Únor 2017

Nech Ťa Pane pozná každý

5. února 2017 v 17:49 | ReginahvTlkot môjho srdca
a hlas z mojich pier nech znie.
Túžim velebiť krásne Meno Boha,
pretože je Láska a nás miluje.
Jeho moc vo všetkých kútoch zeme je vidieť.
Stvoril všetko okolo nás.
Stvoril zem a všetko čo zem napĺňa.
Všetko ľudstvo či zvieratá,
moria či stromy.
Boh nám dáva vzduch
a všetku radosť v srdci.
Na nebesiach náš Boh tróni
a zem Mu je podnožím.
Svojim mocným slovom
osadil vo vesmíre slnko aj planéty.
Učinil mesiac a aj hviezdy,
ktoré nám svietia od nepamäti.
Jagajú sa hviezdy
sťa tie najvzácnejšie perly.
Božia láska sa slovami nedá vyjadriť.
Pánova prítomnosť je neustále s nami.
Kto je hladný a smädný
a kto túži poznať Pána?
Jeho slovom sme sýty
radosť vo mne znie.
Kto Pána Ježiša Krista pozná,
ten má hriechy odpustené.
Pán je svetlom našich dní.
Túžim kráčať v svetle s Pánom,
a som hladná po poznaní.
Nasýť moje srdce Tebou Pane,
prosím, túžim Ťa velebiť!
Veď kto Teba miluje vo viere,
ten človek bude spasený.
Vyplň prázdne duše ľudí
nech Ťa Pane milujú a verne slúžia Ti!