Květen 2017

V čakárni

28. května 2017 v 8:57 | Reginahv


Môj manžel sa rozhodol, že sa chce ponáhľať. Nemal mu v ten deň kto pomôcť, bol na prácu sám. Teda, neviem, či pozval na pomoc nášho Pána. Zato mňa volal mu pomáhať každú chvíľku. Rozhodol sa obiť boky balkóna plechom tak, aby nás nebolo vidieť. Potom chce nad to postaviť striešku. Tiež plechovú. Všetko si kúpil. Plechy, konštrukciu, brúsne kotúče, hrubé vrtáky a všetko možné čo ani nedokážem popísať. Chuť do práce mal, tak hor sa do toho!
Ešte ani poriadne nezačal a už ma volá k sebe. Čo je?-Pýtam sa.
Aaale, spadol mi dolu z balkóna kľúč. Neskočila by si preňho? -Hovorí mi. Síce sú to len tri poschodia, ale nie stále vládzem chodiť hore a dole po schodoch. No dobre, vyšla som von a hneď som kľúč našla. Podala som mu ho a šla do kuchyne. Ledva som vzala čosi do ruky a môj muž prišiel za mnou. Prosím ťa, spadol mi šroubovák na susedný balkón pod nami, prosím ťa, ty ich poznáš, skoč pre neho, prosím.- Zaprosíkal môj muž opäť.
Tak to snáď nie! Prečo nedávaš pozor?- Volám. Zazvonila som o poschodie nižšie a...nik mi neotvára. Vrátim sa domov a pozerám z balkóna. Pani suseda! Prosím, pred chvíľkou som u vás tri razy zvonila! Spadol nám na váš balkón šroubovák! Susedka sa podíva hore a hovorí mi: No dobre, Vierka, príď si poň! Bežím dole a suseda mi ho podáva so slovami: Povešala som si prádlo a nemám ho čím zakryť. Tvoj muž nad nami brúsi a bordel padá k nám. Nemáš igelit? Ale iste, prinesiem vám ho. O chvíľku už bežím znovu dole a podávam jej dva nové obrusy. Nech si prádlo zakryje.
Kde si? -Volá ma môj muž, ledva zavriem dvere na byte. Tu som! Čo chceš? - Pýtam sa už trochu namrzene.
Len mi podrž plech, nech z neho zbrúsim. Potom ešte dva plechy. - Hovorí môj muž.
Tak držím špinavé plechy, môj zákonitý manžel brúsi a brúsi a brúsi. Až oheň šľahá z brúsky! Brúsil bez ochranných okuliarov. Večer som mala všetkého plné zuby. Všade neporiadok, špinavý je nielen môj muž, ale aj ja. A to som mu hovorila, že ja mu nebudem s tým pomáhať, veď to je mužská práca!
Na tretí deň mu opuchlo celé oko a neznesiteľne ho v oku pichalo. Tieklo mu celú noc. Tak sa vybral do práce s tým, že skončí skôr, aby zašiel k očnej lekárke. No pani očná doktorka, keďže už bolo štrnásť pätnásť hodín a ona ordinuje len do šestnásť tridsať hodín, odmietla ho vyšetriť, vraj je pozde na vyšetrenie. Tak sme zbehali celé okolie a nikde nemali pohotovosť otvorenú, čo bola pre môjho muža ďalšia bezsenná noc. Tak si musel počkať do rána a už to neodkladal, ale ráno o šiestej odišiel mimo mesta konečne k očnému lekárovi.
Po tom, ako mu vybrali šesť kusov železných smetí z oka, po pár dňoch mal ísť na kontrolu. Šla som s ním. Po chvíľke čakania v čakárni vošla jedna rómka s dievčatkom a pozrela som sa na nich. Ponúkla som jej miesto vedľa seba a malá sa na mňa usmiala. Jej kučeravé vlásky boli zapletené a toto dievčatko bolo milé. Potom vošli dvaja tínedžeri s okuliarmi a ja som znova vnímala akúsi radosť v mojom srdci. Doťahovali sa, no... ako malé deti. Vošla babka s bielymi vlasmi a ja som z nej nevedela spustiť oči. Zdala sa mi nádherná. V tej chvíli som pocítila obrovský príval lásky a radosti. Nedokázala som sa neusmievať, lebo to Boh miloval v mojom srdci, nie ja. Chcela som vstať a povedať im o láske Pána Ježiša Krista, o Jeho milosti, v tej chvíli ale vyšiel môj muž z ambulancie a nečakal, vyšiel okamžite von.
Teraz, keď myslím na tie chvíle, viem, že som im mala povedať ako ich Boh veľmi miluje, ako túži, aby Ho hľadali a našli, lebo lekára potrebujú všetci, ktorí vedia, že sú chorí. Ó, ako túžim, aby som ich stretla ešte jediný raz! Už sa nebudem nikdy ponáhľať. Lebo len Boh vie, či ešte niekedy budú môcť počuť Slovo pravdy.

Nauč ma!

27. května 2017 v 21:44 | ReginahvNauč ma hovoriť slová
ktoré chceš Ty Pane počuť.
Ja trpezlivo budem počúvať.
Túžim sa učiť,
ako Ti mám slúžiť,
ako milovať a žehnať.
Ako sa pôstiť a ako počuť Tvoj Hlas.
Ako pomôcť blížnemu,
keď hľadá pomoc Božiu.
Uč ma Pane láske,
tej dokonalej, Tvojej,
kde sa človek neskláti,
keď vietor zafúkne.
Kde človek pevne stojí
a žehná v Tvojom mene.
Pane, vyuč ma slovám modlitby,
kde Tvoja láska buduje.
Ak láska aj zákon naplní,
pretože z celého srdca Ťa miluje.
Nech Tvoja Sláva sa zjaví,
všade, kde Tvoj chrám buduješ.
Pane, nauč ma všetko,
čo Ty chceš, aby som vedela.
Nauč ma počúvať srdcom Tvoj Hlas.
Nauč ma poznávať,
kto túži po Tvojom Slove,
nauč ma v pokore vyčkávať.
Pošli ma slúžiť Ti!
Moje čelo pomaž olejom radosti.
Celé moje srdce Ti patrí,
veď moje myšlienky,
Pane, už navždy!

O láske a kresťanstve

19. května 2017 v 6:00 | Reginahv

Láska Božia je silná. Je tak silná, že my, ľudia ju nevieme zniesť. Prevyšuje naše chápanie, doslova. Boh Otec nás tak miluje, že poslal svojho Syna Ježiša Krista na zem, aby zomrel za naše hriechy, aby všetci, ktorí v Neho uveria, mali večný život. Veď Boh každého, kto prijme srdcom túto zvesť, Boh mu odpustí jeho hriechy už tu, na zemi a viac na ne ani nepomyslí. Božia láska k nám ľuďom je pre nás nepochopiteľná. Sám Pán Ježiš hovoril: Otec je vo mne a ja som v Otcovi. Kto vidí mňa, vidí Otca. Sám Boh umrel za nás! Boh nás tak miluje, že nás chce vyslobodiť z moci hriechu a smrti. Ak by Pán Ježiš nezomrel za nás, hriešnych a zlých ľudí, potom by sme všetci zhoreli v pekle, kde oheň neuhasína.
Teda, každý, kto srdcom uveril, že Ježiš je Syn Najvyššieho Boha, Živého Boha, bude spasený. Ak všetkému predchádza pokánie, také z celého srdca pokánie. Človek, je vďačný Bohu za túto nádhernú zvesť, lebo sám človek by nikdy nič také nedokázal učiniť. Nájdu sa síce ľudia ktorí kladú život za iných, ale na tak veľkú obeť, kde človek bude spasený, nestačí ak umrie človek plný hriechu. Preto sa obetoval Boh za nás, aby sme nezahynuli všetci. Boh je Svätý a nenávidí hriechy. Ani jeden jediný človek nie je bez hriechu, ale ak nemá odpustené hriechy kým je v ňom život, to zamená, keď nie je znovuzrodený, potom zahynie. Márne si myslí že bude spasený skrze nejakú očistu po smrti a na zemi môže hrešiť koľko sa mu žiada! Otvoriť si uši a oči dokorán a počúvať Božie Slovo, poprípade čítať Bibliu, vás vráti do skutočnej reality, nie do bludov, akých je dnes už myslím si, priveľa. Jedná sa o tvoj večný život, v mnohých prípadoch nie len o ten tvoj, ale aj o život večný tvojej vlastnej rodiny, tvojich blízkych, známych či priateľov. Lebo ak prijmeš túto zvesť a otvoríš svoje srdce Pánovi, túžiš, aby boli spasení aj tí, ktorých ti dal Boh do tvojho domu. Mnohí žijú v omyle, ktorý im našepkáva ten zlý duch, diabol. Je veľmi dôležité od rána žiť s Bohom. Ak doma a ani medzi ľuďmi nechváliš Pána, ale sa hanbíš aj hovoriť o Ňom, myslíš si, že na chválu nášho Spasiteľa stačí chvály spievať v kostole? Ži s Kristom každý deň, hovor k Nemu a On sa ti objaví v tvojom živote, sníme tvoje hriechy a tebe sa uľaví, budeš vedieť že si skutočne spasený.
Ďakujme Pánovi Ježišovi za všetko čo nám s láskou dáva. Stará sa o nás, veď my žijeme a dýchame ešte stále preto, lebo je to Božia vôľa dať ti ešte chvílku nádej, aby si hľadal a našiel Boha. S Bohom žijeme každú sekundu nášho života. On chce byť účastný v každom jednom živote. Chce s tebou vstávať, ísť spať, chodiť do práce, starať sa o deti, či seniorov. Bez Boha to nejde. Snaha pracovať bez Boha je mŕtvy skutok. Boh vidí a aj počuje. Každučkú modlitbu, ktorá Ho osloví, počuje rozhovory, mnoho krát plný prázdnych nič nehovoriacich rečí, ktoré tiež bude súdiť až nastane ten deň. Všetko rúhanie, všetko smilstvo, každý hnev a nelásku k Nemu a blížnemu. Boh bude súdiť aj tvoju nevieru v Neho, lebo hoci je neviditeľný, ale Božie dielo vidieť všade, kam sa podívajú tvoje oči. Či je to príroda, či vesmír plný hviezd, búrka, vietor, zver, človek stvorený na Boží obraz, mnoho iných vecí, preto nik nebude mať výhovorky. Je hrozné sa dostať do rúk Živého Boha!
Spoznala som jedného pána, ktorý je vekom už viac pri Pánovi, bola som a stále som presvedčená o tom, že nič nie je náhoda, ale všetky veci v našich životoch riadi Boh.
Preto som tomuto dedovi hovorila o Pánovi Ježišovi a on nevedel, čo si má o mne myslieť. Najprv ma skúšal zaradiť do jednej sekty, no, povedala som mu, ako sa mýli. Pretože hovoriť o Pánovi túžime, aby nášho Pána poznalo mnoho ľudí. Kresťania vedia, že láska Kristova je nám rozliata v našich srdciach. Že milujeme nášho Pána, lebo On nás miloval Prvý. Túžbu velebiť a chváliť Boha nám dáva v srdci Boží Duch, nie je to z nás, veď my to ani nedokážeme bez Pána Ježiša, nedokážeme vôbec nič. Aspoň ja mám ten pocit.
Pri hovorení môjho svedectva s Pánom Ježišom Kristom dedo nevedel, či si z neho nerobím žarty a zvolal: Veď toto vám pani Vierka nikto neuverí! Tak presne o týchto veciach hovorí aj Pán.

Oheň som prišiel hodiť na zem. A čo chcem? Kiež by už horel! Ale krstom mám byť pokrstený a zviera ma nedočkavosť, kým nebude vykonaný. Myslíte, že som priniesol mier na zem? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz piati v jednom dome budú rozdelení, traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti otcovi, svokra proti neveste a nevesta proti svokre. A hovoril zástupom: Keď vidíte oblak vychádzať od západu, hneď hovoríte: Príde lejak. A býva tak. A keď vietor veje od juhu, hovoríte: Bude horúčava. A býva. Pokrytci, úkazy na zemi a na nebi viete rozpoznávať, ako teda nerozpoznáte tento čas? A prečo aj sami od seba nerozsudzujete, čo je spravodlivé? /Evanjelium podľa Lukáša, 12:49-57/

Ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve a nerozumie mu, prichádza ten zlý a uchytí čo mu bolo zasiate do srdca, toto je zrno, ktoré bolo zasiate kraj cesty.
A ktoré bolo zasiate do skalnatej pôdy, je ten, čo počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, nemá však koreňa v sebe, je len chvíľkový a len čo príde súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď sa pohorší.
A ktoré bolo zasiate do tŕnia, to je ten, čo počúva slovo, ale starosti sveta a klam bohatstva udusia to slovo, takže zostáva bez úžitku.
A ktoré bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, čo počúva slovo a rozumie mu. Ten prináša úžitok a jeden prináša stonásobný, iný šestdesiatnásobný, a iný tridsaťnásobný. /Evanjelium podľa Matúša, 13:19-23/


Ak máte prístup k Biblii- Novému Zákonu Pána Ježiša Krista, mám v srdci vás nabádať k čítaniu Jeho Slova, lebo len to je na život. Kým človek nevyvýši Pána nad všetko a všetkých,nemôže Pána spoznať. Ježiš Kristus je náš Spasiteľ a Boh. Sám Kristus sníme/človeku/ závoj zo srdca keď uverí človek Jeho Slovu, mu Boh otvorí oči. Sám Boh mu zjaví cestu spasenia.
Tak som mala túžbu dedovi zvestovať hneď aj celú Bibliu. Lebo však dedo ju síce čítal, ale chápal ju po svojom. Musí si uvedomiť, že je hriešnik a potrebuje pokánie od Boha, aby vedel ešte všetky dni, ktoré má pred sebou, sa celý oddať Pánovi. Tak si začal čítať knižôčku o Pánovi Ježišovi a je tak úžasne z nej nadšený, chváli Boha za tú knižku, lebo hovorí, že mu stála v sekretári možno aj viac ako tridsať rokov a nikdy ju nečítal, čo teraz ľutuje. Tak vlastne mi Pán ukázal jednu vec: Tento dedo nemôže rozumieť Biblii, kým mu Boh nesníme závoj zo srdca. A to sa stane len vtedy, ak vyvýši Pána nad všetko vo svojom živote.
Tak sa môžme rozprávať o Pánovej nesmiernej milosti, o Jeho láske bez hraníc, ktorou nás miluje až tak, že sa dal dobrovoľne zbičovať, zneuctiť a ukrižovať za všetkých, ktorí vedia, že sú hriešnikmi a potrebujú Spasiteľa a Pána prijať do svojho srdca. Túžia po Bohu celou svojou bytosťou, keď človek dýcha skrze Krista, keď prijíma Jeho lásku, lebo Jeho láska je Jeho Duch v nás.
Mnoho ľudí hovorí, že sú veriaci a že poznajú Pána. Avšak nemajú nijaké svedectvá ktoré by im dávali pocit, že sú znovuzrodení v Ňom. Pritom stačí tak málo: Prosiť Pána Ježiša Krista o odpustenie hriechov a prijať Ho za svojho Jediného Pána a Spasiteľa.

Lebo zavrel Boh všetkých do neposlušnosti aby sa nad všetkými zmiloval. Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho. Veď kto poznal myseľ Pánovu? Alebo kto Mu bol radcom? Alebo, kto dal Jemu, aby mu bolo treba odplatiť? Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky ! Amen./List Rímskym,11-32-36/

A čo ešte?

13. května 2017 v 12:34 | Reginahv

Človek nie je tvor dokonalý, ale priblížiť sa k dokonalosti môže, ak začne počúvať celým srdcom Pána. Pozorujúc iných bratov či sestry, ktoré Boha poslúchajú, mi Pán ukazuje, koľko chýb som učinila na ceste k Nemu. Kedysi ma Pán Ježiš chytil za ruku a chcel si ma On Sám viesť. Dopadlo to nádherne, ale potom ma začali presviedčať, že sa zrejme mýlim.
Žiaľ, už som nebola taká odhodlaná a presvedčená o tom, že Pán ma Sám chce viesť, lebo som počúvala ľudí, ktorí ma presviedčali o svojich pravdách. Z každej strany vznikol na mňa tlak, ešte aj zo strany môjho manžela. Ešte stále je vydesený, že by ma chcel Pán niekam poslať a on by musel ostať sám. Neviem posúdiť, prečo je to tak. Veď slúžiť Bohu je nádherné.
Radovať sa v Pánovi je nádherné, ale radosť prichádza len vtedy, ak Mu dáme celé svoje srdce, a to hneď od samého začiatku. Ak všetko, čo nás ťaží na duši, odovzdáme Pánovi Ježišovi. Prešla som mnohým súžením, pretože som počúvala ľudí. Nemohla som sa radovať z celého srdca, lebo Duch Pánov trpel. No vrátiť späť všetko je nemožné. Ostala mi v mojom srdci veľká rana a viem, že to nie je vôbec správne. Vravím Pánovi, že Mu odovzdávam všetky starosti a ťažobu, a nechcem sa viac vracať späť! Teraz netúžim po ničom inom len po mojom Pánovi, aby ma viedol On Sám, Jeho láska. Veľmi sa túžim pohnúť vpred za Hlasom Krista, ktorý mi v srdci stále znie. Za Milovaným Pánom, lebo On je pre človeka Všetko a kto Ho nájde, našiel najväčší poklad aký si len môže želať.
Dnes ma premohol veľký smútok. Smútok, ktorý vnímam skrze Pána. Je mi strašne ľúto, ako človek odmieta Pána a pritom On je tak blízko! Je pri každom človeku, ktorý Ho vzýva, ktorý túži po Ňom. Boh je súčasť nášho života a je len na človeku samom, či Bohu otvorí svoje srdce tak, aby Boží Duch vošiel doň a prebýval v človeku. No nielen prebýval, ale Boh chce človeka aj viesť, chce mať s každým osobný vzťah založený na láske Kristovej. Mnohí nechápu, že chrám Boží je v srdci človeka, ak prijíma Jeho Ducha Svätého. My sme Boží chrám. Boh nepotrebuje chrámy postavené ľudskými rukami akoby On niečo od človeka potreboval. Veď Boh nám dáva život aj dýchanie. Jeho vôľou ešte stále sme tu! Ešte stále čaká na všetkých, ktorí obrátia svoju tvár k Ježišovi Kristovi.
Hovorím: Kým sa človek nezbaví svojich modiel v živote, ešte stále netúži po Kristovi. Reči človeka ako: Ja Ho chcem poznať, chcem sa znovuzrodiť, nestačia... Keď som túžila po Pánovi Ježišovi, všetko, čo mi dovtedy bolo blízke, teda myslím rôzne veci, ako knihy, CD platne, televízor, červené šnúrky a podobné blbosti som v jednom okamihu odhodila, taká bola a aj stále verím že je, moja túžba po mojom Pánovi!
Keď hovorím iným o Pánovi, sú síce nadšení a tiež hovoria o svojej túžbe po Ňom, ale ak ich stretnem o pár dní, či týždňov, nejdú za Pánom Ježišom. Ich reči sú prázdne a svetské a túžba čítať Božie Slovo sa stratila pre nedostatok času a pre starosti sveta. Ale takto sa nejde za Pánom Ježišom! Nenájde nikto Pána, ak túžba v srdci človeka nie je skutočná! Nestačí ísť raz niekedy za Pánom! Obyčajne, keď človeka tlačia problémy, vtedy volá na Boha. S Bohom treba žiť. Tak sa mi stalo, že jeden človek sa tešil z rozprávania o Pánovi, ale z druhej strany pritom si čítal všetky náboženské knihy a napokon vznikol z toho jeden guláš! Hovorím: Pán Ježiš má len jednu cirkev, kde Hlavou je On sám. S Ním sa rozprávajte, veď On vás počuje aj vidí!
Nechápe, hoci tvrdí, že chápe. Ani možno v blízkej budúcnosti nepochopí, ak do svojho srdca nepustí Pána. Počúva hlas toho zlého. Pán Ježiš predsa hovorí: Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone! Nemôžete ma nasledovať, kým nevyvýšite Syna človeka! Nemôžete nájsť Boha, kým si neuvedomíte, že ste zlí ľudia a každý jeden z vás potrebuje Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo ak si niekto o sebe myslí že je dobrý, nikdy nenájde Boha a nebude spasený!
Hovorím: Prečo nevyhodíte všetky tieto satanské knihy? Všade, vo všetkých človek popridával svoje rozumy. Ale Pán Ježiš hovorí, že kto pridá niečo k tým slovám, ktoré On povedal, alebo vezme z nich tak, že tvoria inú vetu, bude veľmi trpieť. No mnohí opatrujú svoje knihy doma a mnohé sú proti Bohu. Je v nich plno hriechu a Boh je Svätý a nenávidí hriech.
Dnes som zašla do jedného domu, kde som si potrebovala vybaviť určité veci. Bolo tam viac starých Ľudí, ale ak má niekto šediny, neznamená to, že našiel Pána. Chodiť celý život do kostola, vôbec ti nezaručuje spásu, ak nemáš vzťah s Bohom a ak si sa neznovuzrodil. Chcem tým povedať jediné: Ľudia, hľadajte Pána Ježiša Krista a On sa vám dá nájsť. Pretože to je znovuzrodenie a život v Pánovi. Môžeš mi veriť, že ak sa znovuzrodíš v Kristovi, budeš o tom vedieť! Po smrti človeka už nespasí nič. Teraz je príhodný čas volať z celého svojho srdca na Pána! Boh pre človeka urobil všetko, veď zomrel na kríži za hriešnikov, aby každý, kto uverí v Neho, mal večný život v kráľovstve Božom. Je na čase, aby sa každý človek dozvedel o Božej milosti k nám, ľuďom.
Pán Ježiš Kristus má len jednu cirkev, kde Hlavou je On. V takejto cirkvi je Živý Duch Boží. Nikto nepríde k Bohu nijakými cestami či necestami, pretože ak niekto nekráča s Ježišom Kristom, kráča širokou cestou do záhuby. Ježiš je cesta, pravda a život. Ježiš je alfa a omega, počiatok aj koniec. Len ten človek, ktorý túži po spoznaní nášho Pána Ježiša Krista a vie o svojej slabosti a hriechoch, len ten nájde Pána, ak si je vedomý o tom, že niečo v jeho živote je zlé a prosí Boha o odpustenie.
Tak mám veľkú túžbu v srdci, aby každý človek našiel Pána, Jeho pokoj a lásku. Ako máme hovoriť a ako máme písať, aby ste pochopili, že Ježiš Kristus je Boh a žije? Len ten človek bude spasený, kto učiní pokánie túži po Ježišovi Kristovi. Ale aj to pokánie ti dá Boh, tak veľmi ťa miluje. Človek má volať priamo na Pána, nie skrze niekoho Pána hľadať. Jediná cesta k Bohu je skrze Pána Ježiša Krista. Ostatné cesty vedú do záhuby. Sú len dva cesty: Jedna vedie k Bohu a druhá vedie k satanovi.

O čom je život? 6

1. května 2017 v 13:06 | Reginahv

Wilhelm Busch
Boh je celkom blízko


Dnes zakončím písanie tejto knihy, pretože všetko opísať sa žiaľ nedá. Pokúsim sa vybrať z nej veci, na ktoré mi ukáže Pán. Kniha mi nepatrí a ja ju potrebujem vrátiť. Prajem vám, aby ste neochabovali, ale naďalej hľadali Pána Ježiša Krista, pretože bez Jeho Svätého Ducha nik nebude spasený./ Viera/

V živote som vytrpel všeličo. Pre svoju vieru som bol viackrát v žalári, nie preto, že by som kradol strieborné lyžičky. V tretej ríši nacisti nemali radi mládežníckych farárov, akým som bol ja a preto ma dali do väzenia. Raz som bol v strašnej väznici. Celá budova bola z betónu a steny boli také tenké, že bolo všetko počuť. Keď niekto zakašľal, alebo spadol. Sedel som v mojej malej kobke, keď som počul, že do susednej cely doviedli nového, tiež väzňa gestapa. Musel byť hrozne zúfalý. Cez tenkú stenu som často počul jeho plač. Počul som, ako sa prevaľuje na svojej drevenej prični a dusí v sebe plač. Je to strašné, ak plače muž. Počul som, ako chodí sem a tam, dva kroky a pol vpred a potom dva kroky a pol späť. Niekedy som ho počul stonať. V mojej cele vládol Boží pokoj. Do mojej cely vošiel so mnou Pán Ježiš! A keď som počul toto zúfalstvo z vedľajšej cely, myslel som na to, ako sa dostať k nemu bližšie a pomôcť mu. Zazvonil som na strážcu a povedal som: Neďaleko mňa sa ide jeden človek zblázniť od zúfalstva! Som farárom, dovoľte mi ísť k nemu a pozhovárať sa s ním! O hodinu mi povedal keď sa strážca vrátil: Nepovolili! Zamietli!
Tak som teda nikdy nevidel toho človeka odvedľa, hoci bol len na piaď odo mňa. Neviem ako vyzeral, ani či bol mladý, alebo starý. Cítil som len to, aký je hrozne zúfalý. Často som stával pri stene a myslel som si: Keby som mohol tú stenu preboriť! Teraz dávajte dobrý pozor!
V takej situácii, v akej som bol vtedy ja, je Živý Boh, Stvoriteľ neba i zeme. My sme uzavretí v našom trojrozmernom svete. Boh je celkom blízko. Biblia to vyjadruje. "Obkľúčil si ma zo všetkých strán". Boh je od nás iba na piaď. Ale medzi nami a Ním je stena iného rozmeru. Ale do Jeho uší preniká všetok plač tohoto sveta. Počuje nadávky zatrpknutých, plač osamelých sŕdc, bolesť tých, ktorí stoja nad hrobami, vzdychania trpiacich pre nespravodlivosť. Všetko to preniká až k Božiemu srdcu, tak, ako ku mne vtedy prenikalo zúfalstvo človeka vo vedľajšej cele. Povážte ale: Boh môže urobiť aj to, čo som vtedy ja nemohol. Boh jedného dňa preboril stenu, ktorá je medzi nami a prišiel do nášho viditeľného sveta. - vo svojom Synovi Ježišovi! Rozumiete: V Ježišovi, Synovi Božom prišiel Boh k nám, do tej špiny a biedy tohoto sveta! A odkedy Ježiša poznám, viem, že Boh žije! Zvyknem hovoriť: Odkedy Ježiš prišiel na túto zem, je bezbožnosť len nevedomosťou.
Ježiš sa narodil v Betleheme, vyrástol a stal sa mužom. Nebolo na Ňom badať Božiu slávu a predsa priťahoval ľudí! Cítili, že v Ňom prišla k nám Božia láska a milosť.
Medzi Bohom a nami nestojí len stena iného rozmeru: Medzi Bohom a vami, medzi Bohom a mnou však stojí aj iná deliaca stena. Múr našej viny. Klamali ste už niekedy? Áno? Tým ste položili kameň medzi seba a Boha. Žili ste už bez Boha, celý deň bez modlitby? Ano? Znovu o jeden kameň viac! Nečistota, cudzoložstvo, krádež a tisíc iných ďalších vecí, každé prestúpenie Božieho prikázania je ďalším kameňom! Všetci spolu sme postavili stenu, ktorá delí ľudí od Boha. Boh je Svätý Boh. Rozumiete: Keď vyslovím Božie meno, vynorí sa predo mnou nevyhnutne otázka aj mojich hriechov a vín. Dajte si to do poriadku! Boh berie každý hriech smrteľne vážne! Poznám ľudí, ktorí si myslia: Ako sa len Boh musí tešiť, že ešte vôbec v Neho niekto verí! Strašné! Aj diabol verí v Boha, je isté, že nie je ateista. Diabol veľmi dobre vie, že Boh žije, ale nemá pokoj s Bohom! Pokoj s Bohom bude mať človek len vtedy, keď sa zvalí stena hriechov a prestúpení, ktoré ťa oddelili od Boha. Nato prišiel Ježiš! Prebúra stenu hriechov! Preto sa nechal ukrižovať! Vedel: Niekto musí niesť Boží súd za naše hriechy. Alebo človek- alebo Boží Syn. Teda Wilhelm Busch- alebo Ježiš! On, nevinný Syn Živého Boha niesol moje aj vaše odsúdenie!
Teraz vám vykreslím Ježiša na kríži: Visí tam Ježiš, prostredníctvom ktorého Boh preboril stenu a prišiel do biedy sveta. Tam visí Ten, o ktorom Biblia píše: Boh spôsobil, aby Jeho zasiahla neprávosť všetkých nás! Tam visí Ten, ktorý tie balvany našej viny a našich hriechov nesie na svojich pleciach. Visí tu Ten, ktorý robí to, čo nikto nedokáže: Odstránil balvany našich hriechov! On vzal na seba trest za naše hriechy, aby sme mali pokoj. Rozumiete prečo je Ježiš tak veľmi pre nás dôležitý? Ježiš ale neostal v smrti, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Život s Bohom existuje a zakladá sa na tom, že Syn Boží prišiel, zomrel za mňa a vstal z mŕtvych! Mám v Bohu úplnú istotu! Život s Bohom nie je ilúzia, ale Pravda!
Ako môžeš dosiahnúť život s Bohom? "Ver v Pána Ježiša Krista!"
Mnohí majú o viere úplne falošnú predstavu. Jeden pozrie na hodinky a povie: Je sedem hodín, viem to isto. Druhý nemá hodinky a povie: Je sedem hodín. Myslím. Ľudia si myslia, že viera v Boha sú len nejaké neisté vedomosti. Mal som raz prednášky v Oslo, v hlavnom meste Nórska, a jedného dňa som chcel letieť späť. Začalo sa to ale mizerne, lebo lietadlo kvôli hmle meškalo. Konečne sme leteli do Kodane, lietadlo zrazu zmenilo smer do Švédska. Pilot nám oznámil, že nad Kodaňou je hustá hmla a preto tam nemôžeme pristáť. Leteli sme do Malmo. Nikdy som tam nechcel ísť. Keď sme doleteli do Malmo, uvideli sme letisko plné ľudí. Všetky lietadlá leteli sem, lebo to bolo jediné letisko bez hmly. Pýtali sme sa: Čo bude teraz? Všetci sa zlostili, nadávali, pýtali. Vtom sme počuli z rozhlasu: Štvormotorové lietadlo poletí na juh! Kto cestuje na juh, môže nastúpiť. Jedna žena vykríkla: Do takého lietadla nikdy nenastúpim! Bojím sa! Odpovedal som jej: Milá pani, veď ani nemusíte. Len pokojne ostaňte vonku! Vtedy prešiel okolo nás pilot lietadla v modrej uniforme. Uvidel som jeho tvár: smrteľne vážnu, úplne sústredenú. Poznať na ňom: Je si vedomý svojej zodpovednosti! Preňho to nie je zábava! Tak sme nastúpili do toho lietadla. Od tej chvíle, ako sme nastúpili, odkedy sme urobili posledný krok na pevnej zemi a lietadlo zavreli, boli sme vydaní tomu pilotovi do rúk. Zveril som svoj život vtedy do jeho rúk. Veriť znamená: Niekomu sa zveriť.
Ako môžeme dosiahnúť život s Bohom? Nastúp k Ježišovi Kristovi! Nedá sa jednou nohou žiť bez Neho a druhou k Nemu nastupovať. To nejde! Veriť v Ježiša Krista, žiť v spoločenstve s Bohom, sa dá len tak, ak pre Neho dám do stávky všetko! Musím povedať: Prijmi môj život Pane Ježiši, Tebe ho celý zverujem!
V tej chvíli, keď svoj život odovzdám Bohu, vstúpil som do života s Bohom! Ak ste ochotní odovzdať svoj život Ježišovi, nastúpiť k Nemu, zveriť sa do Jeho rúk, povedzte Mu to predsa! On je pri vás! Počuje, čo hovoríte!
Aby sme však mohli napredovať v živote s Bohom, musíme si bezpodmienečne vziať k srdcu tieto tri najdôležitejšie podmienky!: Slovo Božie, modlitbu a spoločenstvo veriacich ľudí. Nie je možné, aby ste sa stali Ježišovým vlastníctvom a potom už viac nič o Ňom nepočuli. Zadovážte si Bibliu alebo Novú zmluvua čítajte si každý deň aspoň pol hodinku. Čomu nerozumiete, to jednoducho nechajte tak. Čím viac budete čítať, tým viac vám Boh bude ukazovať. Môžeme mať život z Boha, ale môžeme ho aj dávať ďalej.
K Božiemu Slovu patrí aj modlitba. Ježiš vás počuje! Ježišovi môžte povedať všetko! Môžeš aj prosiť: Pane Ježiši, daj, aby som Ťa lepšie poznával a stále viac sa ti odovzdával! Inak, všetci potrebujeme spoločenstvo veriacich kresťanov.
Ako mladík som poznal istého bankového riaditeľa, starého pána, ktorý mi rozprával o svojej mladosti. Keď zmaturoval, otec mu povedal: Tu máš toľko a toľko peňazí, a teraz môžeš precestovať všetky hlavné mestá Európy. Starý pán mi vykladal: Vedel som, že vo veľkých mestách nie je nič ľahšie, ako dostať sa do hriechu a hanby. Ale ja som chcel patriť Ježišovi. Do kufra som si zbalil aj Novú zmluvu. Každý deň som túžil hovoriť s Pánom Ježišom a počuť som chcel Jeho Hlas. A všade, kam som prišiel, som hľadal Ježišových učeníkov. Všade som stretol Ježišových učeníkov: V Lisabone, v Madride, v Londýne, len v Paríži som sa musel pýtať po niekom. Tak mi povedali, že obuvník číta Bibliu! A tak tento mladý a elegantný pán vošiel do obuvníkovej dielne a opýtal sa: Poznáte Pána Ježiša? Obuvníkove oči na odpoveď zažiarili. Potom ten mladý muž povedal: Budem k vám chodiť každé ráno, a budeme sa spolu modliť. Môžem?
Od príchodu Pána Ježiša život s Bohom nie je nijakou ilúziou. Ako dostanem život s Bohom? Ver v Pána Ježiša Krista!
Čo máme zo života s Bohom? Poviem vám to z vlastnej skúsenosti. Koľkokrát by som svoj život neuniesol, keby som prostredníctvom Ježiša nemal pokoj s Bohom! Boli hodiny v mojom živote, keď som si myslel, že mi pukne srdce! Pozrite: Človek v ťažkých chvíľach života zistí, čo získal skrze Ježiša. Každý Ježiša potrebuje, ak už nebude nikoho, kto by vás potešil. Je to nádherné. Keď už nikto nedokáže pomôcť, vtedy poznáme Ježiša, ktorý nás na kríži vykúpil svojou krvou. Volajme k Nemu: Pane, daj mi Svoj pokoj! Tak prenikne do nášho srdca pokoj, ktorý On dáva, ako mohutná rieka! Aké bude raz vaše umieranie? Vtedy vám tiež nikto z ľudí nepomôže. Raz budete musieť pustiť aj tú najmilšiu ruku. Aké to bude? Pôjdete pred Božiu tvár. Chcete pred Boha predstúpiť so všetkými hriechmi? Ó, keď človek drží mocnú ruku Vykupiteľa a vie: Vykúpil si ma Svojou Drahou Krvou a odpustil si mi všetky moje hriechy! Vtedy sa dá aj šťastne zomrieť.
Čo má človek zo života s Bohom? Vymenujem vám to: Pokoj s Bohom, radosť v srdci, lásku k Bohu i k blížnym, viem milovať aj nepriateľov, aj každého milujem kto mi ide na nervy, mám útechu v nešťastí, jasný svit slnka na každý deň, istotu nádeje večného života, mám Svätého Ducha, odpustenie hriechov, trpezlivosť...áno, ešte dlho by som mohol pokračovať...