Chcem všetkým povedať...

4. ledna 2016 v 20:46 | Reginahv


Už druhý krát som vymazala všetky články, všetky verše písané Bohu z môjho blogu. Stalo sa to bezmyšlienkovite. Áno, trápi ma to, lebo čas trávený s Bohom všetkym čo mi Boh v danej chvíli dáva, ako ma obohacuje Ním Samotným, ale aj kvôli všetkým, ktorí si prečítajú čo i len jeden riadok, pretože ak už nenapíšem nič, budem sa cítiť vinná pred Bohom. Viete že Pán Ježiš Kristus tak veľmi miluje človeka, že sa dal ukrižovať, aby každý človek, ktorý v Neho uverí, mal život? Tieto slová ale by mal každý brať veľmi vážne, lebo len ten človek má život, ktorý sa znovuzrodí v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, kto sa dá viesť Bohom. Kto túži mať Pána všade a vo všetkom. Ale ak sa Boh dá poznať človeku a verte mi, On sa dáva poznať, človek túži slúžiť Pánovi Ježišovi a plniť Jeho vôľu ktorá je pre človeka prvoradá a prináša ovocie Božieho Ducha. Ak neberie niekto vážne slová Pánove, ak neberie vážne Ježiša Krista, ktorému dal Boh všetku moc, ani Pán Ježiš nebude brať vážne teba, keď príde súdiť tento svet.
Lebo Boh tak miloval svet, že svojho Jednorodeného Syna dal, aby nik nezahynul, ale večný život mal každý, kto uverí v Neho. Evanjel.podľa Jána.3/ 16.
Pravé evanjelium je vždy o Ježišovi Kristovi, našom Jedinom Spasiteľovi. On je cesta, pravda a život. On, Ježiš Kristus je hodnotou pre všetkých ľudí, bez Ježiša niet života. Všetci sme pred Bohom hriešni. Ježiš Kristus prišiel na zem, aby mnohí, ktorí v Neho uveria, mali život v Ňom. Aby mohol každého spasiť, každého, kto túži byť s Bohom. Jedine kráčať s Kristom ťa môže spasiť, ak srdcom veríš v Neho. Nijaký človek sa sám nezachráni. Jedine Pán Ježiš ťa môže spasiť, keď prídeš k Nemu osobne, nie skrze iného človeka!
Nik nepríde k Otcovi len tak, ale skrze Krista Ježiša. On je dverami do nebies. On, Ježiš, je Skutočný a Živý Boh. Ježiš Kristus je aj Mocný a Všemohúci Boh. Každý človek by mal poznať Ježiša Krista, radosť aj súženie, lásku Boha, lebo Pán dá človeku Jeho Ducha a vychováva človeka na Boží obraz. Nechcem, nečinne sedieť a nepísať, ak už mám tento blog, ale túžba v mojom srdci je, aby ste poznali Ježiša Krista, lebo On je blízko každému z vás. Počuje a vidí, nikdy nič neostane skryté pred Ním. Boh je Duch a On všetko vidí aj všetko vie. Nemôžte prirovnávať k Bohu nikdy človeka, lebo človek je slabunký tvor a nemožno ho porovnávať so Všemohúcim Bohom. Boh nás stvoril a vie o nás všetko.
Ak sa v tebe ozve túžba spoznať Pána, Pán sa ti celkom určite poznať dá, ak je tvoje srdce otvorené a naklonené Bohu. Lebo Boh skúma naše srdcia a kto hovorí že pozná Boha, ale miluje seba, nemiluje Boha tak, ako by mal. Človek, ktorý nehľadá Krista, nikdy nedôjde spasenia, lebo odmietol Boha ešte kým žil. Preto by každý jeden človek mal počuť Evanjelium Pána Ježiša Krista, lebo jedným je na spasenie a ďalším je na večné utrpenie. Dnes mnoho ľudí chodí do kostola a tvrdí, že pozná Boha. Ale skutočný kresťan, ktorý pozná Živého Boha, vie, že chrám má Boh v srdci človeka. Tam, v tvojom srdci sa usídli Sám Ježiš Kristus, Otec všetkých duší a Duch Boží a povedie človeka cestou spravodlivosti.
Bohu nestačí ak ideš raz do týždňa do kostola. Boh chce, aby si každý deň bol s Ním. Keď vstávaš, pracuješ, ideš spať. Hocičo nech robíš, Pán chce byť pri tom s tebou a chce ťa On viesť. V radosti aj chorobe. V bohatstve aj chudobe. Vtedy, ak si s Ním celý deň, aj noc, ak sa raduješ z tohto poznania, alebo sa raduješ jednoducho že poznáš Pána, lebo ty ho môžeš vnímať, počuť... Môžeš vnímať Jeho objatie, Ježiš Kristus ťa miluje.
Ešte stále je čas Ho hľadať aj poznať. Čo ti bráni, aby si volal k Bohu, aby si sa Mu vyznal z túžby Ho poznať a milovať? Lebo teraz je príhodný čas keď Boh klope všetkým na srdce. Všetkým, ktorí majú srdce otvorené a milujú Boha. Čas je veľmi krátky, veď Pán Ježiš Kristus príde na zem ešte raz. Potom sa dvere do nebies uzamknú navždy. Nikto, kto nehľadá Boha kým má život, po smrti nebude spasený. Už chcem len dodať, že všetko na zemi je márnosť. Všetko na zemi je len dočasný stav. Boh chce, aby Ho človek hľadal celým svojim srdcom a On sa dá nájsť. Nájdeš Ho, ak tvoje srdce je úprimne a pokorné. Všetko, čo som sem napísala je pravda. Prosím, uvažuj o tom kým je čas...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama