Nedá sa nehovoriť a nepísať

21. července 2016 v 18:12 | ReginahvPár krát som zvažovala, či si ponechať tento blog. Dnešných ľudí zaujíma viac zvrátenosť a hriech, akoby mali v srdci hľadať pravdu. No neurážajte sa prosím, nepíšem o všetkých. Pred nedávnom som zrušila články dva razy. Je to škoda, pretože boli tam svedectvá o Živom Bohu. Ale pri zrušení blogu vám zmiznú len články, všetko iné ostane. Všetko zlé je na niečo dobré. Každý, kto miluje Pána Ježiša Krista, aj zlé veci si Pán použije na dobré. Všetci ktorí milujú Boha, dostali od Neho Ducha Svätého a tak sa nedá nepísať alebo nehovoriť o milosti a láske Kristovej.
Nedá sa nehovoriť o Bohu a nepísať o Jeho múdrosti. Nedá sa nehovoriť o tom, čo Boh koná v životoch ľudí, ktorí sa znovuzrodili v Ňom. Túžim písať o tom, čo Boh robí v mojom živote. Viem komu som uverila. Viem, ako každý jeden človek potrebuje k životu Spasiteľa- Ježiša Krista. Bez Ježiša niet spasenia a nikto sám sa neobháji pred Veľkým a Mocným Bohom. Preto je strašne smutné, až zarážajúce, že mnoho ľudí ľahkomyseľne nechá Pána ísť a nevolajú za Ním, aby im dal pokánie a vieru, tú skutočnú vieru v Neho. Nechcú počuť klopanie Božie ani na dvere, ba ani na svoje srdce.
Mnoho ľudí je poviazaných duchom náboženstva a je jedno, akej je kto viery. Náboženský duch už mnohých oklamal a tí idú za ním poviazaní a veria mu, hoci nenosia ovocia Ducha Svätého, ani sa nemenia podľa Božej vôle. Sú ohováračskí a pyšní, samospravodliví a veria falošnému pokániu, kde im nevypadne z oka ani slzička. Lebo vo svojej pýche nehľadajú Krista. Stačí im ten falošný- náboženský, ktorý nepočuje a ani nevidí a tak aj oni nepočujú a nevidia, lebo ani nechcú počuť a vidieť. V tomto svete im stačí to, čo už vlastnia: modly a im podobné veci.

Nechcem však bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom, všetci prešli morom, všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm, a všetci pili ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenia, lebo zahynuli na púšti. A toto stalo sa výhražným príkladom pre nás, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni boli, ani nebuďte modloslužobníkmi, ako niektorí z nich, ako je napísané: Posadil sa ľud, aby jedol a pil, a vstali, aby sa zabávali, ani nesmilnite, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za deň dvadsaťtritisíc, ani nepokúšajte Pána, ako Ho niektorí z nich pokúšali a zahynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptalia zahynuli od zhubcu.
/Prvý list Korintským: 10, 1-10/

Skutočná Mária, tá z Biblie, by sa nikdy nepasovala na Božie miesto, nikdy by nedovolila nikomu, aby sa jej ktokoľvek klaňal. Predsa každý, kto pozná Boha vie, že sa klaniame Jemu, Jedinému. Nijakému človeku a ani keby anjel z neba zišiel, neklaniame sa mu, pretože aj on je stvorený Najvyšším Bohom. Ale Biblia hovorí o kráľovnej nebies, ktorej sa všetci, skoro všetci klaňajú a všetci sú oklamaní diablom.

Nech vás nikto nepripraví vedome o odmenu ponižovaním seba a uctievaním anjelov, chvastavými videniami ani tým, že sa nadarmo nadúva v telesnom zmýšľaní a nepridrža sa Hlavy, z ktorej je celé telo, klbami a šľachami vystrojené a pospájané, rastie Božím vzrastom.
/ List Kolosenským: 2, 18-19/

Nevidíš, čo vystrájajú po judských mestách a po Jeruzalemských uliciach? Deti zbierajú drevo a otcovia zakladajú oheň, kým ženy miesia cesto, aby pripravili koláče kráľovnej nebies a obetujú úliatky iným bohom, aby ma zarmucovali. Či ozaj mňa zarmucujú, znie výrok Hospodinov, či nie skôr seba samých na vlastnú hanbu?
/ Jeremiáš: 7, 17- 19/

Nech každý kto zmýšľa a túži poznať Boha, nech Ho prosí o pomoc, pretože mnohí, strašne mnohí sú oklamaní a hynú. Sám človek sa nikdy nespasí, nikdy sa neobháji zo svojimi skutkami a zmýšľaním pred Bohom. Pretože nikto nikdy sa nenarodil taký, čo by bol ako náš Pán: Ježiš Kristus. On Jediný bol bez hriechu. Človek nevie byť ako bol On, všetci sme zhrešili, aspoň v našich myšlienkach. Jediný Spasiteľ pre človeka je Ježiš Kristus. Nijaké iné meno nikdy nebolo dané, ktoré by bolo niekomu na spasenie. On je Život a aj Vzkriesenie. Ježiš je cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, len skrze Ježiša Krista. Nik, kto nevpustí do svojho srdca Boha, nikdy nespozná Pravdu. Nikto nedostane nijaké znamenie a ak, tak len vtedy, keď skutočne uverí v Ježiša Krista. Pretože Boh pre ľudí urobil skutočne všetko. Sám Boh zostúpil z nebies, aby sa dobrovoľne dal ukrižovať za mnohých tých, ktorí uverili a ešte uveria v Neho. Preto každý, kto uverí v Neho, bude živý v Kristovi. Kto neuverí, už teraz je mŕtvy, pretože neuveril v Jednorodeného Syna Božieho.
Tak si každý má možnosť vybrať podľa svojej vôle: život s Ježišom Kristom ti dáva večný život v Ňom. Ale život bez Boha je život len tu, na zemi. Potom už príde len Boží súd.
Ježiš Kristus nás tak veľmi miluje, že dobrovoľne položil život za nás. On nám všetkým chce odpustiť naše hriechy, je na človeku, či prijme Pána Ježiša do svojho srdca. Pretože rozhodnúť sa človek musí za života. Po smrti nikoho nič už nespasí. Ani jedno náboženstvo nepozná Živého Boha. Pretože v Kristovi je sloboda! Si len ty a On- Syn Boha Najvyššieho. Len ty sám musíš nájsť cestu k Nemu a to tak, že začneš na Neho myslieť.


Ja som Hospodin a okrem mňa nieto Spasiteľa./ Izaiáš: 43,11/


Zhromaždite sa a prídite! Spoločne sa priblížte, utečenci z pohanov. Nevedomí sú, ktorí nosia drevené modly, i tí, čo sa modlia k bohu, ktorý im nemôže pomôcť. Oznámte to a predložte! Nech sa spolu radia: Kto to oddávna zvestoval a predpovedal od vekov? Či nie ja, Hospodin? Veď nieto Boha okrem mňa. Boha spravodlivého a Spasiteľa nieto okrem mňa.
/ Izaiáš: 45- 20,21/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama