Březen 2018

Ako veľmi túžim...

24. března 2018 v 6:15 | ReginahvAko veľmi túžim
priviesť k Tebe ľudí,
ktorí túžia celým srdcom,
celou dušou aj mysľou
po Živom Bohu.
Ktorí chcú počuť Slovo Božie.
Ako veľmi túžim
pomôcť týmto ľuďom,
v mene Ježišovom ich
prebudiť k životu.
Ako veľmi túžim
im ukázať úzku cestu,
no pýcha človeka
ich zvádza na širokú.
Ako veľmi túžim
týmto ľuďom kázať Krista,
no oni si radšej k stolu
modly prinesú.
Ako veľmi túžim,
prosiť o milosť za týchto ľudí
lebo žijú život
plný omylov.
Lebo len Ty si Pane život a láska-
Si vzkriesenie a milosť nám dávaš,
Raz všetci padnú na svoje kolená
pred Tebou...
Lebo Ty Jediný si náš Pán
a Ty Jediný si náš Boh.Nič krásne ani pútavé neviem napísať,
predsa je v mojom srdci
kniha žalmov a chvál.
V mojom srdci prebýva Kráľ,
Jeho srdce s mojim bije,
láskou ma kŕmi môj Kráľ,
vodu živú mi vlieva do žíl.
Môj Kráľ je Ježiš Kristus-
On dobrovoľne umrel aj za moje hriechy.
Keď Ho na kríž pribili,
bola som aj vtedy s Ním.
Bola som v Ňom...
Úplne zasiahnutá Ním,
Jeho láskou spútaná,
Jeho spravodlivosťou chcem žiť.
Moja bytosť zúfalo túži,
po mojom Bohu každý deň.
On je vo mne a ja som v Ňom,
túžim, aby ma len Kristus viedol.
Buď zvelebený náš Pán,
Ty, ktorý život dávaš nám.
Stvoril si zem a nebesá,
naplnil si celú zem.
Budem chváliť môjho Pána,
budem Mu spievať chvály každý deň...Len tak si chodím,
otvorím oči a pohľadom svojim
hľadám Krista.
Toho Živého a ukrižovaného Pána,
ktorý od veľkej lásky zomrel za nás...
Viem, že prebýva v mojom srdci
a predsa sa niekedy cítim sama.
Túžim od lásky nevedieť spávať.
Túžim Ťa milovať najviac zo všetkých žien.
Prosím Pane, príjdi a naplň môj sen.
Lebo ma vedieš-
ja sama neviem kráčať.
Bez Teba som ako láva.
Prosím, Pane, nikdy ma neopusť!
Príď, Pane Ježiši Kriste, príď!

Listy môjmu Bohu

2. března 2018 v 9:29 | ReginahvZima sa pomaly končí
a môj Pán ma posiela preč...
Kde v Mene Krista poviem ľuďom,
tú nádhernú zvesť.
Kde budú srdcom počuť
a celým srdcom túžiť po Kristovi,
kde sa znovuzrodia
a budú patriť Ježišovi.
On- Láska z nebies
túži po každom jedincovi.
Veď ak sa znovuzrodíš z Neho,
tvoje hriechy budú odpustené už dnes.
Boh ti povie: Choď, ale viac už nehreš!
Naplnenie Svätým Duchom
ti do srdca vloží lásku,
radosť a pokoj Boží.
Jeho Duch ťa chce sprevádzať každý deň.
Hovor s Ním a On ťa
Jeho láskou naplní už dnes...Len Ty si Pane Ten,
na Koho sa túžim obracať,
ak túžim pochopiť nejaký sen,
či hovoriť s Tebou chcem...
Len Ty si Pane Ten,
Kto láskou mi naplnil srdce,
radosťou v Duchu Tvojom,
spievať a tancovať chcem!
Budem spievať o láske k Tebe,
lebo veľmi túžim ísť k Tebe!
Moje srdce je otvorené Tebe-
Tvoja náruč ma volá k Tebe.
Tak vojdem-
a radosť v mojej duši
splynie s Tebou,
lebo Ty si môj Boh
a ja túžim, aby si ma Ty viedol.
V slzách Ťa prosím:
Bez Teba neviem nič,
prišla som ku krížu
a ďalej túžim s Tebou ísť!
Ty môj Boh- Pán Ježiš-
túžim kráčať v Tebe,
podľa vôle môjho Pána,
ostávaj prosím vo mne!
Každá chvíľa s Tebou mi je drahá...V tichu ktoré vnímam,
nie je nikto a nič,
len môj Pán Ježiš.
Len Ty môj Pane tu so mnou bývaš!
Večeriame spolu
a Tvoj Duch so mnou splýva.
V nádhernom tichu myšlienok
Tvoj Duch vedie záplavu slov,
modlitieb nádherných.
Ja Ti Pane ďakujem
veď túžim hovoriť k Otcovi,
ako ma Tvoj Duch povedie...
Lebo len Ty vieš Pane,
o čo mám prosiť.
Len Tvoju vôľu túžim činiť-
každý jeden deň.
Môj Milovaný Boh- Pán Ježiš...