O láske

28. ledna 2016 v 18:05 | ReginahvKeď som pred štyrmi rokmi uverila v Živého Boha, na základe svedectva mojej vlastnej sestry, na tú chvíľu, keď sa mi dal spoznať, som čakala tri mesiace. Teda, myslím spoznať až precítene Pána Ježiša Krista za bieleho dňa. Predtým, ale tri mesiace trvalo moje pokánie a výmena môjho pokazeného srdca. Zákrok mi urobil sám Boh a veľmi ma to bolelo. Bolela ma nesmierne moja duša, lebo mi Boh otvoril svedomie a ja som odrazu videla mnoho hriechov, ktorými som veľmi ublížila môjmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Ale Pán sa veľmi radoval môjmu prebudeniu, lebo dal mi precítiť obrovskú lásku a neobyčajnú radosť z toho, že Pán Ježiš nie je nijaký výmysel, ale je Živý Boh. Vložil do mňa nové srdce- Božie srdce a Jeho Ducha.
Moje svedectvá s Pánom Ježišom Kristom sú prekrásne, lebo ak človek spozná Pána, raduje sa neustále zo všetkého, čím človeka Boh sprevádza. Už len pomyslenie, že existencia Pána Ježiša je skutočná, že ak niekto má srdce otvorené, Boh mu pošle Jeho Ducha, už to napĺňa človeka láskou k milovanému Kristovi, lebo Boh je láska. Moja radosť stále trvá a ja túžim hovoriť aj písať o Bohu. Boh nie je nejaký deduško sediaci na oblohe. Boh je Všemohúci a nič pred Ním človek nikdy neskryje. Je Najmocnejší a je Kráľom všetkých kráľov a Pánom všetkých pánov. Je Stvoriteľom neba aj zeme, človeka, zvierat, morí, stromov, vtáctva aj rýb. Stvoril všetko živé aj neživé. On je Život a núka nám spasenie, všetkým, ktorí majú otvorené srdcia.
Boha nemožno oklamať ani sladkými rečičkami a ani výnimočnou krásou, klamstvom už vôbec nie. Pán skúma naše srdcia aj ľadviny a vie o nás všetko. Bohu sa páči viera v Neho a otvorené srdce, túžba ostávať s Ním neustále. Ale aj vieru v Neho ti Boh dá darom, lebo človek nedokáže bez Neho ani dýchať. On náš Hospodin a Boh je Všetko vo všetkom. Len človek, ktorý si nikdy nedokáže priznať svoje hriechy, nedokáže učiniť pokánie, ostane slepý so závojom na srdci, lebo si nedokáže predstaviť pre samolásku, že všetko, aj vzduch, voda, vietor, neobyčajné udalosti sú vôľa nášho Pána Ježiša Krista. Že láska v človeku je od Boha, lebo človek sám nedokáže milovať.
Láska Ježiša Krista k človeku je nadprirodzená. Zomrel za hriešnikov, za tých, ktorí v Neho uveria a milujú Ho. Pán Ježiš pre ľudstvo urobil všetko. Zostúpil z nebies a dal sa pribiť na kríž, aby nám boli odpustené hriechy všetkým, ktorí v Neho uveríme. Porazil smrť na kríži. Vstal z mŕtvych na tretí deň a vzkriesi aj tých, ktorí kráčajú s Ním podľa Božej vôle. On mal tú moc nedať sa pribiť, ale Pán to urobil z lásky k nám, aby sme mali život v nebeskom kráľovstve. Pán Ježiš Kristus aj dnes je všade a vedie svojich tak, aby prinášali ovocie Ducha Svätého.
Pán kázal na zemi Evanjelium o pokání a o kráľovstve Božom. Priniesol nám radostnú zvesť, aby každý, kto v Neho uverí, mal život. Toto Evanjelium sa dnes káže po celom svete tak intenzívne, ako nikdy predtým. Mnohí sa pohoršujú nad zvesťou o Pánovi, ale mnohým je na život. Ak niekto neverí v Ježiša Krista, nemá život. Ale ani falošné evanjelium nespasí nikoho. Ak ideš do kostola v nedeľu a ostatné dni nie si v láske s Pánom, nemáš život. Falošné evanjelium teraz je pre mnohých prijateľné, lebo znie: chcem byť zdravý, šťastný a mať mnoho majetku, nové auto, krásnu ženu a všetko naj. Presne toto teraz platí medzi ľuďmi. Ale nasledovať Pána Ježiša Krista žiada od človeka viac. Aj Pán hovoril, keď žil na zemi, že nemá kde hlavu skloniť. Že ak ho niekto chce nasledovať, nech zaprie sám seba. A Pán hovoril aj o pokání, ale tom skutočnom pokání, ktoré dáva Boh.

V tom čase prišli niektorí, a rozprávali Mu o Galilejcoch, krv ktorých zmiešal Pilát s ich obeťami. Ježiš im odpovedal: Myslíte si, že títo Galilejci keďže tak trpeli, boli väčší hriešnici, než všetci ostatní Galilejci? Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Alebo myslíte si, že oní osemnásti na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci, než všetci ostatní, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci takisto zahyniete. A povedal toto podobenstvo: Ktosi mal figovník zasadený vo vinici. A prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel. povedal teda vinohradníkovi: Ajhľa, už tri roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo aj tú zem kazí? On mu však riekol: Pane, ponechaj ho ešte za rok, až ho okopem a pohnojím, či by azda potom nepriniesol ovocie. Ak nie, vytneš ho.
( Evanjelium podľa Lukáša, 13, 1-9 )

V dnešných časoch len málo ľudí uverí v Boha a to je veru na ich vlastnú škodu. A viete ako k nám príde Nebeské kráľovstvo?

Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to ľudia spozorovali. Ani nepovedia: Ajhľa, tuto, alebo tamto je! Lebo ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami.
( Evanjelium podľa Lukáša 17, 20- 21 )
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama