Září 2016

Čas je krátky

24. září 2016 v 6:46 | ReginahvV slzách hľadím do tmy
a hľadám Tvoju nádhernú tvár.
Viem, že ešte prídeš,
príď prosím aj k nám.
Prídeš s Tvojou láskou,
veľmi Ťa Pane čakám.
Si moja Jediná Láska,
pre ktorú sa života vzdávam.
Prosím, ostaň pri mne,
už nikdy neodchádzaj!
Túžim Ti Pane slúžiť,
viem, nič si nezaslúžim,
moja nádoba je prázdna!
Korene si pretŕhal.
Moje sľuby odvial čas...
Moje slová zanikli a teraz
tu prosím a čakám...
Moje modlitby umĺkli,
teraz túžim po Tvojom vedení
po Tvojej sláve,
po svetle Tvojom.
Po Tebe túžim môj Pane!
Už nikdy vo mne nezhasni.
Nakŕm ma Tvojim ohňom.
Prosím Ťa v slzách,
aby si hovoril Ty- nie ja.
Detské časy sa minuli,
radujem sa, veď spoznať si sa mi dal.
Prosím, nenechávaj ma nečinne stáť.
Pýtam sa: Kde si môj Pane?
Hľadám správne slová,
ktoré oslovia môjho Boha,
neviem však, či moje slová sú na život.
Nauč ma Pane prosiť Boha,
lebo túžim počuť Tvoj Hlas.
Ten čas je už veľmi krátky,
preto veľmi prosím Pána žatvy,
vyšli robotníkov na svoju žatvu!
Aby v Tvojom mene uverili v Teba mnohí,
aby si prebudil srdcia všetkým ľuďom,
ktorí sú zapísaní v knihe života.

O hriechu

18. září 2016 v 17:03 | Reginahv
"My, ľudia, nedokážeme byť dobrí. Hrešili sme a aj budeme, lebo... Sme hriešnici. Skoro všetci vravia to isté: Nedokážeme nehrešiť, lebo už takí sme sa narodili. V poslednom čase počúvam dosť často túto vetu: My nedokážeme byť bez hriechu. Len Kristus bol bez hriechu a my sme predsa ľudia. Nevieme byť dobrí. Toto som počula ix krát a zaliezlo mi to hlboko pod kožu až nakoniec som to vravela aj ja. Ak niekto ťa presviedča o tom, že sme hriešnici a vždy aj budeme, pretože nedokážeme sa ubrániť hriechom, nakoniec, ani nevieš ako, hovoríš to isté.
Lebo veď neustále sa vraciame späť a upadáme presne do tých istých hriechov. Po určitom čase si povieme: Ach, skutočne nedokážeme nič, nevieme nehrešiť. Verím, že sa neodkloním od pravdy, ak napíšem, že v takomto prípade sme pozabudli na Pána. Veď Jemu nič nie je nemožné. Zabudneme prosiť Pána Ježiša aby nás vyviedol z moci hriechu, pretože je nám fajn. Vôbec nič nám nechýba. Pán sa o nás stará.
Sedíme doma v obývačke a otvoríme si Bibliu, poprípade si vypočujeme nejakú kázeň. Spočiatku sa nám to zdá byť správne. Stane sa nám ale v podstate to, že je nám tak fajn, že si ani neuvedomujeme, že Pán Ježiš k nám už dávno neprehovára, nedal nám nijaké zjavenie, nijaký sen, proste nič. Pritom mnohí hovoria: Nemôžeš sa vracať späť do detstva s Kristom. Tak sa nevraciam. Už vôbec sa nechcem vracať tam, kde som bola úplne mimo Pána.
Ale kdesi vo mne, celé moje vnútro kričí: Ako sa nemám vracať späť, keď všetko od Pána sa stalo v minulosti? Ako sa nevracať späť, ak ten deň, keď Boh sa mi dal spoznať, bol v mojom celom živote ten najkrajší? V podstate verím, teraz už áno, verím tomu, čo mi ukázal Pán Ježiš a čím ma previedol, všetku lásku ktorú mi dal, všetky sny aj zjavenia, teraz už viem, že boli akýsi predobraz mojich budúcich vecí, ktoré mi Pán zasľúbil, aby po všetkom som túžila z celého môjho srdca. Tak ako sa nevracať, ak viem, že Pán mi všetko dá, ak sa prestanem vracať k hriechom?
Pán Ježiš zvíťazil nad hriechom a od nás očakáva to isté. Veď máme Jeho Ducha Svätého. Nemôžme slúžiť dvom pánom: Bohu aj mamonne. Komu chceme slúžiť? Z celého srdca Bohu, veď nás miluje a život položil za nás, aby znovuzrodením sme sa Mu priblížili až tak, aby nás viedol Boží Duch.
Túžim dosiahnúť s Pánom Ježišom nebo. Nevracaj sa späť...tak tu by som doplnila: Nevracaj sa k svojim hriechom! Vracať sa k Bohu, ak človek prežije nadprirodzený zážitok, vzťah s Kristom a pripomínať si Jeho objatie, ako si toto nemám pripomínať? Ako nemyslieť na všetko toto nádherné? Predsa každý kresťan túži, aby Pán Ježiš ho viedol počas všetkých dní, ktoré strávi ešte na zemi. Dnes som si istá, že Pán Ježiš chce odstrániť hriech z našich životov, úplne.
Jedine, ak ostane kresťan bez hriechov, si ho Pán bude používať. Pretože hriech ti bráni počuť Boží Hlas. Láska ku Pánovi Ježišovi, nášmu Pánovi, nám dáva silu nehrešiť viac. Len dokonalá láska vyháňa hriech z človeka a len vtedy, ak si s Bohom neustále. Ostatne, vzdať sa svojho života, aby žil len Kristus v nás, to je to, po čom určite mnohí túžime. Žiť bez hriechu sa mnohým zdá nemožné, preto, lebo neprosia Pána, On Jediný nás zbaví hriechov. Hriech sa rozliezol už všade. Všade je ten zlý. Či zapnem telku, či počítač, či v posmievačoch naokolo. Všade sa vopchal satan. Chce hovoriť aj ústami mojich známych, či blízkych, tých, ktorí mu slúžia a ani nevedia o tom.
Už sa nechcem hádať s nikým. Už dávno je známe, že kto nemiluje Boha z celého srdca, z celej sily a z celej mysle, kto nevyvýšil v svojom živote Ježiša Krista nad všetko a všetkých, nemôže mať Božieho Ducha. Taký človek prezentuje svoje vlastné myšlienky, mysliac si, že mu naletíme. Ale my poznáme Božiu múdrosť aj Pána Ježiša a Jeho myslenie. Tak aj niektorí kresťania, ktorí prežili Boží dotyk a predsa upadli do sveta sa chovajú pokrytecky. V cirkvách chvália Boha a potom žijú úplne vo svete, no akoby si ani neuvedomovali, že pred ľuďmi sa dá pretvarovať, ale pred Bohom, pred Bohom je to hriech. Jedine život bez hriechov ak budeš žiť, budeš počuť Pána Ježiša, keď láska k Bohu v Kristovi prevýši všetky ostatné veci. Lebo kto miluje, ten túži ostávať v Pánovi Ježišovi.
Ó, Pane Ježiši Kriste, prosím na kolenách, daj nám múdrosť Tvoju, aby sme sa konečne k Tebe priblížili, lebo sa neustále vzďaľujeme. Pomôž nám Pane! Amen! Láska k Bohu v Ježišovi Kristovi nás oslobodí od hriechov. Nemilujme svet, ale milujme Boha.

Teraz však zostáva: viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.
/Prvý list Korintským: 13: 13/

Nový život s Bohom

16. září 2016 v 8:09 | Reginahv


Obdobie detstva v Kristu je nádherné, ale príde čas, keď kresťan začne túžiť zanechať detské spôsoby a nechať konať Pána. Požehnaný náš Boh a Otec nebeský nás všetkých miluje neobyčajnou láskou, sme Jeho deti. Nikoho neuprednostňuje, ale každému meria rovnakým dielom. Tí, ktorí uverili v Pána prv, nepredbehnú nás. Skôr mám obavy, či kresťan žijúci v dnešnej dobe pohodlia si dokáže zachovať vieru v Boha kým príde Pán. Nie je to tak všade, tým nepíšem, že všetci sme akoby bez Pána, lebo mnohí odovzdali svoj život Pánovi celý. V niektorých štátoch kresťanov prenasledujú, tých, ktorí celý život odovzdali Kristovi. Ktorých ľudia označujú za bláznov, či sektárov, pretože majú osobné svedectvo so Živým Bohom.
U nás, zatiaľ, vďaka Bohu za to, môžme kázať Evanjelium Kristovo pokojne. Ale aj u nás je cítiť napätie, hlavne zo sociálnych sietí, kde zverejnenie násilia začína byť na dennom poriadku. Niektorí ľudia sa cítia veľmi múdri a dobrí, tak tam žiaľ, Pán nič nevykoná, lebo niektorí si myslia že vedia úplne všetko. Udivuje ma, že hoci tvrdia o sebe akí sú kresťania a viera v Boha je vraj u nich prvoradá, spomínajú Otca, nie Pána Ježiša, ktorý sám povedal, že On je cesta, pravda aj život. Viete prečo píšem o tom? Pretože Otec nebeský odovzdal všetku vládu do rúk Ježišových Kristových. Preto si zaslúži náš obdiv a dobrorečenie, lebo pre nás trpel na kríži. Pán svoje dielo dokonal. Obetoval sa za ľudí, aby všetci, ktorí veria v Jeho Meno, mohol zachrániť z večného ohňa. Vie niekto tak milovať aby sa dal dobrovoľne ukrižovať za celý národ? Lebo si nemyslím, že niekto bez Božieho Ducha by sa obetoval za cudzích ľudí, ešte možno za domácich.
Ježiš Kristus nás môže spasiť ako Jediný. Dokonca si dovolím tvrdiť, že kto nevyvýšil Ježiša Krista nad všetko a všetkých vo svojom živote, nepozná Boha, nevie si ani predstaviť ako Ho spoznať. Nie je znovuzrodený a nemá život v nebeskom kráľovstve. Je veľmi dôležité v živote človeka spoznať Pána. Je to sám Pán, kto vedie človeka v tomto živote na zemi, lebo my nevieme ani žiť tak, aby bol Boh spokojný s nami. Len dosť ťažko sa človek zrieka hriechov, pretože hriechy vládnu nad človekom. Veru, nik z ľudí nie je bez hriechu. Preto prišiel Pán Ježiš Kristus, aby každý, kto uverí v Neho mal život. Starám sa o jednu deväťdesiat ročnú pani a hoci hovorí, že je veriaca, myslím si, že dôvod, prečo bol Pán na zemi, si vôbec neuvedomovala. Keď som jej hovorila o Kristovi, že sa dobrovoľne dal ukrižovať, aby mal človek život, videla som v jej očiach údiv. Áno, mnohí chodia do kostola, ale z akéhosi zvyku, nie pre Boha. Nepoznajú Ho. Chodia si tam oddýchnuť a poklebetiť. Nedivím sa, lebo mnohí kňazi sú zo sveta a ich kázeň sa človeka nedotýka. Viete, že aj kňazi sú len ľudia a sú hriešni? Že aj oni potrebujú Spasiteľa tak ako bežní ľudia?
Boh nenávidí hriech, pretože je Svätý a preto, kto je znovuzrodený v Ňom, nemá byť viac otrokom hriechu. Je to dosť ťažké, ale Láska Kristova sa ničím nedá nahradiť, nedá sa opísať o tej nádhere ak ju Pán niekomu zjaví. Človek túži po Pánovi a Jeho láske. Tiež túži, aby mnohí ľudia našli Pána, Jeho svetlo a milosť. Pretože len taký človek bude žiť v nebeskom kráľovstve, ktorý spoznal Pána Ježiša. Nemyslím ústami spoznal, ale precítil celým srdcom, keď Duch Boží zostúpil na človeka. Keď vie, že Boh nie je nijaký výmysel chudákov, ale je Bohom, ktorý počuje a vidí aj veci ukryté hlboko v srdciach. Pán Ježiš Kristus nikomu neodoprie milosť a spasenie, ak je pokánie z hriechov úprimné.
Žiaľ, mnoho ľudí sa klania modlám, to je klaňajú sa bohom urobených rukami ľudí. Klaňajú sa bohom, ktorí nepočujú a ani nevidia. Otec aj Syn je Svätý a kto sa klania akýmsi obrazom a sochám, uráža týmto svojim činom Boha, ktorý okrem toho že je Svätý, je aj Bohom Žiarlivým. Skutočný a Živý Boh nenávidí modly.
Niekto nikdy nezažije vo svojom živote dotyk Boha, nikdy nedokáže uveriť v nový a nádejný život plný lásky, nový život pri našom Svätom Otcovi v Pánovi Ježišovi Kristovi. Prečo mnohí nedokážu uveriť v Boha, Ježiša Krista? Pretože nie sú ochotní počuť skutočnú pravdu, nedokážu ju prijať pre zatvrdnuté srdce. Nevedia sa otvoriť a hovoriť ku Pánovi, hoci doma, kde sú sami, lebo neveria. Neveria, že Boh je Bohom aj živých ľudí, nie len mŕtvych. Kto nestretne Pána v tomto živote, nebude spasený.
Nový život v Kristu Ježiši je nádherný, pretože sám Pán ťa učí prvé kroky, zotiera slzy z tvojich očí, pretože niekedy je ich veľa. Pretože Pán ti predkladá tvoje hriechy aj tie, na ktoré si odstupom času akosi zabudol. Ale Boh na ne nezabudol. Preto ti ich pripomenie, aby si videl svoju hriešnosť. Plakať, znamená činiť pokánie, to skutočné pokánie, keď zúfalo voláš ku Kristovi, aby ti odpustil tvoj pád. Pán Ježiš je milujúci Boh a každému, kto prosí, odpúšťa. Vo svete je všetko márnosť. Všetky viditeľné veci sú márnosť a sú len dočasné. Len neviditeľné je od Boha- Otca, pretože obetoval svojho Syna, pre lásku neobyčajnú, ktorú prechováva k ľuďom a ešte stále nám dáva čas. Čas spoznať Syna, Jediného Spasiteľa, Ježiša Krista, Jeho lásku, ktorá nemá hraníc.

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto Slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila./ Evanjelium podľa Jána, 1:1-5/

A teraz vidíte a počujete, že tento Pavel nielen v Efeze, ale temer po celej Ázii presvedčil a odvrátil veľmi mnohých, lebo hovorí: že bohovia rukami urobení nie sú bohovia./Skutky ap. 19:26/

Keď teda takúto nádej máme, počíname si celkom otvorene a nie ako Mojžiš, ktorý si položil na tvár závoj, aby synovia izraelskí nehľadeli na koniec toho, čo bolo pominuteľné. Ale ich myseľ sa zatvrdila. Ten istý závoj totiž ostáva až do dnešného dňa pri čítaní Starej zmluvy a neodkrýva sa, lebo ho odstraňuje len Kristus. Až podnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srdci. Ale hneď, ako sa obrátia k Pánovi, závoj padne. Veď Pán je Duch a kde je Duch Pánov, tam je sloboda./Druhý list Korintským, 3:12-18/

Pane, už príď!

12. září 2016 v 20:39 | ReginahvDo mojej mysle a srdca vlož lásku, Pane.
Nech Ti spievam a tancujem,
nech Ťa volám a Ti slúžim,
nech Ti vravím ako veľmi Ťa milujem,
lebo túžim, aby si žil vo mne Ty.
Prekrásne slová lásky Ti spievať budem,
Tvoj anjel,
hrou na citare ma sprevádzať bude.
Keď vylúdi pár tónov,
zažiari Tvoje svetlo,
lebo láska je u Teba všetko,
prosím: Už príď, Pane Milovaný.
Keď Tvoj Duch moje srdce naplní,
ja chváliť Ťa od lásky túžim,
keď chvály začnem spievať Ti,
celé srdce Ti otvorím.
Pane, Ty nás nikdy neopustíš
a nikdy sa neodvrátiš od človeka,
keď láskou k Bohu jeho srdce horí.
Ty si Pane s nami,
po všetky dni aj noci.
Padnem na kolená a modlitbami
sa k Tebe priblížim.
Si Všemohúci a Jediný Svätý.
Ty zjavil si mi Tvoju lásku,
Tvoja láska je zázrak veľký,
prosím, ostaň vo mne naveky,
nech Tvoje kráľovstvo príde.
Nech Tvoja Sláva Pane zažiari,
prosím: Už príď, Pane Milovaný.
Nech uzrie Tvoju Tvár každý,
keď naplníš Tvojou láskou celú zem.
Všetci budú vtedy túžiť po Tebe
lebo Ty si láska, Pane.
Veď človek nikdy neslýchal,
lebo nechcel,
pýchou sa dal zviesť a preto nevie:
Že ani oko nevidelo, ani ucho neslýchalo,
čo nám pripravil v nebesiach Pán.
Boh v nebesiach nám pripravil nebeský raj.

Bože, kto nám uveril?

7. září 2016 v 18:56 | Reginahv


Túžim po Božej krajine,
kde sa láska rozvinie
a slová lásky nemôžem nepísať.
Lebo si súčasťou môjho bytia.
Si môj Boh a Tvoje svetlo vo mne žiari,
túžim, aby Ťa mnohí milovali,
lebo si Dobrý a Jediný Živý Boh.
Lásku Ti vyznávam s úprimným srdcom.
Keď nastal deň Tvojho príchodu,
a oheň v srdci mojom sa rozhorel z túžby po mojom Bohu.
Ja som veľmi šťastná bola,
veď dal si mi vieru v Boha.
Chválim Ťa a vyvyšujem nad všetko v tomto svete,
čo chce sa ma dotýkať!
Lebo Ty si Pane Všetko čo túžim mať.
Preto ostávať v Tebe a v Tvojom Slove
nech každý túži,
po domove v nebeskom kráľovstve.
Lebo náš domov je pri Tebe.
Dal si mi Ducha Tvojho
a pre mňa si Najdrahší.
Tvoje Slovo si nosím v srdci
a počuť túžim Tvoj Svätý Hlas.
Keď znova prídeš, všetko zmeníš,
a zem očistíš od modiel a nečistoty.
Túžim Ťa chváliť na všetkých miestach,
prosím, odvahou ma ovenči.
Nech sa radujem aj ak plačem,
nech žije Tvoje Slovo naveky!
Nech sa rozhojní Tvoja milosť,
na všetky kúty zeme nech dosiahne!
Aby nikoho nevábila márnosť,
ktorá je na úbohé zatratenie.
Túžim Ťa Chváliť Bože, naveky.
Si súčasťou v srdci mojom,
láskou a živou vodou ma sýtiš.
Pokojnú myseľ mi dávaš,
učíš ma úplne dúfať v Teba
a veriť v Slovo Jediného Živého Boha.
Ďakujem Ti Bože, že poslal si na zem svojho Syna,
aby sme boli v Tebe a Ty v nás.
Veď spasiť si prišiel človeka čo zomiera.
Kto hľadá Ťa, ten nájde cestu k Tebe.
Ty si počiatok, koniec a vzkriesenie.
Ty si cesta, pravda a aj život v Tebe,
si Jediný Spasiteľ zeme.
Si alfa aj omega, si Veľkňaz aj Kráľ,
Ty si Pane náš Boh a Pán.
Ochrániš svoj ľud, keď
dopustíš skazu vo svete.
Pre zatvrdnuté srdcia príde súženie.
Lebo mnohým budú tuhnúť kosti
a vtedy Ťa začnú hľadať všetci.
Ale všetko bude márne a pozde!
Pane, kto nám uveril,
že Ty si Živý Boh,
že počuješ ak niekto prosí
a miluješ všetky svoje deti.
Kto uveril tak, že túži Ťa nájsť?