Listy môjmu Bohu

2. března 2018 v 9:29 | ReginahvZima sa pomaly končí
a môj Pán ma posiela preč...
Kde v Mene Krista poviem ľuďom,
tú nádhernú zvesť.
Kde budú srdcom počuť
a celým srdcom túžiť po Kristovi,
kde sa znovuzrodia
a budú patriť Ježišovi.
On- Láska z nebies
túži po každom jedincovi.
Veď ak sa znovuzrodíš z Neho,
tvoje hriechy budú odpustené už dnes.
Boh ti povie: Choď, ale viac už nehreš!
Naplnenie Svätým Duchom
ti do srdca vloží lásku,
radosť a pokoj Boží.
Jeho Duch ťa chce sprevádzať každý deň.
Hovor s Ním a On ťa
Jeho láskou naplní už dnes...Len Ty si Pane Ten,
na Koho sa túžim obracať,
ak túžim pochopiť nejaký sen,
či hovoriť s Tebou chcem...
Len Ty si Pane Ten,
Kto láskou mi naplnil srdce,
radosťou v Duchu Tvojom,
spievať a tancovať chcem!
Budem spievať o láske k Tebe,
lebo veľmi túžim ísť k Tebe!
Moje srdce je otvorené Tebe-
Tvoja náruč ma volá k Tebe.
Tak vojdem-
a radosť v mojej duši
splynie s Tebou,
lebo Ty si môj Boh
a ja túžim, aby si ma Ty viedol.
V slzách Ťa prosím:
Bez Teba neviem nič,
prišla som ku krížu
a ďalej túžim s Tebou ísť!
Ty môj Boh- Pán Ježiš-
túžim kráčať v Tebe,
podľa vôle môjho Pána,
ostávaj prosím vo mne!
Každá chvíľa s Tebou mi je drahá...V tichu ktoré vnímam,
nie je nikto a nič,
len môj Pán Ježiš.
Len Ty môj Pane tu so mnou bývaš!
Večeriame spolu
a Tvoj Duch so mnou splýva.
V nádhernom tichu myšlienok
Tvoj Duch vedie záplavu slov,
modlitieb nádherných.
Ja Ti Pane ďakujem
veď túžim hovoriť k Otcovi,
ako ma Tvoj Duch povedie...
Lebo len Ty vieš Pane,
o čo mám prosiť.
Len Tvoju vôľu túžim činiť-
každý jeden deň.
Môj Milovaný Boh- Pán Ježiš...
 

Smutné chvíle

26. února 2018 v 8:57 | Regina.hvVeľmi veľa ľudí raz, alebo dvakrát do týždňa svoje kroky namieri do kostola, až kým nezostárnu. Kostol nikomu nezaručuje spasenie. Tento týždeň som mala rozhovor s jednou pani, ktorá síce odmieta kostol, ale odmieta aj Krista. Jej slová plné strachu zo smrti, nedokázali vôbec si vypočuť ani jednu vetu bez toho, aby neoponovala, pritom tým, že nedokázala vôbec počúvať, vlastne, nevedela by odpovedať na otázku: o čom sme sa rozprávali? Túžila som jej povedať mnoho o Ježišovi a o Jeho nekonečnej milosti k nám, ľuďom, povedala mi iba: A čo by som tu robila ? Veď už teraz mám všetkého plné zuby. Proste... Jej uši sú zastreté a srdce uzamknuté na desať západov.
Ľudia hoci hovoria: my veríme, neveria. Človek počas svojho života nepoznajúc Boha srdcom, sa stane modloslužobníkom a miesto Boha slúži tomu zlému duchovi, ktorý si tak mojká človeka, ponúka mu bohatstvo, slávu, krásu a človek nevie odolať. Nakoniec je presvedčený, že slúži Bohu, ale žiaľ, neslúži. Všetko viditeľné vo svete je len dočasné. Len neviditeľné trvá naveky.
Ľudia sa schádzajú, randia spolu, či len tak si zájdu na vínko. Staré panie sa zídu doma a dajú si čaj. Ľudia sa schádzajú, lebo pociťujú vo svojom srdci prázdnotu, no nedokážu ju nijako vyplniť. V srdci je miesto, ktoré chce vyplniť Ježiš Kristus. To miesto si tam postavil Boh. Žiaľ, koľkí uveria tomu? Koľkí otvoria svoje srdce dokorán a koľkí prosia Boha, aby vyplnil to prázno v srdci? Neprosia, až na malé výnimky, lebo neveria v nič. Radšej mnohí budú veriť bludom, evolúcii, veľkému tresku, na mimozemšťanov, ale ak prídeš k nim so správou o Ježišovi Kristovi, vtedy mnohí zmĺknu a nechcú počuť vôbec nič. Ale kým nebudú slúžiť Živému Bohu, ich uši, oči a aj srdce ostane prázdne. Skutočného Boha ak niekto zamieňa za akési sochy, obrazy, je modloslužobník. Ako môžeš sa modliť k obrázku, ak Ježiš je Živý? Kúpili ste si bohov podľa svojich túžob a takto neslúžite Jedinému Svätému Bohu, ale slúžite satanovi a vysmievate sa Bohu svojou modloslužbou.
Boh nás stvoril, aby sme Ho hľadali, veď On od nikoho nie je ďaleko. Ale modloslužobníci, ktorí nectia Skutočného Boha Jediného a urážajú Ho akýmisi fotkami kde nie je On, kým toto budú činiť, nenájdu Ho! On sa dáva nájsť, ale tým, ktorí túžia po Kristovi celým srdcom a svoje modly vyhádžu do smetí!
Všemohúci Boh miluje všetkých ľudí, ale On je Svätý a neprijíma tých, ktorých On Sám neočistil od hriechov tu, na zemi Jeho Vzácnou Krvou. Jedine vtedy, ak Otec Nebeský ti dá do srdca Ducha Kristovho a ty sa vtedy znovu narodíš z Boha, tým, že si prijal Ducha Svätého, si čistý pred Bohom a stávaš sa dieťaťom Božím. Vieš, že ťa Boh očistil od hriechov. Ako to vieš? Jednoducho to vieš, lebo ti to zjaví Boh.
Žiaľ, ani ľudia, ktorí majú veľa rokov, v skutočnosti nehľadajú Boha. Budú sa schádzať na všelijakých miestach, viesť prázdne reči o ničom, budú sa navzájom ohovárať a ešte si pripadajú aj dôležití. Och, je mi hrozne z tohoto všetkého. Túžim im hovoriť o Ježišovi ale ich tváre prezrádzajú nezáujem. To ani nechápu, lebo nechcú chápať, že ich život, teraz je to jedno, mladý či starý, je ohrozený. Tým, že neprijali Krista do srdca, nie sú spasený. Vravia, že im je to fuk. Neuvedomujú si vážnosť situácie: niekedy nás od smrti delí len pár sekúnd!
Jedine úprimné a otvorené srdce dokáže hľadať a nájsť Boha, lebo Ježiš Kristus sa tým, ktorí túžia po Ňom, sa dáva nájsť. Stalo sa mi, že ma počúvali bez prerušenia, a hoci nijaká reakcia sa neudiala, ani to ešte neznamená, že ten konkrétny človek túži do srdca prijať Krista, lebo mnoho krát sa cíti taký človek spravodlivý a nechápe, načo mu to rozprávam. Dáva sa viesť tradíciou,verí na očistu a je o tom presvedčený. Pritom by stačilo tak málo, aby ti Boh ukázal pravdu. Obrátiť sa k Nemu celým svojim srdcom, zbaviť sa modiel, ktoré nepočujú a ani nevidia.
Dnes mi Pán ukázal, aký sme zraniteľní a slabí. Zároveň, akí sme všetci, bez jedinej výnimky závislí na Pánovi. Niekedy nás od smrti delí sekunda a nič tomu nemusí nasvedčovať. Bránila som ju celým srdcom, prosila som Pána, aby nezomrela. Odišla som len na dve minútky a keď som sa vrátila, prv som si myslela že zaspala. Boli to len sekundy. Volala som: pozvite do svojho srdca Pána Ježiša! Neviem či ma ešte počula. Smutné chvíle. Koľkokrát som jej túžila hovoriť o Pánovi a koľkokrát chcela počúvať s otvoreným srdcom? Tak veľmi túžim, aby odpoveď bola: vždy!
Pane, čo chceš aby som činila? Bol to pre mňa obrovský šok. Keď ju odviezla sanitka, začala som plakať a triasla som sa celá. Trvalo to chvíľu. Pán mi do srdca vrátil pokoj.
Preto vás všetkých, ktorí si čítate tento môj blog, prosím: Zmierte sa s Bohom! Prijmite do svojho srdca Pána Ježiša, alebo aspoň mu vyznaj, že chceš, ale nevieš sám k Nemu prísť. Aby ťa viedol! Ak ústami vyznávaš Krista a v srdci veríš že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Kresťan je ten, kto verí, že Kristus zomrel na kríži za nás, za všetky naše hriechy. Pretože to my sme hriešnici a na tom dreve sme mali visieť my, Ježiš Kristus bol bez hriechu. Ježiša Krista nemajú v sebe ľudia, ktorí uctievajú sochy, fotky. Snažia sa Ho zobraziť. Ale Pán je Skutočný a je Živý. Komu nestačí Živý Kristus, Boha vôbec nepozná a nemá v srdci Jeho Ducha.
Boh dáva pri znovuzrodení pokánie. Pokánie je úplná zmena mysle a človek si uvedomuje svoje zlé skutky. Boh mu totiž otvorí svedomie. Je to zmena v srdci človeka, keď človek sa hanbí za svoje hriechy pred Bohom.
Evanjelium je Božia moc, ktorá vyslobodzuje z temna. Evanjelium je slovo o kríži, je to aj dobrá zvesť, ale neprijíma ju každý človek. Pre slepých je Evanjelium na pohoršenie. Evanjelium je aj na život a na spásu. Všetci sme sa narodili bez Boha a potrebujeme záchranu. Čo má človek robiť? Veriť v Krista!
Pán Ježiš Kristus zostáva s nami naveky, zastáva kňažský úrad, ktorý neprechádza na nikoho iného. Je to náš Veľkňaz, Svätý, Nevinný, oddelený od hriešnikov a vyvýšený nad nebesá. Nepotrebuje deň čo deň prinášať obete za svoje hriechy a za hriechy ľudu. Urobil to raz navždy, keď samého Seba obetoval. Božie Slovo je jediný zdroj Pravdy.
Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov, teda všetkých, ktorí skrze pokánie sa znovuzrodili v Kristovi, našom Pánovi, ktorí uverili v Neho a v láske a túžbe Mu slúžia, počúvaju Jeho nariadenia- Hlásať Evanjelium Kristovo, či svedectvo o Živom Bohu. Lebo sme milosťou spasení z viery v Ježiša Krista, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.

Odstráň mrzutosť zo svojho srdca, odvráť zlo od svojho tela, lebo mladosť i vek čiernych vlasov je márnosť...
/Kazateľ, 11:10/

Chrámy a srdcia

20. února 2018 v 8:28 | ReginahvKeď kráľ Dávid ostarel, jeho syn Adónija začal kraľovať sám, bez požehnania. Obetoval mnohé zvieratá Hospodinovi a pozval si aj bratov, okrem Šalamúna. Kráľ Dávid o tom ale nič nevedel. Keď prorok Nátan vstúpil k Dávidovi a mu oznámil, že jeho syn Adónija začal svojvoľne kraľovať, vtedy Dávid oznámil, že kráľom sa stane jeho syn Šalamún. Potom kňaz pomazal Šalamúna olejom a všetok ľud volal kráľovi na slávu. Ľudia sa tak radovali, že z ich hlasu pukla zem. Tak Šalamún začal kraľovať, upevňoval kráľovstvo a miloval Hospodina, Boh bol s Ním. V Gibeóne sa vo sne ukázal Hospodin Šalamúnovi a pýtal sa ho, čo mu má dať. A Šalamún odpovedal takto:
Ty, Hospodine, Bože môj, si učinil kráľom svojho služobníka po mojom otcovi Dávidovi. Ja som však mladý človek. Neviem vychádzať, ani vchádzať. Tvoj služobník je uprostred Tvojho ľudu, ktorý si si vyvolil, mnohého ľudu, ktorý nemožno zmerať a ani spočítať pre množstvo. Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval Tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého, veď kto bude môcť spravovať tento Tvoj mohutný ľud?
Pánovi sa zapáčilo, že si Šalamún žiadal toto. Vtedy mu Boh riekol: Pretože si si žiadal toto, a nežiadal si si ani dlhý život, ani bohatstvo, ani životy svojich nepriateľov, ale si si žiadal schopnosť porozumieť a poslúchnuť právo, hľa, učiním podľa tvojej žiadosti. Dávam ti múdre a chápavé srdce, takže tebe rovného nebolo ani pred tebou, ani po tebe nepovstane taký, ako si ty. Dám ti aj to, čo si nežiadal- bohatstvo i slávu. Takže za všetkých tvojich čias nebude ti medzi kráľmi nikto rovný. A ak budeš chodiť po mojich cestách, teda budeš zachovávať moje ustanovenia a príkazy, ako chodieval tvoj otec Dávid, predĺžim aj tvoje dni.
/Prvá kniha kráľov, 3:7-15/
Potom sa začali prípravy na stavbu chrámu pre Hospodina- Boha. Tento chrám bol veľkolepý a celý okrem iného bol obložený zlatom. Uplne celý bol obložený zlatom. Śtaval ho sedem rokov. Tento chrám bol symbol života. Nijaké modly sa v ňom nenachádzali, ako je to dnes v chrámoch.
Veď či môže prebývať Boh na zemi? Hľa, ani nebesá a nebesá nebies Ťa nemôžu obsiahnúť! /Prvá kniha kráľov, 8: 27/
Kráľ Šalamún ale v starobe prepadol modlárstvu a jeho srdce nepatrilo Hospodinovi celé.
Človek stavia Bohu chrám, mnohí ale nevedia, že keď Pán Ježiš Kristus sa dobrovoľne obetoval nakríži za nás, priniesol nám Novú Zmluvu, kde chrám stavia Sám Boh. On je Staviteľ a my/kresťania/ sme živé tehly Jeho chrámu.
Chrám postavený z tehál ľudskou rukou a plný obrazov a sošiek, neslúži v skutočnosti Bohu. Veď aj Šalamún Hospodinovi postavil dom. Ale Najvyšší nebýva v chrámoch rukou vybudovaných, ako hovorí prorok: Nebesá sú mi trónom
a zem podnožím. Aký mi teda vystavíte dom- hovorí Pán. Alebo, kde je aké miesto pre môj odpočinok? Či to všetko neurobila moja ruka? /Skutky ap.7: 48-50/
Ján Krstiteľ krstil vodou, potom prišiel Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, On krstí ohňom a Duchom Svätým. Boží chrám si Boh stavia v srdci človeka. Pavol píše: Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý a tým ste vy!/Prvý list Korintským, 3: 16-17/
Boh, ktorý stvoril vesmír a všetko čo je v ňom, pretože je Pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch rukami vybudovaných, a nedá si slúžiť ľudským rukám, akoby dačo potreboval. Veď On Sám dáva život, dýchanie a všetko. On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme, stanovil určité časy a hranice ich prebývania, aby hľadali Boha, či by Ho azda nenašli a nenahmatali. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme. / Skutky ap. 17: 24-28/
Veď nič sa neudeje ani vo svete, ba ani v nebi, aby Boh o tom nevedel.
Kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom./List Rímskym,14:17/
Keď teda máme takú nádej v Kristovi, počíname si celkom otvorene. Nie ako Mojžiš, ktorý si položil závoj na tvár, aby synovia izraelskí nehľadeli na koniec toho, čo bolo pominuteľné. Ale ich myseľ sa zatvrdila. Ten istý závoj totiž ostáva až do dnešného dňa pri čítaní Starej Zmluvy a neodkrýva sa, lebo ho odstraňuje len Kristus. Až podnes, ktokoľvek číta Mojžiša, leží im závoj na srdci. Ale hneď, ako sa obrátia k Pánovi, závoj padne. /Druhý list Kor.3:12- 15/
Kto nectí Pána Ježiša Krista ako Boha, ostáva mu závoj na srdci a ostáva slepý. Lebo nebolo dané iné meno na zemi, len Meno Ježiš Kristus, On nás zmieruje s Bohom a je Spasiteľ ľudstva. K Nemu sa utiekajte a Jeho chváľte a velebte Jeho Sväté Meno! On do srdca pošle Jeho Ducha, Tešiteľa a Radcu. A vy, ktorí sa pýtate, kto je našim vodcom? Našim vodcom nie je nik iný, ako Pán Ježiš Kristus. On je Živý Boh. Každý človek by mal za života prísť ku Kristovi, inak nebude spasený. Boha možno zažiť, ako kedysi, keď sa prihováral prorokom a kráľom. K Bohu prísť nemusí byť ťažké, ak tvoje srdce po tom skutočne túži, ak tvoja túžba je túžba Ho nájsť. Samozrejme, ak to vzdáš predčasne, potom tvoja túžba stretnúť Pána nepramenila z tvojho srdca a Boh o tom vie. A na záver:
Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi! Lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou? Aká zhoda medzi Kristom a Beliálom? Alebo aký podiel medzi veriacim a neveriacim? Aké je spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán. Nečistého sa nedotýkajte, a ja vás prijmem, budem vám Otcom a vy mi budete synmi a dcérami. hovorí Všemohúci Pán.
/ Druhý list Kor.6:14- 18/
 


Jagavé hviezdy

16. února 2018 v 11:02 | ReginahvHviezdy na oblohe žiaria-
sú ako diamanty neba,
ako láska,
ak ju Pane vnímam z Teba,
ako oheň, ktorý páli.
Ak moje srdce túži
uzrieť tvár Krista.
Vkladám do Neho nádej,
ktorá je viac ako istá.
Keď Tvoja Sláva pri mne žiari...
Keď moje srdce v bázni
šeptá Ti slová lásky.
Ó Pane! Láska moja!
Prosím vráť sa mi do snov
a zjav sa mi znova!
Tvoja sláva nech pri mne svieti
sťa nádherná lúka kvetín.
Ja v pokore a veľkej bázni
túžim pred Tebou padnúť.
Túžim Ti básniť slová lásky:
Môj Milý, môj Milý!
Ako Ťa Pane milujem...
Tvojou láskou ma objímaš
Tvoj pokoj mi dušu lieči.
Vzývam Tvoje Meno,
Meno Boha Jediného,
túžim splynúť s Tebou
až do poslednej bunky.
Ty si stvoril nebesá aj zem
a dávaš život ľuďom,
zveri a aj vtákom nebeským.
Tým, ktorí milujú Tvojho Syna
si Otcom a Bohom Svätým!
Budem Ťa vzývať a Tvoje Meno túžim chváliť.

Ďakovanie Bohu-Otcovi

15. února 2018 v 19:26 | Reginahv

Hospodin-Boh, ktorý stvoril svojim Mocným Slovom nebesá a aj zem a aj všetko, čo nebesá a aj zem napĺňa. Všetko, čo prírodu robí krásnou, čo je v človeku to krásne, je od nášho Boha, ktorý si človeka a aj svet zamiloval. Boh si zamiloval človeka až tak, že núka milosť z viery v Ježiša Krista, nášho Pána a Boha. To že Boh miloval svet, znamená, že svet miloval ako ho stvoril, bez poškvrny a bez vládnuceho satana v ňom. Lebo hriech kráča proti Svätému Bohu. Hriech je od diabla. Kto miluje svet a hriech v ňom, kráča v ústrety tomu zlému. Myslím si, že prví ľudia mali v srdci oveľa väčšiu bázeň pred Bohom ako máme dnes my. Je to smutná realita dnešnej prázdnej doby, prázdnych rečí ba aj prázdnych sŕdc. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Teda aj s citmi a s láskou v srdci. Kto pozná Boha, či správnejšie znie, komu sa Pán Ježiš dal spoznať, ďakuje Bohu Otcovi za to, že vie, že už je spasený a prešiel zo smrti do života. Vďaka Ti, Milovaný Otče Svätý, že dal si mi milosť a Tvoj Duch prebýva teraz v mojom srdci. Vďaka Pane za Tvoju Lásku, za to, že ma vedieš životom. Učíš ma pokore a zákony mi vpisuješ pomaly do môjho srdca. Vďaka Ti Pane, že Ty si Skutočný a Mocný Živý Boh a jedného dňa prídeš a urobíš na zemi poriadok a bude spravodlivosť vládnuť na zemi. Nik viac sa už nebude nad nikoho povyšovať, ale všetci budú hľadať Ježiša Krista, lebo len Ty si Pane cesta, pravda a život. Vdaka Bože za to, že Ty si!
V živote kresťana nadíde jeden deň čas, keď sa začne pýtať Boha: Pane, čo chceš, aby som urobil? A Boh kresťanovi odpovie skrze kresťanovo srdce a skrze Božieho Ducha niečo krásne úžasné. Kresťan pocíti túžbu Boha velebiť, chváliť a ďakovať za úplne všetky veci, ktoré sa kresťanovi v živote dejú. Boh otvára náruč, dáva všetkým ľuďom ešte nádej, aby človeka mohol spasiť. V Biblii sa prihovára Hospodin Jákobovi, synovi Izáka, cestou do Cháránu, kde usnul na posvätnom mieste. Text je nádherný. A aká veľká je Láska Boha!

Teraz však takto vraví Hospodin: Tvoj Stvoriteľ, ó Jákob, tvoj Tvorca, ó Izrael! Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojim menom, môj si ty! Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky nezaplavia ťa, keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, lebo ja, Hospodin som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ. Ako výkupné dal som za teba Egypt, Kúš a Sebu namiesto teba, pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol, a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba, i národy za tvoj život. Neboj sa, lebo ja som s tebou! Privediem od východu tvoje potomstvo, a zhromaždím ťa od západu. Severu poviem: Vydaj! A juhu: Nedrž v zajatí! Zďaleka priveď mojich synov, od konca zeme moje dcéry, každého, kto sa volá mojim Menom, koho som stvoril na svoju slávu, koho som sformoval a učinil!
/Izaiáš, 43/

Všetci tí, ktorí poslúchali Boha, teda proroci, králi, apoštoli, ale aj dnešní kresťania, boli srdcom veľmi pokorní a milovali svojho Boha. K tomu odstavcu hore už len toľko: Izák a jeho potomstvo sú deťmi zasľúbenia. Tí, ktorí sme uverili Bohu a Jeho Slovo je pre nás Sväté čiže sme ospravedlnení z viery v Ježiša Krista. Keďže písmo predvídalo že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, vopred oznámilo Abrahámovi radostnú zvesť:
V tebe budú požehnané všetky národy. Tým, čo sú z viery, sa teda dostáva požehnanie s veriacim Abrahámom.
/List Galatským, 3: 8-9/

Ďakovanie nášmu Otcovi Svätému skrze Pána Ježiša Krista, za všetko, je stále málo, ak nám Pán ukáže, čo všetko učinil pre svoje deti, veď nás tak miluje, že život položil za nás, na kríži. Mnohé učenia ani dnes nechápu, že Kristus sa dobrovoľne obetoval za hriechy ľudu, aby nás zmieril s Bohom a my aby sme mali večný život. Pán Ježiš je predsa tu, je v nás, On zostáva naveky a Jeho milosť je tu pre všetkých, ktorí túžia po Kristovi. Preto ďakujem Otcovi Svätému, skrze Pána Ježiša Krista, za tak obrovskú milosť a spasenie, veď sám Otec poslal Syna na zem aby sme my mohli žiť. A všetci, ktorí sme skrze Evanjelium uverili Bohu, túžime Pánovi slúžiť horlivo, veď sám Duch Svätý nás vedie. Skutočne, ak kresťan túži celým srdcom po milovanom Kristovi, chvály a žalmy túži spievať, lebo veľká je Sláva Otcova! Aj ak máš hlas ako starý hrniec, túžba po Bohu to prekonáva. Tak chváľme Pána, lebo Jeho milosť trvá naveky!

Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať! Pretože, kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu. Kto rozsieva Duchu, z Ducha bude žať večný život.
/List Galatským, 6:7-8/

Ďakovať Pánovi za všetko, znamená ďakovať od rána do rána za všetko. Za jedlo, za pomoc v určitej chvíli, za modlitbu, ktorú ti dal na pery Boží Duch. Lebo veľmi ľahko človek zistí, či to bola vôľa Pánova, alebo ty sám chceš niekde hlboko v srdci nájsť tie správne slová, myšlienky na ďakovanie. Lebo ak je moje chcenie zo mňa, nič zmysluplného nedokážem povedať ba ani napísať. Boh totiž čaká, aby Jeho deti boli stále k Nemu obrátené a s vďakou Ho vzývali po celý deň. Modlitbu ak kresťan túži povedať, mal by prosiť Otca Svätého v Mene Ježiša Krista, aby celá modlitba sa niesla v duchu pravdy, lebo len tú Otec vypočuje a len takých modlitebníkov Otec hľadá, ktorí vzývajú Boha v duchu a v pravde. Vyznať Bohu lásku je krásne, pretože Boh odpovedá láskou tiež. Tak za to patrí Bohu obrovská vďaka, že Jeho Lásku nám zjavuje v podobe objatí Duchom Svätým.
Naša schopnosť vo všetkých oblastiach nie je z nás, ale je z Boha, preto Ho budem zvelebovať a budem chváliť Jeho Sväté Meno, lebo je nad každé iné meno. Boh nás uspôsobil ako služobníkov Novej Zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje. A tak aj apoštol Pavol píše, že služba Ducha je omnoho slávnejšia, lebo je napísaná nie na kamenné dosky, ale na mäsité dosky sŕdc. Veľká chvála a obrovská vďaka za toto všetko patrí nášmu Bohu, lebo pre Neho nič nie je nemožné.

O láske nielen tej ľudskej

1. února 2018 v 16:28 | Reginahv


Asi pred mesiacom som kráčala po sídlisku plnom rôznych psov a veru, nebolo mi všetko jedno, už aj preto, že v taške som niesla mäso. Keď som vošla do vchodu, konečne som si vydýchla. No len na malú chvíľku, keď som za sebou začula ako sa otvorili vchodové dvere a o chvíľočku mi tašku oňuchával veľký pes bez náhubku. Vtom sa ozval psí majiteľ: Nebojte sa, on nie je zlý. Hovorím: Ani vtedy, keď mám v taške mäso? Aach, to je niečo iné: Hovorí majiteľ toho psa. S malou dušičkou som vyšla na tretie poschodie, očakávajúc, z ktorých dverí sa vyrúti ďalší pes, psi sú v dnešnej dobe v každej druhej domácnosti. No chvála Pánovi v ten deň som už nestretla nijakého psa. Ale potom sa stalo čosi, čo ma prinútilo premýšľať nad sebou a nad mojou láskou k Jedinému Živému Bohu.
Veď dokonalá láska vyháňa strach a Boh mi nedal skleslého a bojazlivého ducha, ale do môjho srdca vložil Dokonalého, Svätého, Odvážneho, Pokorného, Milujúceho Ducha Božieho, ktorý je Ten najodvážnejší. Preto som v modlitbe prosila Pána Ježiša Krista, aby ma On viedol aj v mojich skutkoch, ba aj v myšlienkach. Prosím Pána, aby moju vieru v Neho zdokonalil a aby Jeho Slovo vo mne rástlo a prinášalo úžitok nie mne, ale tým, ktorí ešte nepočuli radostnú správu o Ježišovi Kristovi, o Jeho láske k nám, ktorá je pre človeka nepochopiteľná. Lebo On, Boh zomrel za hriechy ľudu, aby zmieril s Bohom všetkých, ktorí srdcom uveria v Neho.
Po mesiaci som sa pobrala opatrovať jednu pani, keďže posledný klient zomrel. Hneď, ako som otvorila dvere, vyrútil sa na mňa pes! Skákal po mne a očakával odo mňa že ho pohladkám a možno mu dám aj nejaký ten keksík. No ja s malou dušičkou som ho ani nepohladkala, ak, tak len trošku po hlave. Pani sa mi páčila od samého začiatku. Taká krásna pani so zmyslom pre všetko, ako je poriadok, vzájomné vzťahy. Priateľská a úprimná. Dostala mozgovú príhodu a život sa pre ňu na chvíľku zastavil. Dovtedy vo vysokom veku jej nerobilo problém ani byciklovanie a chôdza, teraz je pripútaná na lôžko a problém má aj s komunikáciou aj s chôdzou, keďže ľavú stranu má postihnutú. Chcela som chvíľu počkať, ale Pán mi otvoril ústa hneď ako som došla. Hovorí mi: Ja som veriaca, mne nemusíte hovoriť. Ale mne dal Pán predsa jej povedať, ako veľmi ju miluje a zomrel aj za jej hriechy, aby Ho hľadala a prijala do svojho srdca Jeho Ducha. Lebo také obrovské zasľúbenie máme od Boha! Kto uverí srdcom že Ježiš Kristus je Syn Boží a dá sa pokrstiť, prijme od Boha Ducha Svätého.
Potom som vošla do kuchyne.
Začala som pripravovať večeru a Edo, tak sa ten pes volá, neustále sa mi plietol pod nohy vyžadujúc si pozornosť od človeka. Hovorím mu: Choď preč, nevidíš že mám prácu? No Edo je tvrdohlavý až neuveriteľne. Raz sa rozhodol mi skákať až dobre že nie do náručia, celú ma poslintal a ja som v duši zúrila. Tak som mu otvorila dvere a hovorím: Choď, pobehaj si! Edo vybehol a tu sa zastavil. Zbadal, že som nešla s ním, dokonca som ho vymkla za dverami, mysliac si, prečo majú ľudia v bytoch psov? Veď to je týranie zvierat! Pes má byť von, pred domom. Ale prečo ich ľudia chovajú v byte? Asi po hodine som otvorila dvere a Edo vbehol dnu. Zaútočil na mňa a skákal po mne, chcel ma pokúsať. Toto sa stalo asi tri krát, obyčajne vtedy, keď som chcela umyť podlahu, lebo slintal všade. Po chvíli sa ukľudnil a mne bolo z toho špatne. Posťažovala som sa pani a ona mi prikyvovala že chápe.
Pani som každý jeden deň hovorila o Pánovi, moju túžbu Boh naplnil. Dal mi uši na počúvanie. Čítala som jej Evanjelium podľa Jána. Znova a znova mi Pán dával túžbu o Ňom svedčit a pripájala som aj svedectvá o Živom Bohu, hlavne o tom, ako mi Pán Ježiš vzal fajčenie, keď som počula Jeho Hlas, jediné Slovo Boh povedal a vedela som, že už si nikdy nezapálim. A aká veľká bola moja bázeň pred Bohom, keď mi zjavil, aby som si čítala Bibliu- Nový Zákon. To sa stalo tri dni po mojom znovuzrodení v Ňom. Pani ma počúvala so slzami v očiach, ale nič nehovorila, ani sa na nič neopýtala. Takto to trvalo až do konca, jedine to sa zmenilo, že na začiatku sa na mňa nedívala a ku koncu mi hľadela do tváre s veľkým otáznikom na jej perách.
Potom začala robiť úžasné pokroky. Vedela sama posedieť na kraji postele, v kresle posedela aj štyri hodiny, jazyk sa jej znova rozviazal, dokonca začína aj pomaly chodiť. Veľmi som si ju obľúbila, aj ona mňa. Je to všetko na chválu a Slávu nášmu Bohu, lebo v Jeho rukách je všetko čo bolo stvorené aj to, čo pretrváva. Predposledný deň pred mojim odchodom som Eda znova vymkla, lebo som chcela poumývať kuchyňu a samozrejme všetko, čo bolo potrebné umyť. Stál za dverami hodinu aj pol a vbehol ako besný pes. Aby som sa mu ubránila, vzala som do rúk metlu a s tou som mu hrozila. No jeho zúrivosť bola veľká. V zúfalstve som zavolala: Edo, ak sa nevrátim, ty budeš tou príčinou! Zabuchla som za sebou dvere a vtedy mi Pán ukázal, že nepostupujem dobre. Veď sama som Ho prosila, aby ma zblížil so zvieratami, aby ma naučil s nimi existovať a On ma vypočul. Zabudla som sa spoliehať na Pána, pýtať sa Jeho, ako mám pristupovať k tomuto psíkovi? Tak to na mňa doľahlo. Veď keď som odchádzala domov, prišiel ku mne a chcel pohladkať, on ma má rád, až k dverám za mnou šiel, vedel že odchádzam. To ja mám problém s ním, nie on so mnou. Nemyslím na to že sa nevrátim, potrebujem poraziť v sebe strach pred zvieratami. A ja dôverujem Pánovi Ježišovi, že On sa postará nie len o mňa, ale o všetky svoje deti, aby sme bez strachu rástli v Ňom. Lebo len vtedy, ak Mu budeme vo všetkom pevne dôverovať a spoliehať sa na Neho, len vtedy ak Mu odovzdáme do Jeho Svätých rúk úplne všetko, vtedy naša viera v Boha porastie a našu lásku nemôže nič ohroziť. Nijaký strach a ani obavy... Lebo v našom srdci býva Ježišov Duch a On je Víťaz nad všetkým!

Ísť za hlasom Boha

11. ledna 2018 v 22:46 | ReginahvŽiť podľa vôle nášho Pána napĺňa kresťanovo srdce neobyčajnou radosťou a bázňou k nášmu Stvoriteľovi. Otázne ale je, či poznáme vôľu Boha, či vôbec tušíme čo od nás Pán chce? Chápeme Jeho vôľu? Alebo: Počujeme Pána srdcom? Toto vôbec nie je ľahké a priznám sa, neviem či ma povedie Pán v takýchto úvahách, keďže sama sa nepovažujem za zrelého kresťana. Pošmyknúť sa a spadnúť pri úzkej ceste je veľmi bolestivé, ale ak si aj ty dieťaťom v Kristu, Sám Pán ťa zodvihne a postaví tvoje nohy na pevnú zem. Ďalej ti ukáže cestu ktorou máš ísť.
Pán Ježiš Kristus má s nami mnoho trpezlivosti a Jeho láska k nám prevyšuje ľudské chápanie. Sme slabé pokolenie, česť výnimkám. Len málo kresťanov počuje Boží hlas. Niektorí Pána počuli, ale už nepočujú, pre rôzne príčiny. Jednou takouto príčinou môže byť neuposlúchnutie Krista. Pán Ježiš zhovieval v časoch môjho detstva a neustále bol v tesnej mojej blízkosti od začiatku môjho znovuzrodenia v Ňom. Každý kresťan by mal jeden deň dospieť v Kristovi, nikto by nemal ostať dieťaťom. Deti sú totiž plačlivé a sebecké a nedokážu sa samé rozhodovať.
Každý kresťan by mal čítať Božie Slovo, aby sa vedel učiť správne. Nie z nejakej literatúry či z kázní, ale z Biblie. Pred čítaním by mal kresťan poprosiť Pána o pochopenie Jeho Slova, pretože Bibliu vyučuje a vysvetľuje Duch Boží. Ak ju číta niekto bez Božieho Ducha, môže zahynúť. Bez Božieho Ducha je Sväté písmo "len"literou. Ak Boha kresťan prosí o Jeho vedenie, Kristus človeka každý deň si povedie, za predpokladu že je znovu narodený z Boha. Je nádherné, ak prosíme Otca Svätého o niečo a Otec nebeský nám to niečo dá...
Nemôže sa stať, aby človek nepochopil Božie zjavenie. Lebo je náš Stvoriteľ a dáva nám tak, ako vieme chápať, pozná nás dokonale každého zvlášť. Len kresťan, ktorý dozrel v Kristovi vie sa radovať aj v súžení a plesať a chváliť Pána aj ak ho vo vnútri prepaľuje Boží Spravodlivý oheň. Tiež platí, že nestačí študovať Božie Slovo, ale máme podľa Neho aj vedieť žiť. Vyvalení na gauči pred telkou sotva sme v Pánovi. Kto miluje Boha Otca a Syna a Ducha Svätého, taký kresťan vyvýšil Boha nad úplne všetko. To znamená, že telka, rádio, hudba v mojom živote nič neznamená a volím radšej čas tráviť s Pánom, ako pri telke, kde skoro všetko čo dávajú je hriešne a démonické.
Podotýkam, že všetka túžba po Pánovi vychádza zo srdca človeka. Nie tak, že vonku sa tvári ako svätý Boží a doma je obyčajný hulvát. Pretože človeka možno oklamať, nikdy však nikto neoklame Boha, ktorý je Skutočný a Živý. Kto môže byť Ježišovým učeníkom? Ježišovým učeníkom môže byť ten kresťan, kto má v nenávisti nezdravé vzťahy a ten, kto nemá pred Bohom nikoho iného, napríklad: svoju manželku. Pán Ježiš Kristus je Ten, kto je nad všetkými vecami a aj nad všetkými ľuďmi. Kto nevezme svoj kríž, nemôže byť Pánovým učeníkom. Kríž to nie je retiazka na krku, ani modloslužba v kostole, ani naše choroby tela nie sú kríž, kríž berieme vtedy, ak nás prenasledujú a hanobia pre to Drahé Meno, ktoré sa vydalo dobrovoľne na kríž za mnohých, aby sme mali odpustené hriechy a večný život v nebeskom kráľovstve. To Nádherné Meno- Ježiš Kristus, náš Pán a Boh znamená pre znovuzrodeného kresťana úplne všetko- celý život.
Kto si ctí a miluje svoj život, nevojde do nebeského kráľovstva. Lebo priateľstvo so svetom je nepriateľstvo s Bohom. Užívanie si života plnými dúškami je síce príťažlivé pre mnohých, ale je to hriech proti Bohu. Zaprieť samého seba a niesť svoj kríž každodenný je pre každého jedného kresťana výzva. Byť pre Pána otvorenou nádobou pripravenou na použitie. Nebyť len čitateľom Biblie, ale aj činiteľom Božej vôle. Mať srdce otvorené úplne dokorán je prvý krok k Pánovi a Jeho zjaveniam. Vždy majme na pamäti, že náš Pán omnoho viac pretrpel pre nás, aby sme my mohli žiť. Pán pretrpel mnoho bolestí a hanobenia. Preto ani my nereptajme, nesťažujme sa, ale úplne celí sa oddajme Pánovi Ježišovi Kristovi do Jeho Svätých a vzácnych rúk. Veď vôľa Božia je, aby nezahynul ani jediný človiečik, ale aby mal život skrze Krista. Jemu sláva a chvála na veky vekov!

Silvester a ja

8. ledna 2018 v 20:28 | Reginahv


Boh sa nám dal spoznať. Dal nám milosť nad milosť a to takú, že z viery v Ježiša Krista nášho Pána budeme spasení. Naša viera v Ježiša je skutočná a pramení zo srdca, ktoré nám Otec Boh vymenil a dal nám nové srdce, mäsité a plné lásky Kristovej. Dal nám Svojho Ducha, posadil Ho v našom srdci na trón. Boh nás totiž stvoril tak, aby Jeho Duch v nás prebýval. Naše znovu narodenie z Boha je skutočné a ja osobne si pamätám aj dátum, kedy mi Pán dal tú obrovskú milosť. Vtedy mi povedal: Choď, tvoje hriechy sú odpustené, ale už viac nehreš.
Pri znovu narodení tvoje srdce neobyčajne prekypuje takou láskou a radosťou, že sa to nedá opísať ľudskou rečou. Vtedy sa človek úplne zamiluje do Pána Ježiša Krista, ale je to tým, že Jeho Duch v nás tak miluje. On nás Prvý miluje. Tento jav je úplne prirodzený, láska k Bohu je tak veľká, že človek od tej chvíle o ničom inom nebásni, len o Bohu. Po ničom inom netúži, len po Bohu a Jeho láske naplňujúcej. Toto sa však nestane bez počutia Evanjelia Kristovho, lebo ono je mocou Božou. Mnoho krát som aj prv počula o Ježišovi, ale nikdy to so mnou nič neučinilo. Boli to len slová bez Jeho Ducha. Preto je dôležité kráčať s Kristom, lebo vtedy sa mnoho ľudí znovuzrodí z Boha a to z počutia Evanjelia, keď Jeho Duch koná, nie človek. Žiaľ, v tejto dobe si už niekedy myslím, že človek vôbec po Bohu netúži, ale v tom prípade nemôže byť spasený.
Teda, pravdu povediac, aj ja som všetko pokladala za rozprávku, za minulosť. Bola som taká "múdra" že hoci som nikdy nepočula Evanjelium, ani nijaké svedectvo so Živým Bohom, ani som nikdy predtým nečítala Bibliu- Nový Zákon, predsa som vo svojej "múdrosti" tvrdila, že prečo však ju aj čítať, veď za tie roky už jej obsah nemôže byť pravdivý. Toto opakujú po sebe ľudia ako pravé papagáje! Je to preto, lebo nepoznajú Živého Boha, Ježiša Krista, nášho Pána. Pán si Jeho Slovo stráži, čo sa týka Evanjelickej Biblie, veď preto aj názov Evanjelium Pána Ježiša Krista. Iné náboženstvá, či rôzne sekty, poprepisovali časť Biblie podľa toho, ako sa im to hodí. Veď len teraz nedávno som v televízii počula napríklad, že pápež dal prepísať modlitbu Pánovu.
Teda, 18.1.2012, je ten dátum, na ktorý nikdy nezabudnem. Vtedy som sa znovu narodila z Boha. Predtým mi ale Boh dal veľké pokánie zo všetkých hriechov. Pokánie trvalo tri mesiace. Boli to tri mesiace keď mi Boh otvoril svedomie a ja som začala vidieť srdcom. A to, čo som uvidela, ma naplnilo obrovským smútkom mysliac si, že som totálne stratená. Taká som sa cítila zlá a hriešna!
Keď sa človek znovuzrodí z Boha, okrem toho, že Boh vymení tvoje staré pokazené a zlé srdce za nové, Duch Svätý začne človeka meniť až tak, že nie je možné, aby si to nevšimli tvoji blízky. Boží Duch nás vychováva a je na nás, ako túžime kráčať s Pánom a nakoľko Ho počúvame. Lebo ak Ho neposlúchame, On sa odmlčí a potom sa spamätáš po čase, keď zistíš, že niečo nie je s tebou v poriadku, lebo nepočuješ a stále si slepý. Božie Slovo sa ťa nedotýka a nerozumieš mu.
Preto Pán hovorí, aby sme ostávali v Ňom a On nás nikdy neopustí. Pán je Pravda a za svojim Slovom si stojí. Duch Boží je Ten, kto nás potešuje, je Ten, kto nám radí ak sa pýtame. Vychováva nás, ak žijeme podľa Božej vôle. Pokánie je totálna a úplná zmena mysle.
Boh nás miluje skutočne všetkých a stále zhovieva a dáva šancu tým, ktorí Ho nepoznajú, aby Ho spoznali, aby Ho hľadali. Pretože On sa dáva nájsť. Boh chce človeka s naplneným Svätým Duchom, aby kráčal s Pánom a v konečnom dôsledku, aby bol poslušný Bohu. Bez Ježiša Krista nikto nikdy neuzrie Boha a nemôže byť spasený. Pán Ježiš Kristus sa narodil preto, aby vyniesol naše hriechy na kríž a aby nás skrze Neho zmieril s Bohom. On je cesta, pravda a život. V nikom inom nie je život, len v Ježišovi Kristovi, našom Skutočnom a Živom Bohu.
Tak takto som trávila ten Silvestrovský deň, keď som týmito slovami svedčila o Pánovi a Jeho láske k človeku. Nedávno som počula slová ktoré neviem kto napísal, či povedal. Teda, neviem kto je autor. Ale sa ma veľmi dotkli až tak, že mi slzy vyšli z očí. Teda, pokúsim sa ich napísať čo najlepšie: Boh otvára svoju náruč a človek uteká pred Ním. Uteká a kričí: Boh! Daj mi pokoj! Ja Ťa nechcem! Nechcem o Tebe ani počuť! Potom, keď človek nevládze ďalej ani s dychom, konečne sa zastaví a stane sa toto: Boh ho objíme a povie človeku: milujem ťa! A od tejto chvíle, keď ťa Boh objíme, začneš túžiť celým svojim srdcom po Ňom, teda po Ježišovi Kristovi.

Listy môjmu Bohu

2. ledna 2018 v 21:43 | Reginahv
Aké nádherné je počuť Tvoj hlas,
keď v tichom príbytku domova znie..
Priznám sa Ti Pane,
že Tvoj hlas mojej duši nádherne znie.
Aké prekrásne je, ak zjavíš ako veľmi nás miluješ.
Tvoja láska bez hraníc
je nad ľudské chápanie.
Vtedy Ťa túžim vnímať celým srdcom Pane.
Vtedy nepoznám biedu sveta.
Aké radostné je spoznať Ťa Pane.!
Milosťou spasených ak Ta milujeme.
Znovu narodených voláš Pane k sebe.
Láskou spútaných plných nádeje.
Aké nádherné je uzrieť Krista.
Vtedy tvoje srdce sa stretne so srdcom Ježiša.
Na tvojom srdci si postaví trón.
Pán ťa chce viesť celým životom. >


V srdci vnímam niečo nádherné,
keď mi Boh povie: Milujem ťa.
Keď sa pozriem na oblohu
a uzriem obrovské srdce od Pána Ježiša.
Je nepredstaviteľné...
Ako som mohla žiť bez Krista?
Koľko trápenia som prežila,
no nehľadala som Pána...
Bola som totiž príliš sebecká.
More sĺz som preplakala,
v ľútosti nad sebou som hovorila:Prečo ja?
Dnes viem, že som len človek
ktorý v láske očakáva príchod Pána.
On moje srdce naplnil Jeho Duchom.
Jeho pokoj sa mi v srdci rozlieva.
Keď hovorí ku mne,
radosť v mojej duši sa prelína.
Keď ma naplní Jeho láskou,
vďačne a s bázňou ju prijímam.
Preto prosím môjho Pána,
aby On viedol moje kroky,
lebo nechcem kráčať bez Jeho pomoci.
Len On ma napĺňa silou a radosťou,
Jeho láska je bez hraníc.


V tej najkrajšej záhrade sa budem s Tebou prechádzať.
Môj Pane, si pre mňa Všetko...
Dva srdcia sú v objatí denno denne.
Tvoje myšlienky prevyšujú moje.
Ty si Pane nad všetkými ľuďmi!
Ty si Láska a si náš Boh.
Dva srdcia šepotom hovoria:
Buď Pane Ježiši Ty, nie ja.
Lebo len Ty si Spravodlivý a si Láska
ľúbosťou Ti oči žiaria.
Prechádzka s Tebou ma napĺňa,
radosť v mojej duši prebúdzaš.
Príď, Pane Ježiši Kriste, príď a začni vládnuť!


Ako je možné môj Pane,
že človek má srdce tvrdé?
Ako je možné,
že sebectvom a zlom žije?
Ako je možné,
že láska v človeku hynie?
Ako je možné,
že nespravodlivosť u človeka vládne?
Ako je možné,
že po zlých skutkoch človek prahne?
A ako je môj Pane možné,
že človek má srdce neveriace?


Ty si Pane chlieb života a Večný Boh!
Ako veľmi dúfam v Teba...
Túžim s Tebou kráčať životom.
Nech Tvoj hlas sa vo mne ozýva,
Tvoju Lásku túžim znova vnímať,
uzrieť Tvoju Slávu, ak je Tvoja vôľa, môj Bože,
prosím znova príď a naplň môj sen.
Ty, Mocný Lev z Júdu a Boží Syn-
tak veľmi nás miluješ,
pre lásku k nám si pretrpel kríž.
Ty, Pane, si Alfa a Omega,
Počiatok aj Koniec- to všetko si Ty!
Si Bránou do nebies pre človeka,
ak túži k Tebe prísť.
Baránok Boží si Ty, Pane môj,
len Tvoja Krv zmyje z človeka hriech!
Pane..., Ty si Láska, tá Najväčšia,
s Tebou porazím hriech.
Tvoja Sláva je odveká,
len Tebe sa pokloním až po zem.
Tvoje Meno všetky mená prevyšuje,
je Silné a Tvoja Moc sa ukrýva v Ňom.

Rozmýšľanie

13. prosince 2017 v 7:19 | Reginahv


Veľmi som prekvapená reakciou viacerých ľudí, niekedy si hovoria aj kresťania. Ak túžim s nimi hovoriť o Bohu, nepochopiteľne hľadia a hovoria, že oni chodia predsa do kostola. Vari stačí dva razy v týždni odspievať v kostole chvály? Vari stačí to nášmu Bohu? Čo môže kresťanovi prekážať ak hovoríme o Kráľovi všetkých kráľov a o Pánovi všetkých pánov? Pochopte...Nestačí Pánovi ak raz či dva razy sa pomodlíš v kostole. Pán chce byť s tebou vždy. Ráno, keď otvoríš oči, On chce aby si Ho volal k sebe, aby si rozjímal s Ním. Na obed ti chce pomôcť v práci, pri deťoch, pri starostlivosti o starých rodičov. Boh túži po nás, veď sme Jeho dielo. To prázdno v tvojom srdci chce vyplniť Ježiš. Never sebe že sám sa zachrániš z tohoto sveta. Zdá sa ti, že svet speje do zániku? Veď toľko pyšných a rúhavých ľudí snáď táto zem ešte neniesla na sebe. Dnešný človek má skutočne klapky na očiach. Ak kresťan neberie vážne Božie Slovo, potom ani jeho nebude vážne brať Pán Ježiš, keď znova príde na tento svet. Prepáčte všetci, ktorí si namýšľate, že ste spasení, ale Ježiša Krista neuznávate ako svojho Spasiteľa. Už nech čítate Bibliu od zadu, alebo spredu, všade v nej je písané o Božom Synovi Ježišovi Kristovi ako o Jedinom Spasiteľovi.
Dokonca v Starom Zákone Hospodin hovorí: Ja, Ja som Hospodin a okrem mňa nieto Spasiteľa.
/Izaiáš 43:11/
Pán Ježiš Kristus nás miluje až tak, že z lásky k nám sa vzdal všetkého na zemi. Žil len preto, aby na kríži zomrel za naše hriechy, aby sme mali večný život a aby nás zmieril s Bohom. Aby nám ukázal ako máme žiť. Doniesol nám dobrú zvesť. Evanjelium života. Evanjelium je mocou Božou a viera v Boha je dar od Neho pre tých, ktorí túžia celým srdcom spoznať Ježiša Krista, nášho Pána. Ak Ho prosíme a ak túžime, On je Ten, kto nás vedie a sýti Jeho slovom. Človek je stvorený Bohom a má slúžiť Bohu. Stať sa kresťanom a znovuzrodiť sa z Boha, znamená aj odpustenie hriechov a úplnú zmenu mysle. Prečo mnohí ľudia nechápu Boha a sú schopní Mu pripisovať zlé veci vo svete? Lebo nechcú počuť pravdu. Hovoria o sebe že sú bez hriechu, o svojich kvalitách nepochybujú. Zavrú svoje uši a pravda je im zahalená. Nie sú ochotní ani rozmýšľať, ani čítať Božie Slovo, skrze ktoré Boh hovorí k človeku, ale len za predpokladu, že človek po Bohu túži. Nie sú vytrvalí v hľadaní Boha, nie sú ochotní čakať na Boha, pretože človek v dnešnej dobe by chcel prikázať Bohu a aj v tom, kedy má prísť, aby som sa v Ňom znovu narodil, čo je neprípustné, ale činia tak rôzne sekty, aj náboženstvá. Preto ak niekto nechce vchádzať skrze Pána Ježiša Krista, nemôže byť znovu narodený z Boha. Len Ježiš je náš Záchranca, nikto iný!

Amen, amen vám hovorím, že ten, kto nevchádza dverami do ovčinca ale prechádza inokade, je zlodej a zbojník. Ale ten, ktorý vchádza dverami, je pastier oviec. Tomu otvára vrátny a ovce čujú jeho hlas a svoje vlastné ovce volá podľa mena a vyvodí ich. A keď vyženie všetky svoje vlastné ovce, ide pred nimi a ovce idú za ním, pretože znajú jeho hlas. Ale za cudzím nikdy nepôjdu, ale utečú od neho, pretože neznajú hlasu cudzích. Toto podobenstvo im povedal Ježiš ale oni nerozumeli, čo je to, čo im hovoril. Vtedy im zase povedal Ježiš: Amen, amen vám hovorím: Ja som dverami oviec. Všetci, koľko ich prišlo predo mnou, sú zlodeji a lotri, ale ovce ich nepočuli. Ja som dvere. Ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený a vojde aj vyjde i pašu nájde. Zlodej nejde na iné, iba nato, aby kradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel nato, aby mali život a aby mali hojnosť.
/Evanjelium Sv.Jána, 10: 1-10/

Boh nás chce mať zrelých v Pánovi. Taký kresťan, ktorý "nerozumie"učeniu Nového Zákona, je stále veľmi zameraný na svet a hriech v ňom. Na starosti vo svete, v živote, v súkromí. Nauč sa dôverovať Ježišovi Kristovi, ktorému všetko odovzdal do rúk Otec Nebeský. Určité skupiny Ježiša Krista majú za proroka. Avšak kým nebude u človeka Pán nad všetkým a aj nad všetkými ľuďmi, nemôže byť znovuzrodený ako sa snaží tvrdiť. Kresťan má byť Bohu úplne oddaný a túži Mu slúžiť v pokore a bázni. Koľko zázrakov učinil Pán a mnoho chorých uzdravil, predsa mnoho ľudí nechce prísť k Nemu aby ich uzdravil. Aj v dnešnej dobe Pán Ježiš činí zázraky. Jeho Duch spočíva v znovuzrodených kresťanoch. Žiaľ, my, kresťania mnoho krát tým, že držíme v sebe pýchu, ku ktorej sa neradi hlásime, že sa hneváme a žiaľ, preto máme problém dozrieť v Kristovi. Nedáme sa Pánovi uzdraviť z rozličných neduhov, ktoré navyše si mnohí nevedia ani priznať. Ale kým Kristovi nevyznáš všetko čo máš v srdci, každý hriech a neprávosť, nemôžeš dozrieť. To platí aj pre mňa. Už najsmutnejšie je, ak kresťan neverí v zázraky a všetko, čo počuje od bratov a sestier, vopred odsúdi v neviere. Taký kresťan nikdy nezažije Božie zázraky, pre nevieru v srdci.
Nie zriedkavo sa stáva, že kresťan mieni dobre ak sa jedná o určitý problém, ale v skutočnosti sa mýli, dokáže však ovládať myslenie a cítenie iných. Určití kresťania takému bratovi skoro vždy prepadnú a slepo sú ochotní ho nasledovať. Takto nás Boh ale nevedie. Kresťan má nasledovať iba Ježiša Krista. Tak mi dal Pán spísať určité body, ktoré verím, že každý kresťan, ktorý sa znovuzrodil z Boha, vníma podobne. Začnem od samého začiatku. Je možné, že mnoho vecí mi Pán ešte neukázal, preto prosím o odpustenie ak niečo píšem inak. Preto poprosím, ak niekto túži nejaký bod dopísať, čo by mali vedieť kresťania, nech láskavo dopíše do komentárov.

1: Človek má hľadať Boha- Ježiša Krista
2: Znovuzrodenie z Ducha Svätého
3: Krst ponorením do vody, alebo pochovanie môjho starého ja
4: Milovať Boha Otca, Syna aj Ducha Svätého z celej mysle, z celého srdca a z celej duše
5: Modliť sa a učiť sa existovať s Kristom
6: Čítať Bibliu
7: Učiť sa od Ducha Svätého
8: Mať Pána Ježiša Krista všade so sebou
9: Chodiť s Bohom
10: Milovať Boha, milovať bratstvo, milovať cirkev
11: Činiť pôsty Bohu ľúbe
12: Chváliť a zvelebovať nášho Kráľa všetkých kráľov
13: Vedieť sa radovať aj v súžení
14: Pýtať sa Pána na veci, ktorým nerozumiem
15: Modlitby v duchu a pravde
16: Dozrieť v Kristovi
17: Ďakovať Bohu neustále, za všetko, za dobré, aj za zlé
18: Chodiť vierou, aby sme slúžili Bohu ako otvorené nádoby
19: Chodiť vo viere s Kristom a prinášať Jeho ovocie
20: Túžba ísť domov k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi
Túžba po Otcovi Svätom, túžba ostávať v Duchu Svätom.

Kam dál