Láska je najviac

28. listopadu 2017 v 16:13 | ReginahvCieľom prikázania je láska z šistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery. Tak faktom ostáva, či rozumieme, čo sa pod slovíčkom láska skrýva? Ešte inak, pod slovami: čistá láska?
Kto vie, čo je skutočná láska? Je niekto presvedčený o tej svojej láske? Láska je cit, ktorý ak intenzívne vníma tvoja duša, naplní ťa hormónom šťastia a radosti na rozdávanie. To je maličká úvaha, ktorá ale činí obrovské zázraky, samozrejme za predpokladu, že si plný lásky. Že lásku nielen prijímaš, ale túžiš lásku aj rozdávať. Pán Ježiš Kristus ma naučil sa radovať sa aj žiť v tomto svete plnom lží a učí ma aj milovať blížneho. Ďakujem Mu z celého svojho srdca, že stále je so mnou a vo mne a vedie moje cesty po ceste úzkej a spravodlivej.
Láska skutočná ti dodáva silu a zregeneruje tvoje kosti. O čo viac Božia láska! Tá s človekom dokáže divy. Lásku Božiu precítiť je nadprirodzene krásne. Ten, komu ju Pán zjaví, celým srdcom túži po nej. Každý deň vstávam s tým, aby ma Pán viedol po celý deň, v Božom pokoji, v Božej láske a ak sa stane, že Pána nevníma moje srdce, zúfalo volám na Neho, ako dieťa na svoju matku, keď ju nevidí pri sebe. Volám:" Pane, kde si?" Áno, viem, že mám kráčať a spoliehať sa celým srdcom na Pána, lebo nám zasľúbil, že nás nikdy nenechá samotných ako siroty. Moje srdce ale túži po Pánovi Ježišovi, moja duša prahne po Jeho Slove a moja myseľ túži byť Pánovi úplne odovzdaná.
Neustále si pripomínam tie krásne chvíle, keď Pán vstúpil do môjho života a naplnil moje srdce Jeho Duchom Svätým. Pán nás pozná lepšie, ako sa poznáme my sami. Veď sme Jeho stvorenie. Boh je Duch a skúma naše srdcia, či človek Ho hľadá, či túži po Ňom. Boh Otec všetko odovzdal do rúk svojmu Jednorodenému Synovi, aby všetko ľudstvo si ctilo a vážilo Syna Božieho. Kto nectí Syna Ježiša Krista, nectí ani Otca, ba ani Jeho Ducha. Taký človek je sám sebe bohom. V srdci človeka v dnešných časoch niet miesta pre Boha, skutočného Živého, človek sa oddal vyrobeným bôžikom, ktoré sú modly, nevidia a ani nepočujú. Čo je tiež zlé, človek ak aj uverí v Živého Boha, stále nedokáže Ho vnímať a prežívať Jeho lásku, Jeho vedenie, preto, lebo neverí v Božie zázraky. On je Svätý Boh Všemohúci, pre Neho nie je nič nemožné!
Pre Pána bolo všetko čo je na nebi a aj zemi stvorené, viditeľné a aj neviditeľné veci, ľudia, zvieratá. Skrze Pána je aj život v nás, aj vo všetkom, čo dýcha a žije. V Hymne lásky v 1.Epištole Sv. Pavla Korinťanom v 13 kapitole sa píše:
Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom alebo zvučiacim zvonom. Ďalej sa píše: A keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstvá a mal vedomosť a keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, nič nie som. A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie a keby som vydal svoje telo aby som bol upálený, a lásky by som nemal, nič mi to neprospieva. Lebo láska zhovieva, láska je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nechlúbi, láska sa nenadúva. Láska sa nechová neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé. Láska sa neraduje z neprávosti, ale raduje sa pravde. Láska všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nádeja, všetko trpezlivo pretrpí. Láska by nikdy nemala prestať. Zostáva nám viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.
Takúto lásku očakáva Boh od svojich, si presvedčený o tom, že tak miluješ? Kresťania si niekedy mýlia slovo láska a chovajú sa celkom ako bez lásky. Nevedia posúdiť ani svoje správanie. Stáva sa to kresťanom nezrelým, ktorí chcú vynikať nad svojimi bratmi a sestrami. Slovo láska je zázračné len v prípade, ak plní svoju funkciu. Lebo mnohí hovoria o láske, ale ich skutky nie sú konané v láske. Pochopiť Božiu lásku nevie každý, pretože ju chce prirovnávať k tej ľudskej. Poznať Božiu lásku je možné vtedy, ak vstúpime do vzťahu s Kristom. Apoštol Pavol píše: Lásku Božiu rozlieva v našich srdciach Duch Svätý, ktorý nám je daný./Rim.5:5/
Láska je mocnejšia ako napríklad smrť. Lebo aj Pán Ježiš nás tak miluje, že z lásky k nám, aby nás zmieril s Bohom, postúpil krutú smrť na kríži. Všetko sa očisťuje jedine Kristovou krvou. Všetci sme zhrešili, ale Boh nás tak miluje, že poslal Svojho Syna, aby zaplatil za všetkých, ktorí Ho prijmú do srdca a aj do svojho života. Predsa si mnohí túto obeť nášho Pána pletú a nezložili všetko k Jeho nohám. Všetky hriechy, trápenia, mŕtve skutky. Boh to urobil z lásky k svojmu stvorenstvu. On nás mohol nechať všetkých umrieť v pekelnom ohni, ale z lásky k nám poslal Svojho Syna na zem a Syn Boží umrel za naše hriechy, aby nás zmieril s Bohom skrze Neho.
Božia láska je nad ľudské chápanie, lebo ak by ju človek chápal, ak by túžil po Božom objatí, v pokore celý by sa oddal Pánovi a nezamieňal by Kristovu lásku za veci, za stvorenstvá, ktoré nikdy človeka nespasia. Boh však dokazuje svoju lásku k nám tak, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešni./Rim.5:8/
Jednako je pravda, že toto sa netýka všetkých, ale len tých, ktorí sa znovu narodili z Boha, v ich živote je Pán Ježiš Kristus a iba Ním sa dajú viesť, nepodliehajú ľudskej chamtivosti ani zlobe, ktoré je ovocie satanove. Neohovárajú blížneho, ako sa to v dnešných časoch deje pričasto. Lebo ľudský jazyk je úd, ktorý dokáže oklamať blížneho, z druhej strany nie je možné, aby ten istý jazyk zo srdca velebil Boha. Lebo človek ak sa v pokore nevloží do rúk Jediného Spasiteľa a Boha Ježiša Krista, ako potom môže tvrdiť že jeho duša je zdravá? Bez Pána nikto nebude spasený a ani uzdravený. Nijaké bôžiky nikoho nespasia! Bohu sa nemožno vysmievať, On je Skutočný a Živý!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama