Vyznanie Bohu

31. května 2016 v 6:17 | ReginahvV tom obrovskom vesmíre určite nie som sama, kto Ti Pane túži napísať vyznanie. Si Pane Všetko vo všetkom, Ty Jediný si Dokonalý a Ty jediný si plný lásky. Tvoja láska nemá hraníc. Nik si nedokáže predstaviť Tvoju moc nad nami všetkými, ktorí sme na zemi a aj vo vesmíre. Si náš Vládca, Boh, Veľkňaz, Pán všetkých pánov a Kráľ všetkých kráľov. Si Pane prvopočiatok a aj koniec. Si alfa a omega. Dnes, pri prechádzke si mi ukazoval Tebou stvorenú nádhernú prírodu, spev vtákov, tisícročné stromy, ľudia stvorení na Tvoj obraz, na Boží obraz sme stvorení. Záhadné výrazy ich tvári a pohybov pri chodzi, krása ľudí, vôbec nezáleží na tom, či je človek mladý alebo už senior. Vráskaví a pritom detskí, seniori, ktorí pomaly dožívajú a myslia si, že Ťa poznajú. Tak mi prišlo všetko nesmierne ľúto, že mnohí si myslia že Ťa znajú, ale Pane, mýlia sa.
Ty si náš Stvoriteľ a aj náš Spasiteľ. Pane viem, že nás neskutočne miluješ a učinil si pre ľudstvo všetko. Všetko, znamená, že si sa stal jedným z nás, aby si nám ukázal, ako máme žiť, ako sa na Teba spoliehať vo všetkom, ako modlitbami k Tebe pristupovať. Ako Ťa Pane vnímať od skorého rána, keď myšlienky sú ešte rozlietané na všetky strany. Ale Ty ma Bože vedieš k tomu, aby som od rána túžila Tebou sa dať viesť. Ty si život a Ty Jediný si zaslúžiš, aby si Ťa človek ctil a vážil a miloval láskou Tvojou, lebo človek bez Teba nedokáže ani milovať.
Pane, milovaný Pán Ježiš Kristus, narodil si sa v tele človeka a od maličkého chlapca si vedel, že si náš Boh. Lebo: " Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto Slovo bolo na počiatku u Boha."/Ev.Ján,1,1-2/
Ty si to vzácne Slovo od Boha, si svetlom, ktoré osvecuje cestu každého človeka. To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila./ Ev.Ján, 1,5./
To pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete, a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali. Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu Jednorodeného od Otca, bolo plné milosti a pravdy. Ev. Ján, 1,9-15.
Ty Pane núkaš človeku večný život plný Tvojho Ducha, núkaš každému milosť a spasenie, ak človek počúva Tvoj Hlas. Ty klopeš každému človeku na srdce a túžiš mať vzťah plný lásky s každým človekom zvlášť. Nie skrze iného človeka, lebo všetci sme hriešny.
Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha je duch. Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodiť. Vietor veje, kam chce, čuješ jeho hlas, ale nevieš odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha. Ev.Ján, 3,6-9.
Lebo tak Boh miloval svet, že svojho Jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v Neho, nebude súdený, kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo, a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané. Ev. Ján, 3,16-22.
Pane, Ty si pre ľudí učinil všetko, aby sme našli spasenie v Tebe. Z lásky k nám si sa dal ukrižovať za naše hriechy, aby každý, kto v Teba uverí, mal život v Tebe. Každý jeden hriech je pribitý na kríž, ale len pri tom človeku, kto Ťa túži stretnúť na zemi, kto túži mať s Tebou láskyplný vzťah, kto Ťa miluje a sa znovuzrodí v Tebe. Pane, si Nádherný vo všetkom, v čom vidíme Tvoje dielo, Tvoju Božskosť. Nikdy nijaký človek sa Ti nevyrovná, hoci mnohí si myslia o sebe, že Ťa nepotrebujú. Pane, oni sú ochudobnení o Tvoju lásku, o Tvojho Ducha.
Prečo Ťa netúžia spoznať? Prečo nehľadajú Boha? Prečo sú tak strašne oklamaní tým zlým duchom, tým satanom a diablom? Viac slúžia tme ako svetlu. Prečo tvrdí niekto že Ťa pozná, ale predstavy o Tebe má nejasné a lživé? Ach, Pane, ak by si chcel, pre Teba nič nie je nemožné. Si to Ty, Bože, ktorý dávaš človeku túžbu do srdca spoznať Ťa. Si to Ty, Spravodlivý Pane, ktorý tomu, čo túži Ťa spoznať, vložíš do srdca vieru v Teba.
Pane, mám túžbu vyznať sa môjmu Bohu, môjmu Pánovi. Ďakujem Ti, že si umrel aj za mňa, že si každý môj hriech pribil na kríž, že ma očisťuješ Tvojou Drahocennou Krvou každý deň, ak prosím. Lebo všetky hriechy sa očisťujú Tvojou Krvou, bez preliatia Tvojej vzácnej krvi, niet odpustenia pre nijakého človeka. Lebo Tvoja Krv je Vzácna, je to Krv nášho Boha.
Ďakujem Ti Pane, že mi dávaš pokánie, kde vyznávam svoje zlé skutky, alebo hriechy. Pretože nijaký človek nechodí na zemi, ktorý by nemal hriechu. Pretože bez vyznania hriechu môjmu Bohu nie je pokánie. Človek bez Teba Pane nič nedokáže. Ani len milovať najozajstnou láskou. Ty si ma Pane miloval Prvý a ja Ti zo srdca ďakujem za Tvoju trpezlivosť so mnou, že ma dvíhaš keď upadnem, že vnímam Tvoju lásku a objatie Tvojho Ducha.
Pane, si mi Všetkým, všetkým Najvzácnejším a Najdrahším čo si len človek môže priať. Si v mojom srdci Živý Klenot. Z Tvojich dlaní pijem živú vodu. Túžim Ťa vyznávať všade, pred celým svetom, túžim pokľaknúť pred Tebou a prosiť za mnohých.
Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje koho chce. A Otec ani nesúdi nikoho, ale celý súd odovzdal Synovi, aby všetci ctili Syna tak, ako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí ani Otca, ktorý Ho poslal./Ev.Ján, 5,21-24./
V posledné dni- hovorí Boh- vylejem zo svojho Ducha na všetkých ľudí, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mládenci budú vídať videnia a vaši starci snívať sny. Aj na svojich služobníkov a na svoje služobnice vylejem v tie dni zo svojho Ducha, a budú prorokovať. A urobím zázraky hore na nebi, a znamenia dolu na zemi: krv, oheň, a dymovú paru. Slnko sa premení na tmu, a mesiac na krv skôr, ako príde veľký a slávny deň Pánov. A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený. /Skutky ap. 2,17-22/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama