Kto je dobrý?

25. srpna 2016 v 17:13 | Reginahv


Prepáčte, myslí si niekto medzi vami, čítajúcimi, že je dobrý?
Nech sa nikto prosím neuráža, ale medzi nami, ľuďmi niet ani jediného dobrého človeka. To hovorím aj o sebe, pretože vo mne je Dobrý Duch Pánov, nie však ja. Kedysi, aj ja som si myslela, že som dobrá. Odvážne myslenie, kým Boh neukáže pravdu, ktorá potom veľmi bolí. Jediný bez hriechu bol Ježiš Kristus. Sláva Mu naveky- vekov! Niekedy, ak už hovoríme o "dobrote človeka", sa mi niekedy zdalo, že sa jedná o maličkosti a nechápala som veci, namýšľala som si, že teda ja, nie som zlá. Veruže, nič, na čo ukáže Boh, nie je maličkosť. Veď keď mi prvý krát Pán ukázal, koľko vecí myslím a robím zle, dal mi na moju radosť pokánie z týchto mojich priestupkov. Veľmi som sa radovala, aj sa radujem, ak mi Duch Boží poukáže na veci, ktorých sa treba zbaviť, pretože každý, kto pácha hriech, je hriešnik a bez pokánia niet odpustenia.
Najviac Bohu ubližuje človek, ktorý sa nedokáže zbaviť hriechov, ale neustále sa k nim vracia. Božie dieťa, ktoré sa znovuzrodilo v Kristovi Ježišovi, spoznalo Boha, Jeho lásku a milosť. Preto je strašné, že sa vracia k hriechom. Aj mne sa tak stalo, že mi Boh aj druhýkrát pripomenul niečo, z čoho som ostala neobyčajne smutná. Vtedy mi Pán ukázal napríklad aj to, že človek , ani ja, nech radšej Bohu nič nesľubujem, lebo človek je tak nedokonalý tvor, že žiaľ, zabudne na svoj sľub Bohu. Nezabudla som okamžite, ale časom mi Pán ukázal, veci, na ktoré ma upozornil a ja, po nejakom čase, úplne som na ne pozabudla. Nič nie som schopná dodržať, vôbec nič. Asi som úplne stratila svoj rozum, pretože neustále hovorím Pánovi, že na Neho sa túžim spoliehať a vlastne očakávam, že mi Pán pripomenie všetko.
Celý môj život mi už dávno nepatrí. Som Kristova a aj túžim naďalej tak byť. Jeho, Pánova Ježišova, len Jeho. Bez môjho Pána nedokážem skutočne vôbec nič. Niekedy sa zamýšľam, ako som fungovala päťdesiat rokov bez Krista. No ako? To mi snáď ukáže môj Pán, niekedy...
Len Boh mení charakter znovuzrodeného kresťana, tak, ako nám aj zasľúbil. Jeho trpezlivosť s nami je neobyčajne Božská. Ale ak aj je Pán trpezlivý, aby sa nám nestalo, že prestaneme Ho počúvať, na našu škodu. Preto nepoľavujme, ale oddajme sa celý Bohu a počúvajme Jeho Hlas, veď Jeho láska je rozliata v našich srdciach. Ó, koľko nádhernej lásky nám dáva Ježiš Kristus! Všetci potrebujeme Pána Ježiša, úplne všetci! Veru, nie je medzi nami nijaká výnimka a o tom som sa veru aj dnes presvedčila a v mojej duši ostal obrovský smútok z toho, akí sme voči sebe zákerní a zlí.
Tak sa stalo v jednej ambulancii dnes, že zároveň so mnou vstúpila aj jedna rómka. Pani už na pohľad vyzerala veľmi biedne a veľmi schudla. Poznám ju totiž už od mojej mladosti. Keď trasúcou rukou zaklopala na dvere, či by ju nevzali, lebo sa necíti dobre, reakcia pani doktorky mi veru poriadnu fľasla za ucho. Ani ju hneď nevzala dnu, hoci nik vo vnútri nebol. Potom, ako odmerane a zvysoka s ňou hovorila, no bolo mi jej veľmi ľúto a túžila som jej hovoriť o Pánovi Ježišovi. Aj teraz ľutujem, že som na ňu nepočkala a nepovedala jej svoje svedectvo o Živom Bohu. Tým, že som dosť dlho čakala v ambulancii, čas sa dosť posunul a na moju maličkosť čakala jedna babka, ktorá je tiež prípad do rúk Pánových.
Nech Pán dá mnohým ľuďom milosť a Jeho Ducha, lebo nás učí trpezlivosti a tak, ak niekto útočí slovne na moju osobu, nechcem sa hádať, lebo to nie je od Boha, ale túžim požehnávať takého človeka. Nech mi to Pán pripomína, pretože niekedy ešte zabúdam. Je dôležité sa neponáhľať s odpoveďou, lebo ak sa neponáhľam, hovorí Pán mojimi ústami, verím tomu.
Sme hriešnici všetci do jedného. Preto zišiel z nebies sám Boh, Jeho Slovo, Ježiš Kristus, dal sa dobrovoľne ukrižovať a každý jeden hriech pribil na kríž. On, náš Boh dal život za nás, tak nás veľmi miluje. Jeho Vzácna krv očisťuje každého hriešnika, ktorý učinil pokánie a znovuzrodil sa v Ňom, našom Bohu. A ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd, tak aj Pán Ježiš, raz už obetovaný, aby niesol hriechy mnohých ľudí, druhý raz sa zjaví tým, čo Ho očakávajú na spasenie. Len otvorené a pokorné srdce dokáže prijať túto pravdu.


Aj Mojžiš, bol teda verný v celom Jeho dome ako služobník na svedectvo o tom, čo bolo treba zvestovať. Ale Kristus, ako Syn je nad Jeho domom, a tým domom sme my, ak pevnú dôveru a chválu nádeje zachovávame až do konca. Preto, ako Duch Svätý hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdce, ako pri roztrpčení v deň pokúšania na púšti, kde ma skusovaním pokúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky za štyridsať rokov. Preto som zanevrel na toto pokolenie a povedal som: ustavične blúdia v srdci! Ale oni nepoznali moje cesty, takže som prisahal v hneve: Nevojdú do môjho odpočinku! / List Židom, 3, 5- 11/


Ešte ste sa nesprotivili až do krvi, bojujúc proti hriechu. A zabudli ste na napomenutie, ktoré vám znie ako synom: Nepohŕdaj syn môj výchovou Pánovou, a neklesaj, keď ťa trestá. Lebo koho miluje Pán, toho prísne vychováva a šľahá každého, koho prijíma za syna. Vytrvajte, aby vás vychoval. Ako so synmi zaobchádza Boh s vami. Veď kdeže je syn, ktorého by otec nevychovával? / List Židom, 12,4-8/


Ak si niekto myslí, že slúži Bohu a jazyk si neudrží na uzde, ale oklamáva si srdce, u takého je daromné uctievanie Boha. Čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha pred Bohom a Otcom je: navštevovať vdovy a siroty v ich tiesni a seba zachovávať nepoškvrneného svetom. / List Jakuba, 1, 26- 27/


Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí: Až po závisť túži po nás Duch , ktorému dal prebývať v nás? Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.
/ List Jakuba, 4, 5-6/


Moje myslenie nestačí na to, aby som dokázala opísať dobrotu a lásku Kristovu. Myslím si, že to nechce, alebo nežiada ani Pán, inak by mi otvoril myseľ úplne. Túžim Boha chváliť, lebo mi ukázal mnoho vecí. Túžim Pána velebiť, lebo mi dal sny a zjavenia. Jeho Svätý Duch ma vodí po spravodlivých cestách, lebo len tie sú na život. Boh mi dáva aj súženie, ba aj pokánie. Ukázal mi, aké mocné je Jeho Slovo. Ani nechcem už nič viac prezrádzať, pretože mnohí nechápete, že Ježiš Kristus je Láska z nebies. Sám Boh pred rokmi nás navštívil a od tej doby nám dáva Jeho Ducha. Velebte Ho, spievajte Mu žalmy. Nič nádhernejšie ako Boh neexistuje, On je Jediný Večný a Živý až ko skončenia sveta. On Jediný je Svätý vo všetkom. Sláva Ti, Bože!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama