Boh v našom živote

31. října 2018 v 15:36 | Reginahv


Každý jeden človek na zemi by mal hľadať Boha preto, aby prijal Ducha Svätého, teda, aby sa znovu narodil z Boha, Jediného Živého. Mal by hľadať Boha preto, aby sa s Ním zmieril, pretože je v očiach Boha hriešny. Stretnúť Boha je pre väčšinu ľudí niečo, čo je nepredstaviteľné a nemožné. Preto sa vzmáhajú aj rôzne náboženstvá či sekty, lebo človek má tak tvrdé srdce, že nedokáže uveriť. V celom vesmíre si je človek sám bohom. Riadi sa totiž vetou: Čo nevidím, tomu ani neverím! Úplný opak hovorí v Evanjeliách Pán Ježiš:
Ameň vám hovorím: Kto by neprijal kráľovstva Božieho ako dieťa, nevojde nikdy do neho!/Ev.Sv.Marka10:15/
Však aj dnes mnohí hľadajú znamenia, ešte viac uveria vedeckým prácam ako Stvoriteľovi. Dnes má človek svrbľavé uši na to, aby túžil počuť Jedinú pravdu, ktorou je Sám Kristus. Boh dáva znamenia, ak človek túži po Ňom, čo evidentne mnohí netúžia. Už nechcem znova rozpisovať , že som bola neveriaca až do mojich päťdesiatich rokov a uverila som v Živého Ježiša Krista. Uverila som ako dieťa, ktoré počúva s otvorenou pusou a dnes svedčím o tom, že On je Skutočný a Jediný Spasiteľ všetkých ľudí.
Pán Ježiš Kristus sa dal dobrovoľne ukrižovať pre naše hriechy a na tretí deň vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Znamená to, že krv Krista potrebujeme k odpusteniu hriechov a kríž Krista potrebujeme k oslobodeniu od hriechov. On je Jediný Pán, na ktorého sa máme obracať v nádeji, túžbach a láske. Učinil mnohé znamenia, nikto nikdy viac znamení neučinil, ani by ich nikto nedokázal učiniť bez vedenia Svätého Ducha. Ak by sa všetko opísané v Biblii nestalo, ťažko by sa všetko po dva tisícročia zachovalo, lebo by zaniklo. Mnohé veci, nech bol človek aj statočný, ale zanikajú, pretože ostáva to Božie. No je pravdou, že Ježiš Kristus žije! On je Ten, ku komu volá človek, ak túži po Bohu a po spravodlivosti.
Boh nie je vytesaná socha, ani drevorezba, ani nie je Boh namaľovaný obraz, lebo všetko toto sú modly, ktoré nevidia ak ku nim voláš, ani nepočujú ak sa ich pýtaš. Tieto modly sú nemé a nikdy ti neodpovedia, kdežto Pán Ježiš je Živý a kto túži po Ňom, kto z celého srdca volá na Neho, k tomu človeku Pán príde a s Otcom Svätým budú u neho stolovať. Boh vstúpi do tvojho života, nikoho neodmietne, ak voláš k Nemu naozaj úprimne. Pre Boha nič nie je nemožné. Boh miluje dávať dobré dary ľuďom, ak v ich srdci je Boží Syn. Nikoho nikdy neoklamal, lebo On je Svätý- Jediný.
Jako sa hanbí zlodej, keď ho pristihnú, tak sa budú hanbiť , dom Izraelov , oni, ich kráľovia, ich kniežatá a ich kňazi aj ich proroci, ktorí hovoria drevu: Ty si môj otec, a kameňu: Ty si ma splodil. Lebo sa obrátia ku mne chrbtom a nie tvárou. Ale keď im je zle, hovoria: Nože vstaň a zachráň nás! A kdeže sú tvoji bohovia, ktorých si si narobil? Nech tedy vstanú a zachránia ťa, keď prišlo na teba zlé. Lebo koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, ó Júda!
/Jeremiáš, 2:26-28/

Na tieto stránky som veľmi túžila priniesť Skutočného Boha: Otca-Syna a Svätého Ducha v Jednej Osobe. On od nikoho nie je ďaleko, pretože je v Ňom taká obrovská láska, ktorou chce zachrániť a Spasiť mnohých. Ale človek je hriešny tvor a nikdy sa sám nezachráni pred večným ohňom. Na to, aby sa zachránil, potrebuje ešte kým žije prísť ku Pánovi Ježišovi. Ja verím všetkému čo píše Sväté písmo. Je to písané svätými prorokmi nám- všetkým ľuďom, aby sme spoznali Boha a celým srdcom túžili po Ňom. Aby sme Ho hľadali. Nový zákon stále platí a aj bude platiť, kým táto generácia nepominie.
Lebo ameň vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden punktik nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane./Ev.Sv.Matúša,5:18/
Túžila som vniesť do mnohých sŕdc túžbu po Pánovi. Niekde v kútiku svojho srdca verím, že niektorí premýšľajú v srdci o Bohu, lebo len skrze Neho/Boha/ žijeme, dýchame a hýbeme sa. Skrze Pána je život aj vtedy, ak zomrieme. On má moc nás vzkriesiť, aby sme ako anjeli Boží boli blízko Neho. Preto som písala niektoré svedectvá o Jedinom Živom Bohu, ako nás miluje a vedie po úzkej ceste spravodlivosti a nádeje. Ako človek vníma Boha. Veď práve preto túži po Ňom. Chcem napísať, že v mojom srdci bolo, aby ste všetci túžili po Bohu, úplne všetci! Verím, že nikto nezamýšľal v srdci o tom, že píšem v pýche a chválenkárstve. Samu seba neoslavujem! Moja radosť v Pánovi je skutočná. No pripúšťam, že stále myslím ako veľké decko, ak si namýšľam, že niekto aj číta tieto riadky. Už len na záver a končím.
Všetko je z Neho a pre Neho, pre Pána Ježiša Krista. Ale človek potrebuje Bohu vyznať svoje hriechy, celé vnútro ktoré je vo mne. Samého seba zaprieť a Ježiša Krista vo svojom srdci vyvýšiť nad všetko, nad úplne všetko v tomto živote. Lebo všetko viditeľné sa pominie a ostanú len veci, ktoré nevidíme...
Čo je viera? A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia.
/Ep.Sv.Pavla Židom11-1/

Najozajstné uctievanie má korene v pokornom sústredení mysle i srdca na Zvrchovaného Živého Pána Ježiša Krista, ako nám Ho zjavuje Božie Slovo. Pri takom uctievaní kresťan padá k Pánovým nohám a s pokorným srdcom sa znovu vydáva Bohu./ Z knihy Richard A. Bennet, Duchovný pokrm/
 

Opatrovanie alebo služba

26. října 2018 v 11:11 | Reginahv


V poslednom čase neustále pribúda povolanie opatrovateľov. Je to aj preto, lebo práca, ktorú sme vykonávali prv, napríklad v nejakom závode, zanikla. Ak aj existuje, lebo v niektorých regiónoch určite áno, pracuje len málo ľudí, nech ich Pán požehná a dá im túžbu do srdca po Ňom. Môj manžel hovorí, že do každej jednej práce človek ak nevloží aj svoje srdce, potom tá práca nestojí za nič. Má pravdu. Ak niekto opatruje chorého človeka, do práce by mal vložiť nielen kúsok, ale úplne celé srdce. Nemožno opatrovať človeka, ak s ním necítim, ak mi je ľahostajný alebo ak idem opatrovať len preto, aby som dostal zaplatené. No možno sa stávajú aj takéto prípady.
Ak nás práca napĺňa radosťou, ak pritom túžim pomáhať ako len vládzem, lebo vládzem preto, že tak ma vedie Pán, a všetko čo nás napĺňa radosťou je od nášho Boha. Mnoho krát sa stáva, žiaľ, že miesto zdravotnej sestry posielajú opatrovateľku na miesta, ktoré by nemala vykonávať, teda stalo sa také niečo aj mne a som veľmi smutná z toho. To, čo zdravotné sestry študujú roky, opatrovateľ to má zvládnuť čo najskôr, ale ja sa s tým nestotožňujem, pretože každý by mal byť zodpovedný za svoju prácu a učiť sa na pacientovi niečo čo nie je v mojej kompetencii, ak to zbabrem, kto bude za to zodpovedný? Myslím si, že je chybou opatrovateliek, ak súhlasia vykonávať prácu zdravotnej sestry a oni nemajú ani najmenšie skúsenosti s určitou diagnózou.
Niektoré rodiny ale neviem z akého dôvodu odmietajú odborníkov, ako pán, ktorého momentálne opatrujem. Zbytočne mu hovorím, aby neodvolával odborníkov, lebo je na nich odkázaný, pretože úkon, ktorý potrebuje každý jeden deň aby sa na ňom vykonal, nemôže vykonávať opatrovateľka. Moja úplne prvá cesta k nemu bola pre mňa prekvapením že ma sem poslala agentúra, dokonca sa vyjadrili, že však sa to naučíte! To bol šok! Ak by som nebola presvedčená o tom, že ma tam poslal Boh, zvrtnem sa na opätku a okamžite odídem. No v mojom srdci je túžba zvestovať Evanjelium a chváliť Pána každý deň, aby všetci túžili po Ňom, veď On miluje všetkých ľudí.
Mnohí ani netušia, aké je pre človeka veľmi dôležité prijať do srdca Pána Ježiša Krista, Jediného Spasiteľa a zmieriť sa s Bohom. Mnoho ľudí je presvedčených o svojej spravodlivosti a dobrote a nemyslia si, že aby boli zachránení, potrebujú Pána Ježiša. Hovoria: Veď je to len Syn Boha Najvyššieho, Otec je dôležitý! Samozrejme že vôbec nič nechápu, majú zaslepené oči aj uši. Sám Boh hovorí: Kto nectí Syna, nectí ani Otca. Niektorí sú presvedčení, že po smrti budú očistení od hriechov, čo tiež nie je pravda. Moja práca, ktorú vykonávam z celého srdca, ma napĺňa láskou Pána Ježiša Krista. Radosť, ktorú vnímam, ak klient túži po Pánovi Ježišovi, je tak silná, že nie jedenkrát sa v radosti usmievam a vôbec mi neprekážajú poznámky nášho obyvateľstva. Žehnám všetkým, aby aj oni pocítili tú nefalšovanú radosť, ktorá plynie zo srdca človeka.
Teda, aj tentokrát ma poslali kam chceli, do tej najkomplikovanejšej rodiny. Pred asi tromi mesiacmi mi síce sľúbili, že mi nájdu ľahšiu prácu, ale to mi asi nehrozí. Komu by sa páčilo spávať po dve-tri hodiny? Tak ma manžel odviezol na uvedenú adresu. Ešte ani dvere sme nestihli otvoriť a pani domu mi jasne dala pocítiť, ako ma tam nepotrebuje. Veď jej nikto nikdy nepovedal, že príde opatrovateľka a okrem toho, nemá ju kam ani uložiť. Ani posteľ, ani skriňu, okrem toho, som cudzia a tak ako môže niekomu cudziemu dôverovať? Posilnená Pánom Ježišom som jej dookola hovorila, že ja som jej prišla pomôcť, nie posedávať. Len ma mrzí, že mi nik nedal vedieť, že tu nie je posteľ, z domu by som si priniesla matrac. Na to sa pani trochu zháčila, avšak tá nervozita, ktorá z nej sálala, ďakujem Bohu, že mi dal taký pokoj do srdca, aký dáva len náš Pán.
Chápem aj pani. Veď som vlastne narušila jej súkromie, ešte totiž nikto cudzí u nich nebýval. A že zvládala sa starať o svojho syna pol roka, ona, skoro deväťdesiat ročná, tak naozaj to pochopí len človek, ktorý jej príde pomôcť, lebo chvíľku pokoja sme nemali. Tak sa stalo o pár dní, že pani si konečne uvedomila, že si môže oddýchnuť, pospať si nie tri hodiny, ale aj celú noc. Pán nám dával pokoj všetkým. No asi po desiatich dňoch sa satanovi prestalo páčiť naše pokojné spolužitie a nanovo zasial pochybnosti a lži do srdca panej domu. Tak som nechtiac aj ja vybuchla a v tej chvíli boli všetci ticho. Nepokoj vznikol pre jedne nohavice, ktoré bolo treba zašiť. No pani ich niekam tak odložila, v nádeji, že jej potomok na ne zabudne. Podarilo sa mi ich nájsť a ešte v ten deň som ich zašila. No vnímala som, že sa všetkým musím ospravedlniť a tak som to urobila. Pani mi povedala slová, na ktoré nikdy nezabudnem: Buďme ako doteraz, aj vy mne odpustite. Únava sa totiž podpíše pod nečakané výbuchy. Buďte našou láskou Kristovou, ako ste boli doteraz, prosím vás o to. Môj syn a aj ja vás milujeme.
Už sme nemohli zadržiavať slzy ani jeden z nás. Jednoducho sme plakali a zároveň som chválila Pána, že ten zlý, ten satan, nemá miesto v tomto dome. Naša reč je o láske k Bohu a k blížnemu a ja z celého srdca ďakujem Pánovi za to, že dal túžbu do srdca po Bohu pánovi na lôžku, jeho tete, a verím, že aj jeho matka kdesi v kútiku srdca túži po Pánovi.
Tak opatrovateľky zažívajú mnohé udalosti, aj my sme ľudia a niekedy je veľmi ťažké vojsť niekomu do domu, ak vás nechce prijať. Ale verím, že Pán otvorí srdcia ešte mnohých spoluobčanom, aby opatrovateľ seniorov neutekal do zahraničia, ale aby pomáhal doma. Veď aj doma máme mnoho chorých, ktorí sú odkázaní na našu pomoc.

Kde je tvoje srdce?

5. října 2018 v 8:33 | Regina.hvMy, ľudia, zvykneme hovoriť: Deti sú na prvom mieste! Moja rodina je na prvom mieste! Milujeme len tých, ktorí milujú nás a ak je niekto proti nám, veľmi ťažko to prehltneme. Priznať si, že som urobil niečo zlé, pokorne, už ani neviem či ešte niekto vie. Skôr v pýche sa človek chváli takými absurditami, že ani tento papier by to nezniesol. Mnohí, ktorí hovoria, že sú deti na prvom mieste, žiaľ, v mnohých prípadoch to tak nie je. Tí, ktorí sa na verejnosti príliš k sebe túlia, v súkromí prežívajú hádky na dennom poriadku. To je to pokrytectvo, o ktorom hovorí Pán Ježiš. Ľudská pýcha, ktorá prerástá až nad samotného človeka. No kto túži po Bohu, a komu sa Pán dá spoznať, vie, že Ho milovať z celého srdca, z celej duše a z celej sily, aj z celej mysle, je viac, ako všetky zápaly a obete. Lebo skrze Neho /Boha/žijeme, dýchame, hýbeme sa. Boh nikdy neoklame nikoho, lebo je Jediný Spravodlivý, Svätý, v Ňom nieto lži, ako v človeku. Ten však, kto neverí že Boh je Živý a Skutočný, nikdy Ho nespozná, lebo vierou pristupujeme k Nemu, s túžbou v srdci po všetkom, čím nás On kŕmi a napája.
Je na život človeku, ak verí, že Pán Ježiš Kristus zomrel aj za teba, za tvoju rodinu, za tvoje deti, priateľov. Vzal na seba aj tvoje hriechy, vyniesol ich na kríž, aby ty, ak veríš v Neho, si ostal žiť.Lebo aj On je Živý a volá všetkých k Sebe. Slová Pána sú pravdivé a znamenajú život. Ak si prežil pokánie od Boha a znovu si sa narodil z Neho, neznamená, že od teraz budeš svoje deti milovať menej ako doteraz. Lebo ich miluješ láskou Krista, ktorú do teba vložil On Sám. No ty, ako znovuzrodený z Boha, vidíš, lebo skrze Jeho Ducha vidíš a aj počuješ, aj Pán ti tak ukazuje, že tvoje rodiny, deti, tvoji priatelia aj blízky, sú v nebezpečenstve, lebo každý, kto neslúži Bohu, slúži tomu zlému. Človek, ktorý nie je znovu narodený z Boha, je v moci satana. Nemôžme slúžiť dvom pánom, Bohu aj mammone!
Koľkí si povedia: Veď ja nič zlé nerobím, chodím aj do kostola, modlím sa, o rodinu sa starám, určite do pekla nepôjdem! Potom, ak neveríš nám, prečo si nečítaš Bibliu? Prosím, daj si konečne vysvetliť, že Pán je Skutočný a je Živý! Je Bohom živých ľudí, nie mŕtvych. Tých, ktorí zomreli, už im modlitby nepomôžu, lebo oni už poznajú pravdu a ak neprijali do svojho srdca Kristovho Ducha, znamená, že neuverili Bohu, nekajali sa z hriechov, boli pyšní, rúhaví, smilnili...
Ak nie si Pánov, súd nad tebou bude hrozný, neuveril si počas celého života Ježišovi Kristovi, ktorý dal dobrovoľne svoj život za mnohých, vzal na seba všetky hriechy nás, ľudí, aby skrze Neho a skrze pokánie mali večný život v kráľovstve Božom. Mnohí sú falošne ubezpečení, že sú na správnej ceste. Ale ak si sa ničoho v živote nevzdal, ak si neustále robíš čo sa tebe páči, nemeníš sa, potom nemôžeš byť Pánov. Buď k sebe úprimný a vyznaj Bohu svoje pochybnosti! Lebo On každému klope na dvere srdca, miluje ťa a volá k tebe. Ty sám musíš prísť k Nemu, nie skrze tretej osoby! Len ty a Ježiš, každý buduje svoj vzťah s Pánom sám. Nedaj sa už klamať!
Dnes mnohé cirkvi tvrdia, že práve oni hlásajú čistú pravdu. Mnoho falošných prorokov vyšlo do ulíc a chcú presvedčiť mnohých o "tej ich pravde, ktorá je na smrť". Každý, kto túži po Bohu, Boh ho pozná a povedie si ho po vyrovnaných chodníkoch a po úzkej ceste. Pán povedal: Moje ovce počujú môj hlas. Naša krajina nie je chudobná, hoci sme sa ocitli na chvoste vo výskume: ktorý štát má koľko bohatých ? Nie sme hladní, máme strechu nad hlavou, vďaka Pánovi vieme, že človek nie je len chlebom živý, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst. Preto žiaľ, mnohí nehľadajú Pána, lebo sa majú dobre. Ale musím povedať, čo ak sa už zajtra niečo stane a ty, pôjdeš pred Boha a preto, že si celý život Boha nectil, nemiloval, netúžil si po Ňom, pôjdeš rovno do pekla, lebo ak Mu neveríš, tam je tvoje miesto a ja veľmi túžim, aby to nebolo tak.
Mnoho ľudí ani netuší, že má hľadať Pána Ježiša Krista aby ostal žiť, aj ak umrie. Lebo veď Pán každému klope na srdce, túži po každom z nás. Jeho láska nemá nijakých hraníc, aj od človeka chce Pán aby svojho Boha miloval. Človek, ktorý nepozná Boha, nepozná svoje hriechy a mnohé nevie ani pomenovať, lebo ich jednoducho nevidí. Pán otvára oči, ktoré sú slepé a uši, ktoré nepočujú, kým sa človek znovu nenarodí z Boha. Duch Boží, ktorého ti pošle Boh, si ťa vedie, vychováva a svedčí o tvojich hriechoch. Uzdravuje tvoju dušu, lebo len ak si zdravý a očistený už počas života na zemi, len vtedy ťa Boh prijme. Ak človek naďalej hreší, žije hriešnym životom, cudzoloží a smilní so svetom, nemohol prežiť pokánie a nemohol sa ani znovu narodiť z Boha. Ak si to človek nevie, alebo nechce priznať, je veľmi pyšné jeho srdce a bez pokory a bázne pred Bohom.
Ak niekto nemiluje brata ktorého vidí, ako môže povedať, že miluje Boha, ktorého nevidí? Ak začne v človeku pracovať démon lží, veľmi ťažko sa ho sám človek zbaví. Mnoho ľudí pochybuje o Bohu, pripisujú Mu rôzne situácie, kde človek zlyhá a vôbec už ťažko pochopia slepé oči, že aj satan dokáže mnohé veci, čím mnoho ľudí zvádza k sebe a mnohí satana žiaľ aj nasledujú.

On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi Novej Zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje. Ak už služba smrti literami do kameňa vyrytá, bola taká slávna, že synovia izraelskí nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej, pre jas jeho tváre, ktorý bol pominuteľný. Akože by služba Ducha nebola omnoho slávnejšia? A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlnenia? Lebo aj to, čo bolo slávne, stráca slávu v porovnaní s touto prenesmiernou slávou. Veď keď je slávne, čo sa pominie, omnoho slávnejšie je, čo zostáva. Keď teda takúto nádej máme, počíname si celkom otvorene, a nie ako Mojžiš, ktorý si položil závoj na tvár, aby synovia izraelskí nehľadeli na koniec toho, čo bolo pominuteľné. Ale ich myseľ sa zatvrdila. Ten istý závoj ostáva totiž až do dnešného dňa, pri čítaní Starej Zmluvy a neodkrýva sa, lebo ho odstraňuje len Kristus. Až podnes, pri čítaní Mojžiša, leží im závoj na srdci. Ale hneď, ako sa človek obráti k Pánovi, závoj padne. Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda.
/Druhý list Korintským, 3:6-17/
 


Dnes a prv

28. září 2018 v 7:17 | ReginahvDnes viem, ako si Ťa vážim a ctím,
lebo nám dávaš duchovný chlieb a Si Spravodlivý a Živý.
Prv som ako dieťa bola,
a hoci som sa do Tvojich rúk odovzdala,
kráčala som v svojom chcení, čo ale na život neni.
Dnes mám bázeň pred Tebou veľkú,
milujem Ťa a túžim činiť Tvoju vôľu.
Prv každá myšlienka bola o Tebe,
Tvoj Svätý hlas prenikol mnou.
Dnes Ťa túžim poznať stále viac
a srdcom počujem Tvoj hlas.
Prv som mnoho sľubovala Tebe, môj Pane,
moje sľuby však boli odviate,
a neodvial ich vietor.
Dnes verím, že nič sľubovať nesmiem,
lebo slová človeka sú slabé,
ak ich človek nedodrží sú hriech.
Prv som kráčala púšťou
Ty si ma kŕmil a napájal vodou živou.
Dnes viem, že človek nevie sám prísť k Tebe,
kým nevyzná Meno Tvoje nahlas a úprimne.
Keď sa ráno zobúdzam,
moja myseľ k Tebe sa utieka,
lebo Ty si Pane, môj Boh a Pán
si tu, si v nás a pri nás a svet Ťa nepozná!
si Pane Skutočný a Živý,
hneď zrána moje srdce vedieš,
pred Tebou každý jeden človek bledne,
lebo Tvoja moc vládne nám.
Túžim snívať o tom,
že ma vychvátiš do nebies,
ako niektorých, ktorých si miloval.
Som slabá, môj sen sa rozplýva a bledne,
ako všetko čo ostáva všedné,
veď Ty si tu stále, si tu aj dnes,
vánok s vôňou Krista vo mne ostane.
Verím, že snívať o Tebe nie je hriešne,
ak túžim po Tebe celým srdcom.
Tvoja láska ma celú napĺňa,
túžim ju rozdať celučkú zo seba.
Som slabšia ako kedykoľvek predtým...
Som k Tebe naveky pripútaná,
môj Pán, Ty si pre mňa Všetkým...Pomalým krokom prichádzam pred Teba,
padám a Ty ma stále zdvíhaš,
ja ruky ku Tebe vzpínam,
si môj Kráľ a si pre mňa Všetkým!
Ty Pane, cez pokánie si mi život dal.
Dal si mi závdavok Tvojho Ducha,
ja patrím Ti, Tvoja som!
Do môjho srdca radosť vkladáš.
Ty ma prepaľuješ ako zlato,
ako ten najvzácnejší diamant.
Ja srdcom verím, že úzkou cestou kráčam,
veď moje srdce je Tvojim chrámom.
Ty si Kráľom všetkých kráľov!
Budem Ťa velebiť Pane už naveky.
Ty si všetko, po čom túži moja duša!
Nestojím o bohatstvo sveta,
túžim byť Tebe verná
a Ty ma obohatíš vierou v Teba...
Chcem sa len v Tebe chváliť,
ó Pane, dal si mi zvláštny pokoj,
očakávam na Teba, na príchod Tvoj.
V srdci mojom lásku vnímam,
Ty si Pane, život môj!
Ty si Pane môj Boh!
Každým dňom chcem k Tebe ísť,
ale stále nedokonalá som,
skrze Krista budem dokonalá v Ňom!

Život ako stroj

21. září 2018 v 18:40 | ReginahvKaždý deň sa niekam všetci ponáhľame. Jeden sa ponáhľa do práce, druhý chce stihnúť škôlku alebo školu, ďalší potrebuje kúpiť rodine raňajky, proste, dnešný človek akoby nevedel pokojne kráčať. Cez prechod pre chodcov sa radšej aj dvakrát pozriem, pretože autá si pridávajú plyn rovno pred ním a nikto na nikoho snáď nechce brať ohľad. V tomto svete je to divné. Ale prečo sa človek ponáhľa až tak, že neberie ohľad na nikoho? Stalo sa mi, že som mala túžbu sa porozprávať s jednou sestričkou, no táto ma nevnímala, dotyčná vôbec nereagovala na moje slová, lebo vidí len seba a svoje sebectvo. Zvolala som: Prosím ťa, stíchni a počúvaj! Nepočuje a ani nevníma. Vnímaš, že všetko je zbytočné, každé jedno slovo, ktoré povieš, sa minie bez účinku. Ale nie je to touto dobou, vždy boli ľudia ktorí si namýšľali že sú niečo viac.
Tam, kde srdcu nevládne Boh, človek si kráča vo vlastnej sile a slúži modle. Múdrosť je dobrá, je to dar od Boha, ak vieš s ňou nakladať podľa Božej vôle. Ak ťa tvoja múdrosť nezvádza na širokú cestu, potom chváľ Pána za Jeho nesmierny dar. Lebo ak Ho nepočúvaš, darmo sa ale budeš namáhať, môžeš si rozdať aj celý majetok, nič ti to nebude platné, lebo človek nebýva ospravedlnený zo skutkov. Možno si chceš žiť podľa svojho, poprípade podľa zákonov sveta, alebo podľa zákonov Božích? No žiť podľa sveta a prispôsobovať sa svetu je nepriateľstvo s Bohom. Tak chcú žiť neveriaci, ktorí hovoria, že nikomu neveria, len sebe samým. Potom sú veriaci, ktorí žijú podľa zákona Božieho, aspoň si to myslia. Zákon je dobrý, ak ten zákon aj plníš a dodržiavaš. Ale ruku na srdce: Kto dokáže dodržať celý zákon? Odpoveď znie: Nikto nedokáže dodržať celý zákon, ani jeden človek. Jediný, kto všetkých desatoro dokázal žiť, bol Ježiš Kristus.
Ale Ježiš nebol len obyčajným človekom, veď Mária, bola naplnená Svätým Duchom a počala bez poznania muža. Až keď porodila Jednorodeného Syna Božieho, mohla mať muža, aj mala, veď v Biblii čítame, že Pán mal aj bratov a aj sestry. Náboženstvo je niečo, čo vymysleli ľudia, lebo sa riadia svojimi zákonmi, ale ani tie svoje nedodržiavajú v mnohých prípadoch. Popridávali do Biblie veci, ktoré nie sú Božím Slovom a nie sú nikomu na život. Pán Ježiš dáva slobodu, ak sa odovzdáš do Jeho rúk, do nijakých iných, ale len do Kristových. Myslím si, že mnoho kresťanov si nahovára že patria Ježišovi Kristovi, ale ak príde ťažšia chvíľa, nezvládajú situáciu, lebo sú bez Pána. Ach, nechápte ma zle, veď ja sama sa teším a radujem, ak stretnem znovu narodeného kresťana, ale mnoho krát si človek len myslí, že je znovuzrodený! Veď satan je inteligentný a vie oklamať všetkých ľudí, ktorí sú Pánovi vzdialení.
Myslím si, že satan aj mnohých dostatočne klame. Niektorí kazatelia, či evanjelisti hovoria, že ak vyznáš Pánovi že Ho prijímaš do srdca, ako svojho Spasiteľa a Pána a veríš, že zomrel aj za tvoje hriechy, automaticky sa o teba postará Pán Ježiš a si spasený. Áno, Biblia tak píše, no verím, že Pán nám nedáva Jeho Ducha len tak, bez túžby po Ňom, bez túžby Mu slúžiť.Boh skúma naše srdcia lebo Boh je Duch a vidí do nás. Vie akí sme, že naše srdcia sú chorobne zatvrdnuté, bez lásky, bez túžby a bez viery v Boha Ježiša Krista. Nemyslím si, že stačí vyznať Bohu slová uvedené vyššie, ak je tvoje srdce prázdne, ak netúži po Kristovi, lebo len On je cesta, pravda a aj život. Nik nepríde k Otcovi, len skrze Krista. Ak si niekto myslí, že našiel Boha a hreší ďalej, bez bázne k Stvoriteľovi a bez lásky k Nemu, nemôže prísť do kráľovstva Božieho. Preto píšem, skúmaj sa, človeče!
V zboroch je fajn, ak všetky srdcia túžia po Pánovi, ale ak tam chodí niekto len preto, aby niekam chodil a príde domov a zabudne na Krista, ako môže povedať že je narodený z Boha? Veď nikde ma tak Boží Duch nenapĺňa Jeho láskou, ako doma v komôrke, keď moje srdce túži po Pánovi Ježišovi Kristovi. Lebo On ma pozná aká som a nikde inde tak nedokážem otvoriť srdce, ako pred Pánom. Niektorí ľudia chodia do kostola a pritom to vôbec neznamená že sú čistí a v Pánovi. Vôbec nemusia byť ani kresťanmi, no oni si myslia, že oklamú Boha, ale neoklamú. Ak nevieš prísť k Pánovi, tak Ho pros, aby ti pomohol! Iste všetci viete, že Pán Ježiš Kristus na zemi pred dvetisíc rokmi hlásal o kráľovstve Božom, o pokání, o pravde, o tom, že začal sa čas milosti Božej nad nami, aby sme sa zmierili s Bohom skrze Krista. Ešte stále je milosť Božia nad týmto pokolením, ak vyznáš Pánovi, že si hriešny človek, ktorý potrebuje Spasiteľa a Boha. Mnohí, ktorí z nejakého dôvodu nevedia prísť k Pánovi, Božie Slovo môžu chápať svojim rozumom, ale nikdy to nie je chápané tak, ako keď ti to Pán zjavuje a ty to chápeš s Ním srdcom.
Lebo čas príchodu Pánovho nie je veľmi vzdialený a kto obstojí pred Ním? Človeku nie je možné, aby sa páčil Bohu. Bohu sa môžeš páčiť len skrze vieru v Neho, ale aj vieru v Boha ti dá On Sám, ak vidí tvoju túžbu po spravodlivosti, po múdrosti Božej, po láske, ktorú by mal vnímať každý človek. Človek sa ponáhľa v tomto svete až tak, že zabudne na Boha. Popritom Boh Ježiš Kristus sa dal ukrižovať za všetky hriechy, teda aj za tie tvoje. Pretrpel hrozné muky, keď Ho bili, opľuli a rúhali sa Mu. On to urobil preto, lebo nás miluje. Mal by si Ho aj ty milovať a prosiť o Jeho Ducha, aby si bol spasený. Aby si zmenil svoje hriešne myšlienky. Aby ti dával Boh pokánie. Aby si sa zmieril s Bohom, skrze Jeho Syna. Vtedy len môžeš byť spasený!
Nikdy nezabudni, že Pán za teba život položil, aby ty si mohol žiť v kráľovstve Božom, preto si Pána ctíme, vážime si Ho a túžime Ho milovať celým svojim srdcom, celou mysľou a celou silou. My vieme milovať preto, lebo On nás Prvý miloval . Teda ak uveríš Bohu, v srdci Ho vyvýšiš nad všetky veci v tomto svete, ak túžiš sa budiť s Jeho menom na perách, povedz Bohu o tom. Vo svete ťa nič tak nebude napĺňať, ako keď Boh ti pošle Jeho Ducha, On si ťa vyučí podľa Jeho vôle.

Taká malá úvaha

4. září 2018 v 8:18 | Regina.hvMám na srdci napísať takú malilinkú úvahu o veciach, ktoré považujem za veľmi dôležité. Preto prosím môjho Pána, Stvoriteľa neba i zeme, i všetkého, čo zem i nebo napĺňa, veď ma v Tvojej pravde, kde niet nijakej tmy. Do mojej mysle vlož myšlienky Tvoje, aby všetko, čo napíšem, bolo v pravde a v Tvojej láske, aby každý, kto číta, po Tebe túžil a žil . Pane, ak chceš, píš Ty. Ďakujem. Amen!
Pýcha človeka žiaľ mnoho krát nepozná hraníc. Tiež som si myslela, aspoň v kútiku mojej duše, že vo mne niet pýchy a tak som klamala nielen seba, ale aj Pána, hoci Pán nás veľmi dobre pozná. Naše zmýšľanie, myšlienky dobré aj tie zlé. Boha nikto nikdy neoklame. My mnohé veci ktoré prežijeme, zapíšu sa v našom srdci, my však postupne, ako plynie čas, zabúdame na mnohé z nich. Niekedy úplnou náhodou si vzpomenieme na niečo a naše spomienky nám Boh pripomenie. Niektorí ľudia zabúdajú na tie zlé veci a v srdci si ponechajú veci radostné. U iných je to opačne, zabudnú na všetko dobré a ich spomienky sa vracajú v podobe zlého prežitia. Len ten, kto má neveriace srdce, si povie, však dajako bolo, a dajak bude! Znovu narodený človek túži zabudnúť na všetky zlé veci, s krásou znovuzrodenia túži po veciach prežitých s Pánom. No vracať sa sústavne niekam späť, pripomínať si žiaľ, plač, trápenie, nás nikam neposunie. Pán veru nechce od nás, aby sme zaspali, ale aby sme bdeli, modlili sa a vzývali nášho Pána, ktorý je požehnaný na veky, Amen.
Tak Sám Boh dáva prebudenie do naších životov, aby sme ostávali s Ním a v Ňom a On ostane v nás. Mnoho krát úplne žasnem nad Božou spravodlivosťou, nad Božou trpezlivosťou ktorú má s nami, žasnem nad láskou Krista, ktorá je bez hraníc. Všetci sme hriešnici, ale tí, ktorí sme srdcom uverili v Božie vykupiteľské dielo, a ktorí sme prežili dotyk nášho Pána, sme očistení Jeho vzácnou krvou. Hriech nepanuje viac nad nami, ak kráčame s Pánom. Vedie a vychováva nás Sám Boh tak, ako nám to zasľúbil už v Starom Zákone, je vidieť v naších životoch zmenu, ktorú Boh s nami už vykonal. My túžime po našom Bohu, Ježišovi Kristovi aj Pán túži po nás. Samozrejme, kráľovstvo Božie je pripravené tým, ktorí Pána poslúchajú. Ten, komu Boh dáva pokánie z mŕtvych skutkov, je na dobrej ceste, lebo Boh začne s ním konať. Teda Boh nás mení tak, ako nám to zasľúbil.
Jeden deň mi manžel naradostený oznámil, že do nášho mesta každú stredu chodia znovuzrodení kresťania na námestie hlásať Evanjelium Pána Ježiša Krista, ktoré je mocou Božou pre každého, kto má otvorené srdce prijať Pána a túži po Bohu. Veľmi som sa radovala, že spoznám nových znovuzrodených kresťanov. Ich svedectvá sú nádherné. Moja radosť ale dlho nevydržala. Vlastne, radovala som sa len do tej chvíle, kým ich kazateľ nezačal hlásať čistú prosperitu! Môj manžel sa po kázni síce ozval, že nesúhlasí s týmto kázaním, ale ten, kto kázal, na všetko mal odpovede, žiaľ. Nikde v Biblii nevidím napísané, že kto spozná Pána, bude bohatý a zdravý, bude sa mu vo všetkom dariť. Ale vidím tam napísané, že nik z ľudí do písma nesmie nič pridať, ale ani ubrať. Tak prečo kážu nepravdu? No, možno chcú prilákať čo najviac ľudí na bohatstvo a dobré žitie.
Predstav si, že ti niekto podá pohár čírej a čistej vody a niekto, ti tam kvapne kvapku otravy. Ako ostaneš živý, vari nezomrieš? Presne toto robí aj oná cirkev. Láka ľudí na klamstvá. Do pravdy zamiešali lož. Oni hovoria pravdu, ale nie čistú pravdu, nie tú Božiu, ale svoju, ktorou sa chcú páčiť ľuďom . Lebo veď čo priláka človeka do cirkvi? Vari nie to, že zdravie a peniaze sa ti budú hrnúť? V cirkvi Pána Ježiša Krista sa ti nemusia hrnúť peniaze, hrnie sa Božia láska a pravda. Lebo kto túži po Živom Bohu, začne čítať Nový Zákon. Sám Ježiš Kristus povedie kresťana, ak Ho tento kresťan bude poslúchať, ak Bohu bude za všetko ďakovať, ak túžbou splynie s Pánom a v modlitbách ostáva s Ním a v Ňom. Aj Pán Ježiš, keď sa opýtal tých, ktorí šli za Ním a počúvali Jeho učenie, no búrili sa proti tomuto učeniu, lebo mu nerozumeli, kto ostane s Ním? Ostali len tí najvernejší, ktorých si Pán vopred vyvolil a to apoštoli. Všetci ostatní boli pobúrení Jeho hovorením o pravde, o tom, ako najsť cestu k Bohu, ktorá vedie jedine skrze Pána Ježiša Krista. Pretože nijakej inej cesty niet.
Nikde nevidím, aby v písme bolo napísané, že budem mať všetkého nadbytok. Načo by mi to aj bolo? Naopak, Pán hovorí, že budeme mať súženie, ale aby sme neprestali v Neho dúfať, lebo Pán premohol svet. Vari nie je náš Boh Ten Najdrahší Drahokam v našom srdci? Vari sa nemáme pre Pána vzdať všetkých zlých žiadostí? Je pravda, že Boh sa o nás stará a nič nám nechýba. Ak niečo nám dáva navyše, máme sa s tým podeliť, alebo aj všetko rozdať. Ochotného darcu miluje Boh. Aj Pavol, či aj Jakub píše, že na nás číhajú rozličné pokúšania a my sa máme aj tak radovať. Prečo? Pretože nech príde na svet hocičo, Boh nám už daroval život v Ňom. Sme ospravedlnený z viery v Ježiša Krista. Môžeš byť aj ty.
Pán sa vzdal všetkého na zemi, schudobnel, aby sme my mohli zbohatnúť. Ale určite nie tak, že potečú peniaze. Lebo nie len chlebom je človek živý, ale každým Slovom, ktoré pochádza od Boha. Zbohatnime duchom, Pán má moc nás previesť úzkou cestou. Keď trochu potrpíme, to nás zocelí v Pánovi.
Minulý týždeň som čítala Mojžišove knihy a moja bázeň pred Bohom je veľká. O tom, ako kráčali púšťou a nikdy neboli s ničím spokojní, reptali, hoci oblak Hospodinov bol s nimi, hoci Mojžiš a aj Áron komunikovali s Bohom. Nič im nechýbalo a oni predsa reptali.Sťažovali sa doslovne na jedlo a zrejme im chýbala aj voda. Preto Hospodin ukázal na palicu, ktorou ak Mojžiš buchne o skalu, voda okamžite potečie z tej skaly. Áno, čo hovorí náš Boh, je všetko pravda, ktorá nehynie. Stala sa ale vec. na ktorú aj dnes je dobré si dávať pozor. Mojžiš buchol do skaly a spýtal sa Izraelcov, či im on má dať vodu!
Mojžiš a jeho brat Áron pred Izraelským národom neposvätili Hospodina, lebo kto im dal vodu? Určite im vodu nedal Mojžiš, ale Hospodin. No oni sa Bohu nepoklonili, nedakovali Mu. Vari v dnešnej dobe niekto ďakuje Bohu za všetko? Ďakuješ Bohu za dary, ktoré ti dal, respektívne dáva? Lebo všetko je od Boha, aj tohoročná bohatá úroda je od Neho. Všetky dobré veci nám dáva náš Boh. Poznám kazateľov, ktorí pred a aj po kázni Bohu ďakujú za vedenie Duchom Svätým. Ale stále nás svojou trpezlivosťou Pán vychováva a verím, že príde čas, keď Bohu vzdáme všetku česť a úctu, ktorá Mu naozaj patrí. Keď sa pred Ním človek pokloní, lebo niet nad Boha nikoho! Pán Ježiš Kristus sa sklonil k nám, narodil sa v tele človeka, aby sme my mohli žiť. Žiť aj vtedy, keď zomrieme. Nezahadzujme také obrovské spasenie! Boha treba poslúchať, nie ľudí! Boha sa treba báť, nie ľudí!
To, čo niektorí robia, Boh vidí. Aká je vaša viera v Boha, ak bez bázne pred Ním hovoríte lži a klamete ľuďom? Začali ste duchom a končíte telom? Ako píše apoštol Ján o znovu narodených kresťanoch,

A vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil, veď pomazanie ktoré ste prijali od Neho / Ježiša Krista/, zostáva vo vás. Ale ako vás Jeho pomazanie učí o všetkom- a ono je pravdivé, a nie lož- a ako vás naučilo, v tom zostávajte!
/Prvý list Jánov 2:27/

Listy nášmu Bohu

29. srpna 2018 v 11:11 | Regina.hvNočná búrka
Po nočnej búrke každý spí,
možno aj strach z búrky človeka prešiel.
Človek nevie, lebo je hluchý-
že sila búrky je z Boha
a Jeho sila je nekonečná.
Všetko, čo deje sa vo svete,
Boh dopustí...
Pretože človek si sám chce byť bohom,
nik skoro nehľadá Syna Božieho,
ktorý Jediný je Spasiteľom!
Boh poslal Svojho Syna na zem,
aby každý, kto túži, k Nemu prišiel.
Na kríži tiekla Vzácna krv Krista,
len aby tvoja nádej v Neho bola istá.
Kristus prišiel medzi nás - ľudí,
Jeho láska na konci všetko zlé vyhubí!

Drahý Pane,
Ty si nám Bohom a Pánom!
Ty Jediný si Svätý.
My, svätí sme,
lebo Tvoj Duch býva v srdci našom,
a očisťuje nás od hriechov.
Preto túžim Ti vyznať všetky moje hriechy!
Preto túžim, nech ma vedie Tvoja vôľa,
nech žijem sväto každý jeden deň,
aby si vypočul moje slová...
V modlitbe sa túžim kajať každý deň,
slzy moju tvár nech zdobia.
Ak radostou moje srdce naplníš,
na Tvoju slávu budem volať!
Veď je tak nádherné ak nám dávaš nádej,
lebo každý život je v Tvojich rukách.
Ak viem, že moje kroky riadi Boh,
mám nádej na večný život!
Ó Pane, Ty si náš Boh!
Tvoja spravodlivosť nech už príde,
lebo národ hynie,
vráť lásku medzi nás...Božia láska
Túžim písať na slávu nášmu Bohu,
že Jeho láska je nekonečná...
Túžim písať o Jeho milosti,
lebo milosť Božia vedie k dokonalosti.
Túžim spievať o Ježišovi Kristovi,
dáva mojej duši nádej do budúcnosti.
On, Ktorý zomrel za nás,
Zvrchovaný a Múdry Boh
počúva tvoje slová lásky,
v modlitbách ti nekladie otázky.
Vyznávam, že som veľmi slabá
túžim Pane, aby som ti
všetky starosti odovzdala!
Pane, tu sú...
Vyber ich Ty z môjho srdca,
nech ani spomienky na ne neostanú,
nebudem sa vracať späť, Láska moja...
Už nikdy nechcem plakať
pre veci obyčajné...
Ty si mojím Bohom,
pred Teba pokľaknem!

Aká je naša viera v Boha?

27. srpna 2018 v 12:00 | Reginahv


Ak kresťan dostane od Stvoriteľa a Boha do daru vieru v Neho, je to prekrásna milosť o akej nikto ani nesníva, kým ju sám nezažije. Dotyk Krista, pokánie a znovuzrodenie z Boha je ten najsilnejší a najkrajší zážitok. Budovať na skale, čo znamená stavať si nebeský príbytok s Pánom Ježišom Kristom, prísť ku krížu a dúfať v Boha, horlenie v srdci za Pána, lásku od Neho a mnoho nádhery, ktorou sýti Boh po znovunarodení človeka, je prekrásne až do takej miery, že kresťan túži po Pánovi viac a viac. Hoci viem, že každý človek si lásku vysvetľuje po svojom, teda čo má kto v srdci, viem, že Pán Ježiš Kristus znamená pre mňa úplne Všetko, no nie len pre mňa, ale pre tých, ktorí sa znovuzrodili z Boha. Nehanbím sa za to, že Boha milujem, lebo On ma miloval Prvý. Túžim Ho milovať z celého svojho srdca, z celej duše a z celej mysle. No tak, ako po znovuzrodení srdce kresťana naplní láska Kristova, niekedy mám pocit, že čím dlhšie som v Pánovi, zúfalo o tú Jeho lásku prosím.
Po celý čas verím, že kráčam s Pánom, teda od môjho znovuzrodenia v Ňom, to je šesť rokov. Bola som v Pánovom náručí, viedol ma za ruku, utiera slzy z mojej tváre a Jeho láska prevyšuje ľudské chápanie. On, Zvrchovaný a Nádherný Múdry Boh, ktorý zostúpil až k nám, aby nám priniesol radostnú zvesť, o ktorej mnohí až podnes ešte neslýchali, nech teda počujú, alebo skôr, nech si prečítajú! Lebo Boh sa narodil v tele človeka aby potom za nás všetkých zomrel. oklamal satana, a na tretí deň vstal z mŕtvych. Boh tu bol vždy, vždy aj zostane a nikdy sa nemení. To my, ľudia sa meníme, sme stále viac závislí na tomto svete, chceme vlastniť samé dobré veci, ale tak to vôbec nefunguje... Pán nás prišiel zmieriť s Bohom. Je vždy Ten istý, Ktorý bol včera, je aj dnes a bude Ten istý aj zajtra. Bohu sa páči, ak človek túži po Ňom, po Jeho dotyku a naplnení Svätým Duchom. Ale toto je možné jedine skrze Pána Ježiša Krista. Boh neumiera, lebo On je život. Nad Bohom neexistuje nijaká vyššia moc. Boh vo svojej múdrosti oklamal na kríži satana, lebo hoci sa satan tešil, koľkých, ba všetkých dostal, všetkých má vo svojej moci, nie je to pravda. Vo svojej moci má len tých, ktorí neveria v Ježiša Krista a v Jeho vykupiteľské dielo. Veríš, že Pán Ježiš sa dobrovoľne dal ukrižovať, aby všetky hriechy sveta vzal na seba, lebo vedel, že človek to nikdy nedokáže, nikdy sa sám nevie nikto z ľudí zachrániť. Prečo? Preto, lebo sme hriešnici. Ak by to tak nebolo, Pánova smrť na kríži za nás všetkých by bola zbytočná.
Mnohí sú žiaľ oklamaní satanom, až keď sa naše tváre a srdcia obrátia ku Ježišovi Kristovi, vtedy nám Boh pomôže a vidíme, uši sa nám otvoria, lebo túžime po Pánovi. Jednoducho povedané: kto bol slepý, uvidí a kto bol hluchý, počuje. Nikto nikdy si sám neuvedomí, aký je pre náš život potrebný Pán Ježiš. On je Spasiteľom všetkých ľudí, ktorí Ho poslúchajú! Nestačí vedieť o tom, že Boh je živý a Skutočný. Aj démoni veria, ale sa pred Ním trasú. Túžba po Pánovi a viera v Boha, v Ježiša Krista napĺňa človeka Jeho Svätým Duchom. Chodenie s Pánom ti zaručí, že kráčaš úzkou cestou, ktorá vedie k Bohu. Ale ako som už prv spomenula, viera v Boha musí v nás rásť a vtedy prináša úžitok. V podstate túžim napísať, že vieru v Boha musíme vnímať v srdci, duši a aj v mysli. Lebo ak poviem, že verím v Boha a kráčam vo vlastnej sile, nie v Božej, potom moja viera v Boha niekde zaškrípala ako stará brána keď ju chceme nasilu otvárať.
Ani Pán Ježiš nás nasilu neotvára, ale dáva nám možnosť aby sme sa naučili s Ním žiť, v podstate sa máme odovzdať do Jeho rúk, veď On chce nás Sám viesť. Problém je v tom, že naše veci, teda všetky problémy a starosti si uschovávame hlboko v srdci. Nedokážeme sa našich problémov vzdať. Je čas sa posunúť ďalej. Je najvyšší čas dôverovať Pánovi zemi a aj nebies. Lebo ako som už prv písala, my sami nikdy neporastieme, potrebujeme Pána, Jeho Ducha Svätého a tiež potrebujeme kresťania jeden druhého. Lebo spolu máme rásť v Ňom. Ak trpí jeden úd, či netrpíme všetci s ním? Ak sa raduje jeden úd, nemáme sa radovať z toho všetci? No my, sme sa v týchto posledných dňoch rozhodli, že však môžme rásť aj ak sme sami. Nemáme záujem o brata, ani o sestru. Nevieme, čo je nové v životoch našich bratov v Kristu, len málo z nás sa stretáva, nikdy nebudem súhlasiť s tým, že sa nemusíme stretávať. Potrebujeme Pána Ježiša Krista, lebo je nám Všetkým. Skrze Neho, lebo ak Mu dôverujem a dúfam v Neho, budú žiť mnohí, ktorí tak ako ja, Bohu odovzdali svoj život. Teraz volám z plných pľúc, so slzami v očiach, s láskou v srdci k Bohu: Pane, nauč ma žiť tak, aby Tvoje Meno bolo oslávené a mnohí túžili po Tebe, veď ma prosím podľa Tvojej vôle! Ukáž mi prosím, či dokážem porásť v Tebe aj sama! Amen!

Pokoj v duši

22. srpna 2018 v 17:04 | Regina.hvPokoj v duši, nerozčuľovať sa, vedieť sa povzniesť nad mnohými vecami. Načo sa rozčuľovať a prečo sa máme hnevať? Veď je úplne zbytočné chcieť niekoho naprávať. Ja, ba ani ty to nikdy nedokážeš. Všetko môžeš jedine s Pánom Ježišom Kristom. On je pokoj v kresťanovi. Ak Ho prosíš, Pán ťa naplní Jeho pokojom. Ty nikoho nikdy nedokážeš zmeniť, ale ak budeš Boha prosiť v modlitbách, ak veríš Pánovi, On tvoju modlitbu vypočuje. Veď nič také, o čom by Pán nevedel sa neudeje. Všetko vo svete sa deje s Božím súhlasom, lebo Boh to dopustí.
Sú kresťania, ktorí s dôverou sa obracajú k Bohu a prosia Ho o niečo aj viac rokov. Boh neskáče podľa nikoho inštrukcií, ale dá ti odpoveď, keď On bude chcieť, pretože je naším zvrchovaným Bohom a Pánom. Možno vtedy, keď si schopný pochopiť veci Božie, ak nehľadíš len na seba. Vtedy, ak prosíš za niekoho na kom ti skutočne záleží a prechovávaš k tomu človeku lásku. Čo sa odpovede týka, vždy to tak nie je. Veď Pán vie, kedy odpovie, nemusí to byť okamžite. Jednej kresťanke, ktorá prosila Pána Ježiša aby zmenil jej muža, v podstate túžila, aby sa spolu modlili, aspoň občas, aby hovorili spolu o Pánovi. Proste, večne hľadala na ňom chyby a keďže nečítal ani Nový Zákon, prezentoval aj svoje vlastné pochybné myšlienky, ktoré neboli nikomu na život v nebeskom kráľovstve. Aké ale bolo jej prekvapenie, keď po troch rokoch jej Boh odpovedal a vôbec nie tak, ako ona čakala. Keď jej Pán ukázal, aby vlastne začala posudzovať od samej seba, teda aby aj ona sa začala meniť a nehľadala chybu len v svojom manželovi. Veď Pán hovorí, aby sme nehľadali triesku v oku bratovom, ak my sami máme v oku obrovské brvno.
Od vtedy sa začali diať priam zázraky. Pán menil oboch manželov. Mnoho krát sa stáva, že kresťan si nedokáže priznať ani ten najmenší hriech. On síce pozná teóriu Biblie, ale žiť podľa Biblie mnohí nevieme. Pritom je to veľmi dôležité, lebo vtedy sme umreli sebe, ak túžime nosiť Bohu ovocie Ducha Svätého. Ak sa neurážame pre maličkosti, ale nevadí nám ani ak nás ohovárajú, či máme dokonca radosť z toho, že vieme potrpieť pre meno Ježiš. No myslím si, že najviac chce Pán naše splynutie v Ňom,teda, aby sme v modlitbách ostávali v Ňom a Kristus ostane v nás.
V inej rodine sa stalo, že kresťanka musela súrne ísť na operáciu srdca, bolo to úplne nečakané a hoci pôsobila osobne na mňa tak, že s Pánom zvláda všetko, žiaľ, strach ju premohol. Strach o malú dcérku a aj prirodzená túžba ktorú pozná každá matka, objať a chrániť svoje dieťa pred všetkým zlým. Pritom zabúdame, že stačí prosiť Pána a odovzdať sa do Jeho rúk. Aj rodinu odovzdať Pánovi do rúk. No my sme príliš slabí v chodení s Bohom, aby sme uvideli, o aké poklady prichádzame, o akú lásku od Boha. Stále sa spoliehame na seba, na svoje sily. Ak Pán vojde k nám a chce nám pomôcť, obyčajne Mu to ani nedovolíme. Sme veľmi slabí vo viere v Neho, inak by sme sa takými problémami nezaoberali, lebo od začiatku by sme ich odovzdali Pánovi do rúk. My stále nevieme ako ísť ďalej. Aj ak hovoríme, akí sme veriaci, naša viera v Boha kolíše. Lebo ak naozaj spoliehame na Pána, úplne Mu dôverujeme.
Každá negatívna udalosť naše myšlienky ešte viac rozosmúti, pritom by sme mali plesať na duši a volať Bohu na slávu za všetko, čo prežijeme počas každého jedného dňa. Veď všetky udalosti, ktoré kresťan zažíva, sú od Boha, určené na našu výchovu. Určite mnohí z nás sa modlia k Bohu za to, aby nás Pán vyučil, posilnil náš charakter, aby sme sa neklátili sústavne ako nedospelé a fňukajúce deti. Komu sa Pán dal poznať, ten kresťan túži po láske Kristovej, ktorá prevyšuje každý ľudský rozum. Netvrdím, že každý kresťan to musí takto vnímať. Ale ten, koho si vyučuje Pán, pokračuje s Pánom v láske a nedá sa vyrušovať svetom. Svet hynie. No počula som kázeň a v podstate nemôžem nesúhlasiť, kde kazateľ spomínal vo svojej kázni, že vo svete nie je všetko úplne zlé, lebo Boh dopustí na svet mnohé skúšky a mnoho krát sa Pán oslavuje skrze kresťanov vo svete, ktorý Sám stvoril. A existuje mnoho vecí vo svete, ktoré stále riadi Pán Ježiš Kristus a preto nemôžeme hovoriť o tom, že je to zlé. Napríklad vedie svoju cirkev úzkou cestou. Otec odovzdal do rúk Pánovi Ježišovi všetku vládu a všetku moc. Ani len lístok nepadne zo stromu na zem, aby o tom On nevedel. Aj všetky vlasy na tvojej hlave Boh spočítal, od nikoho nie je vzdialený, všetky prosby aj sťažnosti počuje.
No určite nebude odpovedať, ak neveriaci človek Mu nepekne a drzo hovorí. Boh vie, kedy aj tá drzosť pramení zo srdca a môže sa stať, že Pán odpovie aj tu. Lebo človek môže zúfalo hľadať Boha a túžiť po Ňom. Ak naozaj hľadá pravdu, Pán ho počuje a učiní podľa Svojej vôle. Koho Boh vypočuje, je na dobrej ceste stretnúť sa s Ním. Túžba v srdci človeka, či hlad po Bohu, Pán rozozná a vždy čaká na tvoje úprimné vyznanie. Pána Ježiša Krista nikto nasilu neukrižoval. Ak by Pán nechcel, nikdy by sa nedal ukrižovať pre ľudí, ktorí si to ani nezaslúžime, lebo aj naše vlastné myšlienky svedčia o našej nedokonalosti a hriechu. Pán nás miluje až za hranice chápania, ktoré človek nedokáže pochopiť a prijať. Všetko záleží na našom Stvoriteľovi, ktorý skúma srdce človeka a ktorý dáva milosť z viery v Neho, Krista Ježiša, nášho Pána. Všetko je skrze Neho a pre Neho. Bez Pána, bez túžby po Ňom, bez toho, aby si sa menil k lepšiemu skrze pokánie, nepoznáš Boha a nemôžeš byť spasený. Lebo Pán zomrel za hriechy ľudu tých, ktorí túžia po Bohu a veria v Neho. Teda, ak v tvojom živote sa nič nemení, ty sám už vôbec sa nemeníš, netrápi ťa hriech, nemáš život. Potrebuješ osobne prísť ku Pánovi. A prídeš jedine tak, že sa začneš rozprávať s Bohom.

O vytrvaní a láske

9. srpna 2018 v 8:17 | Regina.hv


Vytrvať v láske k blížnemu a nezlyhávať, patrí medzi najväčšie prianie v mojom živote. Vytrvať denne na modlitbách a pýtať sa Pána, trpezlivo čakať na odpoveď...Ak sa nakopí množstvo práce, som s Pánom, no nie tak, ako túžim. Stane sa, že si večer spomeniem na modlitbu, ale sotva poviem Bohu dva vety a oči mi klipkajú, zaspávam. Neviem sa sústrediť a preto mi je zbytočné sa takýmto spôsobom modliť. Pán povedal, že telo nič neosoží, napriek tomu ma telo zradilo, bolia ma nohy, chrbtica, mám závraty. Ako si to nevšímať a ísť za Pánom, ešte sa aj radovať? Hoci Pána prosím aby ma posilňoval, predsa sa cítim príliš ubolená, unavená a preto sa vnímam, že som sebecká. Myslím na seba, na svoje bôle a starosti ma zavalili svojou intenzitou, neumrela som sebe, aby len Kristus žil vo mne.
Moja viera v Boha je ťažko skúšaná. Viem, že Pán Ježiš je Jediný Živý Boh a je cesta, pravda a život. Pán Ježiš Kristus, ktorý zomrel za nás a naše hriechy pribil na kríž. Pán, ktorý je Ten, čo mnohým klope na srdcia a chce viesť mnohých v tomto živote. On, alfa a omega, počiatok aj koniec, náš Boh a Pán, ktorý nás miluje a vychováva, viem, že sa chce osláviť v živote mnohých kresťanov. Viem, že je Skutočný a verím všetkému, čo píše Biblia. Ale je mi problémom, aby som si konečne uvedomila, že modlitby hovorené k Otcovi Nebeskému v duchu a v pravde, ak prosím s úprimným a čistým srdcom, už vopred ich Boh naplní, lebo On vie vopred, o čo chcem prosiť a čo ma trápi. Srdce mi očistil On Sám, vymenil a dal mi Jeho srdce, mäsité a láskavé. Únava činí však svoje, keď človek sa "zabudne" spoliehať na Pána, keď kráča vo vlastnej sile.
Ak sa dá človek viesť Pánom, nemôže zlyhávať, Sám Boh posilňuje každého, kto Ho miluje a poslúcha Pána, kto dá sa viesť Pánom. Božia vôľa je nad každým, nad človekom aj nebeskou bytosťou. Stvoril totiž všetko živé aj neživé. Súženie nie je súžením, ak kráčam s Bohom. Súženie Pán obráti v radosť. Túžim sa radovať z každej veci, lebo všetko v živote kresťana vedie Boh. Túžim, no nie vždy sa mi to podarí - zlyhávam a to ma trápi.
Súženie ma má povzbudiť aj posilniť na vnútornom človeku. Má vyvolať vo mne radosť. Túžim po tejto dokonalej radosti, keď človek nemyslí na seba. Vtedy je kresťan šťastný, ak slúži iným. Ak ho vedie Pán. Ak stretneš niekoho kto má veľmi chorú dušu a verí len sebe, vari nebudeš prosiť Boha, aby mu otvoril srdce celé? To naplňuje skutočnou radosťou srdce kresťana, ak niekto uverí v Boha skrze toho, čo ti Pán dáva hovoriť. No viera v Boha nie je daná všetkým, hovorí Pán a o tom sa presvedčujeme denno- denne pri tých najobyčajnejších stretnutiach s ľuďmi. Nechápem, ak niekto uprednostňuje pred vlastnými deťmi svoje sebectvo, keď sa nevie radovať z radosti svojich detí. Rozžiarené očká detí a smiech úprimný je nado všetko pred Pánom Ježišom. Keď sa nikto nehrá falošnú hru, ale je prostý a úprimný ako dieťa... Nechápem, keď rodičia uprednostňujú pred vlastnými deťmi peniaze a pre peniaze sú schopní zanedbávať vlastné deti. Deti sú deti a ja som s vnúčatkami vlastne druhý mesiac. Prerušila som PN, aby som pomohla. Verím, že som sa celá odovzdala im všetkým, od najstaršej vnučky až po najmladšieho vnúčika, ktorý vyzerá úplne ako môj syn keď bol malý. Chvála a obrovská vďaka môjmu Bohu, lebo On mi ukázal mnoho vecí, za ktoré sa túžim modliť.
No hlási sa únava z prežitých okamihov. Keď od rána do večera som celý mesiac bdela nad vnúčikom, ktorý je autista. Niekedy som si od únavy až zúfala a mala som pocit, že rodičom zamestnávatelia predĺžili hodiny, pretože čím ďalej, chodili domov pozdejšie. Potom, keď odídu už všetky domov, keď sa dvere zatvoria za posledným, obyčajne sa doma rozplačem. Je mi ich tak veľmi ľúto! Nechcú prísť k Pánovi aby sa dali uzdraviť Ním, vnúčatá sú ešte malé a moje deti? Moje deti! Koľko nocí som prebdela pri nich a všetku lásku som chcela zabaliť im do srdca a aj do batôžka. Vtedy, keď odišli za prácou a ostali tam už bývať navždy. Odišli takmer pred osemnástimi rokmi a vtedy znamenali pre mňa všetko. Odišli a teraz, keď mám možnosť s nimi byť, vlastne zisťujem, že ich nepoznám. Zmužneli, ale ich myšlienky, povaha... sú iní. Nie, nehnevám sa na nich že pomaly zabúdajú na mňa. Je to tak správne. Muž opustí svojho otca aj mater a priľne k svojej žene, a budú jedno telo. Je mi len ľúto, že nevedia prísť k Pánovi Ježišovi, lebo Pán nám dáva život, ak aj zomrieme- budeme žiť. Po pár dňoch si znova spomeniem a zatúžim po svojich milovaných vnúčatkách, po ich úprimných a detských srdiečkach, po hre na poštu, či predavačky. Boh chce, aby sme boli ako deti, aby sme ostávali v Jeho láske, aby sme neriešili nič, čomu nerozumieme. Aby sme nikoho neposudzovali a ani neodsudzovali. Aby sme sa v srdciach radovali úplne zo všetkého. Všetko kresťan zvládne, ale len s Pánom Ježišom Kristom. Lebo Kristus je pre nás nádejou a láskou, je pre nás Všetko. Zveriť sa do Božích rúk a srdcom veriť v Neho, nespoliehať sa na seba, čo nechápe mnoho ľudí. Zabúdajme na tie zlé veci a dobré veci sa ohlásia samé. Lebo všetko je od Neho: Od nášho Kráľa všetkých kráľov a Pána všetkých pánov, od Ježiša Krista. Jemu sláva a večná chvála naveky- vekov!

Kam dál