Chceš poznať pravdu?

26. září 2017 v 12:57 | ReginahvNiekedy ma dosť trápi neviera človeka v Boha, či skvôr neviera v Ježiša Krista, lebo strašne veľa ľudí sa ani nezamýšľa nad pravdou, žijúc si v dobrom živote, povedia: My sa máme dobre, netreba nás vyrušovať rečami o Kristovi. Ak prídu temné dni, keď mnohí sadnú na lep satanovi, už bude pozde na to, aby si spoznal Pána všetkých pánov Ježiša Krista. On, ktorý prišiel na svet, aby zomrel aj za tvoje hriechy, dal sa ukrižovať preto, aby ty si mohol žiť. Kto pozná Evanjelium večného života? Koľkí z vás vedia, že majú odpustené hriechy a prijali do svojho srdca Ducha Svätého?
Som presvedčená, že tých, ktorým sa dal spoznať Boh, je len malé percento. Ak príde zlo na zem, milosť Božia odíde zo sveta. To je to Svetlo od Boha, keď ešte stále platí, že milosťou sme spasení. Božia moc je prejavená v diele znovuzrodenia Duchom Svätým. Vieš o tom, že spasený môžeš byť len vtedy, ak tvoja viera v Ježiša Krista je tak skutočná, že prestaneš myslieť na to, aby ty si sa mal dobre? Len vtedy, ak sa tvoj charakter mení zo dňa na deň, ak Kristus z tvojho vnútra žiari, ak viditeľne pre iných, nosíš ovocie Ducha Svätého, ak túžiš po Kristovi tak, že ti nezáleží na tom, čo hovoria o tebe tvoji známi, či vlastná rodina.
Kto je Boh? Boh je tak viditeľný a zjavný všade, že mám obrovskú bázeň pred Ním. Túžim napísať, aký je Spravodlivý, ako nás miluje a ako nás Jeho Duch vyučuje k pokore a láske, no moje slová sú tak slabé ako ten najslabší čaj...
Boh je Duch. Ak Boha nectíš a neklaniaš sa Mu, Jedinému Živému, nepoznáš Boha. Ver mi, že ani v kamenných chrámoch, neprídeš ku Ježišovi Kristovi, lebo Kristus chce mať s tebou vzťah. Nie skrze niekoho, ale s tebou! Ak uprednostňuješ sochy a maľby kde je stvárnený falošný kristus, nikdy sa ti nedá spoznať, lebo si modloslužobník! Ver mi, to nie sú nejaké bôžiky, to sú modly.
Nestačí povedať že Ježiš Kristus sa narodil v tele človeka preto, aby vyniesol hriechy mnohých na kríž. Aby všetci, ktorí veria v Neho, mali život. Aby dúfali v Neho, lebo ak sa ti dal spoznať, nikdy ťa neopustí. Nestačí povedať malú modlitbičku o tom, že Ho prijímaš do srdca, ak tvoja túžba nie je skutočná. Vidím to na viacerých, ktorí tvrdia, že sú s Pánom, ale neprinášajú nijaké ovocie. Ich charakter sa vôbec nemení. Alebo ste sa rozhodli Krista prijať, ale vaše rozhodnutie nebolo úprimné. Znovuzrodenie dáva Boh, nie človek.
Vlastne, v človeku niet nič dobrého. Ak Boh otvorí tvoje svedomie, sám uvidíš, aký si skazený a zlý a hriešny. Ten, kto tvrdí opak, kto hovorí, že je dobrý, je pyšný a Boh sa pyšným protiví. Samozrejme, že pyšný človek nikdy nevojde do kráľovstva nebeského. Jedine, ak by si srdce otvoril k Pánovi. No Boh je Spravodlivý a Svätý a nenávidí každý hriech a každé zlo. My ľudia sme všetci strašne hriešni. Naši prarodičia Adam a Eva zhrešili a my, ktorí sa rodíme po nich, žiaľ, dedíme ten hriech. Pretože je Boh Spravodlivý, musí odsúdiť hriešneho človeka. On ale poslal Svojho Syna, aby zomrel za nás hriešnikov, ktorý nas miluje bezhraničnou láskou, kráčal po zemi ako dokonalý človek a potom podľa Jeho plánu bol ukrižovaný za nás.
Vyniesol všetky naše hriechy na kríž namiesto svojho ľudu, nesúc našu vinu, stal sa zlorečeným. Kristus nás zachránil spod zlorečenstva tým, že sa stal zlorečeným miesto nás. Jediný Ježiš Kristus vie ospravedlniť hriešnikov. Choď za Ním na kríž! Znovuzrodenie nie je v moci človeka a ani nikdy nebude. Je to v moci Svätého Ducha. Preto nikdy nemôže fungovať, aby si skrze jednu kázeň spoznal okamžite Boha a aby si Ho prijal do srdca. Nie. Toto učiní len Boh, ak tvoja túžba po Ňom je silná. Túžiš po Bohu?
Je pre teba Ježiš Kristus viac ako všetko na tejto zemi? Človek nemá hovoriť o tom, či konkrétny človek spoznal Boha. Ale ten, koho sa to týka, vie, kedy sa mu dá spoznať Ježiš. Vie, či má odpustené hriechy.
Pán Ježiš Kristus dal svoj život za Cirkev, za nepoškvrnenú pannu. Cirkev nie je dokonalá, ale preto, že ctí Boha je pokorná a zlomená. Pravá cesta k Bohu je Ježiš Kristus. Ak Ježiš vojde do tvojho srdca, dbá, aby započaté dielo bolo dokončené. Ak u niekoho nie je vidieť nič, nijakú zmenu, nijaké posvätenie, nie je znovuzrodený. Lebo ak ti bol daný Svätý Duch, ty túžiš po Bohu celou svojou bytosťou. Na záver túžim dodať, že nik, kto netúži po Ježišovi Kristovi, nenájde život, ani po smrti nenájde pokoj.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama