Pozdrav zo zeme

5. května 2016 v 12:16 | ReginahvPozdravujem úplne všetkých, ktorí si prečítajú tieto moje zápisky, ktoré píšem pravidelne, no vydávam ich nepravidelne. Záleží na Pánovi, ako mi ich dáva vidieť On. Včera mi Pán ukázal, ako nás veľmi miluje. Pán vlastne, túži po človeku, lebo nás stvoril pre Neho. Dokonca si myslím, že ak človek vyzná Pánovi svoje hriechy s úprimným a otvoreným srdcom, teda nijaká falošnosť nesmie v tom byť, Boh túži odpúšťať hriechy ľuďom, aj tie, keď si človek už zúfa a myslí si, že je stratený a zlý. Boh miluje hriešnikov a pokorným dáva milosť.
Vari nie je dokázaná láska Kristova? Veď On sa dal dobrovoľne ukrižovať, aby každý hriech vyznaný Bohu bol ukrižovaný. Boh je odpúšťajúcim Bohom a kto vyzná Pána Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a Pána, od toho okamihu vnímaš, že nie si už sám. Otec nebeský odovzdal totiž všetku moc do rúk Pána Ježiša. Boh ti sníme z pliec bremeno tvojich hriechov tak, že to vnímaš. Ak si bol k Nemu samozrejme otvorený a úprimný. Lebo istotne si počul, že Boh skúma tvoje srdce a ak v srdci tvojom nie je úprimnosť a láska, všetko je zbytočné, lebo človeka môžeš oklamať, Boha nikdy neoklameš! Preto pros Pána o pokánie. Zažiť znovuzrodenie v Pánovi Ježišovi je nezabudnuteľný zážitok a človek si zapamätá aj ten dátum. Veď znovuzrodenie v Kristovi ti zabezpečuje večný život v kráľovstve nebeskom. Nikto, kto sa nestretol na zemi so Živým Pánom, večný život nemá. Ale ak sa začne modliť k Bohu, Boh sa postará, aby človek nezahynul, ale aby žil. Sám Boh sa ti dá spoznať!
Tvoje oči sa otvoria, to Pán Ježiš Kristus ti ich otvorí, a sníme závoj z tvojho srdca. Sám nebudeš chápať ako si mohol byť tak dlho až taký slepý? Tvoje pery budú túžiť velebiť Boha a sám Boh si ťa začne vychovávať. To je pre niekoho neuveriteľné, ale toto je jediná pravda. Ak máš čo len maličkú, ale skutočne úprimnú túžbu poznať Pána, spoznáš Ho! Nikdy o tom nepochybuj. Lebo Ježiš Kristus je cesta, pravda a život.
Nie som nijaký učiteľ, preto píšem svoje osobné svedectvá na tento blog. hoci viem, že len malá čiastka si ich prečíta. Možno píšem stále dookola, ako nájsť Boha ale ver mi, ak chceš žiť, je to veľmi dôležité. Nepíšem všetky moje svedectvá, pretože sú pre mňa. Pán dáva každému osobitne Ho spoznávať a plnosť Ducha Božieho, samozrejme, ak v tvojom srdci je túžba byť s milovaným Kristom vždy! Len malá čiastka ľudí pozná Pána Ježiša a znovuzrodili sa v Ňom. Ostatní si nemyslia nič, poprípade sa stane, že nechápu, prečo si toto všetko neberiem kdesi do kostola a nehovorím o tom s farárom. Ľudia nechápu mnoho vecí, lebo si zakrývajú oči a aj uši pred jedinou pravdou, ktorou je: Ježiš Kristus. Boh predsa chce s nami byť stále, nie len v nedeľu na dve hodiny. Že na dve? Niekde netrvá kostol ani jednu hodinu!
Ale pevný základ Boží predsa stojí a má túto pečať: Poznal Pán svojich! a: odstúp od neprávosti každý, kto vyznávaš meno Pánovo. Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené. jedny na čestnú, iné na všednú potrebu. Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou posvätenou na čestnú potrebu, pripravenou na každé dobré dielo. / Druhý list Timoteovi 2, 19-22/
Pán Ježiš vstúpil do môjho života a znovuzrodila som sa v Ňom 18.1.2012. Keď sa mi Pán dal spoznať, nič som poriadne nechápala, ale vnímala som Jeho Ducha Svätého, Jeho neobyčajnú lásku, cítila som sa omnoho ľahšia, lebo Boh mi odpustil mnohé hriechy a radosť z toho, že Ježiš Kristus žije, tá radosť je neopísateľná. Prosila som Pána, aby mi pomohol, pretože človek rýchlo upadne do sveta, satan má na to prostriedky. Do kostola som nechodila, bola som v ňom za života možno šesť krát. Vari stále mnoho ľudí ani netuší, že chrám má Boh podľa Novej Zmluvy v srdci človeka. Pretože Kristus chce byť s každým a každému chce odpustiť hriechy a človeka chce On, náš Pán zachrániť. Nikto nie je taký dobrý, aby obstál na konci, keď Boh príde súdiť tento svet. Ako píše apoštol Pavol, zo zákona nebude ospravedlnený nikto. Lebo zo zákona je len poznanie hriechu. Vierou v Ježiša Krista budeš živý! Túž po slobode s Ježišom Kristom. To neznamená že kráčam s Pánom hladko ako po masle. Pán mi vložil do srdca závdavok Jeho Ducha a On je mojim Tešiteľom a Radcom, vychováva ma, dopúšťa na mňa aj súženie, ale ak počúvaš Pána, všetko je na radosť človeku. Veď pochopte konečne: Boh je Živý a okrem Neho niet iného Pána ktorému sa človek má klaňať. On je Všetko vo všetkom a všetko drží svojim mocným Slovom.
Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnel pre nás, aby sme zbohatli Jeho chudobou.
/Druhý list Korintským 8,9/
Ľudia, zabudnite konečne na modly, zabudnite na modlitby, ktoré vás naučili vaši rodičia, lebo Boh čaká na modlitby v duchu a pravde. Boh chce počuť od vás, že ste vyvýšili Krista nad všetko. Hovor k Pánovi a On ťa vypočuje. Mnohým ľuďom vládne pohodlnosť a neochota počúvať veci, ktoré obrátia život naruby. Mnohí nemôžu reči o Ježišovi Kristovi zniesť. Pretože im vládne ten zlý a oni, zaslepený sami sebou, si vôbec nechcú uvedomiť, že sú vlastne: stratení, ak nenájdu Ježiša Krista, nášho Pána. Vo svete viditeľnom vládne ten zlý. Viditeľný svet budúcnosť nemá. Naopak, všetko neviditeľné je od Boha a jedine neviditeľné má budúcnosť istú. Ďakujem môjmu Bohu, že ma viedol na písanie ľuďom, aby každý, kto uverí v Krista, mal život večný v Ňom. Jediná pravda je od Boha a znie: Ježiš Kristus.
Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi, lebo nie ten sa dokázal, kto sám seba odporúča, ale koho odporúča Pán./Druhý list Korintským 10, 17- 18/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama