Nový život s Bohom

16. září 2016 v 8:09 | Reginahv


Obdobie detstva v Kristu je nádherné, ale príde čas, keď kresťan začne túžiť zanechať detské spôsoby a nechať konať Pána. Požehnaný náš Boh a Otec nebeský nás všetkých miluje neobyčajnou láskou, sme Jeho deti. Nikoho neuprednostňuje, ale každému meria rovnakým dielom. Tí, ktorí uverili v Pána prv, nepredbehnú nás. Skôr mám obavy, či kresťan žijúci v dnešnej dobe pohodlia si dokáže zachovať vieru v Boha kým príde Pán. Nie je to tak všade, tým nepíšem, že všetci sme akoby bez Pána, lebo mnohí odovzdali svoj život Pánovi celý. V niektorých štátoch kresťanov prenasledujú, tých, ktorí celý život odovzdali Kristovi. Ktorých ľudia označujú za bláznov, či sektárov, pretože majú osobné svedectvo so Živým Bohom.
U nás, zatiaľ, vďaka Bohu za to, môžme kázať Evanjelium Kristovo pokojne. Ale aj u nás je cítiť napätie, hlavne zo sociálnych sietí, kde zverejnenie násilia začína byť na dennom poriadku. Niektorí ľudia sa cítia veľmi múdri a dobrí, tak tam žiaľ, Pán nič nevykoná, lebo niektorí si myslia že vedia úplne všetko. Udivuje ma, že hoci tvrdia o sebe akí sú kresťania a viera v Boha je vraj u nich prvoradá, spomínajú Otca, nie Pána Ježiša, ktorý sám povedal, že On je cesta, pravda aj život. Viete prečo píšem o tom? Pretože Otec nebeský odovzdal všetku vládu do rúk Ježišových Kristových. Preto si zaslúži náš obdiv a dobrorečenie, lebo pre nás trpel na kríži. Pán svoje dielo dokonal. Obetoval sa za ľudí, aby všetci, ktorí veria v Jeho Meno, mohol zachrániť z večného ohňa. Vie niekto tak milovať aby sa dal dobrovoľne ukrižovať za celý národ? Lebo si nemyslím, že niekto bez Božieho Ducha by sa obetoval za cudzích ľudí, ešte možno za domácich.
Ježiš Kristus nás môže spasiť ako Jediný. Dokonca si dovolím tvrdiť, že kto nevyvýšil Ježiša Krista nad všetko a všetkých vo svojom živote, nepozná Boha, nevie si ani predstaviť ako Ho spoznať. Nie je znovuzrodený a nemá život v nebeskom kráľovstve. Je veľmi dôležité v živote človeka spoznať Pána. Je to sám Pán, kto vedie človeka v tomto živote na zemi, lebo my nevieme ani žiť tak, aby bol Boh spokojný s nami. Len dosť ťažko sa človek zrieka hriechov, pretože hriechy vládnu nad človekom. Veru, nik z ľudí nie je bez hriechu. Preto prišiel Pán Ježiš Kristus, aby každý, kto uverí v Neho mal život. Starám sa o jednu deväťdesiat ročnú pani a hoci hovorí, že je veriaca, myslím si, že dôvod, prečo bol Pán na zemi, si vôbec neuvedomovala. Keď som jej hovorila o Kristovi, že sa dobrovoľne dal ukrižovať, aby mal človek život, videla som v jej očiach údiv. Áno, mnohí chodia do kostola, ale z akéhosi zvyku, nie pre Boha. Nepoznajú Ho. Chodia si tam oddýchnuť a poklebetiť. Nedivím sa, lebo mnohí kňazi sú zo sveta a ich kázeň sa človeka nedotýka. Viete, že aj kňazi sú len ľudia a sú hriešni? Že aj oni potrebujú Spasiteľa tak ako bežní ľudia?
Boh nenávidí hriech, pretože je Svätý a preto, kto je znovuzrodený v Ňom, nemá byť viac otrokom hriechu. Je to dosť ťažké, ale Láska Kristova sa ničím nedá nahradiť, nedá sa opísať o tej nádhere ak ju Pán niekomu zjaví. Človek túži po Pánovi a Jeho láske. Tiež túži, aby mnohí ľudia našli Pána, Jeho svetlo a milosť. Pretože len taký človek bude žiť v nebeskom kráľovstve, ktorý spoznal Pána Ježiša. Nemyslím ústami spoznal, ale precítil celým srdcom, keď Duch Boží zostúpil na človeka. Keď vie, že Boh nie je nijaký výmysel chudákov, ale je Bohom, ktorý počuje a vidí aj veci ukryté hlboko v srdciach. Pán Ježiš Kristus nikomu neodoprie milosť a spasenie, ak je pokánie z hriechov úprimné.
Žiaľ, mnoho ľudí sa klania modlám, to je klaňajú sa bohom urobených rukami ľudí. Klaňajú sa bohom, ktorí nepočujú a ani nevidia. Otec aj Syn je Svätý a kto sa klania akýmsi obrazom a sochám, uráža týmto svojim činom Boha, ktorý okrem toho že je Svätý, je aj Bohom Žiarlivým. Skutočný a Živý Boh nenávidí modly.
Niekto nikdy nezažije vo svojom živote dotyk Boha, nikdy nedokáže uveriť v nový a nádejný život plný lásky, nový život pri našom Svätom Otcovi v Pánovi Ježišovi Kristovi. Prečo mnohí nedokážu uveriť v Boha, Ježiša Krista? Pretože nie sú ochotní počuť skutočnú pravdu, nedokážu ju prijať pre zatvrdnuté srdce. Nevedia sa otvoriť a hovoriť ku Pánovi, hoci doma, kde sú sami, lebo neveria. Neveria, že Boh je Bohom aj živých ľudí, nie len mŕtvych. Kto nestretne Pána v tomto živote, nebude spasený.
Nový život v Kristu Ježiši je nádherný, pretože sám Pán ťa učí prvé kroky, zotiera slzy z tvojich očí, pretože niekedy je ich veľa. Pretože Pán ti predkladá tvoje hriechy aj tie, na ktoré si odstupom času akosi zabudol. Ale Boh na ne nezabudol. Preto ti ich pripomenie, aby si videl svoju hriešnosť. Plakať, znamená činiť pokánie, to skutočné pokánie, keď zúfalo voláš ku Kristovi, aby ti odpustil tvoj pád. Pán Ježiš je milujúci Boh a každému, kto prosí, odpúšťa. Vo svete je všetko márnosť. Všetky viditeľné veci sú márnosť a sú len dočasné. Len neviditeľné je od Boha- Otca, pretože obetoval svojho Syna, pre lásku neobyčajnú, ktorú prechováva k ľuďom a ešte stále nám dáva čas. Čas spoznať Syna, Jediného Spasiteľa, Ježiša Krista, Jeho lásku, ktorá nemá hraníc.

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto Slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila./ Evanjelium podľa Jána, 1:1-5/

A teraz vidíte a počujete, že tento Pavel nielen v Efeze, ale temer po celej Ázii presvedčil a odvrátil veľmi mnohých, lebo hovorí: že bohovia rukami urobení nie sú bohovia./Skutky ap. 19:26/

Keď teda takúto nádej máme, počíname si celkom otvorene a nie ako Mojžiš, ktorý si položil na tvár závoj, aby synovia izraelskí nehľadeli na koniec toho, čo bolo pominuteľné. Ale ich myseľ sa zatvrdila. Ten istý závoj totiž ostáva až do dnešného dňa pri čítaní Starej zmluvy a neodkrýva sa, lebo ho odstraňuje len Kristus. Až podnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srdci. Ale hneď, ako sa obrátia k Pánovi, závoj padne. Veď Pán je Duch a kde je Duch Pánov, tam je sloboda./Druhý list Korintským, 3:12-18/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama