Navždy s Tebou

9. listopadu 2017 v 8:58 | Reginahv


Mnohí snívajú o tom, ako navždy ostať so svojim milým, so svojim manželom, ak sú po uši zamilovaní. Týka sa to mladých, pokročilých vekom, a divili by ste sa, v zahraničí sedemdesiatnici si stále hľadajú partnerov aj cez inzeráty. Cítia sa stále vitálni a plní života. Určite mi niektorí dajú za pravdu, že za hranicami Slovenska určite nemajú toľko stresov ako u nás doma. No tiež to neplatí všade. Láska má rôzne podoby, netýka sa stále zamilovaných. Milujeme aj nášho Boha, Cirkev, naše deti. U nás doma zo stresových situácií už pomerne mladí ľudia sú chorí, trpia na rôzne choroby. No najhoršia situácia je, ak človek má chorú dušu, lebo nikdy nevieme, čo od takého človeka môžme očakávať. Chvíľku je v pohode a zas ďalšiu chvíľku zúri. Alebo: Ak duša človeka trpí neznesiteľnými mukami.
Rozhodla som sa napísať o láske medzi nami, ale aj o láske, ktorá je bezhraničná a nikdy človeka nesklame ani neoklame. Je to láska Božia. Je to láska Kristova. Veď dobrovoľne sa dal ukrižovať, aby každý, kto v Neho uverí, mal večný život v nebeskom kráľovstve. On, Boh, nás tak veľmi miluje, že svoj život na zemi položil za všetkých tých, ktorí srdcom v Neho uveria a celým srdcom v Neho dúfajú. Túži byť s tebou navždy, nie len na malú chvíľku, ale On, Jeho Duch túži bývať v tvojom srdci a viesť ťa. Jeho láska je nad všetky ostatné lásky. Pán je Ten, Kto chce vyliečiť každého človeka na zemi, duše choré, oklamané, zronené...
Ak si čítal Nový Zákon Pána Ježiša Krista vieš, koľkých uzdravil na duši, ale aj na tele. No ako On sám hovorí, telo nič neosoží, dušu je potrebné uzdravovať, lebo my, ľudia trpíme duševnými chorobami. Od hnevu, až po závisť. Niet lepšieho lekára tvojej duše, ako je Pán Ježiš. Mnoho ľudí skáče z výšok, siahajú si na život, no žiaľ, nik nehľadá Pána Ježiša. Ľutujú sa a preto, že sú zameraní na svoje bôle, nemôžu počuť ten prekrásny Hlas Kristov, ktorý volá nás všetkých domov. Ak by poznali Jediného Záchrancu Ježiša Krista, boli by naplnení Jeho láskou a tešili by sa z prítomnosti Božieho Ducha, lebo Boží Duch býva v naších srdciach. Navždy ostáva, nie len dočasne. Veď sám Pán povedal, že nikdy z nás nikoho neopustí a nezanechá nás samotných. Boh je Ten, Kto ti dá Jeho Ducha, keď to On uzná za dobré. Je pravda, že apoštoli kládli ruky na tých, ktorí túžili po Svätom Duchovi, a aj boli okamžite naplnení a mnohí hovorili aj jazykmi Božími. Áno, aj dnes sa to môže stať, ak veľmi túžiš po Ježišovi Kristovi a niekto sa modlí za teba. Dnes je žiaľ strašne veľa chorých ľudí. Choroba človeka pochádza od satana. Boh je Život, Ježiš je život a vzkriesenie. Mnohí nechápu, prečo toľko ľudí, mladých, starých ale aj detí je chorých.
Pôvodne človek bol odolný voči zlému, ale keď počúvol satana a jedol zo stromu poznania, začal chorľavieť, lebo hriech v človeku je veľmi zlý. Človek začal slúžiť satanovi. Satan oklamáva duše mnohých ľudí a ľudia sa dávajú oklamať. Žiaľ, aj nedávno som zažila úplné zlyhanie, keď človek myslí prevrátene a počúva falošné evanjelium. Keď človek povie, že sa modlí ku všetkým svätým, je veľmi smutné a žiaľ, nespasí to ani nikoho, kto tak činí. Chápete všetci, ktorí tak činíte? Veď vy sa modlíte k ľuďom! Ktorých nie Boh učinil svätými, ale len človek. Každý človek potrebuje Spasiteľa a tým Jediným Spasiteľom je- Ježiš Kristus. Nikto iný. Už v Starom Zákone Hospodin hovorí: Ja som váš Spasiteľ, okrem mňa niet iného Spasiteľa. Mimochodom, tam, kde je v človeku Duch Svätý, ten človek sa stal Božím chrámom a stal sa svätým. Nie preto, že ten človek je dobrý, ale preto, lebo Boh v takomto človeku prebýva. Preto človek naplnený Božím Duchom túži po Pánovi celým svojim srdcom, celou mysľou a celou dušou. Pretože v takomto človeku miluje Boh, človek sám nevie tak vrúcne a hlboko milovať. Duch Boží v človeku ostáva NAVžDY.
Jediné Evanjelium ktoré sa zakladá na pravde, je o Ježišovi Kristovi. Všetky ostatné evanjeliá, ktoré majú rôznych spasiteľov a bohov, sú falošné. Patria medzi ne aj evanjeliá o Márii. Sú to ľudské výmysly.
Viem, slová o Pánovi Ježišovi Kristovi málo ľudí chce čítať, lebo neveria, že sú oklamaní. Vpusti si do srdca Pána Ježiša, On Jediný má moc ťa uzdraviť a ukázať ti pravdu o všetkom. Je pre mňa ťažké povedať blízkemu človeku: Ak nespoznáš Ježiša Krista v tomto živote a neznovuzrodíš sa v Ňom, nemáš život. Ale povedať to musím. Svetský človek to nedokáže chápať, myslí si, že sa niekto chváli, či chce vyvyšovať. Veď ako si mnohí môžte myslieť, že budete celé dni ohovárať, smilniť a hnevať sa, dávať Bohu vinu za všetko zlo na zemi, čiže budete reptať a tiež modliť sa ku všetkým svätým čo je totálna modloslužba, prečo si myslíte, že vám po smrti Boh odpustí?
Viem, je ťažké chápať veci Božie, ak ste doteraz žili podľa tradície a to, čo vás naučili rodičia od útleho detstva pokladáte za správne. Ale skúste si otvoriť uši a oči a skúste počúvať srdcom. Snáď aj preto, aby tvoju dušu mohol spasiť Pán Ježiš. Aby ťa mohol uzdraviť, lebo nik iný to nedokáže. Potom pochopíš, že toto všetko nepíšem pre seba, ale preto, aby keď príde veľký deň Pánov, mohol si sa pred Neho postaviť a ostať žiť už navždy s Kristom, veď On ťa tak miluje, že zomrel v strašných mukách za teba, aby ty si mohol žiť. Ale Boh chce, aby si Ho hľadal. On pôjde v obrovskej láske oproti tebe a Boh sa dáva nájsť všetkým, ktorí v úprimnosti srdca Ho hľadajú a uvedomujú si, že bez Ježiša Krista sú stratení. V tej úprimnosti, keď človek vyznáva svoje hriechy a prosí Boha o pokánie. Lebo nik z nás nie je bez hriechu, ani jeden človek. Potom by Ježiš Kristus, náš Pán zomrel na kríži nadarmo.

Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Ten prišiel k Ježišovi v noci a hovoril Mu: Majstre, vieme že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké Ty činíš, ak len Boh nie je s ním. Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Nikodém Mu odpovedal: Ako sa človek môže znova narodiť keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Odpovedal mu Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo. Čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znova narodiť. Vietor veje kam chce, čuješ jeho hlas, ale nevieš odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je s každým, kto sa narodil z Ducha. Nikodém Mu povedal: Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli a nevieš to? Veru, veru ti hovorím: Čo vieme, hovoríme a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď som vám hovoril o zemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? A nikto nevstúpil do neba, len Ten, kto zostúpil z neba. Syn človeka. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho Jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v Neho, nebude súdený, kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v Meno Jednorodeného Syna Božieho. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky sú zlé. Každý totiž, kto zlé robí, nenávidí svetlo, a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané.
/Evanjelium podľa Jána 3:1-21/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama