Milovaní kresťania,

1. září 2017 v 7:18 | ReginahvDovolím si vás všetkých pozvať na také mini čítanie môjho listu, pretože Pán Ježiš poukazuje za nesmierne dôležité sa zamyslieť nad vecami: spomeniem ich v tomto liste. Predpokladám, že všetci sme znovuzrodení kresťania. Náš Jediný Pán je Ježiš Kristus, Ten ukrižovaný. Vzhľadom k tomu, že Pán už nie je ďaleko, ale je už veľmi blízko, je veru načase sa úplne odovzdať do Jeho Svätých rúk a nežiť viac sebe, ale umožniť Bohu, aby On žil skrze nás.
Ak máte poznámku, že vy už dávno nežijete sebe, tak si myslím, že kto má tieto poznámky, ten je úplne vo svete. Očisťujme sa od zlého a bielme svoje rúcha, aby sme boli pripravení na Pánov príchod. Vyznávajme si navzájom hriechy, znovuzrodený človek vie, že to máme za potreby, lebo mnohí si myslia že žijú, ale sú mŕtvi. Bdejme a ostávajme v Kristovi a Kristus nás nikdy nezanechá, pretože nám zasľúbil byť s nami až do konca.
Niektorým sa stalo, že Boh už v minulosti nás napomenul za niečo, napríklad za posudzovanie bratov či sestier a my sme sa predsa k tomu vracali a žiaľ, aj vraciame. Pán nás upozornil možno aj dva či tri razy, ale aj ak nechceme, neustále to činíme. Pochopte... Pán Ježiš nás nebude neustále napomínať. Veď ak niekto neposlúcha Boha, nevojde do nebeského kráľovstva. Pán vyžaduje úplnú oddanosť Jemu. Veď aj naši rodičia, ak sme neposlúchali, ak sme nedostali bitku, tak sme celkom určite dostali trest za neposlušnosť. Boh je Svätý a nenávidí hriechy.
Pán Ježiš Kristus, ak sústavne Ho neposlúchame a odvrávame, On sa odmlčí a mlčí naďalej. Niet nič horšieho pre kresťana, ktorý počuje Pána a neuposlúchne Ho, Pán sa odmlčí. Ak miluješ Pána, je to strašné, je to tragédia a ak neprosíš Boha aby ti dal pokánie, úplne padneš až na samé dno. Boh stíchne a viac Ho nepočuješ. Toto sa stáva ľahkomyseľným a tiež aj kresťanom, ktorí nechápu, pretože sú ešte deťmi, že Ježiš Kristus je Ten Poklad, ktorý ak nájde človek, je ochotný predať všetko čo mal a čo vlastnil. Pre Poklad nájdený je ochotný vzdať sa všetkého vo svete a ísť za Ním.
Teraz je čas, aby si prosil Boha, aby ti odpustil časy tvojej nevedomosti, hoci si dovolím tvrdiť, že Pán vie vopred, ako sa kto zachová a ako ktorý kresťan zareaguje.
Áno, v minulosti sme si prešli všetkým možným, nevedomosťou, ak si sa znovuzrodil v päťdesiatke ako ja, slabou vierou, ale žiaľ aj pýchou, lebo si sa stal pyšným, že Pán k tebe hovorí. Je načase sa zbaviť všetkých hriechov. Vyznávaj hriechy pred bratmi aj sestrami v Kristu, vyznávaj v pokore hriechy pred Najvyšším Bohom. Nič si nenechávaj pre seba, vôbec nič! Odovzdaj všetko Tomu, Ktorý zomrel za teba na kríži, Pánovi Ježišovi Kristovi. A ak nevieš o nijakých hriechoch, tak pros Pána, aby ti ich ukázal, kým je čas.
Nech ti nič nebráni nasledovať Milovaného Kráľa, Pána Ježiša Krista. Odovzdaj Mu všetko bremeno, lebo naše bremená sú ťažké a my ich nikdy neunesieme. Mnohí tí, ktorí sme v Pána uverili v pozdnom veku, sme žiaľ, naše deti neviedli k poznaniu Boha. Keď som pred piatimi rokmi uverila v Pána, môj starší syn mal tridsaťdva rokov. Jeho reakcia bola asi takáto: Mami, ty si ako bola naša babka. Keď začala starnúť, začala navštevovať kostol aj dva razy za deň. Tak to ti pekne ďakujem!- Ohradila som sa, pretože Pán si Chrám postavil v mojom srdci a nepotrebujem chodiť do nijakého kostola. Kresťania, ktorí majú Božieho Ducha, sú Chrámom Živého Boha.
Je ťažké hovoriť o Živom Bohu matke, ktorej synovia dospeli a chcú naplno užívať život vo svete. Oni sa majú dobre. Žiaľ, kto sa v tomto hnusnom svete má dobre, ani na chvíľku nechce hľadať Pána Ježiša Krista. Neuverili v Neho. Ale vnímam čosi iné.

Nedomnievajte sa, že som prišiel dať pokoj na zem. Neprišiel som dať pokoj, ale meč.
Lebo som prišiel rozdeliť človeka proti jeho otcovi a dcéru proti jej materi a nevestu proti jej svokre.
A nepriateľmi človeka budú jeho domáci.
/Evanjelium podľa Matúša 10:34,35,36/

Myslím si, že toto bremeno nedokáže nijaká matka uniesť, ani nijaký milujúci otec. Odovzdaj takéto bremeno do rúk Svätého Boha, Pána Ježiša Krista. Jedine On ti sníme z tvojich pliec to neznesiteľné bremeno, aby si dokázal ísť po úzkej ceste a neťažilo ťa nič. Lebo samozrejme teba môže ťažiť bremeno iného charakteru. Satan úplne ovládol duše mnohých ľudí a našepkáva im, že všetko, čo sa Boha týka je lož. Veď on sám sa robí bohom! Človek je žiaľ oklamaný satanom a ak netúži po Kristovi, Kristus ho neoslobodí, lebo každý má možnosť si vybrať ktorou cestou chce kráčať. Sú len dve cesty: Prvá je široká a priestranná a mnoho ľudí ňou kráča. Druhá je úzka a málo ľudí ju nachádza! Pán nám hovorí, že úzka cesta vedie k Nemu a široká cesta vedie do zahynutia.
Človek nepotrebuje vlastniť nijaké bohatstvo, lebo najväčšie bohatstvo je Sám Ježiš Kristus. Človek Ho potrebuje nájsť ešte kým žije na zemi. Pán je náš Jediný Spasiteľ, okrem Neho niet nikoho čo by ťa spasil! Všetko, úplne všetko čo ťa ťaží, odovzdaj Pánovi Ježišovi, aby si ostával v Ňom a On v tebe. Aby si stále bdel a nespal, či nezaspal pár dní pred Jeho príchodom. Aspoň tak verím.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama