Prosinec 2017

Rozmýšľanie

13. prosince 2017 v 7:19 | Reginahv


Veľmi som prekvapená reakciou viacerých ľudí, niekedy si hovoria aj kresťania. Ak túžim s nimi hovoriť o Bohu, nepochopiteľne hľadia a hovoria, že oni chodia predsa do kostola. Vari stačí dva razy v týždni odspievať v kostole chvály? Vari stačí to nášmu Bohu? Čo môže kresťanovi prekážať ak hovoríme o Kráľovi všetkých kráľov a o Pánovi všetkých pánov? Pochopte...Nestačí Pánovi ak raz či dva razy sa pomodlíš v kostole. Pán chce byť s tebou vždy. Ráno, keď otvoríš oči, On chce aby si Ho volal k sebe, aby si rozjímal s Ním. Na obed ti chce pomôcť v práci, pri deťoch, pri starostlivosti o starých rodičov. Boh túži po nás, veď sme Jeho dielo. To prázdno v tvojom srdci chce vyplniť Ježiš. Never sebe že sám sa zachrániš z tohoto sveta. Zdá sa ti, že svet speje do zániku? Veď toľko pyšných a rúhavých ľudí snáď táto zem ešte neniesla na sebe. Dnešný človek má skutočne klapky na očiach. Ak kresťan neberie vážne Božie Slovo, potom ani jeho nebude vážne brať Pán Ježiš, keď znova príde na tento svet. Prepáčte všetci, ktorí si namýšľate, že ste spasení, ale Ježiša Krista neuznávate ako svojho Spasiteľa. Už nech čítate Bibliu od zadu, alebo spredu, všade v nej je písané o Božom Synovi Ježišovi Kristovi ako o Jedinom Spasiteľovi.
Dokonca v Starom Zákone Hospodin hovorí: Ja, Ja som Hospodin a okrem mňa nieto Spasiteľa.
/Izaiáš 43:11/
Pán Ježiš Kristus nás miluje až tak, že z lásky k nám sa vzdal všetkého na zemi. Žil len preto, aby na kríži zomrel za naše hriechy, aby sme mali večný život a aby nás zmieril s Bohom. Aby nám ukázal ako máme žiť. Doniesol nám dobrú zvesť. Evanjelium života. Evanjelium je mocou Božou a viera v Boha je dar od Neho pre tých, ktorí túžia celým srdcom spoznať Ježiša Krista, nášho Pána. Ak Ho prosíme a ak túžime, On je Ten, kto nás vedie a sýti Jeho slovom. Človek je stvorený Bohom a má slúžiť Bohu. Stať sa kresťanom a znovuzrodiť sa z Boha, znamená aj odpustenie hriechov a úplnú zmenu mysle. Prečo mnohí ľudia nechápu Boha a sú schopní Mu pripisovať zlé veci vo svete? Lebo nechcú počuť pravdu. Hovoria o sebe že sú bez hriechu, o svojich kvalitách nepochybujú. Zavrú svoje uši a pravda je im zahalená. Nie sú ochotní ani rozmýšľať, ani čítať Božie Slovo, skrze ktoré Boh hovorí k človeku, ale len za predpokladu, že človek po Bohu túži. Nie sú vytrvalí v hľadaní Boha, nie sú ochotní čakať na Boha, pretože človek v dnešnej dobe by chcel prikázať Bohu a aj v tom, kedy má prísť, aby som sa v Ňom znovu narodil, čo je neprípustné, ale činia tak rôzne sekty, aj náboženstvá. Preto ak niekto nechce vchádzať skrze Pána Ježiša Krista, nemôže byť znovu narodený z Boha. Len Ježiš je náš Záchranca, nikto iný!

Amen, amen vám hovorím, že ten, kto nevchádza dverami do ovčinca ale prechádza inokade, je zlodej a zbojník. Ale ten, ktorý vchádza dverami, je pastier oviec. Tomu otvára vrátny a ovce čujú jeho hlas a svoje vlastné ovce volá podľa mena a vyvodí ich. A keď vyženie všetky svoje vlastné ovce, ide pred nimi a ovce idú za ním, pretože znajú jeho hlas. Ale za cudzím nikdy nepôjdu, ale utečú od neho, pretože neznajú hlasu cudzích. Toto podobenstvo im povedal Ježiš ale oni nerozumeli, čo je to, čo im hovoril. Vtedy im zase povedal Ježiš: Amen, amen vám hovorím: Ja som dverami oviec. Všetci, koľko ich prišlo predo mnou, sú zlodeji a lotri, ale ovce ich nepočuli. Ja som dvere. Ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený a vojde aj vyjde i pašu nájde. Zlodej nejde na iné, iba nato, aby kradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel nato, aby mali život a aby mali hojnosť.
/Evanjelium Sv.Jána, 10: 1-10/

Boh nás chce mať zrelých v Pánovi. Taký kresťan, ktorý "nerozumie"učeniu Nového Zákona, je stále veľmi zameraný na svet a hriech v ňom. Na starosti vo svete, v živote, v súkromí. Nauč sa dôverovať Ježišovi Kristovi, ktorému všetko odovzdal do rúk Otec Nebeský. Určité skupiny Ježiša Krista majú za proroka. Avšak kým nebude u človeka Pán nad všetkým a aj nad všetkými ľuďmi, nemôže byť znovuzrodený ako sa snaží tvrdiť. Kresťan má byť Bohu úplne oddaný a túži Mu slúžiť v pokore a bázni. Koľko zázrakov učinil Pán a mnoho chorých uzdravil, predsa mnoho ľudí nechce prísť k Nemu aby ich uzdravil. Aj v dnešnej dobe Pán Ježiš činí zázraky. Jeho Duch spočíva v znovuzrodených kresťanoch. Žiaľ, my, kresťania mnoho krát tým, že držíme v sebe pýchu, ku ktorej sa neradi hlásime, že sa hneváme a žiaľ, preto máme problém dozrieť v Kristovi. Nedáme sa Pánovi uzdraviť z rozličných neduhov, ktoré navyše si mnohí nevedia ani priznať. Ale kým Kristovi nevyznáš všetko čo máš v srdci, každý hriech a neprávosť, nemôžeš dozrieť. To platí aj pre mňa. Už najsmutnejšie je, ak kresťan neverí v zázraky a všetko, čo počuje od bratov a sestier, vopred odsúdi v neviere. Taký kresťan nikdy nezažije Božie zázraky, pre nevieru v srdci.
Nie zriedkavo sa stáva, že kresťan mieni dobre ak sa jedná o určitý problém, ale v skutočnosti sa mýli, dokáže však ovládať myslenie a cítenie iných. Určití kresťania takému bratovi skoro vždy prepadnú a slepo sú ochotní ho nasledovať. Takto nás Boh ale nevedie. Kresťan má nasledovať iba Ježiša Krista. Tak mi dal Pán spísať určité body, ktoré verím, že každý kresťan, ktorý sa znovuzrodil z Boha, vníma podobne. Začnem od samého začiatku. Je možné, že mnoho vecí mi Pán ešte neukázal, preto prosím o odpustenie ak niečo píšem inak. Preto poprosím, ak niekto túži nejaký bod dopísať, čo by mali vedieť kresťania, nech láskavo dopíše do komentárov.

1: Človek má hľadať Boha- Ježiša Krista
2: Znovuzrodenie z Ducha Svätého
3: Krst ponorením do vody, alebo pochovanie môjho starého ja
4: Milovať Boha Otca, Syna aj Ducha Svätého z celej mysle, z celého srdca a z celej duše
5: Modliť sa a učiť sa existovať s Kristom
6: Čítať Bibliu
7: Učiť sa od Ducha Svätého
8: Mať Pána Ježiša Krista všade so sebou
9: Chodiť s Bohom
10: Milovať Boha, milovať bratstvo, milovať cirkev
11: Činiť pôsty Bohu ľúbe
12: Chváliť a zvelebovať nášho Kráľa všetkých kráľov
13: Vedieť sa radovať aj v súžení
14: Pýtať sa Pána na veci, ktorým nerozumiem
15: Modlitby v duchu a pravde
16: Dozrieť v Kristovi
17: Ďakovať Bohu neustále, za všetko, za dobré, aj za zlé
18: Chodiť vierou, aby sme slúžili Bohu ako otvorené nádoby
19: Chodiť vo viere s Kristom a prinášať Jeho ovocie
20: Túžba ísť domov k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi
Túžba po Otcovi Svätom, túžba ostávať v Duchu Svätom.

Utíš sa, moja duša...

3. prosince 2017 v 20:59 | ReginahvUtíš sa, moja duša,
lebo veľmi túžim počuť Boha,
inak budem padať a klátiť sa znova,
v nezmyselnom trápení.
Pane, prosím, pomôž mi,
nech znova k Tebe prídem,
lebo zaživa hyniem
v tomto svete plnom lží.
Prosím, ukáž mi cestu
lebo nechcem mámenie sveta,
túžim sa Ti oddať celá!
Svoju pýchu zahodím!
Teba, jedine Teba túžim naveky velebiť!
Pomôž mi Bože môj,
utíš mojej mysle márny boj!
Pomôž mi,
pokorne čakať na Tvoje slová,
veď už sa cítim Pane
akoby som bola malomocná!
Každý sa mi vyhýba a
viac ma nechcú uzrieť.
Pomôž mi Bože chápať tento zmysel.
Nechcem sa Ti vzpierať Pane,
tak mi prosím pomôž
zabudnúť na všetky márne nádeje.
Lebo vo svete je všetko zlé.
Pane, pomôž mi prísť znova k Tebe,
túžim počuť Tvoj hlas, plný nádeje.
Moju tvár zmáča mnoho sĺz,
nechcem sa ľutovať,
tak mi prosím, pomôž!
Nechcem sa Ti vzpierať, ó Bože!
Túžim Ti slúžiť v pokore,
otrokom Tvojim sa chcem stať!
Moja duša je úplne doráňaná,
nič nechápem,
umieram, už ďalej Pane nevládzem...