Kresťanské horlenie

22. listopadu 2017 v 11:52 | ReginahvV Biblii hovorí Hospodin sám o sebe, že je Žiarlivým Bohom. Táto žiarlivosť sa ale nemôže porovnávať s ľudskou žiarlivosťou ani na okamih. Boh tých, ktorých vykúpil vlastnou krvou, vložil do nich svojho Ducha, očakáva úplnú odovzdanosť Jemu, čo má byť samozrejmé. Keď sa človek znovu narodí z Boha, stane sa tak preto, lebo Boh ho miluje a dal človeku do srdca dar: vieru v Ježiša Krista. Človek naplnený láskou vo svojom srdci sa zamiluje do svojho Pána, túži Bohu slúžiť úplne odovzdane, začne horliť za Boha.
Ak je Boh žiarlivým Pánom, je aj Svätým a Živým Bohom a nenávidí hriechy. Preto poslal na zem svojho Syna, aby vykúpil svoj ľud z hriechov. Boh túži po nás a žiarli na rozličné modloslužby, kde človek miesto Živého Boha uctieva sochy a obrazy a modlí sa k iným bohom, ktoré nevidia a ani nepočujú. Hoci sa táto modloslužba zdá mnohým nevinná, je ohavná a každý kto tak činí nemôže byť v očiach Svätého Boha spasený.
Obyčajne človek, modlár nepozná Živého Boha a stretnutie s kresťanom sa mu zdá byť pritiahnuté za vlasy. Nechápe, prečo tento kresťan berie vážne celú Bobliu a horlí celým srdcom za Ježiša Krista. Mnohí označia pravých kresťanov sa sektárov a pritom sami nechápu o čom je kresťanstvo a čo je sekta. Sekty totiž majú prevrátené učenia a môžem napísať, že aj náboženské učenia sú sektárske a omylné. Jediné pravé učenie je o Ježišovi Kristovi a nachádza sa v Novom Zákone Pána Ježiša Krista.
Horlenie za Boha je veľmi dôležité. Ak kresťan prestane horliť za Boha, niečo jeho pozornosť od Pána odvrátilo a to veru nie je dobré. Ešte horšie je, keď si kresťan myslí že sa znovu narodil z Boha, ale nič tomu nenasvedčuje že je to tak. Boh miluje, ak horlíš celým srdcom za Neho, veď On je nadovšetko, je Láska a vernosť. Horlivosť je možno aj túžba sa páčiť Bohu, aspoň tak to funguje po znovuzrodení. Vtedy je tvoje srdce naplnené láskou a verím, že je plné Svätého Ducha, možno si ani neuvedomuješ, že si plný Ježiša Krista. Horlivosť a láska k Bohu spôsobuje tvoju túžbu byť neustále s Ním, hovoriť s Pánom a ak je Božia vôľa, môžeš Pána aj počuť.
Písmo nám prikazuje aby sme horlili v dobrých skutkoch. Človek, ak neuverí v Pána Ježiša Krista, zostáva pod hriechom keďže sa každý už narodí ako hriešnik. Preto píše aj apoštol Pavol, aby sa každý zmieril s Bohom! Boh nám poslal Jeho Syna na zmierenie. Pán Ježiš Kristus sám seba vydal ako zmiernu obeť na kríž. Vzal na seba všetky naše hriechy, môj a aj tvoj hriech, On, nevinný trpel na kríži za teba a aj za mňa. Všetko preto, aby každý, kto srdcom v Neho uverí, mal život v nebeskom kráľovstve. Syn Boží sa preto stal človekom, aby nás zmieril s Bohom. Preto sa nech každý rozhodne správne a sám.
Pán Ježiš ti lásku ponúka zadarmo. Nemôžeš si ju kúpiť a ani si ju nemôžeš zaslúžiť žiadnymi dobrými skutkami. Vo svete totiž stále ten človek, ktorý pomôže niekomu, nemocnici, detskému domovu atď..., sa chce zviditeľniť, aby všetci videli jeho tzv." dobré skutky". Potom sa mu veľmi páči chovanie niektorých ľudí, ako mu začnú nadbiehať a chváliť tohto skutkára až po nebo. No Boh Sám je proti tomuto. Konanie človeka bez Božieho Ducha nevedie k Bohu, ale do zatratenia. Pretože tieto skutky sú falošné, nie sú konané v Bohu, čiže zo srdca.
Pán Ježiš Kristus prišiel medzi nás v Otcovom Mene a pracoval a konal v Jeho, Otcovom Mene všetky svoje skutky. Sám hovoril, že bez Otca nič nemôže činiť. Bol úplne závislý na svojom Otcovi, ach Pane, kiež by sme aj my tak fungovali. Tiež nič nemôžme činiť bez nášho Pána Ježiša. Ak kresťan nehorlí za Pána, veľmi sa vzdialil od Neho. Lebo horlenie znamená aj byť neustále s Ním a v Ňom. Chodiť v láske Krista Ježiša. Hovoriť s Pánom vždy, pýtať sa Pána, túžiť po Ňom celým srdcom, celou mysľou a celou svojou dušou.
V dnešných časoch vôbec nie sme vzdialení od Pána, vôbec! Veď ako zasľúbil Ducha Svätého svojim učeníkom, aj dnes Pán posiela Svojho Ducha a On vedie kresťana úzkou cestou spravodlivosti, lásky a nádeje. Nedajte sa klamať, ale túžte celým srdcom po Pánovi Ježišovi! Duch Svätý je aj náš Tešiteľ, Radca, Priateľ, Boh. Je skrátka v nás, ktorí túžime, aby prišlo nebeské kráľovstvo a tým aj spravodlivosť Božia na zem. Aby nebolo viac nepriateľstva a nenávisti medzi ľuďmi. Boh je Bohom všetkých živých a aj mŕtvych ľudí, je Skutočný, počuje, vidí, je Živý. V Ňom je život, v Ňom je aj naša budúcnosť. Skrze Pána žijeme, dýchame a aj sa hýbeme. On je Láska bez hraníc. V Ňom je sloboda. Kde je Duch Pánov, tam je sloboda. Svet nam neurčuje pravidlá žitia, ale počúvame nášho Spasiteľa a Boha Ježiša Krista. Veď Boha je lepšie počúvať ako ľudí. Boh je Svetlo a niet v Ňom nijakej tmy. On je cesta, pravda a život. On je alfa a omega, počiatok a aj koniec. Boh je Všetko po čom túži moja biedna duša. Pretože Ho milujem túžim Ho počúvať a kráčať v Jeho ustanoveniach a v Jeho pravde. Kiež nikdy moje srdce neprestane horliť za Pána!

Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.
/Evanjelium podľa Jána 14: 26/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama