A čo ešte?

13. května 2017 v 12:34 | Reginahv

Človek nie je tvor dokonalý, ale priblížiť sa k dokonalosti môže, ak začne počúvať celým srdcom Pána. Pozorujúc iných bratov či sestry, ktoré Boha poslúchajú, mi Pán ukazuje, koľko chýb som učinila na ceste k Nemu. Kedysi ma Pán Ježiš chytil za ruku a chcel si ma On Sám viesť. Dopadlo to nádherne, ale potom ma začali presviedčať, že sa zrejme mýlim.
Žiaľ, už som nebola taká odhodlaná a presvedčená o tom, že Pán ma Sám chce viesť, lebo som počúvala ľudí, ktorí ma presviedčali o svojich pravdách. Z každej strany vznikol na mňa tlak, ešte aj zo strany môjho manžela. Ešte stále je vydesený, že by ma chcel Pán niekam poslať a on by musel ostať sám. Neviem posúdiť, prečo je to tak. Veď slúžiť Bohu je nádherné.
Radovať sa v Pánovi je nádherné, ale radosť prichádza len vtedy, ak Mu dáme celé svoje srdce, a to hneď od samého začiatku. Ak všetko, čo nás ťaží na duši, odovzdáme Pánovi Ježišovi. Prešla som mnohým súžením, pretože som počúvala ľudí. Nemohla som sa radovať z celého srdca, lebo Duch Pánov trpel. No vrátiť späť všetko je nemožné. Ostala mi v mojom srdci veľká rana a viem, že to nie je vôbec správne. Vravím Pánovi, že Mu odovzdávam všetky starosti a ťažobu, a nechcem sa viac vracať späť! Teraz netúžim po ničom inom len po mojom Pánovi, aby ma viedol On Sám, Jeho láska. Veľmi sa túžim pohnúť vpred za Hlasom Krista, ktorý mi v srdci stále znie. Za Milovaným Pánom, lebo On je pre človeka Všetko a kto Ho nájde, našiel najväčší poklad aký si len môže želať.
Dnes ma premohol veľký smútok. Smútok, ktorý vnímam skrze Pána. Je mi strašne ľúto, ako človek odmieta Pána a pritom On je tak blízko! Je pri každom človeku, ktorý Ho vzýva, ktorý túži po Ňom. Boh je súčasť nášho života a je len na človeku samom, či Bohu otvorí svoje srdce tak, aby Boží Duch vošiel doň a prebýval v človeku. No nielen prebýval, ale Boh chce človeka aj viesť, chce mať s každým osobný vzťah založený na láske Kristovej. Mnohí nechápu, že chrám Boží je v srdci človeka, ak prijíma Jeho Ducha Svätého. My sme Boží chrám. Boh nepotrebuje chrámy postavené ľudskými rukami akoby On niečo od človeka potreboval. Veď Boh nám dáva život aj dýchanie. Jeho vôľou ešte stále sme tu! Ešte stále čaká na všetkých, ktorí obrátia svoju tvár k Ježišovi Kristovi.
Hovorím: Kým sa človek nezbaví svojich modiel v živote, ešte stále netúži po Kristovi. Reči človeka ako: Ja Ho chcem poznať, chcem sa znovuzrodiť, nestačia... Keď som túžila po Pánovi Ježišovi, všetko, čo mi dovtedy bolo blízke, teda myslím rôzne veci, ako knihy, CD platne, televízor, červené šnúrky a podobné blbosti som v jednom okamihu odhodila, taká bola a aj stále verím že je, moja túžba po mojom Pánovi!
Keď hovorím iným o Pánovi, sú síce nadšení a tiež hovoria o svojej túžbe po Ňom, ale ak ich stretnem o pár dní, či týždňov, nejdú za Pánom Ježišom. Ich reči sú prázdne a svetské a túžba čítať Božie Slovo sa stratila pre nedostatok času a pre starosti sveta. Ale takto sa nejde za Pánom Ježišom! Nenájde nikto Pána, ak túžba v srdci človeka nie je skutočná! Nestačí ísť raz niekedy za Pánom! Obyčajne, keď človeka tlačia problémy, vtedy volá na Boha. S Bohom treba žiť. Tak sa mi stalo, že jeden človek sa tešil z rozprávania o Pánovi, ale z druhej strany pritom si čítal všetky náboženské knihy a napokon vznikol z toho jeden guláš! Hovorím: Pán Ježiš má len jednu cirkev, kde Hlavou je On sám. S Ním sa rozprávajte, veď On vás počuje aj vidí!
Nechápe, hoci tvrdí, že chápe. Ani možno v blízkej budúcnosti nepochopí, ak do svojho srdca nepustí Pána. Počúva hlas toho zlého. Pán Ježiš predsa hovorí: Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone! Nemôžete ma nasledovať, kým nevyvýšite Syna človeka! Nemôžete nájsť Boha, kým si neuvedomíte, že ste zlí ľudia a každý jeden z vás potrebuje Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo ak si niekto o sebe myslí že je dobrý, nikdy nenájde Boha a nebude spasený!
Hovorím: Prečo nevyhodíte všetky tieto satanské knihy? Všade, vo všetkých človek popridával svoje rozumy. Ale Pán Ježiš hovorí, že kto pridá niečo k tým slovám, ktoré On povedal, alebo vezme z nich tak, že tvoria inú vetu, bude veľmi trpieť. No mnohí opatrujú svoje knihy doma a mnohé sú proti Bohu. Je v nich plno hriechu a Boh je Svätý a nenávidí hriech.
Dnes som zašla do jedného domu, kde som si potrebovala vybaviť určité veci. Bolo tam viac starých Ľudí, ale ak má niekto šediny, neznamená to, že našiel Pána. Chodiť celý život do kostola, vôbec ti nezaručuje spásu, ak nemáš vzťah s Bohom a ak si sa neznovuzrodil. Chcem tým povedať jediné: Ľudia, hľadajte Pána Ježiša Krista a On sa vám dá nájsť. Pretože to je znovuzrodenie a život v Pánovi. Môžeš mi veriť, že ak sa znovuzrodíš v Kristovi, budeš o tom vedieť! Po smrti človeka už nespasí nič. Teraz je príhodný čas volať z celého svojho srdca na Pána! Boh pre človeka urobil všetko, veď zomrel na kríži za hriešnikov, aby každý, kto uverí v Neho, mal večný život v kráľovstve Božom. Je na čase, aby sa každý človek dozvedel o Božej milosti k nám, ľuďom.
Pán Ježiš Kristus má len jednu cirkev, kde Hlavou je On. V takejto cirkvi je Živý Duch Boží. Nikto nepríde k Bohu nijakými cestami či necestami, pretože ak niekto nekráča s Ježišom Kristom, kráča širokou cestou do záhuby. Ježiš je cesta, pravda a život. Ježiš je alfa a omega, počiatok aj koniec. Len ten človek, ktorý túži po spoznaní nášho Pána Ježiša Krista a vie o svojej slabosti a hriechoch, len ten nájde Pána, ak si je vedomý o tom, že niečo v jeho živote je zlé a prosí Boha o odpustenie.
Tak mám veľkú túžbu v srdci, aby každý človek našiel Pána, Jeho pokoj a lásku. Ako máme hovoriť a ako máme písať, aby ste pochopili, že Ježiš Kristus je Boh a žije? Len ten človek bude spasený, kto učiní pokánie túži po Ježišovi Kristovi. Ale aj to pokánie ti dá Boh, tak veľmi ťa miluje. Človek má volať priamo na Pána, nie skrze niekoho Pána hľadať. Jediná cesta k Bohu je skrze Pána Ježiša Krista. Ostatné cesty vedú do záhuby. Sú len dva cesty: Jedna vedie k Bohu a druhá vedie k satanovi.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama