Říjen 2016

Oslava velebnosti Hospodina- Kráľa

25. října 2016 v 16:43 | ReginahvHospodin Kráľom je!- Plesajže zem
a radujte sa mnohé ostrovy!
Oblak a mrákava je vôkol Neho,
právo a spravodlivosť základmi sú Jeho trónu.
Oheň Ho predchádza,
a vôkol spaľuje Mu protivníkov.
Ožiarujú svet Jeho blesky,
videla to zem a zachvela sa.
Vrchy sa tavia pred Hospodinom sťa vosk,
pred Pánom celej zeme.
Nebesá Jeho spravodlivosť hlásajú
a Jeho slávu vidia všetky národy.
Všetci sa zahanbia, čo slúžia sochám,
a chvastajú sa ničomnými modlami.
Klaňať sa budú Mu i všetci bohovia.
Sion to počuje a zaraduje sa,
a zajasajú dcéry Júdu
pre Tvoje súdy, Hospodine.
Lebo Ty, Hospodine, nad celou zemou si Najvyšší,
nad všetkých bohov veľmi vyvýšený.
Vy, milovníci Hospodina, nenáviďte zlé,
On chráni duše svojich zbožných
a z ruky bezbožníkov vytrhuje ich.
Zažiari svetlo spravodlivému,
radosť tým, čo sú úprimného srdca.
Radujteže sa v Hospodinu, spravodliví,
ďakujte Jeho Menu Svätému!

Žalm 97.

Kto je plný lásky

4. října 2016 v 17:58 | Reginahv


Posledný rok mnoho uvažujem o tom, prečo mnohí kresťania nehovoria o našom Pánovi Ježišovi Kristovi, dokonca ani medzi inými kresťanmi. Stalo sa mi pred asi tromi rokmi, že som čítala článok od jedného súrodenca, mimochodom, Pán ho požehnával darom reči a aj múdrosťou od Boha. Tak v tom článku bola otázka, ktorá mi nedala mnoho nocí spávať. Otázka znela: Povedal si už dnes niekomu evanjelium? Bol to plný zásah do môjho srdca a tak, ak som niekedy aj pár dní nepovedala nikomu evanjelium, veľmi som tým trpela a trápila som sa až tak, že som preplakala pár dní a aj noci. No verím, že Pán Ježiš, náš Pán a Jediný Spasiteľ mi dal správne pochopiť, prečo si nás každého jedného, používa inak. Lebo veď nie je každý určený hlásať evanjelium, ale, ak Pán dá, s radosťou v srdci hovoríme nielen evanjelium, ale aj osobné svedectvo, ako sa nám Pán Ježiš dal spoznať.
Sme cirkev, ktorá pozná Skutočného a Živého Boha. Vieme, že každé slovo v Biblii, ktoré je napísané skrze prorokov Božím Duchom, je pravdivé každé jedno slovo. Vieme, že Bibliu má kresťan brať vážne a aj žiť podľa nej, ak túži byť v Pánovi Ježišovi. Každý kresťan, teda ten, ktorý sa znovuzrodil v Kristovi vie, že evanjelium, ktoré hlásame celému svetu, tak, ako je, je mocou Božou- jednému na život/ tam, kde sú uši na počúvanie/a inému žiaľ, na zánik/tam, kde si človek myslí, že nepotrebuje Spasiteľa, lebo si hovorí, že je dobrý/. Ale všetci, ktorí túžia po Kristovi úprimne a vyznajú sa Mu zo svojich hriechov, spoznajú Boha, Pána Ježiša, o tom nech nikto prosím nepochybuje.
Myslím si, že sme jediná cirkev, kde hlavou je Ježiš Kristus. On je naším Poradcom, naším Vzorom, naším Bohom, v našich srdciach je Pán verím, že vyvýšený nad všetko na tomto svete. Preto sa nám dal spoznať. Nik nemôže stavať na inom základe, pretože Kristus je základ cirkvi. Ak niekto miluje viac niečo zo sveta, viac ako Ježiša Krista, nemôže Ho nasledovať. My, kresťania, ktorí sme sa znovuzrodili v Bohu, sme Božím chrámom tým, ktorý nestavia ľudská ruka, ale Pán Ježiš Kristus. Lebo chrámy postavené rukami človeka nie sú Božie chrámy a Boh tam neprebýva.
Tak nás ustanovil Boh kázať o Ňom a každému jednému vložil do srdca túžbu po Ježišovi Kristovi, po milovanom Bohu a verím, že všetci do jedného Mu túžime slúžiť s láskou k Bohu a tiež k blížnemu svojmu, dokonca aj k nepriateľovi. Tak mi Pán ukázal, že všetci sme pre Neho výnimoční, veď z každej získanej duše sa raduje celé nebo, ako keď sa navrátil domov stratený a márnotratný syn, ktorý premrhal celý zdedený majetok a otec mu pripravil oslavu. Keď starší syn protestoval proti takému srdečnému privítaniu, otec jednoducho mu povedal, že on, starší je s ním neustále, ale tento čo sa stratil, našiel sa tak, že s ľútosťou a pokorou prišiel za svojim otcom a prosil ho o odpustenie. Tak sa z každej jednej nájdenej duše teší celé nebo. Ak teda, pokáním sa priblížiš k Bohu.
Tak, ako kedysi, aj dnes Boh rozdáva rozličné dary, ktoré ale, ak niekto používa v pýche, alebo sa vyvyšuje nad iných, prestanú mať moc Božiu. Preto kresťan túži pokorne počúvať Hlas nášho Kráľa všetkých kráľov a v pokore a v službe Bohu očakávame Jeho príchod, ktorý verím, sa približuje každým dňom viac. Tak aj evanjelisti sú Bohom určení, aj tí ktorí učia o Bohu, ak samozrejme vyučujú v pravde, sú Bohom určení kňazi. Aj dary uzdravovania majú niektorí, dokonca aj dary cudzích jazykov. Spoločného máme všetci Svätého Ducha, ktorého nám dal náš Otec-Boh. Sme jednej mysle a do našich sŕdc vložil Boh aj lásku a túžbu byť s Pánom Ježišom, počuť Jeho Hlas. Zákony nám vpísal do sŕdc. Tak Pán mi ukázal niečo úžasné a to, že Otec nebeský, neustále hľadá modlitebníkov, ktorí sa modlia v Duchu a v pravde, s otvoreným srdcom prosia Boha za Cirkev Pánovu, za veci, ktoré zjaví On, náš Boh. Už mnoho krát som čítala tieto riadky, ale ešte snáď nikdy predtým mi nedali toľko radosti do srdca, nikdy som si neuvedomila tú túžbu prosiť Boha za všetko, čo chce On. Láska je všetko a ten, kto miluje úprimne, kto vedome nehreší, víťazí nad tým zlým, hadom a diablom, satanom. Lebo povedať satanovi: Odíď, už ma nikdy neprehovoríš na nič, čo sa nepáči môjmu Pánovi, čo je proti môjmu Bohu. Už viac ti nikdy nebudem slúžiť! Lebo milujem Pána Ježiša Krista a Jemu, Jedinému budem slúžiť.
Precítiť srdcom Boha znamená pre človeka túžbu Mu slúžiť oddane a v láske, pretože bol to On, náš Boh, to On nás miloval Prvý. Sláva nášmu Bohu naveky- vekov! Tak kresťan, ktorý dostal lásku do svojho srdca a túži splývať s milovaným Kristom, lebo však aj tá láska nie je z človeka, ale z Boha, ak hriech nepanuje viac nad človekom, ó, Drahý Bože, vtedy si človek uvedomí, že s Pánom, ktorý je Všetko vo všetkom, tak zvíťazí nad satanom!