Březen 2016

Zamilovanosť

25. března 2016 v 17:41 | Reginahv


Každý človek túži po láske, nech je to muž alebo žena. Deti po láske túžia ešte viac ako dospelý. Proste každý, kto nemiluje,kto je sám, môže sa stať, že upadá do depresií, siaha po návykových látkach, alebo začne ubližovať blížnemu. Alebo bez lásky má rozličné vzťahy. Dokonca mnohí v túžbe po láske a akejsi pomýlenosti, si nájdu partnera rovnakého pohlavia a namýšľajú si, že takýto vzťah je v poriadku. Ako môže byť v poriadku vzťah ženy so ženou, alebo muža s mužom! V tej pomýlenosti s tým súhlasia aj niektoré štáty, dokonca aj cirkvi, kde určuje písmo a zákon človek a nie Boh. Dnešných pár riadkov nebudem písať o tom, aký je to hriech pred Bohom. Pretože každý jeden človek ak má vzťah s Bohom, ale ten živý vzťah nie náboženský, Duch Boží je proti takému vzťahu. Dnes túžim písať hlavne o láske Pánovej Ježišovej Kristovej k nám, o Jeho nekonečnej milosti, ktorú nám ponúka.
Boh je láska! Milovať Boha je dané človeku samotným Bohom. Láska a viera v Boha je dar od nášho Stvoriteľa všetkým, ktorí majú otvorené srdce počúvať pravdu a ktorí túžia po Bohu, sú hladní po Kristovi, ktorý je náš Pán a je Všetko vo všetkom. Myslím, že sa veľmi nemýlim, ak napíšem, že človek v láske nie je stály a po určitom čase mu partnerský vzťah, alebo polovička začne byť na obtiaž. Žiaľ, v dnešnom skazenom svete je to tak. Toľko rozvodov nikdy v minulosti nebolo ako je teraz. Mnoho ľudí hovorí o láske, ale neváhajú opustiť svoju manželku a deti pre niekoho zaujímavejšieho a či atraktívnejšieho. To isté platí aj opačne. Matky opustia svoje deti a odídu od nich za lepším a vraj krajším životom. Tak potom, vie vôbec človek čo je láska?
Človek si len namýšľa že vie čo je láska. Človek bez Boha nevie ani milovať. Nie úprimne a skutočne. Tak je to všade vo svete, ak sa človek pre pýchu nedá formovať Živým Ježišom Kristom. Lebo Pán každému, kto túži, vloží do srdca Jeho Ducha, ktorý zmení myslenie človeka a ak si dovtedy niekto namýšľa, že vie čo je láska, až potom, keď spozná Pána vlastne zistí, aký bol slepý a hluchý. Aké mal tvrdé srdce. Vlastne, človeku trvá dlhšiu dobu, kým pochopí, že kedy sa dá viesť Bohom. Kým zistí, že mnoho vecí činil bez Neho, nášho Pána a vlastne preto ostali bez života. Lebo Ježiš je Život a Vzkriesenie. Každý, kto verí v Ježiša Krista a je znovuzrodený v Ňom, aj keď zomrie, Pán ho vzkriesi k životu. Pán je život a čo nám zasľúbil, keď príde čas, splní všetko do bodky.
Sám Pán Ježiš Kristus hovorí:
Riekol im: Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych a že sa v Jeho Mene musí kázať pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. Vy ste svedkovia toho. ( Ev. Lukáš, 24- 46, 47,48.)
Všetci, ktorým Boh odpustil hriechy a zažili znovuzrodenie v Kristovi Ježišovi, sú svedkami, že Ježiš je stále s nami a v nás, že Biblia je kniha inšpirovaná Samotným Bohom a Boh sa k nej hlási.
Až tak nás Boh miluje, že dobrovoľne zomrel za nás. Mnoho ľudí vo svete veria svetu a tomu čo je viditeľné, je to na ich škodu. Len neviditeľné veci, ktoré vnímame duchovne majú budúcnosť stálu a istú. Ľudia Boha majú len za akúsi legendu. Volajú: my vidíme! Ale reči o Kristovi neznesú. Tak ako vidíš, ak si slepý, lebo nepočuješ ani Božie klopanie na tvoje srdce? Lebo ak neznesieš hovoriť o Ježišovi Kristovi, nie si znovuzrodený v Ňom. Si oklamaný zlým duchom. A ak si znovuzrodený, ale nemôžeš hovoriť o Pánovi Ježišovi pre nejaký dôvod, o ktorom vieš len ty a Pán, aj Pán zaprie teba keď príde znova so svojimi anjelmi v celej svojej sláve pre svojich.
Nechcem byť tvrdá, ale bez Krista nemáš život, bez Ježišovho Ducha a bez Jeho lásky ! Nekrič že vidíš a páchaš jeden hriech za druhým. Si slepý a ťaháš so sebou aj iných slepých. Prečo nerozumieš čo píšem a neveríš láske Kristovej? Prečo v nedeľu navštevuješ kostol a bozkávaš studené sochy v ňom? Ako môžeš byť znovuzrodený v Kristovi, ak týmto Ho zapieraš? Veď On počuje a vidí aj veci o akých ty ani nesnívaš. Lebo Boh nenávidí napodobeniny rôzneho druhu, lebo to nie je On. Ježiš Kristus je Svätý a Skutočný, On je život!
Ak by v tvojom srdci bola viera v Neho len taká ako horčičné zrniečko, Kristus by bol v tvojom živote Skutočným a Živým Bohom. Dovoľ Pánovi vstúpiť do tvojho života a On ti dá milosť nad milosť, skrze pokánie. A tú obrovskú lásku ktorú ti núka, ver mi, naplní tvoje srdce až po okraj.

Všetko má byť o láske!

20. března 2016 v 12:20 | Reginahv
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto Slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila.( Evan.Ján, 1- 1, 5)


Evanjelium je dobrá zvesť pre mnohých úprimne hľadajúcich vo svete pravdu. Evanjelium je na život a spásu. Všetci sme sa narodili bez Boha a potrebujeme záchranu. Evanjelium je Božia moc, ktorá nás dokáže vytrhnúť z rúk toho zlého. Evanjelium je tiež Božie varovanie pred posledným súdom. Čo má človek urobiť? Všetko, čo Boh od nás žiada, je veriť v Jeho Syna Ježiša Krista, veriť v Jeho bezhriešny život plný lásky, pretože zomrel za ľudí mnohých, dobrovoľne sa dal ukrižovať za hriechy ľudu, aby všetci, ktorí poznajú tú nesmiernu milosť a lásku mali život večný pri Ňom, našom Pánovi. Aby každý, kto miluje Pána Ježiša Krista bol vedený Ním, Jeho Duchom Svätým.


Dovolím si napísať, že Evanjelium Pána Ježiša Krista počulo na Slovensku mnoho ľudí,možno aj všetci, ale mnohí ostávajú k nemu ľahostajní, dokonca si myslím , že Evanjeliu Pána ani nerozumejú, mnohí Evanjelium neberú vážne. Kedysi som ani ja nebola iná,nerozumela som čo a čom je Evanjelium a aj ak sa to mnohým bude zdať smiešne, hĺbku skutočnej lásky som nepoznala kým neprišiel Ježiš Kristus. Hoci som veľmi túžila, aby som nebola sama, aby niekomu aj na mne záležalo, aby ma niekto miloval. Ano, počula som o Kristovi, ale nedávalo mi to počuté nič, nijaký hlbší zmysel. Bola to len rozprávka, síce pekná, ale zdala sa mi neskutočná a vzdialená. Bola som duchovne slepá a taká hluchá, že sa to nedá ani napísať jednoduchými slovami. Moje srdce bolo uzamknuté na desať zámkov a odťahovala som sa od ľudí,všetkých som pokladala za niečo viac ako samú seba, bola som skrátka a jednoducho napísané: dnes viem, že to bola obyčajná pýcha. Nikdy som si nedokázala priznať pýchu v sebe, až Pán Ježiš na ňu poukázal . Pán ma miluje a ja túžim Mu lásku vracať, túžim sa zbaviť všetkých zlých vlastností, pretože všetko zlé čo má človek vo svojom srdci je od toho zlého. Človek nemôže slúžiť Bohu a aj mamone, nedá sa to. Ak milujem Boha, Jemu túžim slúžiť.
Preto človek sa nechá dobrovoľne vychovávať Pánom Ježišom Kristom, Jeho Svätým Duchom. Satan vládne na celej zemi, ale už to dlho nepotrvá. Nechcem nikoho strašiť, pretože mi to nie je dané aby som tak činila. Túžim, aby ste uvažovali a volali na Pána, kým je čas, kým ešte dáva Boh trochu času ľuďom. Boh volá k ľuďom, aby sa všetci otvorili k Nemu, žiaľ, pre slepotu a hluchotu srdca málokto počuje Boha. Pán Ježiš je Skutočný Živý Boh a je Spravodlivý. Ak počuješ Jeho klopanie, ale sa robíš hluchým, čo myslíš že sa stane? Myslíš že budeš sa smiať Bohu aký si ty šikovný?
Pritom Pán ti núka spasenie a lásku. Núka ti Jeho Ducha, ktorý ťa povedie úzkou cestou spravodlivosti a nádeje. Tvoja láska, ktorú ti do srdca vloží Pán, ťa poženie ako nejaký motor. Z lásky k Bohu túžiš Ho spoznávať stále viac. Ako keď sa zamiluješ do milého a chceš poznať všetko čo má rád. Každý kto nepozná Pána, Pán hovorí, že je slepé a hluché jeho srdce . Taký človek nevie nič o tom, že by mal byť hriešny, ale sa môže pokladať za spravodlivého. Jediný Dobrý a Spravodlivý medzi ľuďmi je Ježiš Kristus. Ale Pán ťa miluje takého, aký si. Volá k tebe a túži, aby si Ho prijal do svojho srdca ako svojho Spasiteľa a Boha. Mohol by sa na nás vykašľať, sme všetci hriešni a plní pýchy. Sám Boh nás chce zachrániť, veď zomrel za každého jedného človeka, ale len ten bude spasený, kto sa znovuzrodil v Ježišovi Kristovi. Sme rúhaví a skúpi aj na pekné slovo voči sebe. Sme cudzoložné pokolenie a niet v nás nijakej lásky. Klaniame sa modlám a o Skutočnom Bohu mnohí nevieme nič.
Až toľko nelásky je v nás, až tak počúva človek toho zlého a hnusného satana, lebo mnohí úplne stratili význam slova: láska. Mnohí sa dávajú oklamávať reklamami, kde nám ponúkajú len samé "dobré" veci, ako sa mať ako prasa v žite. Ako byť sebavedomým a mať všetko čo človek chce. Nechcieť sa mať dobre a nebyť šťastným, je dnešným ľuďom nepochopiteľné. Kde sa dostala pokora a láska, tolerancia a túžba pomáhať blížnemu? Veď žobrákovi už nik nechce dať ani cent! Všetci sa od neho odvracajú a posielajú ho od seba preč! Sú ľudia, ktorí vám nepodajú ani pohár vody! Ak sa stane, že niekto omdlie na ulici, označia ho za opitého, hoci dotyčný nevypil ani kvapku alkoholu. Človek je schopný ho prekročiť a ísť ďalej. Všetko píšem z vlastnej skúsenosti.
Okrem Pána Ježiša Krista niet iného Spasiteľa. Sám sa nikto, nijaký človek nikdy nezachráni a žiaľ, srdce človeka je mnoho krát vzdialené Bohu. On, Pán sa chce o teba starať, chce ti dať život v nebeskom kráľovstve, núka ti lásku bez hraníc. Ukáže ti Pravdu. Je zbytočné písať , ak človek uznáva len seba, ak je sebecký bez lásky. Ale Pán Ježiš Kristus dokáže vyliečiť každého obyvateľa na zemi. Lebo prijať Boha do svojho srdca znamená pokoriť sa pred Bohom aj ľuďmi a učiniť pokánie, to skutočné pokánie od Pána, keď v slzách voláš k Nemu úprimne, aby ti odpustil. Vyvýšiť Ježiša Krista nad všetko a nad všetkých. Ježiš Kristus prišiel volať hriešnikov k sebe, nie spravodlivých. Aj tí najväčší hriešnici, ak sa pokoria a budú volať ku Kristovi Ježišovi, spoznajú Pána a budú spasení.

Nik nie je ako On!

8. března 2016 v 20:43 | ReginahvNik nie je ako náš Boh!
Je naším Veľkňazom a Kráľom,
prebýva v našich srdciach
a naše cesty vedie.
Od skorého rána sa budím s Ním,
som ako hviezda ranná.
On je so mnou a ja som s Ním,
moje myšlienky premieňa
a ohňom Jeho lásky ma napája.
Z hĺbky môjho srdca hovorí so mnou,
už nikdy nechcem ostať bez Neho- sama.
Túžim prebývať v Ňom,
v mojom milovanom Pánovi,
v mojom Ježišovi Kristovi.
On trpezlivosti ma stále učí.
Jeho Svätosť nech z môjho srdca žiari,
a melódie Jeho nádherného Hlasu.
Verím, že prídem s Ním
až za nebeskú bránu.
Obmýva ma celú
Jeho vzácnou Krvou,
moje srdce je čisté,
lebo túžim počúvať
Božie srdce Sväté a Dokonalé.
Amen.Milovaný Pane,

Nechodí veru mnoho ľudí na svete,
čo Tvoje volanie srdcom počúvať túži,
ich bohom je vyrobená modla
a tá im slúži.
Chrámy sú postavené ľudskou rukou
a svoje hriechy nevyznávajú pred Živým Bohom.
Ich hlasy sa nesú pod oblohou
a vietor ich všetky rozfúka.
Majú ale nádej a môžu ešte spoznať
Teba, Živého Krista Ježiša.
Lebo Ty si Pane úplne všade
a trpezlivo čakáš na naše volanie.
Tvoja láska je Skutočná,
lebo aj Ty si Pane Skutočný a Živý Boh!
Milosť dávaš všetkým ľuďom,
ktorí vedia, že hriechom žili
a v nádeji volajú ku Kristovi Ježišovi.
Ty pokrstíš ich Tvojim Duchom
a kamenné srdce im vymeníš.
Prebývať chceš vo všetkých ľuďoch,
ktorí sa túžia znovu zrodiť.
Tvoja láska bude človeka hriať,
keď Ťa Pane budú spoznávať.
Tvoje srdce objíma naše,
duša človeka si nebude
beznádejne zúfať,
lebo Svätý Duch ju objíme
a povedie človeka
úzkou cestou spravodlivosti a nádeje.