Krása človeka

29. července 2016 v 12:22 | Reginahv


V čom spočíva krása človeka? V dokonalej postave, či peknej tváričke, alebo vo vzdelaní? V dnešnej dobe sa dosť dáva do popredia vzdelanie človeka. Dokonca, kto je bez vzdelania, povedala by som, vo väčšine prípadov, si ho veľmi neváži vzdelané okolie. A tak sa študuje, niekto prechádza s odratými ušami, ale prechádza. Všetko pre maturitu či titul. Nemám nič proti študovaniu, ak na to človek má. No nie každý sa narodil preto, aby bol doktor či profesor. Vidím ale, ako sa niekedy jedná s ľuďmi bez maturity, hlavne po úradoch.
Boh ale nehľadí na fyzickú krásu, nehľadí na vzdelanie človeka a nie je ani rasista. Boh nie je prijímačom osôb, ale všetci sme si pred Bohom rovní. Nezáleží na tom, či si doktor, alebo si bezdomovec. Ak bezdomovec má otvorené srdce pre Pána a doktor nemá, tak bezdomovec nájde ten najväčší poklad, lebo Ježiš Kristus je Všetko vo všetkom a kto Ho nájde, našiel skutočne ten Najvzácnejší Poklad. Lebo Boh čaká a skúma srdcia, kto túži Ho spoznať, veď Pán je už za dverami a chce sa dávať ľuďom poznať.
Človek má o sebe odvážne predstavy. Po svete chodí mnoho sebavedomých ľudí, v dnešných časoch zvlášť, veď všade človeka vyzývajú, aby bol sebavedomý a všetko po čom túži, dosiahol. Nevie ale každý, že všetko dáva Boh. Aj múdrosť je od Boha. Človek si myslí veľa o sebe a niekedy až zabolí srdce, koľká pýcha sála z ľudí. To človek robí rozdiely medzi ľuďmi, dokáže ohovárať, posudzovať, pretvarovať sa, ponižovať. Človek vie byť aj pokrytec: do očí ti hovorí pekne a za chrbtom mu nerobí problém ohovoriť ťa a ešte sa tváriť, akože on nič. Nik nemá právo súdiť a posudzovať iných. Boh určil aj súd na zemi človeku, ktorý vie ako súdiť. No možno, ani to už neplatí, lebo niekedy mám pocit, že všetci si robia čo chcú a myslia si, že nikdy nepríde Ježiš Kristus a nikdy nenastane súdny deň. Ale Pán Ježiš hovorí v evanjeliách, že nebo a zem sa pominú, ale slová nášho Boha sa nikdy nepominú. Tak to bolo aj za čias Noe-ho. Všetci sa zabávali, ženili, vydávali, len Noe mal poznanie o tom, že Hospodin pustí na zem dážď, ktorý zatopí celú zem, aj vrchy tie najvyššie. Ostatní nemali v srdci túžbu poznať Boha, boli hluchí a slepí, sebeckí a preto zahynuli.

Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká, že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé. Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo Ho srdce. I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil. Ale Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových.
/ Prvá kniha Mojžišova6, 5-8/


Hospodin stvoril človeka na svoj obraz, aby sme boli naveky s Ním. Hospodin_ Boh je Svätý a nik, kto nechce počúvať Hlas Boží, nie je Jeho. Krv Ježiša Krista určite očisťuje mnohých od hriechu, ale len tých, ktorí sa znovuzrodili v Kristovi Ježišovi, ktorí dostali od Boha Jeho Ducha. V dnešných časoch, keď posmievačov je viac ako dosť, si mnohí uťahujú z kresťanov. Kresťan, ktorý dostal Božieho Ducha hovorí o Pánovi Ježišovi, pretože Boh mu otvoril oči a pretože nechce, aby na konci niekto zahynul. My túžime, aby mnohí našli spasenie a milosť, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Tam, kde Boh dal Jeho nesmiernu milosť a znovuzrodenie v Ňom, Duch Boží uzdravuje človeka, dáva obklady na rany, alebo len tak- obíjme srdce človeka. Jeho láska je nesmierna a nádherná. Najväčším nepriateľom človeka je si človek sám. Ľudská sebecká povaha a pýcha. Samospravodlivosť a neochota počúvať Božie slovo. Boh zasľúbil človeku, opakujem, len tomu čo srdcom uveril v Krista, obriezku srdca a zákony vpísané do srdca človeka samotným Bohom. Zákon je daný ale len pre poznanie hriechu. Lebo milosťou bude spasený každý človek, ktorý srdcom uveril v Pána. Tak sa skúmajte prosím, či obstojí niekto pred Bohom. Lebo človek je hriešny tvor a hreší aj v myšlienkach. A ten človek, ktorý vie, že je hriešny, potrebuje Spasiteľa Ježiša Krista ako svojho obhajcu.

Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon a proroci, a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim, lebo niet rozdielu. Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlnení sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpeniev Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru, v Jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov, páchaných predtým v čase Božej zhovievavosti, aby dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby On bol Spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša Krista.
/ List Rímskym, 3, 21-26/


Dám im srdce, aby ma poznali, že ja som Hospodin, budú mojim ľudom a ja im budem Bohom lebo sa celým srdcom ku mne obrátia. / Jeremiáš, 24, 7/

Vlastne, túžim napísať všetkým, ktorí dúfajú v Pána Ježiša, ale ešte sa neznovuzrodili v Ňom, aby nestrácali nádej. On vie o vás. Počuje a vidí všetko, aj veci skryté. Pre Neho nič nie je nemožné. Ani to, aby prehovorili skaly! Ak vyznáš Pánovi Ježišovi lásku k Nemu a ak Ho prijmeš do svojho srdca ako svojho osobného Spasiteľa a Boha, pretože vieš, že Jeho Drahocenná krv tiekla za hriechy ľudu, teda aj za tie tvoje. Boh čaká tvoje pokánie a ľútosť nad hriechmi, ktorými si ublížil neskutočne Stvoriteľovi neba a zeme a všetkého, čo ju napĺňa. Nedaj sa zlákať na nijaké zlé veci, lebo sú od zlého a vzdiališ sa Bohu ešte viac. Pros Pána Ježiša o odpustenie a vylej si svoje srdce úplne Jemu, Jedinému Živému Bohu. Píšem tieto veci, pretože vnímam to všetko ako moje osobné svedectvo keď sa mi dal Boh poznať a vložil do mňa Jeho Ducha. Verím, že úprimné srdce s túžbou po Kristovi je na život v Kristovi všetkým, ktorí uveria srdcom. . Preto nikdy nestrácaj nádej, ale ver Bohu, že On sa postará o teba a o tvoj dom. Ježiš Kristus je dverami do nebies. To je tá krása, je to Ježiš Kristus v srdci človeka, keď počuješ Jeho Hlas a miluješ Boha, túžiš nosiť Pánovi ovocie Jeho Ducha.

Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty a aj tvoj dom!
/ Skutky apoštolov 16, 30- 31/

Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie, alebo úzkosť, prenasledovanie, alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: Pre Teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť , ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
/List Rímskym, 8, 35-39/

Krása človeka vyplýva z toho, či človek spoznal Krista a či sa znovuzrodil v Ňom, pretože až potom človek spozná, že najväčší a najhlbší cit, či krása človeka nie je priamo človek, ale Ježišov Duch v človeku. To On, Ježiš Kristus je Všetko. Bez Neho človek nemá ani lásku, ba ani večný život v nebeskom kráľovstve. Ježiš privedie človeka ku pokániu, k láske, k túžbe byť s Pánom neustále, rozjímať s Bohom niekedy aj celé dni. Ježiš Kristus, Jediný, privedie človeka k nebeskej bráne. Skrze Pána prináša človek ovocie Stvoriteľovi. Pán Ježiš, Jeho Duch mení charakter človeka na Jeho obraz. Každý znovuzrodený človek sa začne meniť až viditeľne a túži hovoriť o Bohu. Máš tú túžbu v sebe aj ty?

V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka. I jeho synom je On útočiskom.
Bázeň pred Hospodinom je žriedlom života, aby človek unikol osídlam smrti.
/Prísl. 14, 26,27/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama