Srpen 2017

Posilňuj ma, prosím...

14. srpna 2017 v 5:51 | ReginahvPosilňuj moju dušu, Pane,
lebo sa cítim veľmi slabá.
Vnímam telesné utrpenie
a moja viera v Boha sa stráca...
Daj prosím, nech vnímam Tvoju silu, Pane!
posilňuj ma vnútorne neprestajne,
moje myšlienky Bože len Ty veď.
Pomôž mi s Tebou splývať
a vnímať Tvoju lásku opäť.
Moje srdce posilni, ó Bože!
Nech sa mi stratená sila vráti,
veď až bolestne túžim k Tebe ísť,
no moja slabosť moje myšlienky hatí.
Ó Pane!
Pomôž mi túžiť znovu a znovu po Tebe,
lebo ma miluješ a ostávaš vo mne.
Len Tvoja láska ma zbuduje,
len Teba túžim mať v srdci.
Ešte mi daj nádej prosím!
Ešte mi daj možnosť o Tebe svedčiť.
Ešte túžim hovoriť veci Božie
a svoju dcéru viesť k Tebe...
Tak vojdi mi do srdca opäť,
nechcem uhasiť Tvojho Ducha!
Veď pre Teba nič nie je nemožné,
Ty si Boh zázrakov a nádeje.
Len Ty mi dokážeš pomôcť v mojom utrpení!


Tvoj príchod

Aj zem sa už celá chveje
a nebesá oznamujú Tvoj príchod.
Kto Pane miluje Teba,
tomu bázňou sa chveje celé vnútro.
Si taký Nádherný a si náš Boh,
túžim sa Ti vyznať
zo svojich posledných spomienok.
Túžim Ti hovoriť, že si mi Drahý
a že Ťa očakávam v obrovskej nádeji.
Pomaly prichádzaš Pane
a aj vietor oznámi Tvoj príchod.
Hviezdy budú spievať Bohu chvály,
a nebesá otvoria obrovské dlane.
Kto miluje Pane Teba,
v bázni a očakávaní je.
Si Všemohúci a Spravodlivý,
chválim Ťa Pane a vyvyšujem každý deň.
V okienku lásky Ťa očakávam
a vzývam Tvoje Sväté Meno,
lebo Tvoje Meno je nad každé iné meno vyvýšené!
V srdci mám nádej,
že prídeš už veľmi skoro.
Moja duša a aj moje srdce Ti patrí.
Život som Ti odovzdala,
keď si mi dal Tvojho Ducha
a Ten ma vedie a vychováva.
V srdci mám lásku a celá Ti patrí,
môj Boh a Vládca celej zemi!
Stojím pri okne vo veľkom očakávaní
lebo už veľmi túžim ísť domov
k nášmu Nebeskému Otcovi.
Si Bože Láska a si Spravodlivý,
Jediný Spasiteľ celej zemi,
zasial si do srdca človeka lásku
tá nás všetkých zmení,
lebo bez Teba by sme boli stratení!

Osamelí

10. srpna 2017 v 14:15 | ReginahvKaždý človek je iný. Boh nás učinil rozličnými. Líšime sa povahove, ale aj prácou, líšime sa v konaní skutkov a líšime sa aj čo sa týka poznania nášho Boha. Dokonca sa líšime aj tým, ako vnímame lásku od Boha. Boli dni, keď som si myslela, že my, kresťania sme bez lásky k sebe, pretože pri našom prvom stretnutí každý bol nejak inak zamyslený a nehľadal spoločnú reč. Odvtedy sa chvála nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi mnohé zmenilo. Ak nekresťan chce čítať to, čo mám na srdci, je možné, že nepochopí. Veď vo svete ľudia sú presvedčení o tom svojom konaní, že je správne.
Tieto dni mi Pán Ježiš dáva veľké súženie a to ma vlastne vedie k písaniu týchto riadkov. Mám aj obrovskú radosť v srdci, pretože budem Bohu ďakovať každý deň, že sa mi On, Mocný a Všemohúci dal spoznať a ja Ho túžim velebiť a chváliť. Nikdy žiaľ nebudem dobrý služobník Boží, nikdy neprosím dosť Pána, alebo prosím, ale zle prosím. V súžení nás Pán prepaľuje ohňom. Ak sa stane, že kresťan urobí zlý skutok, teda mŕtvy skutok, ktorý Pán vôbec nechcel, len kresťanove ja chcelo niečo, Pán nevypočuje takúto modlitbu, ale dáva pokánie z týchto skutkov. Potvrdilo sa mi napríklad, že ráno pri vstávaní prosím Pána Ježiša o pomoc a vtedy ma vedie po celý deň. Žiaľ, ak budem prosiť dvadsať krát, nasledujúci dvadsiaty prvý deň nemám čas alebo zabudnem. Potom, následne počas dňa mi Pán ukáže, že nič sa mi nedarí pretože som Pána neprosila.
Ak kráčam s Pánom s dôverou že ma vedie, radujem sa z celého srdca. Pán Ježiš Kristus je v nás a s nami a preto nikdy znovuzrodený kresťan nie je sám. Milujem chvíle, keď som s Pánom. Stane sa, že sa cítim sama. Chýbajú mi súrodenci v Kristovi. Túžim byť s nimi, žiaľ, v dnešnom svete ani neviem, či to môže byť reálne. Proste srdce znovuzrodeného kresťana prahne po Cirkvi, kde Hlavou je Pán Ježiš Kristus. Sme telo Kristovo a jednotlivo sme si údmi. Preto nik nevydrží dlho byť sám. Potrebujeme sa navzájom.
Za všetkým je len Pán Ježiš Kristus a Jeho láska, pretože nás miluje tak, že zomrel na kríži za svoju Cirkev, aby sme boli ospravedlnení pred Bohom, až príde ten súdny deň. Aj Pán Ježiš neraz ostával sám, lebo miloval svojho Otca a túžil byť s Ním, tiež vedel, čo všetko je v srdci človeka. Ako kresťan pomaly rastie v Pánovi, niekedy sa cíti osamelý. Všetci, teda skoro všetci nás opúšťajú, lebo mnohí si myslia, že je pod ich úroveň počúvať reči o Bohu: Ako poslal Otec Syna na zem, ako nás miluje, ako je potrebné sa znovuzrodiť skrze pokánie a aké je potrebné dovoliť Pánovi Ježišovi, aby si On viedol svoju Cirkev. Inak spasený nebude nik, kto nekráča v pravde.
Mnohí počúvajú ľudské učenie a pritom Pán je Živý Boh, počuje aj vidí a je pri každom človeku veľmi blízko. Pán chce počuť úprimné slová modlitby, že Jeho prosíš a vyvyšuješ nad všetko vo svete, lebo vo svete je všetko dočasné, Ježiš je Spasiteľ a človek Ho túži prijať do svojho srdca. Že ty Ho túžiš pozvať do svojho srdca, aby ťa viedol, lebo má s každým človekom plán. Boh ťa miluje.
Ešte prvé dni po mojom znovuzrodení, pri čítaní Božieho Slova som mnohým veciam nerozumela. Aj dnes mnoho nechápem, pretože všetko zjavuje Kristus. Ale mala som veľkú túžbu hltať všetko v Biblii a neustále som písala a volala mojej pokrvnej sestre, ktorá ma priviedla k Pánovi Ježišovi,/preto ďakujem Bohu za ňu/ aby mi vysvetlila všetko čo som nechápala. Moja sestra mi stále odpovedala: Pýtaj sa predsa Pána! Veľmi som sa hnevala vtedy na ňu, lebo sa mi zdalo, že mi nič nechce vysvetliť. Až čas ukázal a Pán dal sestre za pravdu, lebo kresťan sa učí s Pánom. On je náš Stvoriteľ a Spasiteľ. Ak niečo nevieš, pýtaj sa Pána Ježiša. Lebo ak sa pýtaš neustále človeka, potom nežiješ s Kristom a nečiníš vôľu Božiu, ale svoju. Poprípade vôľu niekoho, koho si dal na miesto ktoré má patriť Pánovi Ježišovi. Je mnoho vodcov, ktorí chcú v Cirkvi vládnuť a stačí raz ísť proti nim a okamžite sa priateľstvo a súrodenecký vzťah končí, pretože niektorí "vodcovia"nestrpia ak niekto neprijíma ich reči. Takíto sme ľudia!
Nad nami vládne Ježiš Kristus. On je náš Boh a náš Pán. Ak niekto sústavne chce dokazovať svoju pravdu a ani náhodou si nevypočuje bratove slová, potom neviem kam patrí, ale určite nie do Cirkvi Ježišovej. Jednoducho povedané: služobníka Pánovho poznáš po láske a myslím si, že sa vyznačuje aj pokorou a pokojom v srdci. Najviac sa však vyznačuje tak, že má plné pery Pána Ježiša Krista a má túžbu obrovskú o Bohu hovoriť.
Všetko riešime s Pánom Ježišom, celý deň, lebo Pána milujeme, On nás miloval Prvý. Kresťan nikdy nie je sám, v jeho srdci tróni Boží Duch. Neuhášajme v sebe Božieho Ducha tak, že mlčíme o Ňom!
Ján Krstiteľ krstil vodou a Pán Ježiš krstí ohňom a Duchom Svätým. Nie je vôbec pravda, že Biblia je stará kniha a všetko, čo opisuje, sa stalo a nepotrebujeme z nej nič vedieť. Píšem vám, že Biblia je kniha písaná Duchom Svätým a tak, ako kedysi krstil Boh Jeho Duchom, stále sa tak deje, stačí myslieť na Pána Ježiša a túžiť po Ňom, o ostatné sa Boh postará.