Říjen 2017

Ty si môj Boh

25. října 2017 v 20:57 | Reginahv
Na brehu rieky stojím,
o Tebe, môj Pane snívam počas všetkých dní.
Príď, prosím, príď,
moje srdce naplň Duchom Tvojim,
moju dušu občerstvuj!
Lebo veľmi túžim za Tebou ísť,
k Tebe Pane s čistým srdcom prísť.
Veď ma po brehu tej neznámej rieky,
Ty ju Pane poznáš od nepamäti.
Tu stojím a dívam sa do nebies,
srdce ma za Tebou vedie.
Ó, Pane, Ty si mi Všetkým!
Moja láska je slabá, ja viem...
Predsa Ťa milovať viac túžim,
ale viac milovať neviem.
Naplň ma znova Duchom Tvojim!
Vtedy sa veľmi radujem v duši.
Trpím a túžim kráčať s láskou v srdci,
úzka cesta sa vinie do oblúka,
túžim ísť pevne a s nádejou v srdci.
Pomôž mi Bože, nech ma nič nezvedie,
Ty si Boh lásky a nádeje,
Ty Jediný poznáš moje trápenie.
Vojdi do môjho srdca znova
a ukáž mi ako ďalej mám ísť!


Odchádzam...

Odchádzam preč, Láska moja
a nikto sa ma na nič neopýta.
Moje pery mlčia ako hrob,
keď nevládzem sa povzniesť nad všetko zlo.
V mojom srdci skrytá túžba
ma poháňa vpred ako motor.
Túžba po Tebe Láska moja
je viac ako ten najsilnejší vietor.
Radujem sa že ideš so mnou,
ja veľmi dúfam v Teba.
Kam ma posielaš Pane,
počujem Ťa ozaj správne?
Veď je viac ako isté
že tu neostanem, ale idem...
Na križovatke láskysnov sa znova ocitnem
a Ty mi do srdca vložíš Tvoj pokoj.


Halleluja!

Nik ma tak nemiluje,
ako Ty, môj Svätý Pane.
Život si za mňa položil,
a vložil si mi do srdca Tvojho Ducha.
Tebe túžim slúžiť,
celým srdcom ísť za Tvojim Hlasom!
Veď Ty Sám hovoríš,
že Tvoje ovce Ťa počujú.
Tvoja láska v nás Pane,
ktorú si vložil do našich sŕdc,
túži po Tebe, môj Bože,
lebo chceme s ľahkosťou ísť.
Ak nás vedieš Ty,
všetko sa vydarí.
Ak čas delím nesprávne,
napomeň ma, môj Svätý Pane!
Ak lásku ktorá Ti patrí,
rozdať túžim,
prosím, Ty ma veď
a objím ma v duši.
Len Ty Pane poď so mnou,
lebo Ty si mojim veľkým Bratom aj Otcom.
Amen.

Ty Pane a ja

18. října 2017 v 21:50 | ReginahvLen Ty a ja...
Si moja láska hneď zrána.
Pozdravím Ťa a úsmev ma preniká,
šťastím moja duša žiari,
hneď za rána, keď ma Tvoj Duch objíma.

V tej chvíli, si len Ty a ja.
Si náš Boh a náš Pán.
pokľaknem na kolená
a v myšlienkach sa Ti oddám celá.
Ty vedieš moje myšlienky.
Pane, ja Ťa chválim a ctím...

Len Ty a ja.
My dvaja sme spolu keď oči otvorím.
Nie som viac opustená a ani sama.
Tvoju Lásku vnímam
a celá sa roztopím.
Pane, poďme na prechádzku,
som Tvoja nádoba. Amen.Šepot vtákov

Ten ranný šepot vtákov nebeských,
keď tak veľmi dúfam v Teba.
Z hĺbky srdca Ťa počujem a vnímam,
chvály Ti Pane spievam!
Si tak krásne blízko,
až vo mne v srdci si.
Si Pán Ježiš Kristus Zvelebený a Vzácny.
V mojom srdci býva Boh-
Otec, Syn a Duch Svätý.
V šepote vtákov nebeských
počujem Teba hovoriť.
Tvoj Hlas mi je ľúbezný a blízky,
v mojej duši spieva radosť.
Tvoje oči žiaria ohňom a láskou.
K Tvojim nohám padám- Pán môj!
Amen.


Posaď sa!

Príď ku mne a posaď sa!
Počúvaj moje slová.
Boh ťa miluje a príde na zem znova.
Viem to, lebo mám v srdci
Žijúceho Boha.
Jeho Svätý Duch je vo mne.
Každý deň túžim s Ním rozjímať,
hovoriť o Jeho láske k nám,
Jeho Slovo si vychutnať...
Túžim sa sýtiť každý deň Ním,
duchovná výživa je skutočne lahodná.
Veď človek nie je len chlebom živ,
ale aj z každého Božieho Slova.
Poď, nasýť sa a vychutnaj si Pána,
Jeho Slovo vznešené.
Aké oslobodzujúce a nádherné-
taký je život s Pánom v srdci...
Amen.

Keď nieto vinníka

17. října 2017 v 19:32 | ReginahvV tom čase prišli niektorí a rozprávali Mu o Galilejcoch, krv ktorých zmiešal Pilát s ich obeťami. Odpovedajúc Ježiš im riekol: Myslíte si, že títo Galilejci keďže tak trpeli, boli väčší hriešnici než všetci ostatní Galilejci? Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že oni osemnásti, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci, než všetci ostatní, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete.
/Evanjelium podľa Lukáša 13:1-5/
Pokánie je niečo, keď si človek uvedomuje aký je zlý a veľmi ľutuje svoje zlé skutky. Pokánie je aj zmena mysle. Prečo zmena mysle? Hriešny človek nedokáže prijať že učinil niečo zlé, kdežto ten človek, ktorému Boh dal pokánie, uvidí sám seba v inom svetle. Uvidí všetko zlo, ktoré napáchal počas svojho života a túži z celého svojho srdca sa zmeniť. Kdežto hriešny človek miluje seba a vidí veci tak, že jemu samému ubližujú a on tým trpí. Je to obyčajná sebaláska. Človek, ktorý dostal od Boha vieru v Ježiša Krista a pokánie, ľutuje, že svojimi zlými skutkami ublížil svojmu Stvoriteľovi, ale aj blížnemu. Boh, náš Stvoriteľ, keď sa na nás díva, neskutočne trpí. On nás nestvoril pre diabla a predsa skoro všetci slúžia diablovi. Skutky človeka to dokazujú: cudzoložstvo, smilstvo, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstvá, sváry, nenávisti, hnevy, závisti, opilstvá a im podobné.
No žiaľ, v mnohých prípadoch aj kresťania, ktorým sa dal spoznať Boh a sa znovunarodili v Ňom, sebaláska a milovanie peňazí, či viera v skutky, aj ak to zapierajú, je to vždy tam v niektorých. Prečo je to tak? Z môjho pohľadu je to preto, lebo títo kresťania nežijú s Kristom, zabúdajú na Neho počas dňa. Ak prídu problémy, nepýtajú sa Pána a preto im Pán neodpovedá. Sami si dávajú odpoveď. Je mi ľúto že píšem o týchto veciach, Pán mi dnes ukázal, aké je dôležité a potrebné ostávať v Ňom a činiť pokánie z každého zlého skutku, aby kresťan mohol rásť v Kristovi, aby dozrel a vedel Božiu vôľu počuť, nie tú svoju, ktorá je mŕtvy skutok. Žiaľ, stále sme vo svete, ak sa dokážeme hnevať na bratov, ak sa cítime ukrivdení. Nedokážeme bez pripomienok sa stiahnúť, aby len Kristus žil. Nevieme trpieť pre to Drahé Meno: Ježiš. Ako potom milujeme?
Jeden deň sa stalo, že sa kresťania nezhodli a sa rozišli. Žiaľ, nenašli cestu k sebe ani po dvoch rokoch. Keď jednému bratovi prišiel list od pohnevaného brata a tento sa chcel udobriť, brat, ktorému prišiel list, povedal: Tento náš brat neučinil pokánie z toho čo urobil. Preto to ani nemyslí vážne.
Priznám sa, hnevalo ma to, bolo mi ľúto toho druhého brata, ktorý písal, že je čas sa pomeriť. Až prišiel čas, keď mi Pán ukázal, že aké nesmierne dôležité je pokánie aj voči nášmu Bohu, ale aj voči tým, ktorým sme vedome ublížili svojimi slovami klamstva a iných vecí. Lebo kresťan, ktorý vidí stále len seba, seba ľutuje a klame, kým neučiní skutočné pokánie zo svojich zlých myšlienok a skutkov, v skutočnosti vôbec neľutuje svoj čin. Lebo ak naozaj milujem Kristovou láskou, mám toho človeka v úcte a ak sa mi stane že niečo poviem čo by som nemal, potom mi moje svedomie, ktoré mi otvoril Boh svedčí, že som učinil hriech proti Bohu a aj proti blížnemu.
Ak si to človek neuvedomí, ak nedokáže učiniť pokánie, potom skutočne neviem a ani nechápem, ako je to vôbec možné a kde sa stala chyba? Znovuzrodený kresťan má v srdci Ducha Božieho a miluje. No ak niekto nemiluje, potom je otázne, či sa naozaj narodil z Boha. Prosím, nikomu nechcem ublížiť a ani spochybňovať niekoho vieru v Boha a znovuzrodenie v Ňom. Ale prečo si mnohí držia nenávisť v srdciach? Bez pokánia sa nepohnú ďalej.
Ak ťa niekto kto hovorí, že je znovuzrodený kresťan a uráža ťa, klame na teba, potom neviem či stačí povedať prepáč. Potom, ak tvoje ospravedlnenie prijmem, nie je to ani odo mňa správne, lebo tým, že ty neučiníš nijakú ľútosť nad svojimi klamstvami a ja ti prepáčim, vlastne ti pomáham k zahynutiu. Lebo tvoj hriech prehliadnem, nijako ti tým nepomôžem. Chcem, aby si žil v nebeskom kráľovstve a ak sa zdá že som tvrdá, ver mi, nie je to tak. Moje srdce veľmi trpí tým, že sa zdá, že cesta, ktorou ako kresťania kráčame sa mnohorazy rozdelí pre naše hriechy, pre sebalásku. Nepokračujeme správne. Preto ak je potrebné, s obrovskou bolesťou v srdci, nemôžem prijať ospravedlnenie bez pokánia. Ďakujem Bohu že mi otvoril oči dal mi vidieť pravdu, ktorá bolí, hlavne keď sa jedná o brata či sestru v Kristu. Lebo sme jedného Ducha a Pán Ježiš nás napája živou vodou. Tak tú vodu od Pána nevylievaj, ale pi ju plnými dúškami, lebo je v nej život.


Kto v skrýši Najvyššieho prebýva,
a odpočíva v tôni Všemohúceho,
ten vraví Hospodinu:
Ó, moje útočište, hrad môj,
môj Boh, ja v Neho dúfam!
Lebo On vytrhne ťa z pasce lovca,
zo zhubného moru.
Peruťou svojou prikryje ťa,
a nájdeš útočište pod krídlami Jeho.
Štítom a pavézou je Jeho vernosť.
Postrachu noci nemusíš sa báť,
ni strely, ktorá lieta vo dne.
Ni moru, čo sa vlečie v mrákote
ni nákazy, čo napoludnie pustoší.
Po tvojom boku nech ich padne tisíc
a desaťtisíc po pravici Tvojej,
tebe sa to nepriblíži.
Len pozrieš očima
odplatu uzrieš bezbožných.
Keďže je tvoje útočište Hospodin,
postavil si si za útulok Najvyššieho,
nič zlého sa ti neprihodí,
ni rana sa ti nepriblíži stanu.
Bo o tebe dá príkaz svojim anjelom
na všetkých cestách tvojich by ťa strážili.
Na rukách ponesú ťa,
by si si nohy neurazil o kameň.
Ty budeš kráčať po levoch a po zmijách,
pošliapeš levíča i draka.
Že sa ma pridŕža, ho vyslobodím
a ochránim ho, lebo poznal moje meno.
Bude ma vzývať a ho vyslyším,
budem s ním v súžení,
vytrhnem ho a oslávim.
Ja nasýtim ho dlhým životom
a ukážem mu svoje spasenie.
Žalm 91.

Nebo a svet

13. října 2017 v 6:53 | ReginahvRadovať sa neprestajne v Pánovi Ježišovi, som sa dlho nevedela. Teda, až na chvíle, keď ma viedol za ruku. Ak sa neraduje človek ktorý je znovuzrodený v Pánovi, mal by sa pýtať Pána, prečo je to tak. Obyčajne kresťana niečo ťaží v srdci a nemalo by. Ak si učinil niečo, čo si oľutoval, ak si to vyznal Pánovi a kajal si sa v slzách, prosil Boha o odpustenie, predsa sa nedokážeš radovať, niekde sa stala chyba. Neobviňuj sa, Pán ti už dávno odpustil. Nepočúvaj toho zlého. A vieš čo? Mal by si si aj sám sebe odpustiť a nevracaj sa už nikdy späť! Toto sa naozaj stáva a stalo sa to aj mne. Prečo sa človek nedokáže radovať? Veď Boh sa mu dal spoznať a odvtedy je jeho duša zachránená. Boh ti dal milosť a milosť je zadarmo. Ešte poznámka. Za peniaze si milosť a odpustenie hriechov nikdy nekúpiš. Prísť musí každý osobne k Pánovi a prosiť o odpustenie hriechov. Po smrti bude pozde.
Tento týždeň ďakujem nášmu Pánovi, že mi ukázal, ako bojovať proti satanovi. Určite ak niekto sedí v pohodlí doma a ani nikde nepovie o Živom Bohu nič, nijaké evanjelium, nijaké svedectvo, nevadí mu, že okolo ľudia hynú, nie je to dobré. Predsa sa v tom mnohí nájdeme, ale to veru nie je potom o láske ani k blížnemu, ale ani k nášmu Bohu. Prečo? Pretože nad satanom víťazíme svojim osobným svedectvom so Živým Bohom.
Veru tak. My nebojujeme proti telu, naše zbrane sú duchovné. Ak kresťan počúva Pána, potom je vedený Bohom a Boh je Láska. Vedie ťa láska Kristova a ak je to tak, nemôžeš dlho mlčať, lebo miluješ Boha. Potom miluješ aj nepriateľa a aj tomu povieš evanjelium. To pravé evanjelium, ktoré je mocou Božou. Jednému na spásu duše, inému na zatratenie. Záleží na človeku ako si otvorí svoje srdce a samozrejme aj na Bohu, lebo viera je z počutia a Boh rád rozdáva svoje dary, každému, kto túži Pána spoznať.
Trápia ťa posmešné reči a pohŕdanie okolia? To znamená, že kráčaš po úzkej ceste k Bohu, pretože aj Pánom pohŕdali a neverili Mu, že má v sebe Otca a Ten Ho vedie. Presne tak sa Mu posmievali a hovorili: Nie je to syn toho tesára? Ale odkiaľ má tú múdrosť? Kde sa to všetko v Ňom berie? No, ono je to tak, že Pán Ježiš bol jediný Dokonalý Človek ktorý kráčal po zemi. Bol Jediný bez hriechu. Bola v Ňom Božia moc od samého začiatku, pretože bol poslušný Otcovi a pokorný srdcom. Jeho láska k nám, je nepochopiteľná. Zomrel za nás, aby sme my, ktorí uveríme v Neho, mali život v nebeskom kráľovstve. Tak nás miluje, nás, ktorí sme hriešnici, všetci, úplne všetci sme zlí a zaslúžime si smrť. Veď ak by sme boli dobrí, potom by Pán Ježiš umrel zbytočne. Mnohí sa pokladajú za dobrých, ale dobrý je len jeden a to je Boh. Ak by sme aj my boli poslušní Bohu, potom Pán v nás je naša sila. To ale neznamená, že nikto neposlúcha Pána Ježiša. Je verím, že veľa bratov a sestier v Kristovi, ktorí od samého začiatku poslúchajú a ctia Boha celým srdcom.
Všetci znovuzrodení v Kristovi Ježišovi milujú tiež, lebo Pán v nich miluje. Preto vedia, aké je dôležité dobrú zvesť- evanjelium života odovzdávať ďalej, aby aj iní došli spasenia. Chodiť okolo ľudí, vedieť že sú stratení a nič neurobiť, je strašné. Predsa mnohí spadneme až na samé dno, aby nás Pán potom znovu postavil na nohy, aby nám ukázal, ako kráčať v Jeho svetle. Oni mnohí ľudia nechápu naše činenie, lebo nevyvýšili Krista nad všetko vo svojom živote. Majú radšej seba, pohodlie a peniaze. Neviem, či okrem seba vôbec niekoho milujú. Veď dnes sa každý venuje len sebe a svojej kráse a svojmu pohodliu. Duch Boží v kresťanovi túži hovoriť, sám kresťan to nevie. No ak kresťan mlčí, aj ak Duch Boží chce hovoriť, uháša Ducha Svätého v sebe a odložil zbrane a nebojuje proti zlu. Duch Svätý preto trpí a preto sa kresťan nevie radovať! Ak mlčíš a nesvedčíš o Živom Bohu, nebojuješ proti satanovi. No ale Duch Pánov nás vedie inak. Tak už neváhaj a zobuď sa! Ak trochu potrpíš výsmechy a ohovárania, pre to Drahé Meno Ježiš Kristus, vtedy, keď si slabý, On je v tebe silný a to ťa naplní radosťou a láskou Kristovou.