Telo a či duch

3. srpna 2016 v 8:22 | ReginahvLebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky vekov! Amen./ List Rímskym, 11, 36/

V mojom srdci je túžba slúžiť Pánovi Ježišovi Kristovi. Dal sa mi spoznať nádherným a nadprirodzeným spôsobom. Viem, komu som uverila a nikto ma nepresvedčí o opaku. Čím ďalej viac kresťanov prežíva objatie Božieho Ducha a tak je to správne. Pretože človek musí osobne prísť ku Kristovi a spoznať Ho. To je znovuzrodenie v Ňom. Veď ako si môže niekto myslieť, že bez priameho stretnutia s Pánom, kde človek vníma Boha, cíti Boží dotyk, je spasený? Verte mi, kým osobne nestretnete Pána, nemáte život v Ňom. Viem, sú to tvrdé slová, ale radšej tvrdé ako nijaké, lebo toto je pravda. Nehovorím, čo mi slina na jazyk prinesie, ale veci, ktoré ak stretneš Krista, ti zjaví sám Jeho Duch.
Človek musí hľadať Pána Ježiša,túžiť Ho stretnúť. No ak sa mi niekedy zdalo, že je to ľahké, dnes s obavami sledujem nevieru ľudí v Jediného Boha. No pravdu Pán zjaví len človeku, ktorý úprimne túži spoznať Boha. Chrámy z tehál sa vyskytovali v Starej zmluve, dnes má človek chrám Boží priamo vo svojom srdci. Tam prebýva Boží Duch, v nás. To my sme chodiaci Chrám Živého Boha. Tento chrám ale nepostavila ľudská ruka, ale Boh. Preto sa nikomu nepodarí zbúrať hradby na chráme. Duch Boží v nás túži, aby každý človek došiel spasenia. Preto mám túžbu pripomínať vám, že Ježiš Kristus žije a klope každému na dvere. Veľmi sa radujem, ak niekto iný tiež spozná Pána Ježiša, ktorý je Všetko vo všetkom. Žijem vierou v Neho a verím, že vždy aj budem. Mám obrovskú túžbu byť s Pánom, ale viem, že ešte mnoho vecí skrze Pána musím učiniť, ešte túžim, aby mnohí z vás spoznali Pána Ježiša a našli milosť a spasenie v Ňom. Každý znovuzrodený človek je nové stvorenie a Duch Boží prebýva v človeku.
Si len ty a Boh. Prečo Mu nechceš dôverovať a nehľadáš Jeho, ale hriešneho človeka, lebo všetci ľudia sme hriešnici, ale ten, kto má Ducha Pánovho, nemôže byť viac hriešnikom, pretože Svätý Duch v ňom prebýva a vedie človeka životom. Tak sa spovedaj Bohu a nie človeku, lebo ani jeden človek beztak nič ti hore nevybaví. Nedostaneš vstupenku do neba. Ty sám musíš prísť ku Ježišovi Kristovi. Zabudni na očistec, je to výmysel, kde sa človek sám pred svojim svedomím chce ospravedlňovať. Toto ale nefunguje. Funguje: Ty a Ježiš Kristus. Jeho dotyk, keď vieš, že si v Ňom a že Ho miluješ, pretože Boh ťa miloval prvý.

Aké je spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. / Druhý list Rímskym, 6,16/

Som veľmi slabá, ale Pán vo mne je Silný. Určite tak ako ja, každý potrebuje stretnúť Pána Ježiša. Len vtedy sa tvoj život zmení, ak sa s dôverou obrátiš na Neho. Never tomu, že Duch Svätý prebýva v tebe a klaniaš sa naďalej modlám. Určite by si to nečinil, svedomie by ti nedovolilo, aby si v rukách držal sochy a rôzne obrázky, či ruženec a klaňal sa im. Mnohí tak činia. Človek, ktorý prijal Svätého Ducha, sám Pán ho vychováva na svoj obraz. Ak človek počúva Jeho Hlas a dá sa prevychovať Bohom. Túžim činiť Božiu vôľu, nie svoju vlastnú. Aby som bola oddaná celá Bohu, túžim žiť duchovne, nie telesne. Keď sa človek znovuzrodí v Kristovi, prvé, čo pocíti, je neobyčajná láska od Boha, taká úžasná a naplňujúca, nádherná, akú ti človek nikdy nedokáže dať. Jedine láska Kristova je uzdravujúca a napĺňa srdce človeka až po okraj. Z tej lásky človek sa budí aj v noci a túži rozjímať s Bohom. Túžim Pána spoznávať viac, aby som Mu rozumela. Nosiť ovocie Jeho Ducha, ktoré sám človek Bohu nikdy neprinesie bez Jeho Ducha. Veď preto je to ovocie Božieho Ducha, lebo je od Boha. Človek vo svete, ktorý nepozná Ježiša Krista, bude sa unúvať, ale nenosí ovocie Bohu, pretože všetko čo činí, robí pre svoju vlastnú oslavu, čaká, že jeho, človeka, budú ľudia chváliť. Robí to prefíkane, pretože sa stavia do pozície akéhosi poloboha. Týka sa to hlavne známych osobností, kde doslova očakávajú od ľudí akési uctievanie. No nič nie je dôležitejšie, ako spoznať Ježiša Krista kým žiješ. On ti pravdu ukáže. Ak Boha budeš sústavne odmietať, možno sa budeš mať dobre tu, na zemi. Ale na zemi je všetko len dočasné, kým Boh ponechá ešte pokoj na zemi. Pretože Boh nás nestvoril preto, aby sme slúžili satanovi. Boh nás stvoril pre seba, On sa chce prechádzať medzi nami tak, aby Jeho sláva žiarila po celej zemi. Preto Boh dopustí aj zlé veci, lebo mnohí sú oklamaní samotným diablom a jemu nosia ovocie, nie Svätému Bohu.
Keď som videla tie masy ľudí ako idú za falošným učením a oslavujú človeka, ktorý sa dáva volať svätým otcom, uvedomila som si neobyčajnú ľútosť nad takto oklamanými ľuďmi. Vari neviete, že jediný Svätý Otec je ten v nebesiach?
Tieto slová povedal Pán Ježiš Kristus. Mnohí nejdete za Ním, ale slúžite tomu zlému. Ak by ste nasledovali Pána Ježiša Krista, nemohlo by sa nikdy stať, aby ste bozkávali a klaňali sa človeku a Boha ste odsotili mimo. Mnohí ústami vyznávate Boha, ale vo vašom srdci je prázdnota a úplná tma. Dovoľte Pánovi, aby vás uzdravil. Jemu nič nie je nemožné.

Čo tým chcem povedať? Vari že obeť prinesená modle je niečo? Ale čo pohania obetujú, to obetujú démonom a nie Bohu.A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi démonov.
/Prvý list Korintským, 10,19-20/

Nemôžete piť z kalicha Pánovho a aj z kalicha démonov. Nemôžete mať podiel pri stole Pánovom aj pri stole démonov.
/Prvý list Korintským, 10, 21/

Nechápete, že nemôžte hrešiť a zároveň tvrdiť že ste Boží a ste spasení? Lebo kde je Boh, Pán Ježiš Kristus a kto má Jeho Ducha, túži ísť za hlasom milovaného Krista, ktorý je Všetko vo všetkom. Človek pravdu povediac ani jeden z nás nie je dokonalý. Ale Duch Boží v človeku je Dokonalý a kto túži ostávať v Bohu a s Ním, počuje Jeho Hlas a činí Jeho vôľu. K Bohu vedie úzka cesta a veľmi málo ľudí ju nachádza. Mnohí kráčajú širokou cestou,. ktorá vedie rovno do pekla. Tak sa zastav človek kým je čas, pretože: Nebeské kráľovstvo sa priblížilo, čiňte pokánie!
Jemu, Jedinému múdremu Bohu, sláva skrze Ježiša Krista naveky! Amen.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama