O čom je život? -4

26. dubna 2017 v 14:55 | Reginahv


Wilhelm Busch
Ježiš je Knieža života


Čím to je, že mladý človek namá strach pred smrťou, lebo pozná Ježiša? Áno! Ježiš je Knieža života! A On dáva nádej večného života!
Teraz: Načo žijem? Je strašne mnoho povrchných a unáhlených odpovedí. Študenti z Munsteru ma prosili, aby som s nimi hovoril na tému: Čo je zmyslom môjho života? A hneď sa vyjadrili, že nechcú počuť prednášku, ale chcú na túto tému diskutovať. Dobre!- Povedal som. Teda začnite!
Jeden vstal a vysvetľoval: Som tu pre svoj národ. Je to ako list a strom. List neznamená nič, strom je všetkým. Som tu pre svoj národ! Odpovedal som: Pekné! A načo je tu ten strom, načo je tu národ? Pauza. To nevedel ani on. Chápete, túto otázku som nezodpovedal. Iba ju odsunul do úzadia. Tak som im povedal: Moji milí, nesmiete odpovedať tak, aby sa otázka odsunula. Teda: Čo je zmyslom môjho života, načo žijem? Opýtal som sa znova.
Niekto iný vysvetlil: Som na svete preto, aby som si konal povinnosti! Človeče!- povedal som, v tom je práve ten vtip. Čo je mojou povinnosťou? Ja považujem za svoju povinnosť zvestovať vám Božie Slovo. A Matilda Ludendorfová považuje za svoju povinnosť popierať Boha. Čo je teda našou povinnosťou? Raz mi jeden úradník povedal: Pán farár, medzi nami povedané, celý deň odpisujem spisy, ale aj keby všetky zhoreli, svet i napriek tomu pôjde ďalej. Trpím tým, že v podstate robím takú nezmyselnú prácu. Čo je našou povinnosťou? Tisíce esesákov zabilo v Tretej ríši státisíce ľudí. A keď ich postavia pred súd, tak tvrdia: Konali sme si svoju povinnosť. Rozkázali nám to.
Myslíte, že je povinnosť niekoho zabíjať ľudí? Tomu neverím. Mládenci teda začali trochu viac premýšľať: Jeden vstal a pyšne vysvetľoval: Pochádzam zo šľachtického rodu. Viem sledovať až šestnásť generácií svojich predkov! Tu som mohol len odvetiť: Človeče, keď nevieme, načo žilo tých šestnásť generácií, tak potom sa neoplatí k nim priradiť sedemnástu. Chápete: Je mnoho unáhlených a povrchných odpovedí. Človek u nás môže vidieť v novinách úmrtné oznámenia, na nich trčí strašný verš: Len práca bola životom tvojím, nikdy si nemyslel na seba. Všetko si dával len tým svojim, to najvyššia povinnosť pre teba! Tiež to čítate? Vždy, keď to čítam, som z toho zničený. Pritom si myslím: To je úmrtný list pre koňa! Však? Kôň má pracovať. Ale nemyslím si, že človek je na svete len preto, aby drel. To by bolo príliš biedne.
Iný zo študentov mi rozprával: Pozrite, chcem byť lekárom. Nie je nádherná náplň života- zachraňovať ľudský život? Tu som mu odvetil: Dobre! Ale keď neviete, načo ten človek žije, tak predsa namá zmysel ten ľudský život zachraňovať. Radšej mu dajte injekciu, aby zomrel.
Pochopte ma teraz správne: Nerozprávajte teraz že som povedal že treba dať ľuďom injekciu, aby zomreli. Myslel som: To predsa nie je konečná odpoveď na našu otázku o zmysle života. Boli tam študenti. Vtedy mnou otriasla myšlienka, ako vzdelaní ľudia našich dní žijú bez toho, aby v podstate vedeli, na čo sú vlastne na tomto svete. Odpovede, ktoré som dostal, mi nútia myšlienku: Život vôbec nemá zmysel. Je úplná náhoda, že sme sa narodili! Preto je najlepšie užívať život! To je asi najväčšie pokušenie ktoré môže človeka zasiahnúť keď mu preletí mysľou: Môj život je nezmyselný.
Viete, že asi 50 percent samovrahov sú ľudia do 30 rokov? To je otrasné svedectvo našich čias!: Už nevidíme v živote zmysel!Často som hovoril s ľuďmi, ktorí mi žalovali: Život je nezmyselný. Premárnim ho: buď v zábavách, alebo v pôžitkoch, alebo v samovražde. Potom som sa pýtal: Ale keby predsa len existoval nejaký zmysel? Keby život predsa nejaký zmysel mal, a vy by ste žili tak, akoby život nemal zmysel? Čo by ste robili na konci?
V Biblii je slovo, ktoré môže človeka preniknúť skrz naskrz. Je tam napísané: Lebo je uložené všetkým ľuďom zomrieť a potom bude súd Boží. Kto na celom svete môže dať odpoveď na otázku" Načo žijem?"
Kto? Cirkev? NIE! FArár? NIE! Je na tom tak isto ako aj vy. Profesori? Filozofi? Ani oni nám nedajú odpoveď. Len Jeden Jediný nám môže povedať načo žijeme, skutočne len Ten, Ktorý nám tento život dal. Ten, Ktorý nás stvoril: BOH!
Na otázku: Načo žijem? Môžeme dostať odpoveď cez zjavenia. Musí nám to povedať Boh! Boh nám odpovedá na otázky o zmysle života v Biblii. A to je dôvod, prečo je Biblia tak veľmi dôležitá. Poznám ľudí, ktorí povýšene povedia: Nebudem predsa čítať Bibliu! Hlúposť je široko rozšírená choroba a keby bolela, tak by bol svet naplnený plačom. Poviem vám tú odpoveď jednou vetou z Biblie: Boh nás stvoril, aby sme sa stali Jeho deťmi! Stvoril nás na svoj obraz a chce, aby sme sa stali Jeho deťmi, ktoré sa s Ním rozprávajú- s ktorými aj On sa môže rozprávať. Ktoré On miluje a aj oni milujú Jeho. Na to sme na svete! Prosím, teraz mi rozumejte: Nehovorím i cirkvi, o dogmách, o náboženstve a o všeličom inom, ale hovorím o Živom BOHU.
Všade počúvam: Moderný človek sa nezaujíma o Boha. Môžem len odpovedať: Potom je to teda veľmi zle s tým moderným človekom! Keď sa moderný človek nezaujíma o svoje vykúpenie, potom je to veľmi zlé!
Naším povolaním je stať sa deťmi Božími. Keď sa moderný človek o to nezaujíma, tak si ako človek zmýlil povolanie. Až vtedy začne byť človek človekom, keď sa stane dieťaťom Božím!
Nie sme teda Božími deťmi, nemilujeme Boha, prestupujeme prikázania, nestaráme sa o Neho, nemodlíme sa, - nanajvýš, keď nás niečo pritlačí, vtedy aspoň trochu potiahneme za záchrannú brzdu. Ako sa môže stať človek Božím dieťaťom? Niektorí povedia: Tak, že budem dobrým človekom. A iní: Predsa, že budem veriť v pánbožka! To je ale strašne málo!
Teda, ako sa stať Božím dieťaťom? Na túto otázku všetkých otázok môžem dostať odpoveď zjavením, či slovom evanjelia. Biblia nám dáva úplne jasnú odpoveď: Priblížiť sa k Bohu môžme jedine prostredníctvom Ježiša Krista! Ježiš prišiel na svet z Božieho sveta. Dnes stále počujeme, že Biblia má prekonaný pohľad na svet: Hore je nebo, dole je zem. Je to hlúposť. Biblia vôbec nemá takýto pohľad na svet. O Bohu hovorí: Obkľučuješ ma zo všetkých strán. Rozumejte: Aj keby som išiel pod zem, aj tam by bol Boh. Ide s vami! Videl vás na vašich bezbožných cestách. My však nemôžeme preraziť múr. A Boh preboril tento múr a prišiel k nám v Ježišovi!
V Novej zmluve je napísané: Prišiel do svojho vlastného- svet predsa patrí Jemu- a Jeho vlastní Ho neprijali! Sú to dejiny evanjelia až podnes: Ježiš prichádza a človek zatvára dvere. Tak sa staneme Božími deťmi, že prijmeme Ježiša! Už ste otvorili dvere Ježišovi?
Je veľmi zaujímavé študovať ľudí Novej zmluvy: Napríklad tu vystupuje žena, ktorej život bol strašne nezmyselný. Mária Magdaléna. Stojí tam napísané, že bola posadnutá siedmimi démonmi! /Poznám ľudí posadnutých dvanástimi démonmi!/ Musel to byť strašný život, pudový, poviazaný. Trpela tým, aké beznádejné to bolo. A potom do jej života vstúpil Ježiš, Spasiteľ, Boží Syn a vyhnal diablov. On to môže urobiť! On to aj robí! Od tohoto okamihu náleží táto žena Pánu Ježišovi. Jej život už viac nie je beznádejný. Potom zažije, ako Ho pribijú na kríž. Vidí Ho zomierať. Vtedy na ňu prichádza hrôza. Myslí si, že opäť jej začína starý a beznádejný život. Ráno na tretí deň po Ježišovom ukrižovaní, kľačí v záhrade pri Ježišovom hrobe a plače. Keď prišla k Jeho hrobu, bol prázdny a kamenná platňa bola odvalená. Dokonca ani Jeho mŕtvola tam nebola. Preto plače. Viem túto ženu pochopiť. Keby som teraz stratil Ježiša, znamenalo by to, že by som bol vrhnutý do priepasti nezmyselnej existencie. Rozumiem jej: Spasiteľ je preč. Môj život sa opäť stáva nezmyselným. Zrazu počuje za sebou hlas: Mária! Otočí sa, a vidí Jeho, Ježiša vzkrieseného. Priam to vidím pred sebou, ako jej po tvári stekajú slzy šťastia a radosti a prekonaných pochybností: Rabbúni! Môj Pane!
V okamihu, keď Mária Magdaléna prijala Ježiša, je pre ňu otázka zmyslu života vyriešená. Stala sa dieťaťom Živého Boha. Jej život je postavený do svetla hlbokého a veľkého zmyslu. Prosím vás preto: Prijmite Ježiša! Čaká na vás! Môžete s Ním hovoriť, keď prídete domov! Je pri vás celkom blízko. Bolo by veľkolepé, ak by niekto z vás volal k Ježišovi: Pane Ježišu! Môj život je nezmyselný bez Teba! Príď ku mne!
Keď prijmeme Ježiša, prebehne v našom živote veľká revolúcia. On mi dáva účasť na Svojej smrti, aby starý človek zomrel. Smiem spolu s Ním vstať z mŕtvych k úplne novému životu- ako Božie dieťa. Dáva mi Svojho Ducha, aby som zrazu myslel inak a dostal iný vkus. Zažijete to určite aj vy! Len skutočne- prijmite Ježiša!
Pán Ježiš hovorí: Hľa, stojím pri dverách a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu. Tak hovorí Pán Ježiš k nám: Hľa, stojím pri dverách tvojho života. Otvor! Chcem dať tvojmu životu zmysel!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama