O viere v Boha

16. června 2016 v 19:53 | ReginahvV srdci cítim čím ďalej viac, že Boh očakáva od človeka hlavne lásku k Nemu a k blížnemu svojmu, avšak aj úprimné srdce. Ak je človek úprimný a túži po Bohu a tiež túži poznať pravdu, lebo jediná pravda je od Boha a volá sa Ježiš Kristus. Boh miluje úprimné srdce. Ak tvoje ústa nie sú lživé a nehovoria obrátene. Dnes mnohí hovoria prevrátené veci a z denominácií sa ozýva: Tu je u nás Kristus! Každá tvrdí to isté. Tvrdia, že skutočný Kristus je u nich! Avšak nechcú ani počuť o tom, kde je Skutočný a Živý Kristus. Lebo si ani len predstaviť mnohí nedokážu, ani pripustiť mnohí nechcú, že Boha nehľadáme v kostoloch a v iných veciach, čiže modlách, lebo Pán Ježiš prichádza človeku do srdca, tam má svoj chrám. Lebo nám zasľúbil Jeho Ducha, a Boh svoje pravidlá nikdy nemení.

Odpovedal im Ján všetkým: Ja vás zaiste krstím vodou, ale ide mocnejší ako ja, nie som hoden rozviazať Mu remienky na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V Jeho rukách je vejačka, vyčistí si humno a pšenicu zhromaždí do obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. / Ev. Ján, 3,16-17/

Pred Pána Ježiša Krista by mal každý človek prísť sám, nie skrze niekoho ďalšieho. Ani sa to nedá. Pán sa dal dobrovoľne ukrižovať, aby každý, kto vyzná Pánovi svoje hriechy cez pokánie, ak to vyzná úprimne, s otvoreným srdcom, určite stretne Boha. Je to cesta ako sa zmieriť s Bohom. Bez Ducha Pánovho nik nedôjde k Nemu. Ba ešte viac, bez Božieho Ducha ľudia prekrúcajú svoje pravdy, ktoré nie sú Bohom stanovené zákony a nik, kto sa riadi ľudskými zákonmi, nespozná Pána. Preto mnohí, ktorí sú presvedčení o svojej pravde, ak sú bez Božieho Ducha, nemajú život, čaká ich žiaľ, utrpenie.

Verím, že srdcom precítiť vieru v Boha nie je jednoduché pre človeka žijúceho vo svete plnom lží a nenávisti. Ale verím, že aj v tomto blogu je mnoho ľudí hľadajúcich nášho Boha, verím, že mnohí vnímate hlad skutočný po Kristovi Ježišovi. On, Pán všetkých pánov a Kráľ všetkých kráľov je Skutočný a Živý. Verím, že radosť prichádza z každého poznania od Boha, a vyznal si sa Pánovi zo svojich hriechov. Pán vypočuje tieto modlitby a On ukáže človeku pravdu. Je dôležité, aby si človek nenamýšľal že je dobrý a spravodlivý a že prejde Božím súdom. Pritom spravodlivý je len Boh a človek je každý jeden hriešny! Každý človek potrebuje spoznať Ježiša Krista aby mal život. Doslovne Ho spoznať. Pán Ježiš zomrel za mnohých, za hriešnikov, lebo spravodlivý nepotrebuje Spasiteľa a ani sa nepotrebuje obhajovať, on si totiž myslí, že všetko čo činí, je správne. Pán Ježiš prišiel volať hriešnikov, ktorí skrze pokánie od Boha Ho spoznajú.
Nestane sa hneď ako chceš ty, ale ak Pán uvidí tvoje srdce že je úprimné, vtedy, keď to bude chcieť Boh, vtedy sa ti dá spoznať a tvoja radosť nikdy nepominie, ani v časoch súženia či biedy. Pán Ježiš keď žil na zemi hovoril všetkým: Božie kráľovstvo sa priblížilo, čiňte pokánie! Tú istú zvesť túžime aj my šíriť ako aj náš Pán, aj s evanjeliom Božím, lebo ono je Božou mocou, jednému na život a druhému na zánik. Pán nás miloval už pred založením sveta. Úprimné a pokorné srdce miluje Boh. Keďže Boh je Láska, všetko od Neho je spravodlivé a dobré. Mnohí si pletú veci, ktoré si myslia že sú od Boha, ale nie sú, sú skôr od toho zlého.
Napríklad, ako mnohí veria na akýsi očistec, ktorý ich vraj očistí od hriechov. Nikde v Biblii sa o ničom takom nepíše, ľudia si popridávali do kníh svoje pravdy, tak, aby im to vyhovovalo a mnohých vedú so sebou do neuhasiteľného ohňa, keďže majú svoje kamenné srdcia, ktoré ani len počuť nechcú nič, okrem učenia, ktoré sa im dostáva od detstva. Nechcú počuť pravdu a leniví sú aj rozmýšľať a rozlišovať. Pritom stačí povedať pár úprimných slov Ježišovi Kristovi a On je Ten, ktorý si povedie človeka po spravodlivých cestách do večného života s Ním. Žiaľ, pre neveriace srdcia zotrvávajúcich v nesprávnom učení, pre každé slovo navyše pridané do Biblie, ktoré nikdy nepovedal Boh, mnohí zahynú. Lebo ľudským učeniam učia ako keby boli od Boha.

Ale Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a učenia démonických, pokryteckých, falošných učiteľov ktorí majú biľagované svedomie, zabraňujú sa ženiť a prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril, aby ich s ďakovaním požívali veriaci a tí, čo poznali pravdu. Veď všetko, čo stvoril Boh je dobré a nič nie je na zavrhnutie čo ľudia prijímajú s ďakovaním, lebo sa poväcuje slovom Božím a modlitbou.
/ Prvý list Timoteovi: 4, 1-6/

A keby vám niekto vtedy povedal: Ajhľa! - tu je Kristus! Alebo: Ajhľa!- tam je! - neverte! Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú robiť zázraky a znamenia, aby zviedli, ak možno, vyvolených. Ale vy sa majte na pozore!
/ Evanjelium podľa Marka, 13,21- 24/

Potom, učiac ich, hovoril: Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodievajú v dlhých plášťoch a radi sa dávajú pozdravovať na námestiach, radi majú predné miesta v synagógach a prvé miesta na hostinách. Vyžierajú domy vdov a naoko sa dlho modlievajú. Títo prepadnú prísnejšiemu súdu.
/ Evanjelium podľa Marka, 12, 38-41/

Dnes som si čítala taký malý príbeh. Jeden lord, žijúci niekde v Anglicku, sa stavil so svojimi priateľmi, že pôjde na trh a bude ponúkať zadarmo mince z pravého zlata. Poskytne ľuďom hodinku na to, aby si ich vzali. Za ten čas, sa budú môcť rozhodnúť, či mince si vezmú, alebo nie. No my, ľudia sme neveriaci a tak, ani lordovi neveril nikto, že by pravé zlato ponúkal zadarmo. Teda okrem jedného robotníka, ktorému bolo lorda ľúto, zrejme preto, že nik sa pri ňom nezastavil, si vzal jednu mincu a s tou potom odišiel k zlatníkovi. Ten mu potvrdil, že minca je zlatá. Okamžite sa vrátil na miesto, kde stál lord. No lordovi hodina uplynula a stávku vyhral.

Tak aj náš robotník sa vrátil domov s jedinou mincou, hoci si mohol vziať aj všetky. Tak je to aj vo svete. Pán Ježiš Kristus núka ľuďom večný život skrze pokánie, núka nám Jeho lásku, milosť a dobrotu. Boh pre ľudstvo učinil všetko. Aby nás zachránil z večného ohňa, dal sa pribiť na kríž. On je Ten Najväčší Poklad a predsa Ho mnohí odmietajú. Viete prečo? Pretože si myslia, že klaňanie sa modlám ich zachráni.
Ale Pán vidí aj počuje a najviac nenávidí modloslužby. Dnešný svet dospel tak ďaleko, že človek verí falošným evanjeliám, klania sa modlám, bozkáva studené a hluché sochy v kostoloch. Pán nám núka večný život, ale tiež do istého času. Život s Bohom už na zemi je ponúkaný Ním, Ježišom Kristom. Kráčať v Duchu Pána je nádherné, samozrejme, ak človek činí Božiu vôľu.

Hľadajte Hospodina,
kým sa dáva nájsť,
vzývajte Ho, kým je blízko!
Nech bezbožný opustí svoju cestu,
a muž neprávosti svoje myšlienky,
a nech sa obráti k Hospodinovi,
aby sa zmiloval nad ním,
k nášmu Bohu,
lebo On hojne odpúšťa.
/ Izaiáš 55- 6,7/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama