Červen 2017

Nedaj mi spať!

19. června 2017 v 15:44 | ReginahvZobuď ma, drahá Láska,
nedaj mi vôbec spať!
Nech moja lampa v okne svieti,
aby keď pôjdeš okolo
prišiel si pre mňa, môj Milý...
Och Pane,
nedaj mi zaspať!
Veď Ty si mi Všetkým.
Ak by si pre mňa neprišiel,
umriem naveky.
Objímaj moje srdce,
nech Ťa Bože vnímam a cítim.
Túžim Ťa veľmi čakať môj Milý...
Budem Ti chvály spievať
a budem o Tebe hovoriť.
Nedaj mi zaspať môj Milý,
veď si môj Ženich a si Spravodlivý,
veľmi Ťa čakám...
Príď Pane Ježiši Kriste!


Ó Pane,
veľmi Ťa vyvyšujem!
Ty si nad všetkým Pánom a Kráľom.
Vždy si tu bol a naveky ostaneš.
Veď zem prv nebola,
Ty si všetko stvoril svojim mocným Slovom.
Keď prahlbinou sa Tvoj Duch vznášal,
Ty si zvolal: Buď svetlo!
Svetlo sa rozsvietilo vo veľkej tme.
Tmu od svetla si oddelil
a vodu si oddelil od oblohy,
potom si súš učinil
a nazval si súš zemou.
Potom si riekol:
Nech zem vydá sviežu zeleň,
semenoplodné byliny a ovocné stromy.
Všetko si učinil podľa Tvojej vôle.
Svojim Slovom si učinil dva svetlá na oblohe,
ktoré svietia cez deň aj v noci,
hviezdy ktoré si učinil sú nádherné.
Do vôd si požehnal mnoho rýb
a na súši veľa rôznych vtákov.
Potom si riekol:
nech zem vydá rozličné druhy dobytka
a plazy rôznych druhov.
Na samý koniec si učinil človeka,
na obraz Tvoj sme stvorení.
Dal si panovať človeka
nad všetkými morskými rybami,
nad nebeským vtáctvom,
nad hromadou dobytka,
nad všetkou poľnou zverou
a nad všetkými plazmi.
Potom si požehnal človeka a riekol si:
Ploďte a množte sa
a naplňte zem a podmaňte si ju.
Panujte nad každým živočíchom
čo hýbe sa na zemi!
Bože, veľmi si vyvýšený nad nami!
Slovo Boh a Hospodin a Pán
je veľmi mocné a živé.
Lebo Ty si Pane Živý a Mocný Boh!
Buď zvelebený na veky!

Končí sa ďalší deň

17. června 2017 v 6:30 | ReginahvDeň ďalší sa končí,
dážď pomaly padá na moju tvár.
V srdci ma bolí,
slzavé myšlienky pália oči.
Túžim Ti slúžiť v pravde,
celé srdce Ti túžim každý deň dávať,
prečo Pane, radosť len pomaly prichádza?
Potĺkam sa ulicami,
deň za dňom sa míňa.
Ó, môj Pane! Veľmi mi chýbaš!
Nechcem kráčať sama ďalej.
Poveď ma tak, ako chceš,
lebo len Tvoja vôľa je pre človeka taká krásna.
Čakám Ťa Pane,
celé dni myslím na Teba,
nič zo sveta nechcem,
len Teba, Božieho Syna.
Kiežby každý človek dúfal v Teba!
Lebo Ty sa dávaš nájsť.
Ty Bože lásku núkaš,
milosť, spasenie a večný život.
Ale ak niekto nemiluje Boha,
nenájde život,
len oheň ktorý nikdy neuhasne.
Človek si uši svrbľavé zapcháva,
Slovo Božie sa mnohých nedotýka.
Oči človeka nevidia,
ružové okuliare si mnohí nasadia.
Kráľovstvo nebeské sa priblížilo,
čiňte pokánie!
Dážď zmyje slzy mnohých ľudí,
ktorí sa trápia,
ale nevedia nájsť Boha,
pre pýchu a pretože milujú len seba.
Prosím, príď Pane Ježiši Kriste!


Dívaš sa na nás z nebies,
túžiš po nás Pane drahý,
ruky vzpínaš k ľuďom a voláš:
Vráť sa človek domov!
Tvoje veľké srdce si otvoril všetkým ľuďom,
ktorí túžia Ťa nájsť.
Veď Ty dávaš lúče slnka
na všetkých nás.
Ak Ťa niekto úprimne hľadá,
Ty Pane dávaš sa nájsť.
Ak Ťa niekto prosí z celého srdca,
nedáš mu hada miesto chleba.
Tvoja reč z veľkej búrky
v tomto čase pre nás je,
lebo my sme Tvoje stvorenie.
Stvoril si nás pre Teba,
aby sme hľadali Jediného Živého Boha.
Aby ak sa spoznať dáš,
my ľudia sme lásku našli.
Tvoja láska je nádherná,
Ty Pane voláš k sebe
každého jedného človeka.
Lebo Ty si náš Stvoriteľ a Boh,
Ty nám dávaš život.
Ty nás učíš jednotlivo,
a odhaľuješ pred nami Božiu múdrosť.
Slová vdýchnuté Svätým Duchom
sú pre nás na život.
Učíš nás ako Ti slúžiť,
ako v pokore chváliť Boha,
ako sa nestarať o zajtrajší deň,
ale radšej si opásať bedrá
Tvojim Slovom Pravdy.
Slová vdýchnuté Tvojim Duchom
sú Sväté a zázračné.
K Tvojim nohám Bože padám
túžim byť Tvojim otrokom!

Príď Pane!

7. června 2017 v 21:22 | ReginahvPríď, Pane Ježiši, príď!
Veď moje srdce celé patrí Ti.
Túžim ísť domov.
Do výšin vzlietnúť ako ten orol.
Kochať sa pohľadom
na Tvoju nádhernú tvár.
Z lásky Tvojej sa roztopiť,
náš Milovaný Kráľ.
Príď Pane, veľmi Ťa čakám!
Stojím pri okne
a celé srdce do Tvojho príchodu vkladám.
Slzy sa prúdom valia
na moju tvár.
Celá moja bytosť túži po Tebe,
celá moja bytosť túži ísť k Tebe,
veď prichádzaš a nebudeš meškať...


Pane, môj Boh a môj Pán!
Skrze Tvojho Ducha
veľmi Ťa milujem a vzývam...
Si mi Pane všetkým-
si tou Najvzácnejšou perlou
v mojom srdci.
Si moja Láska a moja radosť,
si môj vzduch- Teba dýcham.
V myšlienkach mojich
Ťa oslovujem-
túžim po Tebe a spať z lásky neviem.
Lebo Ťa veľmi milujem...


Nasýť ma Tvojim Slovom,
nech som naplnená v srdci až po okraj!
Nech pijem zo živej vody,
a v mojich žilách nech prúdi život z Teba!
Skrze Teba milujem a som milovaná,
lebo Ty si Pane tá najväčšia Láska!
Môj Nebeský Otec, Milovaný Abbá,
môj Boh a môj Pán!
Ruky k Tebe vzpínam,
keď prosím,
Ty veď moje myšlienky,
aby mnohí túžili Ťa nájsť,
aby Tvoja láska im nedala spať!
Veď Ty nás miluješ a život nám dávaš,
slzy nám zotieraš
a len radosť a láska a túžba po Tebe
naplní srdcia všetkým ľuďom.
Nech túžia Ťa hľadať,
veď Ty sa dávaš nájsť,
Ty Pane, si staviaš v srdci človeka chrám.
Nech túži Ťa každý nasledovať!
Náš Všemohúci Boh...