V Božej moci

29. června 2016 v 6:43 | Reginahv


Keď som uverila v Pána Ježiša Krista, mala som päťdesiat rokov. Neuverila som v Neho len tak, ale z počutia Božieho Slova, ktoré sa neskutočne dotýkalo celej mojej osoby. Nestalo sa to tak, že som si povedala: od zajtra budem veriť v Boha. Ale Boh vedel, že nesmierne túžim Ho spoznať, hoci som si ani predstaviť nedokázala, že ako Ho môžem spoznať. Vieru v Boha som dostala od Neho ako dar, čo sprevádzalo aj pokánie. Boh je Láska a sám Pán Ježiš hovorí, že kto sa nenarodí z vody a ducha, nikdy neuzrie kráľovstvo nebeské. Veľmi som túžila stretnúť nášho Jediného Boha, túžila som a aj stále túžim Ho spoznávať. Ak sa človek znovuzrodí v Pánovi, zmení mu Duch Svätý aj celé zmýšľanie. Boh človeku strhne zo srdca akýsi závoj, aby človek videl a počul celým srdcom. Aj Pán Ježiš Kristus hovorí v Jánovom evanjeliu:

Preto som vám povedal, že umriete v hriechoch, lebo ak neuveríte, že ja som, umriete v hriechoch./Evanjelium podľa Jána, 8-24/

Dnešný svet hlása že sa chce mať len dobre, každý chce byť bohatý, byť ako hovoria v reklamách sexi, mať krásnu ženu, zabávať sa, vlastniť luxusné auto, aké mu budú závidieť všetci, sem- tam do kostola ísť, ale srdcom byť vzdialený Bohu. To len tak, zo zvyku ísť. Načo sa vôbec trápiť, veď predsa mnohí si myslia, že ich čaká očistec a potom znova život v raji, lebo ich učia, že všetci budú zachránení, lebo očistec nikoho nenechá špinavého. Bohu sa páči len ten, kto má vieru v Neho, ale skutočnú, kde človek miluje Boha a Ježiš Kristus je vyvýšený nad všetko a aj nad všetkých.

Ježiš teda povedal: Keď povýšite Syna človeka až potom poznáte, že ja som a nič nečiním sám od seba, ale hovorím, ako ma Otec naučil./Evanjelium podľa Jána, 8-28/


Duchovný život mnohí nepoznajú. Mnohí sa téme Boh a ja, vyhýbajú. Myslia si, že Boha oklamú svojou ľudskou múdrosťou, svojou krásou, alebo mnohým rečnením. Ľudia si nedokážu ani predstaviť silu Všemohúceho Boha. Boh nie je nijaký deduško na oblohe, ale Mocný, Milujúci, ale aj Trestajúci Boh. Skutočne, Všemohúci Boh miluje všetkých ľudí, ale Jeho Svätosť a Spravodlivosť sa nikdy nedá oklamať ľudskou úskočnosťou, falošnosťou. Dokonca neposlušnosť a vraždy, cudzoložstvá,hnev, pýcha, modloslužby, čarodejníctvo, rúhačstvo, hnev a všetko od zlého ducha Pán Ježiš potrestá peklom, odkiaľ sa už nemožno vrátiť. Svet ovládol satan a kto miluje svet a pokušenia vo svete, je nepriateľom Pána Ježiša Krista. Nemožno slúžiť dvom pánom, Bohu aj mamonne. Mnoho ľudí trpí akousi samospravodlivosťou, tvrdia, že sú dobrí. Nechápu, že bez Božieho Ducha skutky sú tiež hriechom v očiach Svätého Boha.

Tu sa Ho opýtal jeden z popredných: Dobrý Majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš mu odpovedal: Čo ma voláš dobrým? Nikto nie je dobrý, len jeden, Boh. /Evanjelium podľa Lukáša, 18-18,19/

Sám nikdy nedokáže prísť nikto k Pánovi, jedine, ak sa znovuzrodí v Pánovi. Lebo len Duch Svätý nás dokáže premeniť na Kristov obraz. Nie je pravda, že všetci máme Ducha Svätého v sebe, lebo Duch Pánov mení naše charaktery, ukazuje nám pravdu, ktorou je Pán Ježiš Kristus, človek túži po Bohu celým svojim srdcom až tak, že z lásky k Nemu dokáže opustiť všetky takzvané radosti vo svete, aby sa celý oddal Pánovi, aby Mu slúžil. Kdežto človek zo sveta nevidí nič zlé na pachaní svojich hriechov, sám pred sebou ich ospravedlňuje. Ale Boh chce, aby všetci sa navrátili k Nemu, veď stvoril nás pre seba. My však sme neskutočne slepí, hluchí a naše srdcia sú sebecké. Veď Hospodin miluje človeka, ale nenávidí hriechy! Boh miluje tých, ktorí majú v srdci Ducha Kristovho, ktorí majú vieru v Neho.


Ešte na začiatku, keď Hospodin stvoril všetko, všetky veci a zvieratá, vtáctvo aj človeka, prechádzal sa medzi nimi a zamiloval si všetko, hlavne človeka. Potom Hospodina človek chcel oklamať, lebo zhrešil proti Svätému Hospodinovi. Vtedy začal nad človekom panovať hriech. Ten, kto hovorí, že nehreší, klame.

Keď začuli kroky Hospodina Boha, chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skryl sa človek a jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? On odpovedal: Počul som Ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý, i skryl som sa. Nato Boh riekol: Kto ti oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu z ktorého som ti zakázal jesť? / Prvá kniha Mojžišova, 3, 8-12/


Človek je slabý a ľahko sa dá zlákať na svetské veci, ktoré človek obdivuje rozličným spôsobom a preto každý jeden človek potrebuje stretnúť už počas svojho života Pána Ježiša Krista- Jediného Spasiteľa všetkých ľudí na celom svete. Hriech sa môže očistiť len Vzácnou Krvou Pána Ježiša Krista. V Starom zákone Hospodinovi nosili bezchybné zvieratá, ktoré obetovali Hospodinovi na odpustenie hriechov.
No hriechov stále pribúdalo a obete zvierat už nestačili pokryť všetky hriechy. Vtedy Hospodin- Boh poslal svoje Slovo na zem, aby mnohí hľadali Jeho Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Pán Ježiš sa narodil, aby sa obetoval za hriešnikov, Jeho Drahocenná krv totiž očistí každého človeka, ktorý uverí celým srdcom v Ježiša Krista. Preto netreba odvtedy obete zvierat za hriechy, lebo Krv Pána Ježiša prevyšuje všetko!

A podľa zákona všetko sa očisťuje krvou, a bez vyliatia krvi nieto odpustenia. /List Židom:9,22/

Preto pri svojom príchode na svet hovorí: Obete ani dary si nechcel,
ale dal si mi telo,
v zápalných obetiach
nemal si zaľúbenie.
Vtedy som povedal: Ajhľa, idem,
veď v Knihe je napísané o mne,
aby som plnil Bože, Tvoju vôľu./List Židom,10-5,6,7/

Podľa tejto vôle sme posvätení tým, že Ježiš Kristus raz navždy obetoval svoje telo./List Židom 10-10/

Pre Boha nič nie je nemožné, ani to, že sa "narodil", aby mnohí Ho spoznali ako nášho Boha a Spasiteľa, aby sa znovuzrodili v Ňom, našom Bohu, a každý, kto túži po nadprirodzenej Láske Kristovej, po Milovanom Spasiteľovi, ktorý Jediný z človeka sníme hriechy, kto túži po Jeho milosti, ktorú Boh ponúka plným priehrštím, pretože volá k ľuďom, aby sa navrátili k Nemu, Boh k nám vystiera celé dni svoje ruky a chce nám odpustiť hriechy. Žiaľ, mnoho ľudí si len namýšľa že patrí Pánovi Ježišovi, ale bez Božieho Ducha nebudú spasení. Preto každý, kto miluje Boha a verí v Pána Ježiša Krista že Ho poslal Otec na zem, aby mnohí uverili Jeho Slovu, proste Pána o Jeho Ducha a dostanete Ho. Ak teda máte v srdci túžbu poznať Pána Ježiša osobne.

Tieto slová dosvedčuje Duch Svätý, lebo po slovách, : Toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi, až uplynú tie dni, hovorí Pán. Svoje zákony im vložím do sŕdc a vpíšem im ich do mysle, a na ich hriechy viacej nepomyslím. /List Židom-10-15,16,17/

Preto každý, kto má vidieť, bude vidieť, aj počuť srdcom bude, ale kto je sebecký a pyšný, bez túžby spoznať Pána Ježiša, tak taký človek bez znovuzrodenia v Kristovi nemôže uzrieť Pána. Jedine ten človek, ktorý vyvýšil v srdci Ježiša Krista nad všetko a nad všetkých. Mnoho ľudí hovorí o sebe, že sú kresťanmi. Tak skúmajte svoje srdcia, či je to pravda, alebo len akási skrytá túžba byť pravým kresťanom. Lebo pravý kresťan Slovo od Boha berie veľmi vážne. Dokonca túži v srdci rozlišovať pravdu od lži, veď v dnešných časoch mnohí hlásajú o sebe že sú v pravde Božej. Každý, koho vedie Pán Ježiš, počúva Jeho, nikdy nijakého človeka nebude počúvať, len ak ho poslal Boh. Pretože človek vo svojom srdci má mať od Boha Ducha Svätého, len vtedy patrí Pánovi Ježišovi Kristovi. Nie každý, kto oslovuje Pána Ježiša svojim Pánom, Mu aj patrí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 pihovatá vopice pihovatá vopice | Web | 29. června 2016 v 7:14 | Reagovat

A jak se to stalo, že jste najednou v 50ti letech v Boha uvěřila?

2 veronika veronika | 29. června 2016 v 7:28 | Reagovat

[1]: Boh je Živý a ak človek túži Ho spoznať, Boh sa človeku spoznať dá. Ale túžba človeka musí byť skutočná a úprimná a naviac, musí človek si uvedomiť aj svoje celoživotné hriechy, čo Pán Ježiš Kristus ich skrze pokánie potom sníme. Boh vidí do srdca človeka a ak vidí túžbu človeka, naplní každého svojim Duchom kto prosí.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama