Chrámy a srdcia

20. února 2018 v 8:28 | ReginahvKeď kráľ Dávid ostarel, jeho syn Adónija začal kraľovať sám, bez požehnania. Obetoval mnohé zvieratá Hospodinovi a pozval si aj bratov, okrem Šalamúna. Kráľ Dávid o tom ale nič nevedel. Keď prorok Nátan vstúpil k Dávidovi a mu oznámil, že jeho syn Adónija začal svojvoľne kraľovať, vtedy Dávid oznámil, že kráľom sa stane jeho syn Šalamún. Potom kňaz pomazal Šalamúna olejom a všetok ľud volal kráľovi na slávu. Ľudia sa tak radovali, že z ich hlasu pukla zem. Tak Šalamún začal kraľovať, upevňoval kráľovstvo a miloval Hospodina, Boh bol s Ním. V Gibeóne sa vo sne ukázal Hospodin Šalamúnovi a pýtal sa ho, čo mu má dať. A Šalamún odpovedal takto:
Ty, Hospodine, Bože môj, si učinil kráľom svojho služobníka po mojom otcovi Dávidovi. Ja som však mladý človek. Neviem vychádzať, ani vchádzať. Tvoj služobník je uprostred Tvojho ľudu, ktorý si si vyvolil, mnohého ľudu, ktorý nemožno zmerať a ani spočítať pre množstvo. Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval Tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého, veď kto bude môcť spravovať tento Tvoj mohutný ľud?
Pánovi sa zapáčilo, že si Šalamún žiadal toto. Vtedy mu Boh riekol: Pretože si si žiadal toto, a nežiadal si si ani dlhý život, ani bohatstvo, ani životy svojich nepriateľov, ale si si žiadal schopnosť porozumieť a poslúchnuť právo, hľa, učiním podľa tvojej žiadosti. Dávam ti múdre a chápavé srdce, takže tebe rovného nebolo ani pred tebou, ani po tebe nepovstane taký, ako si ty. Dám ti aj to, čo si nežiadal- bohatstvo i slávu. Takže za všetkých tvojich čias nebude ti medzi kráľmi nikto rovný. A ak budeš chodiť po mojich cestách, teda budeš zachovávať moje ustanovenia a príkazy, ako chodieval tvoj otec Dávid, predĺžim aj tvoje dni.
/Prvá kniha kráľov, 3:7-15/
Potom sa začali prípravy na stavbu chrámu pre Hospodina- Boha. Tento chrám bol veľkolepý a celý okrem iného bol obložený zlatom. Uplne celý bol obložený zlatom. Śtaval ho sedem rokov. Tento chrám bol symbol života. Nijaké modly sa v ňom nenachádzali, ako je to dnes v chrámoch.
Veď či môže prebývať Boh na zemi? Hľa, ani nebesá a nebesá nebies Ťa nemôžu obsiahnúť! /Prvá kniha kráľov, 8: 27/
Kráľ Šalamún ale v starobe prepadol modlárstvu a jeho srdce nepatrilo Hospodinovi celé.
Človek stavia Bohu chrám, mnohí ale nevedia, že keď Pán Ježiš Kristus sa dobrovoľne obetoval nakríži za nás, priniesol nám Novú Zmluvu, kde chrám stavia Sám Boh. On je Staviteľ a my/kresťania/ sme živé tehly Jeho chrámu.
Chrám postavený z tehál ľudskou rukou a plný obrazov a sošiek, neslúži v skutočnosti Bohu. Veď aj Šalamún Hospodinovi postavil dom. Ale Najvyšší nebýva v chrámoch rukou vybudovaných, ako hovorí prorok: Nebesá sú mi trónom
a zem podnožím. Aký mi teda vystavíte dom- hovorí Pán. Alebo, kde je aké miesto pre môj odpočinok? Či to všetko neurobila moja ruka? /Skutky ap.7: 48-50/
Ján Krstiteľ krstil vodou, potom prišiel Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, On krstí ohňom a Duchom Svätým. Boží chrám si Boh stavia v srdci človeka. Pavol píše: Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý a tým ste vy!/Prvý list Korintským, 3: 16-17/
Boh, ktorý stvoril vesmír a všetko čo je v ňom, pretože je Pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch rukami vybudovaných, a nedá si slúžiť ľudským rukám, akoby dačo potreboval. Veď On Sám dáva život, dýchanie a všetko. On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme, stanovil určité časy a hranice ich prebývania, aby hľadali Boha, či by Ho azda nenašli a nenahmatali. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme. / Skutky ap. 17: 24-28/
Veď nič sa neudeje ani vo svete, ba ani v nebi, aby Boh o tom nevedel.
Kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom./List Rímskym,14:17/
Keď teda máme takú nádej v Kristovi, počíname si celkom otvorene. Nie ako Mojžiš, ktorý si položil závoj na tvár, aby synovia izraelskí nehľadeli na koniec toho, čo bolo pominuteľné. Ale ich myseľ sa zatvrdila. Ten istý závoj totiž ostáva až do dnešného dňa pri čítaní Starej Zmluvy a neodkrýva sa, lebo ho odstraňuje len Kristus. Až podnes, ktokoľvek číta Mojžiša, leží im závoj na srdci. Ale hneď, ako sa obrátia k Pánovi, závoj padne. /Druhý list Kor.3:12- 15/
Kto nectí Pána Ježiša Krista ako Boha, ostáva mu závoj na srdci a ostáva slepý. Lebo nebolo dané iné meno na zemi, len Meno Ježiš Kristus, On nás zmieruje s Bohom a je Spasiteľ ľudstva. K Nemu sa utiekajte a Jeho chváľte a velebte Jeho Sväté Meno! On do srdca pošle Jeho Ducha, Tešiteľa a Radcu. A vy, ktorí sa pýtate, kto je našim vodcom? Našim vodcom nie je nik iný, ako Pán Ježiš Kristus. On je Živý Boh. Každý človek by mal za života prísť ku Kristovi, inak nebude spasený. Boha možno zažiť, ako kedysi, keď sa prihováral prorokom a kráľom. K Bohu prísť nemusí byť ťažké, ak tvoje srdce po tom skutočne túži, ak tvoja túžba je túžba Ho nájsť. Samozrejme, ak to vzdáš predčasne, potom tvoja túžba stretnúť Pána nepramenila z tvojho srdca a Boh o tom vie. A na záver:
Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi! Lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou? Aká zhoda medzi Kristom a Beliálom? Alebo aký podiel medzi veriacim a neveriacim? Aké je spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán. Nečistého sa nedotýkajte, a ja vás prijmem, budem vám Otcom a vy mi budete synmi a dcérami. hovorí Všemohúci Pán.
/ Druhý list Kor.6:14- 18/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama