O láske a kresťanstve

19. května 2017 v 6:00 | Reginahv

Láska Božia je silná. Je tak silná, že my, ľudia ju nevieme zniesť. Prevyšuje naše chápanie, doslova. Boh Otec nás tak miluje, že poslal svojho Syna Ježiša Krista na zem, aby zomrel za naše hriechy, aby všetci, ktorí v Neho uveria, mali večný život. Veď Boh každého, kto prijme srdcom túto zvesť, Boh mu odpustí jeho hriechy už tu, na zemi a viac na ne ani nepomyslí. Božia láska k nám ľuďom je pre nás nepochopiteľná. Sám Pán Ježiš hovoril: Otec je vo mne a ja som v Otcovi. Kto vidí mňa, vidí Otca. Sám Boh umrel za nás! Boh nás tak miluje, že nás chce vyslobodiť z moci hriechu a smrti. Ak by Pán Ježiš nezomrel za nás, hriešnych a zlých ľudí, potom by sme všetci zhoreli v pekle, kde oheň neuhasína.
Teda, každý, kto srdcom uveril, že Ježiš je Syn Najvyššieho Boha, Živého Boha, bude spasený. Ak všetkému predchádza pokánie, také z celého srdca pokánie. Človek, je vďačný Bohu za túto nádhernú zvesť, lebo sám človek by nikdy nič také nedokázal učiniť. Nájdu sa síce ľudia ktorí kladú život za iných, ale na tak veľkú obeť, kde človek bude spasený, nestačí ak umrie človek plný hriechu. Preto sa obetoval Boh za nás, aby sme nezahynuli všetci. Boh je Svätý a nenávidí hriechy. Ani jeden jediný človek nie je bez hriechu, ale ak nemá odpustené hriechy kým je v ňom život, to zamená, keď nie je znovuzrodený, potom zahynie. Márne si myslí že bude spasený skrze nejakú očistu po smrti a na zemi môže hrešiť koľko sa mu žiada! Otvoriť si uši a oči dokorán a počúvať Božie Slovo, poprípade čítať Bibliu, vás vráti do skutočnej reality, nie do bludov, akých je dnes už myslím si, priveľa. Jedná sa o tvoj večný život, v mnohých prípadoch nie len o ten tvoj, ale aj o život večný tvojej vlastnej rodiny, tvojich blízkych, známych či priateľov. Lebo ak prijmeš túto zvesť a otvoríš svoje srdce Pánovi, túžiš, aby boli spasení aj tí, ktorých ti dal Boh do tvojho domu. Mnohí žijú v omyle, ktorý im našepkáva ten zlý duch, diabol. Je veľmi dôležité od rána žiť s Bohom. Ak doma a ani medzi ľuďmi nechváliš Pána, ale sa hanbíš aj hovoriť o Ňom, myslíš si, že na chválu nášho Spasiteľa stačí chvály spievať v kostole? Ži s Kristom každý deň, hovor k Nemu a On sa ti objaví v tvojom živote, sníme tvoje hriechy a tebe sa uľaví, budeš vedieť že si skutočne spasený.
Ďakujme Pánovi Ježišovi za všetko čo nám s láskou dáva. Stará sa o nás, veď my žijeme a dýchame ešte stále preto, lebo je to Božia vôľa dať ti ešte chvílku nádej, aby si hľadal a našiel Boha. S Bohom žijeme každú sekundu nášho života. On chce byť účastný v každom jednom živote. Chce s tebou vstávať, ísť spať, chodiť do práce, starať sa o deti, či seniorov. Bez Boha to nejde. Snaha pracovať bez Boha je mŕtvy skutok. Boh vidí a aj počuje. Každučkú modlitbu, ktorá Ho osloví, počuje rozhovory, mnoho krát plný prázdnych nič nehovoriacich rečí, ktoré tiež bude súdiť až nastane ten deň. Všetko rúhanie, všetko smilstvo, každý hnev a nelásku k Nemu a blížnemu. Boh bude súdiť aj tvoju nevieru v Neho, lebo hoci je neviditeľný, ale Božie dielo vidieť všade, kam sa podívajú tvoje oči. Či je to príroda, či vesmír plný hviezd, búrka, vietor, zver, človek stvorený na Boží obraz, mnoho iných vecí, preto nik nebude mať výhovorky. Je hrozné sa dostať do rúk Živého Boha!
Spoznala som jedného pána, ktorý je vekom už viac pri Pánovi, bola som a stále som presvedčená o tom, že nič nie je náhoda, ale všetky veci v našich životoch riadi Boh.
Preto som tomuto dedovi hovorila o Pánovi Ježišovi a on nevedel, čo si má o mne myslieť. Najprv ma skúšal zaradiť do jednej sekty, no, povedala som mu, ako sa mýli. Pretože hovoriť o Pánovi túžime, aby nášho Pána poznalo mnoho ľudí. Kresťania vedia, že láska Kristova je nám rozliata v našich srdciach. Že milujeme nášho Pána, lebo On nás miloval Prvý. Túžbu velebiť a chváliť Boha nám dáva v srdci Boží Duch, nie je to z nás, veď my to ani nedokážeme bez Pána Ježiša, nedokážeme vôbec nič. Aspoň ja mám ten pocit.
Pri hovorení môjho svedectva s Pánom Ježišom Kristom dedo nevedel, či si z neho nerobím žarty a zvolal: Veď toto vám pani Vierka nikto neuverí! Tak presne o týchto veciach hovorí aj Pán.

Oheň som prišiel hodiť na zem. A čo chcem? Kiež by už horel! Ale krstom mám byť pokrstený a zviera ma nedočkavosť, kým nebude vykonaný. Myslíte, že som priniesol mier na zem? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz piati v jednom dome budú rozdelení, traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti otcovi, svokra proti neveste a nevesta proti svokre. A hovoril zástupom: Keď vidíte oblak vychádzať od západu, hneď hovoríte: Príde lejak. A býva tak. A keď vietor veje od juhu, hovoríte: Bude horúčava. A býva. Pokrytci, úkazy na zemi a na nebi viete rozpoznávať, ako teda nerozpoznáte tento čas? A prečo aj sami od seba nerozsudzujete, čo je spravodlivé? /Evanjelium podľa Lukáša, 12:49-57/

Ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve a nerozumie mu, prichádza ten zlý a uchytí čo mu bolo zasiate do srdca, toto je zrno, ktoré bolo zasiate kraj cesty.
A ktoré bolo zasiate do skalnatej pôdy, je ten, čo počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, nemá však koreňa v sebe, je len chvíľkový a len čo príde súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď sa pohorší.
A ktoré bolo zasiate do tŕnia, to je ten, čo počúva slovo, ale starosti sveta a klam bohatstva udusia to slovo, takže zostáva bez úžitku.
A ktoré bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, čo počúva slovo a rozumie mu. Ten prináša úžitok a jeden prináša stonásobný, iný šestdesiatnásobný, a iný tridsaťnásobný. /Evanjelium podľa Matúša, 13:19-23/


Ak máte prístup k Biblii- Novému Zákonu Pána Ježiša Krista, mám v srdci vás nabádať k čítaniu Jeho Slova, lebo len to je na život. Kým človek nevyvýši Pána nad všetko a všetkých,nemôže Pána spoznať. Ježiš Kristus je náš Spasiteľ a Boh. Sám Kristus sníme/človeku/ závoj zo srdca keď uverí človek Jeho Slovu, mu Boh otvorí oči. Sám Boh mu zjaví cestu spasenia.
Tak som mala túžbu dedovi zvestovať hneď aj celú Bibliu. Lebo však dedo ju síce čítal, ale chápal ju po svojom. Musí si uvedomiť, že je hriešnik a potrebuje pokánie od Boha, aby vedel ešte všetky dni, ktoré má pred sebou, sa celý oddať Pánovi. Tak si začal čítať knižôčku o Pánovi Ježišovi a je tak úžasne z nej nadšený, chváli Boha za tú knižku, lebo hovorí, že mu stála v sekretári možno aj viac ako tridsať rokov a nikdy ju nečítal, čo teraz ľutuje. Tak vlastne mi Pán ukázal jednu vec: Tento dedo nemôže rozumieť Biblii, kým mu Boh nesníme závoj zo srdca. A to sa stane len vtedy, ak vyvýši Pána nad všetko vo svojom živote.
Tak sa môžme rozprávať o Pánovej nesmiernej milosti, o Jeho láske bez hraníc, ktorou nás miluje až tak, že sa dal dobrovoľne zbičovať, zneuctiť a ukrižovať za všetkých, ktorí vedia, že sú hriešnikmi a potrebujú Spasiteľa a Pána prijať do svojho srdca. Túžia po Bohu celou svojou bytosťou, keď človek dýcha skrze Krista, keď prijíma Jeho lásku, lebo Jeho láska je Jeho Duch v nás.
Mnoho ľudí hovorí, že sú veriaci a že poznajú Pána. Avšak nemajú nijaké svedectvá ktoré by im dávali pocit, že sú znovuzrodení v Ňom. Pritom stačí tak málo: Prosiť Pána Ježiša Krista o odpustenie hriechov a prijať Ho za svojho Jediného Pána a Spasiteľa.

Lebo zavrel Boh všetkých do neposlušnosti aby sa nad všetkými zmiloval. Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho. Veď kto poznal myseľ Pánovu? Alebo kto Mu bol radcom? Alebo, kto dal Jemu, aby mu bolo treba odplatiť? Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky ! Amen./List Rímskym,11-32-36/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama