Len jedno je dôležité

16. září 2017 v 8:03 | Reginahv


V súčasnom živote moderného človeka rastie napätie z nepoznaných vecí. To napätie rastie vlastne z vecí okolo nás, keď človek chce byť informovaný v každej oblasti, ale ak chce kráčať s modernou dobou, nemôže stíhať sledovať úplne všetko. Človek chce vedieť o všetkom čo sa deje v štáte, v politike, v móde, aj u susedov. Vlastne, ak chceš byť o všetkom informovaný, potrebuješ neustále sledovať televíziu, časopisy, posedkávať na lavičke pred domom, aby ti nič neušlo. Ak máš deti, tak vlastne by si mal byť informovaný aj o ich správaní, či prospechu. Pritom všetkom, ak si zamestnaný, tak skutočne sa máš čo obracať. Pritom ti stačí jediné a najdôležitejšie. Uveriť celým svojim srdcom v Ježiša Krista a prijať Ho do svojho srdca.

Pána Ježiša prijala do svojho domu žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala Jeho slová. Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila k Pánovi a povedala: Nedbáš Pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Odpovedal jej Pán: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.
/Evanjelium podľa Lukáša, 10:38-42/

Pamätám sa, ako som niekedy ustavične upratovala v byte, ako som sa naháňala za nepodstatnými vecami, ako ma trápilo ak som nestíhala dokončiť svoju prácu a mnoho ďalšieho. Človek, ktorý nespoznal Pána Ježiša, sotva mu niečo tieto riadky povedia. Ale ak zotrvá, bolo by krásne, ak by túžil po Pánovi. Ak sa človeku dá spoznať Pán Ježiš, človek zistí, že všetky veci, ktoré boli až do tej doby pre človeka dôležité, sa stávajú úplne bezvýznamnými. Je preto dobré, ak človek túži spoznať Krista, lebo On ako Jediný spasí človeka. Človek prejde zo smrti do života.

Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečné vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. A aby som aj sám bol v Ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, založenú na viere, aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia, mal účasť v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný v smrti- aby som dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych.
/List Filipským,3: 7-11/

Preto píšem, že dôležité je len jedno: spoznať Pána Ježiša Krista, lebo On otvára oči a uši srdca, On sám hovorí, že je cesta, pravda a život.
Ak človek spozná Pána, otvoria sa mu oči a žasne nad dianím vo svete ale aj okolo seba v domácnosti, či v práci. Nič čo je vo svete, nie je dobré pred Bohom. Dobré je len vtedy, ak človek počúva Boha a kráča s Ním. Boh kedysi dávno dal Mojžišovi zákony vyryté na kamenných doskách. Aj napriek tomu, že niektorí proroci a králi dostali od Hospodina Ducha Svätého, nedokázali dodržať zákon. Všetci, milujúci Hospodina a Pána nedokázali žiť tak, ako im prikazoval Hospodin, podľa zákona. Navyše, človek klesol až na samé dno, pretože zákony dané Hospodinom poprepisoval tak, ako sa mu páčilo. Človek, ktorý žije tak, ako sa mu páči a nerešpektuje nič okrem seba, slúži satanovi.
Moderný človek si nahovára, že toto je lož a Boh ani satan neexistuje. Na svete jo mnoho vecí stvorených Bohom, všetka krása v prírode, moria, zvieratá, rozličné druhy vtákov a rozliční ľudia rozličnej farby pleti a kultúr. Všetko stvoril Boh a kto tomu neverí, nemá ospravedlnenia, pretože ak by si aj ten najtvrdšieho srdca človek otvoril svoje srdce, Pán Ježiš ho objíme a jedine vtedy spozná človek, aký je úbohý a slabý a ako túži a potrebuje Božie vedenie. Boh nie je karikatúra namaľovaná nejakým "umelcom" či vystružlikovaná "drevorezbárom". V Biblii sú tieto obrazy a sochy označované ako modly a kto sa im klania, je modloslužobník a podľa Biblie zasluhuje smrť!
Ak by človek premohol svoju lenivosť, ak by čítal Bibliu, otvorili by sa mu oči a aj uši srdca a Pán Boh v Ježišovi Kristovi by človeku ukázal, že On je Ten, ktorý ťa vidí a aj počuje a pozná ťa dôkladnejšie ako ty sám seba poznáš. Boh je nad všetkými a je nad všetkým. Bez Jeho vôle sa nepohne ani lístok na strome. Navyše je Spravodlivý a jedného dňa bude súdiť všetkých, ktorí neuverili v Neho, alebo ktorí sú modloslužobníkmi a ostávajú nimi naďalej, pre tvrdosť svojho srdca.
Dnes chcú ľudia počuť len veci, ktoré lahodia ich uchu. Sú to chvály na nich samotných, oslavujú sami seba. Ak im človek povie že sú hriešni, odvracajú svoje pyšné tváre v nepochopení. Dokonca aj medzi kresťanmi mnohí si mylne namýšľajú že slúžia Bohu a pritom sa chcú páčiť ľuďom. Nepochopili pre svoju pýchu, že my, ľudia nevieme bez Božieho Ducha učiniť nijaké dobré veci a túžba sa páčiť ľuďom nie je celkom o.k. Chceš počúvať len to, čo sa tebe a tvojmu okoliu páči? Nechceš prijímať to, že si vlastne hriešny človek a potrebuješ prijať do svojho srdca Spasiteľa a Pána Ježiša Krista. Bez Pána a bez Jeho Ducha nedokážeš ani vidieť Pravdu. Si slepý a slepým aj ostaneš, ak nevidíš, že jedine láska k Bohu a k tvojmu blížnemu je dôležitá. Že nežijeme preto, aby sme hnusne hrešili, vyvyšovali sa nad iné národy, či nad iných slabších ľudí. Boh nás stvoril, aby sme v prvom rade hľadali Jeho. On sa nám dáva nájsť. Láska blížnemu neškodí. Naopak, majme druhých v úcte a nehľaďme na seba, ale pomáhajme si navzájom. Mnohí ľudia potrebujú pomôcť a mnohí potrebujú blízkosť iných ľudí.
Všetci potrebujeme však spoznať Pána všetkých pánov a Kráľa všetkých kráľov. Skrze úprimné a zo srdca pokánie, keď človek v úprimných slzách volá k Bohu aby mu odpustil hriechy, ktorých sa človek dopustí počas života na zemi. Po smrti už človeka nič nespasí. Pána Ježiša Krista potrebuješ spoznať kým je v tebe život. Po smrti čaká človeka už len súd. Je hrozné sa dostať do rúk Živého Boha! Kto uverí srdcom v Pána, prešiel zo smrti do života. Pretože ak by aj zomrel, Boh má moc ho vzkriesiť. Pokiaľ ale Meno Ježiš Kristus ti nič nevraví, tvoj život je žiaľ prázdny a bez Toho, ktorý má moc nad všetkým, teda aj nad tebou.

V Ňom /v Pánovi/ máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením, lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné, tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie. On je hlavou tela, cirkvi, On počiatok prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom. Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť a aby Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža.
/List ap.Pavla Kolosenským 1:14-20/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama