O čom je život? 6

1. května 2017 v 13:06 | Reginahv

Wilhelm Busch
Boh je celkom blízko


Dnes zakončím písanie tejto knihy, pretože všetko opísať sa žiaľ nedá. Pokúsim sa vybrať z nej veci, na ktoré mi ukáže Pán. Kniha mi nepatrí a ja ju potrebujem vrátiť. Prajem vám, aby ste neochabovali, ale naďalej hľadali Pána Ježiša Krista, pretože bez Jeho Svätého Ducha nik nebude spasený./ Viera/

V živote som vytrpel všeličo. Pre svoju vieru som bol viackrát v žalári, nie preto, že by som kradol strieborné lyžičky. V tretej ríši nacisti nemali radi mládežníckych farárov, akým som bol ja a preto ma dali do väzenia. Raz som bol v strašnej väznici. Celá budova bola z betónu a steny boli také tenké, že bolo všetko počuť. Keď niekto zakašľal, alebo spadol. Sedel som v mojej malej kobke, keď som počul, že do susednej cely doviedli nového, tiež väzňa gestapa. Musel byť hrozne zúfalý. Cez tenkú stenu som často počul jeho plač. Počul som, ako sa prevaľuje na svojej drevenej prični a dusí v sebe plač. Je to strašné, ak plače muž. Počul som, ako chodí sem a tam, dva kroky a pol vpred a potom dva kroky a pol späť. Niekedy som ho počul stonať. V mojej cele vládol Boží pokoj. Do mojej cely vošiel so mnou Pán Ježiš! A keď som počul toto zúfalstvo z vedľajšej cely, myslel som na to, ako sa dostať k nemu bližšie a pomôcť mu. Zazvonil som na strážcu a povedal som: Neďaleko mňa sa ide jeden človek zblázniť od zúfalstva! Som farárom, dovoľte mi ísť k nemu a pozhovárať sa s ním! O hodinu mi povedal keď sa strážca vrátil: Nepovolili! Zamietli!
Tak som teda nikdy nevidel toho človeka odvedľa, hoci bol len na piaď odo mňa. Neviem ako vyzeral, ani či bol mladý, alebo starý. Cítil som len to, aký je hrozne zúfalý. Často som stával pri stene a myslel som si: Keby som mohol tú stenu preboriť! Teraz dávajte dobrý pozor!
V takej situácii, v akej som bol vtedy ja, je Živý Boh, Stvoriteľ neba i zeme. My sme uzavretí v našom trojrozmernom svete. Boh je celkom blízko. Biblia to vyjadruje. "Obkľúčil si ma zo všetkých strán". Boh je od nás iba na piaď. Ale medzi nami a Ním je stena iného rozmeru. Ale do Jeho uší preniká všetok plač tohoto sveta. Počuje nadávky zatrpknutých, plač osamelých sŕdc, bolesť tých, ktorí stoja nad hrobami, vzdychania trpiacich pre nespravodlivosť. Všetko to preniká až k Božiemu srdcu, tak, ako ku mne vtedy prenikalo zúfalstvo človeka vo vedľajšej cele. Povážte ale: Boh môže urobiť aj to, čo som vtedy ja nemohol. Boh jedného dňa preboril stenu, ktorá je medzi nami a prišiel do nášho viditeľného sveta. - vo svojom Synovi Ježišovi! Rozumiete: V Ježišovi, Synovi Božom prišiel Boh k nám, do tej špiny a biedy tohoto sveta! A odkedy Ježiša poznám, viem, že Boh žije! Zvyknem hovoriť: Odkedy Ježiš prišiel na túto zem, je bezbožnosť len nevedomosťou.
Ježiš sa narodil v Betleheme, vyrástol a stal sa mužom. Nebolo na Ňom badať Božiu slávu a predsa priťahoval ľudí! Cítili, že v Ňom prišla k nám Božia láska a milosť.
Medzi Bohom a nami nestojí len stena iného rozmeru: Medzi Bohom a vami, medzi Bohom a mnou však stojí aj iná deliaca stena. Múr našej viny. Klamali ste už niekedy? Áno? Tým ste položili kameň medzi seba a Boha. Žili ste už bez Boha, celý deň bez modlitby? Ano? Znovu o jeden kameň viac! Nečistota, cudzoložstvo, krádež a tisíc iných ďalších vecí, každé prestúpenie Božieho prikázania je ďalším kameňom! Všetci spolu sme postavili stenu, ktorá delí ľudí od Boha. Boh je Svätý Boh. Rozumiete: Keď vyslovím Božie meno, vynorí sa predo mnou nevyhnutne otázka aj mojich hriechov a vín. Dajte si to do poriadku! Boh berie každý hriech smrteľne vážne! Poznám ľudí, ktorí si myslia: Ako sa len Boh musí tešiť, že ešte vôbec v Neho niekto verí! Strašné! Aj diabol verí v Boha, je isté, že nie je ateista. Diabol veľmi dobre vie, že Boh žije, ale nemá pokoj s Bohom! Pokoj s Bohom bude mať človek len vtedy, keď sa zvalí stena hriechov a prestúpení, ktoré ťa oddelili od Boha. Nato prišiel Ježiš! Prebúra stenu hriechov! Preto sa nechal ukrižovať! Vedel: Niekto musí niesť Boží súd za naše hriechy. Alebo človek- alebo Boží Syn. Teda Wilhelm Busch- alebo Ježiš! On, nevinný Syn Živého Boha niesol moje aj vaše odsúdenie!
Teraz vám vykreslím Ježiša na kríži: Visí tam Ježiš, prostredníctvom ktorého Boh preboril stenu a prišiel do biedy sveta. Tam visí Ten, o ktorom Biblia píše: Boh spôsobil, aby Jeho zasiahla neprávosť všetkých nás! Tam visí Ten, ktorý tie balvany našej viny a našich hriechov nesie na svojich pleciach. Visí tu Ten, ktorý robí to, čo nikto nedokáže: Odstránil balvany našich hriechov! On vzal na seba trest za naše hriechy, aby sme mali pokoj. Rozumiete prečo je Ježiš tak veľmi pre nás dôležitý? Ježiš ale neostal v smrti, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Život s Bohom existuje a zakladá sa na tom, že Syn Boží prišiel, zomrel za mňa a vstal z mŕtvych! Mám v Bohu úplnú istotu! Život s Bohom nie je ilúzia, ale Pravda!
Ako môžeš dosiahnúť život s Bohom? "Ver v Pána Ježiša Krista!"
Mnohí majú o viere úplne falošnú predstavu. Jeden pozrie na hodinky a povie: Je sedem hodín, viem to isto. Druhý nemá hodinky a povie: Je sedem hodín. Myslím. Ľudia si myslia, že viera v Boha sú len nejaké neisté vedomosti. Mal som raz prednášky v Oslo, v hlavnom meste Nórska, a jedného dňa som chcel letieť späť. Začalo sa to ale mizerne, lebo lietadlo kvôli hmle meškalo. Konečne sme leteli do Kodane, lietadlo zrazu zmenilo smer do Švédska. Pilot nám oznámil, že nad Kodaňou je hustá hmla a preto tam nemôžeme pristáť. Leteli sme do Malmo. Nikdy som tam nechcel ísť. Keď sme doleteli do Malmo, uvideli sme letisko plné ľudí. Všetky lietadlá leteli sem, lebo to bolo jediné letisko bez hmly. Pýtali sme sa: Čo bude teraz? Všetci sa zlostili, nadávali, pýtali. Vtom sme počuli z rozhlasu: Štvormotorové lietadlo poletí na juh! Kto cestuje na juh, môže nastúpiť. Jedna žena vykríkla: Do takého lietadla nikdy nenastúpim! Bojím sa! Odpovedal som jej: Milá pani, veď ani nemusíte. Len pokojne ostaňte vonku! Vtedy prešiel okolo nás pilot lietadla v modrej uniforme. Uvidel som jeho tvár: smrteľne vážnu, úplne sústredenú. Poznať na ňom: Je si vedomý svojej zodpovednosti! Preňho to nie je zábava! Tak sme nastúpili do toho lietadla. Od tej chvíle, ako sme nastúpili, odkedy sme urobili posledný krok na pevnej zemi a lietadlo zavreli, boli sme vydaní tomu pilotovi do rúk. Zveril som svoj život vtedy do jeho rúk. Veriť znamená: Niekomu sa zveriť.
Ako môžeme dosiahnúť život s Bohom? Nastúp k Ježišovi Kristovi! Nedá sa jednou nohou žiť bez Neho a druhou k Nemu nastupovať. To nejde! Veriť v Ježiša Krista, žiť v spoločenstve s Bohom, sa dá len tak, ak pre Neho dám do stávky všetko! Musím povedať: Prijmi môj život Pane Ježiši, Tebe ho celý zverujem!
V tej chvíli, keď svoj život odovzdám Bohu, vstúpil som do života s Bohom! Ak ste ochotní odovzdať svoj život Ježišovi, nastúpiť k Nemu, zveriť sa do Jeho rúk, povedzte Mu to predsa! On je pri vás! Počuje, čo hovoríte!
Aby sme však mohli napredovať v živote s Bohom, musíme si bezpodmienečne vziať k srdcu tieto tri najdôležitejšie podmienky!: Slovo Božie, modlitbu a spoločenstvo veriacich ľudí. Nie je možné, aby ste sa stali Ježišovým vlastníctvom a potom už viac nič o Ňom nepočuli. Zadovážte si Bibliu alebo Novú zmluvua čítajte si každý deň aspoň pol hodinku. Čomu nerozumiete, to jednoducho nechajte tak. Čím viac budete čítať, tým viac vám Boh bude ukazovať. Môžeme mať život z Boha, ale môžeme ho aj dávať ďalej.
K Božiemu Slovu patrí aj modlitba. Ježiš vás počuje! Ježišovi môžte povedať všetko! Môžeš aj prosiť: Pane Ježiši, daj, aby som Ťa lepšie poznával a stále viac sa ti odovzdával! Inak, všetci potrebujeme spoločenstvo veriacich kresťanov.
Ako mladík som poznal istého bankového riaditeľa, starého pána, ktorý mi rozprával o svojej mladosti. Keď zmaturoval, otec mu povedal: Tu máš toľko a toľko peňazí, a teraz môžeš precestovať všetky hlavné mestá Európy. Starý pán mi vykladal: Vedel som, že vo veľkých mestách nie je nič ľahšie, ako dostať sa do hriechu a hanby. Ale ja som chcel patriť Ježišovi. Do kufra som si zbalil aj Novú zmluvu. Každý deň som túžil hovoriť s Pánom Ježišom a počuť som chcel Jeho Hlas. A všade, kam som prišiel, som hľadal Ježišových učeníkov. Všade som stretol Ježišových učeníkov: V Lisabone, v Madride, v Londýne, len v Paríži som sa musel pýtať po niekom. Tak mi povedali, že obuvník číta Bibliu! A tak tento mladý a elegantný pán vošiel do obuvníkovej dielne a opýtal sa: Poznáte Pána Ježiša? Obuvníkove oči na odpoveď zažiarili. Potom ten mladý muž povedal: Budem k vám chodiť každé ráno, a budeme sa spolu modliť. Môžem?
Od príchodu Pána Ježiša život s Bohom nie je nijakou ilúziou. Ako dostanem život s Bohom? Ver v Pána Ježiša Krista!
Čo máme zo života s Bohom? Poviem vám to z vlastnej skúsenosti. Koľkokrát by som svoj život neuniesol, keby som prostredníctvom Ježiša nemal pokoj s Bohom! Boli hodiny v mojom živote, keď som si myslel, že mi pukne srdce! Pozrite: Človek v ťažkých chvíľach života zistí, čo získal skrze Ježiša. Každý Ježiša potrebuje, ak už nebude nikoho, kto by vás potešil. Je to nádherné. Keď už nikto nedokáže pomôcť, vtedy poznáme Ježiša, ktorý nás na kríži vykúpil svojou krvou. Volajme k Nemu: Pane, daj mi Svoj pokoj! Tak prenikne do nášho srdca pokoj, ktorý On dáva, ako mohutná rieka! Aké bude raz vaše umieranie? Vtedy vám tiež nikto z ľudí nepomôže. Raz budete musieť pustiť aj tú najmilšiu ruku. Aké to bude? Pôjdete pred Božiu tvár. Chcete pred Boha predstúpiť so všetkými hriechmi? Ó, keď človek drží mocnú ruku Vykupiteľa a vie: Vykúpil si ma Svojou Drahou Krvou a odpustil si mi všetky moje hriechy! Vtedy sa dá aj šťastne zomrieť.
Čo má človek zo života s Bohom? Vymenujem vám to: Pokoj s Bohom, radosť v srdci, lásku k Bohu i k blížnym, viem milovať aj nepriateľov, aj každého milujem kto mi ide na nervy, mám útechu v nešťastí, jasný svit slnka na každý deň, istotu nádeje večného života, mám Svätého Ducha, odpustenie hriechov, trpezlivosť...áno, ešte dlho by som mohol pokračovať...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama