľu do kostola, ak tvoje srdce zíva prázdnotou, ak nemiluješ Boha nemáš ani večný život pri Ňom.
Ako ale prísť k Pánovi, veď pre mnohých to vôbec nie je jednoduché. Verím, že ak budeš hovoriť s Pánom každý deň, On ti tvoje srdce naplní túžbou po Ňom. Aj hneď môžeš spoznať Pána, ak tvoja túžba po Bohu je veľká, On o tom vie. Lebo bez pravej viery v Boha sa nemôžeš Bohu páčiť. Bez viery v Boha nie je spasenie.
Na sklonku života mnoho ľudí začne ešte viac navštevovať kostol, mysliac si, že že tak bude spasený. Babka vyjde z kostola a povie: Dnes pán farár krásne kázali. A ja sa opýtam: O čom kázal? Babka rozmýšľa, ale veru nevie o čom bola kázeň. Nezdá sa vám to divné? Mnoho ľudí sa spolieha na iných ľudí, napríklad na kňazov, že im zabezpečia večný život v kráľovstve Božom. Ale tak to nefunguje! Boh s tebou chce mať vzťah založený na láske, nie cez niekoho, ale priamo s tebou! Prečo tomuto nedokážete veriť? Lebo mnohí vôbec v Boha neveria. Len perami vyznávajú Krista, ich srdce je však od Boha veľmi ďaleko.
Pritom Boh od nikoho nie je vzdialený, práve naopak. Skrze Neho žijeme, dýchame a hýbeme sa. Kedy si otvoríš svoje srdce aby si prijal Božieho Ducha? Ak v srdci vnímaš prázdnotu, nie si znovuzrodený, tvoje miesto pre Boha v srdci je stále prázdne. Inak by si sa radoval a miloval. Pán Ježiš ti prázdne miesto v srdci chce naplniť Jeho Duchom. Chce ťa viesť celým životom. Povedz Mu o tom, ako veľmi túžiš po Ňom, po Jeho oslobodzujúcej milosti a láske.

Boh, ktorý stvoril vesmír aj všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba aj zeme, nebýva v chrámoch rukami vybudovaných a nedá si slúžiť ľudským rukám, akoby dačo potreboval, veď On sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko. On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme, stanovil určité časy a hranice ich prebývania, aby hľadali Boha či by ho azda nenahmatali a nenašli. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás. Lebo Ním žijeme, dýchame, hýbeme sa a trváme, ako aj ktorýsi z básnikov povedal: Lebo aj my Jeho rod sme. Keďže sme teda rod Boží, nesmieme si myslieť, že božstvo je podobné zlatu alebo striebru, alebo kameňu, dielu ľudského umenia a dôvtipu. Ale na časy tejto nevedomosti nehľadí Boh, no teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali, lebo určil deň, keď spravodlivo bude súdiť svet skrze Muža na to ustanoveného, a všetkým pomáha veriť v Neho tým, že Ho vzkriesil z mŕtvych.
/Skutky apoštolov, 17: 24-31/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama