Kto je Boh?

24. února 2016 v 21:46 | ReginahvKto je Boh? Mnohí si kladú túto otázku. Položili ju už aj mne, keď som mala v srdci túžbu hovoriť o Ňom. Boh je Najinteligentnejšia bytosť na celom svete a aj vo vesmíre a všade, kam siaha Jeho Svätá moc. Ona siaha všade. Boh je Duch. Vždy tu bol a aj ak sa všetko pominie, On tu ostáva naveky. Je Jediný Svätý a Spravodlivý a Jediný Spasiteľ. Hovorím, že je Jediný Dokonalý. Nikto, už vôbec nijaký človek, proste nikto sa Bohu nevyrovná v ničom, nik nie je ako náš Pán. Na samom počiatku, keď zem bola ešte úplne pustá a beztvárna, keď všade bola tma, Duch Boží, teda Stvoriteľ, stvoril svojim mocným Slovom všetko stvorenie, všetky vrchy a aj moria. Bol to Boh čo oddelil svetlo od tmy. Pomenoval všetko čo stvoril. Na konci všetkého, čo Boh stvoril, riekol:

Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou, nad všetkými plazmi, čo sa plazia na zemi. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz ho stvoril, ako muža a ženu ho stvoril.( Prvá kniha Mojžišova- Genesis: 1- 26, 27/

Boh nás stvoril Jeho mocným Slovom na svoj obraz. Nevyvynuli sme sa z opíc. On je Skutočný a Živý. Neexistuje nič krajšie na svete, ako keď sa človeku dá spoznať Boh. Nestačí o Ňom len vravieť, Pán Ježiš Kristus čaká kedy si človek otvorí srdce k Nemu. Otec Nebeský Mu odovzdal všetku moc do Jeho Svätých rúk. Spoznať srdcom Krista je pre človeka veľmi dôležité ak túži byť spasený. Spoznať Pána kým žijeme , lebo po smrti človeka už nič nespasí. Lebo to je znovuzrodenie v Kristovi Ježišovi.
Sám Boh zostúpil z nebies a ukázal nám ako máme hľadať Boha, ako Ho počúvať srdcom, čo je dôležité a ako v láske hovoriť Evanjelium. Myslím si, že Evanjelium počuli mnohí, ale nepochopili ho srdcom. Počuli sme, že Pán Ježiš Kristus, Syn Najvyššieho Boha zomrel za človeka dobrovoľne, pribili Ho na kríž, aby každý, kto uverí v Neho a tak sa dá pokrstiť, mal večný život. Teda, kto je Boh? Boh je Trojjediný a Svätý: Otec Nebeský, Syn Ježiš Kristus a Duch Svätý, je Jedna a tá istá osoba. Keď Pán Ježiš chodil po zemi, neustále hovoril so svojim Otcom, pretože Ho mal a aj má v sebe. Božieho Ducha má v sebe a aj tomu, kto uverí v Neho srdcom, pošle Ducha Božieho, Jeho závdavok.
Nie všetci verili Pánovi Ježišovi, že má v sebe Živého Boha, Otca Nebeského a Svätého Ducha. Pritom On sám, Syn Boží, je tiež Bohom. Preto Ho prenasledovali, lebo neverili, že človek( pokladali Ho za človeka, hoci mnohé divy učinil/, môže mať v sebe Božieho Ducha. Nemusím nikomu hovoriť, že Ježiš Kristus je Boh. Dnes tiež málo ľudí verí tomu, že Boh je Živý a každý jeden človek Ho môže spoznať, samozrejme, ak má srdce otvorené Bohu. Pretože Boh je Všetko a každý človek, ktorý vyvýši Pána Ježiša Krista nad všetko ostatné, Pán sa mu spoznať dá. Ak niekto uverí v Pána, môže mať nadprirodzený zážitok, aký môže dať človeku len Milujúci Boh. On sa človeku dáva nájsť. Boh, Ježiš Kristus ak uveríš v Neho, zachrániš svoj život, ale aj iným ho môžeš zachrániť. Neveriacim ale nebude dané nijaké znamenie z neba. Pretože sme tu, stvorení Najvyšším Bohom a On urobil pre človeka všetko.
Nikto nestretne Krista len tak. On každému klope na srdce a len úplne sebecký človek nepočuje Božie klopanie. Boh je láska a miluje všetkých ľudí aj neveriacich. Ale ak Ho nehľadáš, nebudeš môcť byť spasený. Len skrze Ježiša Krista môže byť človek spasený. On je cesta, pravda a život. Jedine ak si človek otvorí srdce, môže spoznať Boha. Ak by to nebolo tak, potom by Kristus zomrel nadarmo a to hádam si len nikto nemyslí, že Boh by svojho Syna vydal trpieť len tak, pre nič. Neexistujú nijaké bočné cestičky ani chodníčky. Jediná cesta je: Ježiš Kristus.
Človek, ktorému sa dá poznať Pán, si zvyčajne pamätá aj dátum znovuzrodenia. Aspoň si myslím, že je to tak. Boh dopúšťa na ľudí aj zlé veci, aby Ho hľadali a aj našli. Žiaľ, v dnešnom svete sa človek zaujíma o mnoho vecí, ako budovať kariéru, ako zarobiť, slová o Všemohúcom Bohu pokladá veľa ľudí za výmysel. Ale Boh necháva ešte priestor aby Ho človek hľadal. Lebo On nás stvoril, aby sme žili s Ním, nie mimo Neho. Veď aj človek, ktorý vytvorí niečo, ak mu to druhý vezme, pôjde aj na súd aby sa mu to vrátilo. Tak aj Boh túži po nás lebo nás miluje, ale kto neverí v Neho, nemá život, nebude spasený. Nijaký očistec neexistuje je to výmysel ľudí.
Ak nie si znovuzrodený, nedokážeš ani rozlišovať vôľu nášho Boha. Skutky bez Boha sú hriech. Ak sa klaniaš sochám, ver mi, že urážaš nášho Boha, pretože On existuje a nie je zobrazený na nijakej modle. V dnešných časoch ľudia oslavujú ľudí, človek zabudol na Boha, Stvoriteľa neba a zeme. Potom sa čudujeme, že Boh dopustí na nás aj zlé veci?

Aká zhoda medzi Kristom a Beliálom? Alebo aký podiel medzi veriacim a neveriacim? Aké spojenie medzi chrámom a modlami, A my sme predsa chrám Boha Živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán. Nečistého sa nedotýkajte, a ja vás prijmem, budem vám Otcom, a vy budete mi synmi a dcérami. Hovorí Všemohúci Pán.
( Druhý list Korintským 6- 15,16, 17, 18/

Biblia je kniha, ku ktorej sa Pán hlási. Kto ju prečíta jeden krát, túži v nej listovať už navždy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama