Čo sme urobili-neurobili

2. března 2019 v 7:06 | ReginahvV listoch, ktoré písal apoštol Pavol cirkvám, je mnoho jeho odovzdávania sa z lásky, alebo napomenutia. Vlastne, aj napomenutia robí človek z lásky k blížnemu, robí to preto, aby ten napomínaný žil. Kresťania mnoho krát začnú duchom a končia telom. Apoštol Pavol v liste Korintským napomína kresťanov, aby žili podľa ducha a nie podľa svojho tela. Telo si žiada veci ktoré sú telesné, teda, všetko, čo človeka núti žiť telesný život je hriech. Všetko mudrlanstvo, alebo zloba, telesné túžby nekontrolované, ktoré presahujú mieru. Boh nás požehnáva, máme všetko, jedenie, pitie, muža, ženu. Boh nám dal aj túžbu do srdca po Ňom, jedinú naplnenú obrovskou láskou k svojmu Stvoriteľovi a Spasiteľovi. Túto lásku mal, aj samozrejme má k nám náš milovaný a Všemohúci Boh, ktorý nás stvoril na Boží obraz. Pán Ježiš Kristus je nám príkladom tej najväčšej lásky, keď splnil vôľu Otca nebeského a dobrovoľne šiel na kríž, aby človek mohol žiť z viery v Neho. Pán je Ten Živý Boh, ktorý nám ukázal, ako máme žiť. Ako milovať a ako si pomáhať navzájom. Sme na zemi preto, aby každý jeden človek hľadal Živého Boha, On sa dáva nájsť.
Všetko, čo nám daroval Boh, je dobré ak to požívame s vierou. Jedenie je dobré, ak jedenie nezmeníme na obžieranie. Satan neustále chce človeka viesť ku hriechom. V dnešnej dobe žiaľ, je mnoho ľudí s nadváhou, deti tiež. Prejedanie sa týka skutočne tejto doby, ako keby sme sa nedokázali nasýtiť. Je ale možné, že sústavné jedenie predchádza nejaký psychický problém, ktorý si človek pri probléme takto užíva. U nás starších, je to aj nedostatok pohybu. Ak sa muž a žena zamilujú do seba, vezmú sa, tu je prirodzená túžba jeden po druhom, túžia splynúť v jedno telo. Je to dar od Boha. Satan ale aj manželský zväzok, ktorý má byť neporušiteľný, zohavil a človek nedokáže odolať nástrahám v podobe manželského trojuholníka, čo nie je tiež na život. Človek bez Božieho Ducha nedokáže sa brániť pokušeniam, len veľmi malé percento žijú manželský život taký, aký máme žiť.
Kresťan, ktorý sa znovu narodil z Boha, túži žiť život taký, aký chce od nás Svätý Boh. V takomto prípade kresťan nehľadá svoje, ale v jeho srdci je túžba pomáhať mnohým. Kresťan sa nechce páčiť ľuďom, ale Bohu. S poslušnosťou k Bohu túži kráčať a činiť Jeho vôľu tak, ako to robil Pán Ježiš Kristus. Ten, kto sa chce ľuďom páčiť, obyčajne k evanjeliu pridá aj niečo navyše. Pozýva ľudí do cirkví a ponúka im, že ak uveria v Krista, budú sa mať dobre, budú oplývať peniazmi a zdravie bude v poriadku, čiže, nijaké choroby, nič zlé, len všetky tie najlepšie veci sa budú dotýkať človeka. Ľudia zaslepení s túžbou mať sa dobre, sa hrnú do takýchto cirkví. Pán Ježiš Kristus nesľuboval tieto veci, ale hovoril, že ten, kto verí v Neho celým srdcom, bude mať na zemi súženie. Ale máme v Neho dúfať, lebo premohol svet. Pán priniesol rozdelenie, keď dvaja budú proti jednému, syn proti otcovi, nevesta proti svokre. Alebo budú dvaja proti trom. V domácnosti, ak niekto uverí v Živého Ježiša Krista, rodina sprvu neprijíma učenie, ktoré ťa učí Boh, lebo svet nerozumie pravde. Teda, znamená to, že ani v dnešnej dobe človek neprijíma Živého Boha, lebo má svrbľavé uši a zatvrdnuté srdce, preto nedokáže rozumieť, že Ježiš Kristus je Živý! Človek uráža Stvoriteľa, keď sa klania sochám a drevorezbám. Kto pozná Živého Boha, nikdy by sa nepoklonil obrazom! Ak si človek ctí svojho Pána a má bázeň pred Ním, vie, že všetky modly sú nič, ale Živý Pán je Všetko.
Cirkvi majú svojich vodcov, ktorí nie raz sa stáva, že chcú vládnuť nad maličkými. Rozkazujú tým maličkým, vlastne, ten malý v cirkvi ani nemá možnosť sa ozývať, túto možnosť majú len starší. Tuto musím napísať, že sa nejedná o úplne všetky cirkvi, lebo ak Boh posvätí cirkev, kresťan vie, že ju má budovať a nie boriť. No mnoho krát ten maličký, ktorému vodca nedovolí hovoriť, je plný Svätého Ducha a môže ho viesť Pán Ježiš Kristus k tomu, aby hovoril. Boha máme poslúchať, nie ľudí! Človek vedený Bohom hovorí veci Božie, kdežto človek, ktorý nepozná Boha, bude hovoriť neustále tie isté veci, ktoré sa na neho rokmi v cirkvi "prilepili". Ale človek, ktorý nie je znovu narodený, nedokáže rozlišovať, ktoré slová dáva Duch Svätý a ktoré sú prázdne reči človeka. Len málo ľudí skutočne túži po Pánovi a po skutočnom vzťahu s Ním. Človek je presýtený falošnými evanjeliami a pritom stačí jediné: Hovoriť s Bohom, nie naučené modlitby dookola, ale vyznať sa Mu. Prosiť Pána o pokánie, o spasenie a o to, aby dal človeku Jeho Svätého Ducha. Lebo tomu, kto túži po Pánovi, sa otvorí brána nebeského kráľovstva.
Ak niekto si myslí, že Boh bude neustále okolo neho tancovať a človek Boha bude odmietať, pretože verí vo falošné evanjelium, lebo uši človeka radšej počúvajú o dobrých veciach, nie o tom, že máme žiť podľa Božieho Slova. Boh urobil pre človeka doslovne všetko! Sklonil sa k nám, dal sa dobrovoľne pre nás ukrižovať, tak veľmi človeka miluje! Ale nedá sa vysmievať! Lebo mnohí len perami vyznávajú Boha, ale ich srdce je ďaleko od Neho! Ako môže byť spasený človek bez túžby po Pánovi? Ako môže niekto povedať, že žije tak, aby bol z neho dobrý človek? Veď to je rúhanie sa Pánovi! Nikto nie je dobrý, iba jeden. Boh. Niet medzi ľuďmi ani jediného spravodlivého a dobrého človeka, nech by sa snažil z celej sily byť dobrý. Pán Ježiš Kristus by potom zbytočne zomieral a zbytočne by trpel na kríži, ak by človek sa dokázal svojou dobrotou zachrániť. Boh nie je povinný sa každým dňom nikomu pripomínať, ako to vyznelo z úst jednej pani, ktorá je presvedčená o tom, že Boh bude ešte dlho klopať jej na srdce, a až potom sa zbaví modiel, ak teda sochy a obrazy sú podľa nej vôbec modlami. Pán nám hovorí, aby sme neboli závislí na veciach, lebo pominú. Zhrdzavejú a mole ich zožerú. A predsa všetko, čo je Božie, nemôže hrdzavieť a ani mole to nenapadnú, lebo Božie ostáva naveky.
Pán Ježiš Kristus je Boh zázrakov a každý človek, ktorý v Neho verí, úplne sa odovzdá do Jeho rúk a túži, aby splýval s Ním, aby ho viedol len náš Pán. Najväčší zázrak pre človeka je naplnenie srdca Duchom Svätým. Je to najkrajší zážitok, ktorý svet nepozná a preto vás prosím v Mene Pána: Zmierte sa s Bohom! Hovorte s Ním, vyznajte sa Mu z vecí, ktoré vás trápia, ale aj ktoré vás napĺňajú radosťou. Lebo aj radosť v srdci je zázrak Boží.
 

Listy nášmu Bohu

23. února 2019 v 9:56 | Regina.hv


Nádherné ráno


Vždy, každé ráno, keď oči otvorím,
môj Pane, objať Ťa túžim!
Ty si Pastier mojej duši,
moje srdce si otvoril úplne dokorán.
Nahlas aj šepotom Ťa neraz vzývam,
keď hovorím: Príď, Pane Ježiši!
Bez Teba neviem ďalej kráčať,
moje kroky potom vedú do neznáma,
sama sa len túlam a blúdim...
Len na Teba sa chcem spoliehať,
v Teba dúfať túžim!
S Tebou sa celé dni rozprávam,
pre Teba plačem lebo túžim,
aby moja láska k Tebe bola dokonalá,
lebo Ťa milujem a
každá chvíľka s Tebou mi je nesmierne drahá.
Ak v Tebe ostávam,
lásku v okolí rozdávam.
Celé dni a noci len Tebe túžim slúžiť,
v hlbokom objatí Ťa Bože prosiť...
Za mnohých, ktorých duša blúdi,
hoci ich srdce po Tebe túži.
Pre Teba nič nie je nemožné,
môj Pane, otvor im srdce celé...Spomínam na jeden nádherný deň,
keď túžbou po Tebe si moje srdce plnil,
keď moja prvá myšlienka bola o tom,
ako Ťa milujem, môj Bože.
Hľadala som Ťa vo všetkom,
Ty dal si sa mi nájsť,
obrovským srdcom na oblohe,
láskou si sa mi denne pripomínal.
Tak veľmi si ma držal v náručí,
a nepustil si ma ani dnes,
od lásky túžim Tvoju vôľu činiť,
a prosiť Ťa o všetko,
čo Ty chceš.
Ty si môj Boh a Pán,
Tebe budem slúžiť,
do srdca si mi votkal plán,
Ty posilňuješ moje vnútro.
Život si mi daroval,
hviezdám na celom nebi si žiariť dal.
Ó, Pane, ako ma miluješ a vieš,
aká som nedokonalá.
Ja túžim byť ako si bol na zemi Ty!
Prosím, nakŕm ma Tvojim Slovom,
ktoré je mi lahodné mojej duši,
po ktorom túžim celou mysľou.
Prosím, napoj ma vodou živou!
Posilni vo mne vieru v Teba,
pred Tebou pokľaknem na kolená,
Pane, Ty si môjmu srdcu Všetkým!

Učeníci Pána

20. února 2019 v 11:39 | Regina.hv


Pán na zemi povolával, ale aj stále povoláva učeníkov, ktorí Ho budú nasledovať. Kedysi si myslím, ale možno sa mýlim, kresťania v bázni a v plnej pokore slúžili Bohu. Aj vtedy boli takí, ktorí napriek rôznym skutkom, ktoré Pán učinil, neverili v Neho. Pritom človek nikdy nedokáže sám uzdraviť nikoho, ak v ňom nie je Duch Pánov.
Pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem, aby vyslobodil ľud z moci hriechu. Stvoril túto zem a všetko na zemi aj vo vesmíre. Všetko Mu patrí. Miluje ľudí až tak, že sa dal dobrovoľne ukrižovať aby sme mali život aj keď zomrieme. Núka všetkým ľuďom milosť, ktorá je z viery v Neho a rozdáva ju zadarmo. Malo by nám byť jasné, že ak nás učinil, je naším Bohom a Pánom. On je prvopočiatok a aj koniec. On je alfa a omega. Je bránou do nebies. Ježiš Kristus je vzkriesenie a život. On je láska, Boh je láska. Človek, ktorý miluje svojho Boha, túži s Ním stráviť každú chvíľku, lebo láska Kristova napĺňa srdce kresťana. Kresťan, ktorý verí v Krista, je v Ňom a Kristov Duch je v kresťanovi. Je to živá viera v Boha, keď vieš, že Ježiš Kristus je Živý a Skutočný. Pán nie je vyrezávaná modla ani socha. Jeho moc nad nami sotvakto si dokáže predstaviť pre neveriace srdce, ale aj pre zaslepené oči, ktoré niektorí ľudia aj chcú ich mať také.
Boh nám dal závdavok Jeho Ducha, predtým nás očistil od hriechov a ešte predtým nám dal pokánie, silné pokánie od Boha, keď voláš k Nemu so slzami v očiach a prosíš Boha o odpustenie. Je to také silné, vnímaš, že sa ti otvorili oči a otvorili sa ti aj uši. Prirodzene ti Boh otvorí aj svedomie, a ty sa uvidíš vo svetle Pána. To, čo niekedy bolo pre teba neodmysliteľnou súčasťou života, zisťuješ, že je to smetie a ty sa ho chceš zbaviť, pre lásku k nášmu Stvoriteľovi a Spasiteľovi. Vidíš tú obrovskú milosť ktorú ti Boh daroval. Obrovský múr hriechov Boh zboril. Vďaka Pánovi za takú milosť! Miluješ Boha z celej sily z celej duše a z celej mysle a tvoje srdce prekypuje láskou Kristovou.
Prešiel si zo smrti do života. Uvedomuješ si, že aj všetci, ktorých miluješ potrebujú milosť od Boha preto, aby keď uveria v Krista, boli spasení. Vidíš pôsobenie toho zlého vo svete a aj v niektorých ľuďoch. Človek, ktorý odmieta Boha, je slepý a nevidí ani nepočuje. Boh mu oči neotvorí, veď človek si sám vyberá budúcnosť a On nikoho nenúti. Každý sa rozhoduje úplne slobodne. Ty ale vieš, že sú v nebezpečenstve, že zahynú ak odmietajú Boha. Začneš sa Pána pýtať, ako im vieš pomôcť? Stávaš sa učeníkom Pána Ježiša Krista, lebo sám človek nič nevie, jedine Boh všetko ovláda a pre Neho nič nie je nemožné. Sám Pán hovorí, že ak niekto búcha a chce aby bol Boh v jeho živote, Pán mu pomôže a otvorí sa mu.
Ak kresťan sa celý odovzdá Pánovi, túži sa vzdať všetkých zlých vlastností a veci vo svojom živote. Túži Pánovi celým srdcom slúžiť. Pán Ježiš schudobnel pre nás, aby sme my zbohatli v Ňom. Sám Duch Svätý si ťa vyučí tak, aby si kráčal vo svetle Pána, v Jeho láske a v Božej jedinej pravde. Ak človek nemá Kristovho Ducha, chápe písmo ako literu. Litera zabíja, Duch Boží oživuje. Človek nedokáže poslúchať Pána, ak sa nenarodil znova preto, lebo vždy si chce kúsok zo všetkého ponechať. Ale Pán Ježiš hovorí: A tak, nikto z vás nemôže mi byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého čo má. /Ev.podľa Lukáša, 14:33/
Do písma žiaľ, ľudia popridávali to, čo sa im hodilo v tom-ktorom storočí. Ale my vieme, že máme poslúchať Pána Ježiša Krista. On je naším Pánom. Ak niekto poslúcha ľudí, nikdy nepríde ku Kristovi, lebo nemá osobný vzťah s Ním, s Pánom Ježišom. Tak je naozaj čas zboriť ten obrovský múr nahromadených hriechov pre ktoré človek nepočuje Boha. Ľudia sa mylne domnievajú, že hovoriť aj doma o Bohu je posadnutosť a je to nesprávne. Nie je to pravda. Ak miluješ Boha, lebo On teba Prvý miloval, je to, ako keď sa zamiluješ do svojej polovičky a neustále myslíš na neho. S Bohom je láska výnimočná, Božia láska je upokojujúca a dáva do srdca nádej, radosť a lásku.
Našou, teda mojou autoritou nie je nijaký človek, ale Pán Ježiš Kristus. Jemu sláva na veky vekov!
 


Sklamanie

25. ledna 2019 v 14:59 | ReginahvZnova som sa radovala predčasne...Neviem, či niekto tu, na tejto stránke prežíva podobné veci ako ja. Pýtam sa Pána, či Mu rozumiem? Neustále sa teším na nového súrodenca v Kristu, ale nakoniec, je to vždy človek, ktorý je svetsky náboženský a s vierou v Boha nemá nič spoločné. Predstav si, že farári sa rozprávajú o teórii veľkého tresku. Dozvieš sa, že oni vlastne tomu čiastočne aj veria. Podľa mojej mienky, toto nie je nijaká viera v Jediného Živého Boha! Ak niekto pochybuje o tom, že Boh stvoril svojim mocným Slovom zem a aj nebesá, aj všetko, čo nebesá aj zem napĺňa, ten nie je skutočný veriaci. Ako môže viesť svoje stádo, ak on sám pochybuje? Predstavte si, že sa stretnú kazatelia z viacerých rôznych cirkví, hovoria o tom, ako vnímajú Boha a ty nechápeš, ale oni Boha ani nepoznajú. Pýtajú sa Boha na veci, ako tí, ktorí absolútne nerozmýšľajú o Bohu. Napríklad otázka pani farárky: Pýtam sa Boha, načo sme tu? Ostatní sa smejú a ani jeden z nich nevie, načo sme tu. Počul niekto čo znamená slovo: Ekumenizmus? Podľa všetkého som pochopila, že ide o akési spájanie sa rôznych cirkví, čiže čistý zvod diabla. Ekuména chce získať celý svet, ale utrpí škodu na duši.
Boh nie je od nikoho vzdialený, práve naopak. Ale k Pánovi Ježišovi nikto nepríde, ak v jeho srdci nie je úprimná a skutočná túžba Ho spoznať. Napríklad, počúvam o tom, ako nás Boh miluje úplne všetkých a všetci budeme spasení. Prečo nikto neskúma v srdci a prečo nik sa nepýta Pána? Boh miluje nás všetkých, ale spasený môže byť len ten človek, ktorý príde ku Kristovi počas svojho života. Ten, kto sa znovuzrodí z Ducha a vody. To nie je krst malých bábätiek, ale krst Svätým Duchom vtedy, ak tvoje srdce spoznalo svojho Spasiteľa a Boha. Boh nenávidí hriech a zanechal nám Sväté písmo, podľa ktorého máme žiť. Pani farárka odporúčala na čítanie Bibliu, ale sama písmo pozná len veľmi slabo.

V prorokoch je napísané: Všetci budú vyučení Bohom, každý, kto počul Otca a učí sa, prichádza ku mne. Niežeby bol niekto videl Otca, jedine Ten, kto je od Boha videl otca.
/Evanjelium podľa Jána, 6:45,46/

Duchovní hovorili tiež, že Boh sa o nás stará aby sme boli šťastní a nemali nedostatok, čo je fakt na pováženie, že toto je falošné evanjelium, o ktorom hovoril Pán Ježiš. Dokonca jeden pán farár povedal, že berie energiu z vesmíru, ale odkiaľ z vesmíru? Mám pocit, že nie je veľa tých duchovných, ktorí poznajú Ježiša Krista a šíria Pravdu do sveta. Evanjelium ktoré môže spasiť človeka. Lebo v tomto svete ľudia poslúchajú len autority, mysliac si naivne, že ich dovedú k Bohu. No k Bohu vedie len jedna cesta a to cesta cez pokánie od Boha, znovuzrodenie a život, ktorý udáva Ježiš Kristus, náš Pán. Nikdy ti nikto nepomôže prísť ku Pánovi. Cestu úzku si máš nájsť ty sám a to tak, že začneš sa s Pánom rozprávať. Inak sú len dva cesty. Cesta úzka vedie k Bohu a málo, len veľmi málo ľudí ju nachádza. Preto, lebo sú oklamaní a idú za falošným cieľom. Počúvajte prosím, ak vám chce niekto zvestovať evanjelium Pána, lebo len v Ňom je Pravda. Široká cesta vedie do zahynutia a strašne veľa ľudí sa na nej tlačí dopredu, lebo neskúmajú v srdci Jedinú Pravdu ktorou je Sám Ježiš.

Vtedy hovoril Ježiš zástupom a svojim učeníkom: Na stolicu Mojžišovu posadili sa zákonníci a farizeji. Čokoľvek by vám hovorili, konajte a zachovávajte, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú, zväzujú ťažké bremená a nakladajú ľuďom na plecia, ale sami nechcú ich pohnúť ani prstom. A všetky svoje skutky konajú, aby ich ľudia videli. Širšími si robia modlitebné remienky a zväčšujú strapce na rúchu, obľubujú predné miesta na hostinách, prvé miesta v synagógach, pozdravy na námestiach, a to, keď im ľudia hovoria: Majster! Vy si však nedajte hovoriť majster, lebo Jeden je váš Majster a vy všetci ste bratia. A nikomu na zemi nehovorte: Otec! lebo jeden je váš Otec, Ten nebeský. Nedajte si hovoriť: Vodcovia! Lebo jeden je váš Vodca, Kristus.
/Evanjelium podľa Matúša, 23:1-10/

Bola som veľmi sklamaná a mala som najprv túžbu v srdci hovoriť tiež, ako vnímam Boha ja. Ale Duch Svätý mi nedal hovoriť, hoci som z domu odchádzala s modlitbou na perách. Len Pán vie, že prečo. Bolí ma, že toľko ľudí kráča po širokej ceste a nemajú uši na počúvanie, ba ani očami sa nechcú pozerať, nepoznajú pravdu, ktorá je z hovorenia evanjelia, zo svedectiev o Kristovi Ježišovi. Pani farárka nepozná moc Božiu, ktorá je skrze hovorené Slovo, lebo sa vyjadrila, že pravdu poznáme z Písma. Nie je to celkom pravda, pretože Písmo čítať bez Ducha Božieho, nás privádza na zlú cestu. Lebo litera zabíja, kdežto Duch Boží oživuje.

Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. Vy však nie ste v tele, ale v Duchu, ak Duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, nie je Jeho. Ak je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je živý pre spravodlivosť.
/List Rímskym, 8:8,9/

Moja návšteva na tieto podujatia sa uskutočnila preto, lebo moje srdce túži sa stretávať so znovunarodenými kresťanmi. Samozrejme, aj ten, kto zo srdca túži po Kristovi, neostane dlho v tme, ale Sám Pán ho vyvedie z bludných učení, ktoré sú falošné a každý, kto ich nasleduje, je v tme. Ľudia aj preto sú oklamaní, lebo veria v očistec. Nič takéto neexistuje, potom by Ježiš Kristus nadarmo trpel a zbytočne by zomrel na kríži. Človek, prebuď sa a počúvaj ušami a srdcom, aby si ostal žiť!

Ale Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a učenia démonických, pokryteckých, falošných učiteľov, ktorí majú biľagované svedomie, zabraňujú ženiť sa a prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril, aby ich s ďakovaním požívali veriaci a tí, čo poznali pravdu. Veď všetko čo Boh stvoril je dobré a nič nie je na zavrhnutie, čo ľudia prijímajú s ďakovaním, lebo sa posväcuje slovom Božím a modlitbou.
/Prvý list Timoteovi, 4:1-5/

O láske

16. ledna 2019 v 7:14 | ReginahvPísať o láske tej skutočnej, vôbec nie je ľahké. Mnoho krát sa zdá, že ľudia strácajú lásku, že v ťažkých situáciách myslia poväčšinou na seba, na pohodlie. Tento svet, ktorý mnohí ľudia zbožňujú a chcú si v ňom naplniť svoje túžby a radosti, z ktorého nechcú odísť, lebo sa im tu páči, je dočasný. Poväčšinou sú to ľudia, ktorí nemajú nijaké problémy a vôbec problémy existenčné sú im cudzie. Cestujú, vyžívajú sa v krásach sveta, ktoré nám dal Hospodin- Boh. Mnoho ľudí si ale za peniaze kupuje pozornosť a aj lásku. Už v školách deti vedia, kto si môže dovoliť kúpiť zmrzku, alebo nejakú vecišku na oblečenie. Tiež, či má dosť financií aj pre spolužiakov. Myslím si, že niečo podobné sme zažívali ako deti aj naša generácia, hoci je to už pol storočie. Pamätám sa na časy, keď moji synovia začali pracovať. Starší mal dievča, s ktorým spolu minuli peniaze. Mladší syn keď docestoval domov,/pracoval mimo mesta/, zvoneniu na dverách nebolo konca. Bol hrdý na to, koľko priateľov prišlo za ním. Po dvoch týždňoch, keď minul s priateľmi všetko čo zarobil, ostal sedieť doma. No konečne si uvedomil, že títo všetci "priatelia" ho vlastne len využili. Priateľmi boli, kým mal syn peniaze vo vrecku, no potom, už nemali čas na to, aby prišli...
Láska k peniazom je niečo ako modloslužba. Ak sa človek zahľadí do nich, začne si ukladať peniaze, čo nie je nič zlé, kým neoberá svoju rodinu o kúsok chleba, len aby mal našetrené. Kedysi jedna pani hovorila: Ja jem len suchý chlieb a pijem sirupovú vodu, aby som našetrila niečo. Toto sú veľmi háklivé veci. Viem, že bez peňazí sa v tomto svete nedá prežiť. Láska, o ktorej hovorí Pán Ježiš, je nepokrytecká, otvorená a pramení z vnútra čistého srdca. Je to láska k Bohu a k blížnemu svojmu. Lásku k ľuďom by sme nemali deliť podľa zjavu človeka a nemali by sme milovať len tých, ktorých poznáme. Pán Ježiš hovorí, aby sme milovali aj svojich nepriateľov a aby sme im žehnali. Keď Pána ukrižovali, nikomu nenadával, ale prosil Svojho Otca, aby odpustil im tento hriech.
Niektorí ľudia majú problém s kresťanmi, jednoducho ich nemôžu ani vystáť. Ak ľudia počujú, že hovoríme o Ježišovi Kristovi, akosi automaticky sú proti všetkému čo povieme. Prečo im vadí hovorenie o Kristovi? Ľudia nepoznajú lásku Božiu, iba tú svetskú. Niekto hovorí o láske, pritom ani nerozumie skutočnej láske. Zamýšľam sa nad manželstvom, ktoré človek v dnešnej dobe spochybňuje a to tak, že mnohí nemajú v úcte manželstvo, nevážia si jeden druhého. To potvrdzuje aj to, že žijú bez papierov a sú pripravení kedykoľvek zo vzťahu odísť. Dokážu sa podvádzať a nevidia v tom nič zlé. Nie všetci rozvádzajúci sa myslia pri tom na svoje deti. Na názor sa detí nikto nepýta. Pritom deti trpia najviac. Dnešná doba víťazí sebectvom a prosperitou. Toto ale nič nemá spoločné ani s láskou, ani s Bohom. Vo svete vládne satan a ten vedie mnohých ľudí. Internet je tiež super, ak človek pri ňom nesedí každú voľnú chvíľku. Je to modla, bez ktorej sa mnohí nezaobídu. Je ako magnet, priťahuje a hovorí: Otvor si ma! Je strašné, ak človek visí na internete celé dni a chatuje s každým koho trochu pozná, ale aj nepozná. Ste doma možno dvaja a ten jeden nevie sa ovládnuť, zakaždým si píše s množstvom ľudí. Stačí aby cinkol mobil a stáva sa otrokom mobilu, slúži mobilu, je to novodobá modla. Po čase si nemáte čo povedať, pretože pre mobilistu je dôležitejší mobil a ľudia ktorí si s nim píšu. A tak, hoci ste manželia, láska sa otupuje jeho alebo jej mobilmániou.
Boh nás miloval Prvý a chce nás viesť. Aby sme poznali lásku, aby sme vedeli žiť na tomto svete, aby sme dokázali s Ním v srdci odolávať rôznym pokušeniam. Aby sme Ho hľadali, On sa dáva nájsť...Boha treba milovať najviac. Človek sám nikdy nedokáže milovať svojho Boha, túžbu Ho milovať dáva do srdca Sám Pán Ježiš Kristus pri znovuzrodení v Ňom. Nebeské kráľovstvo sa priblížilo, čiňte pokánie!
Je mnoho Kristových svedkov, ktorí prežili lásku Božiu vo svojom srdci a títo všetci svedčia, že Božia láska prevyšuje ľudské chápanie. Boh poslal Svojho Syna na zem, aby všetci, ktorí túžia po Ňom, boli zachránení. Zmierte sa s Bohom a proste Ho o odpustenie hriechov. Pán povedal: moje ovce počujú môj hlas. Mnohí bez premýšľania odmietajú Boha. Nechcú sa dať uzdraviť Ním. To je tak veľmi smutné. Mnohí ľudia majú Boha za nejakého deduška na oblohe, za rozprávku, ale to sa mnohí mýlite. Všemohúci Boh je Živý, Svätý a Spravodlivý. V Jeho ústach lži nieto. Neodmietajte Pána, neodmietajte tú veľkú milosť Božiu, lebo sa nemusí opakovať. Mám veľkú bázeň pred Bohom. V Biblii sa píše, že ľudia zamrú strachom čo príde na tento svet. Všetko pre nelásku človeka, ktorý vyvýšil seba nad Boha. No ak si niekto myslí, že na zemi nepotrebuje Boha, že si vystačí aj sám, trpko bude ľutovať jedného dňa, keď Pán príde pre svojich tých, ktorí sa znovuzrodili z Boha a Boha poslúchajú, nehrešia, nie sú sebeckí. Boh je Bohom živých ľudí, po smrti sú modlitby márne. Človek bude súdený podľa toho, aký život žil. Hlavne, či prijal Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa do srdca. Teda, čo je láska, čo znamená?
Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými a keby som nemal lásky, bol by som cvendžiacim kovom alebo zvučiacim zvonom. A keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstvá a mal každú vedomosť a keby som mal akúkoľvek vieru takže by som vrchy prenášal, a lásky keby som nemal, nič nie som.
A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie a keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený, a lásky keby som nemal, nič mi to neprospieva.
Láska zhovieva, je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nechlúbi, nenadúva sa. Nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé. Neraduje sa neprávosti, ale sa spolu raduje pravde. Všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlive. Láska nikdy neprestáva. Ale buď proroctvá budú zmarené, buď jazyky umĺknu, buď veda bude zmarená.
Lebo z čiastky známe a z čiastky prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, vtedy to z čiastky bude zmarené. Keď som bol dieťa, vravel som ako dieťa, myslel som ako dieťa, rozumoval som ako dieťa. Ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské veci. Lebo teraz vidíme v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár. Teraz poznávam z čiastky, ale potom poznám dokonale tak, ako aj ja som poznaný.
Ale teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.
/1.EP.SV.Pavla Korinťanom13:1-13/

Rozmýšľanie

9. ledna 2019 v 8:08 | ReginahvVianočné sviatky sú vraj sviatkami pokoja a lásky. Sú to sviatky, ktoré vymysleli pohania. Nikto podľa môjho názoru presne nevie, v ktorý mesiac a deň sa Pán Ježiš Kristus narodil. Či to bolo v máji, alebo v decembri. Jedno viem ale presne. Pán tu bol vždy. Kristus bol pri zrodení zeme, slnka, mesiaca, či človeka, ktorého stvoril na obraz Boží. Pred 2000 rokmi zhruba, sa Boh narodil do tela človeka. Mária na začiatku počala z Ducha Svätého. Sám Hospodin naplnil Božím Duchom Máriu a ona počala Spasiteľa Ježiša Krista. Pán sa narodil v judskom Betleheme, a dali Mu meno Emanuel, čo znamená Boh s nami. Pre Boha nič nie je nemožné učiniť, ani to, aby sa narodil a bol ako človek, veď všetko čo máme, máme od Svätého Boha, nášho Stvoriteľa.
Pán Ježiš sa narodil preto, aby sa obetoval za nás, hriešnych ľudí. Preto, že je človek hriešny, je oddelený od Boha a satan ho veľmi ľahko oklame. Pán kázal o skutočnej a jedinej pravde, ktorou je On Sám. Priniesol nám radostnú zvesť a to je Evanjelium Pána Ježiša Krista. Tejto jedinej pravde sa v dnešnej dobe mnohí smejú, pretože vôbec nepoznajú Boha. Hoci Ho môžu spoznať, netúžia viesť život aký chce od nás Pán Ježiš Kristus, pretože hriech je mnohým bližší ako svätosť. No Boh nikoho nenúti, aby Ho nasledoval. Ak sa stane, že túžba v človeku prerastie do lásky po Bohu, Pán nikoho neodmietne, ale raduje sa celé nebo. Hriešny človek nemôže poznať a ani prežiť Božiu lásku.
Pán Ježiš nás miluje až za hranice ľudského chápania. Schudobnel pre nás, aby sme zbohatli v Ňom. Aby sme sa dali na pokánie a túžili byť spasení. Toto všetko človek nevie prežívať zo srdca ak nepozná Pána. Niekedy neuverí celým srdcom. Tak sa stane, že slúži dvom pánom a jedného nenávidí a zas druhého miluje. Jedine Boh keď nás vedie, dokážeme prísť k Nemu, či lepšie povedané, Pán príde k nám. Tu sa začne niečo výnimočne prenádherné a to je znovuzrodenie z Boha. Osobný a jedinečný vzťah medzi človekom a Pánom Ježišom Kristom. Nikto ti nepomôže prísť ku Kristovi, k Nemu musíš prísť len ty sám. S otvoreným srdcom, pokorne prosiť Boha o odpustenie hriechov, ktoré spôsobujú, že staviaš obrovský múr medzi sebou a Bohom. Boh nás stvoril, aby sme mali spoločenstvo s Ním.
Nik neprichádza k Otcovi, jedine skrze Jeho Syna Pána Ježiša Krista. Pán prišiel na svet aj preto, aby nás zmieril s Bohom. Bez toho, aby si sa znovuzrodil z vody a ducha, nemôžeš mať život v nebeskom kráľovstve. Znovu sa narodiť z Boha nikdy nedosiahneš, ak si myslíš, že to urobí za teba niekto ďalší...Satan mnoho duší oklamáva a človek, ktorý odmieta Krista, nevidí tú skutočnú pravdu. Viac sa ľudstvu páči kázanie o prosperite, čo ale je klamanie človeka. Bohu sa nemôže páčiť človek, ktorý nechce poznať Pána. Bez viery v Boha nie je možné sa Mu páčiť. Kresťanom nemusí byť ani ten človek, ktorý chodí do kostola. Kresťan ti vie povedať Evanjelium Pána Ježiša Krista. Ježiš Kristus je pre kresťana Všetko a Všetkým. Kto nechce, alebo nevie hovoriť o Pánovi Ježišovi, dokonca nevie povedať ani Evanjelium Pána, nie je nijaký kresťan! Pána Ježiša Krista musíme osobne prijať ako Spasiteľa a Pána. Lebo s každým človekom má Boh plány, chce človeka aj viesť tak, ako na začiatku viedol prvého človeka, prechádzal sa pri ňom. Miloval ho, dal mu ženu jemu rovnú a dal človeku zem aby sa staral o ňu, mohol vládnuť nad zvieratami a predsa človek zhrešil. Pán Ježiš Kristus zaplatil za naše hriechy, trpel hrozné muky preto, aby sme my netrpeli.
Ten, kto príde počas svojho života k Bohu, Sám Boh ho očistí, ešte tu, na tejto zemi, kým má v sebe dych života od Boha! Po smrti už nikoho nič neočistí, čaká ho len veľmi nepríjemný súd. O telo a dušu sa stará Pán, ktorý po znovuzrodení zmení človeka na nepoznanie. Pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet, aby nás zmieril aj s Bohom Otcom. Dobrovoľne sa dal pribiť na kríž, porazil na kríži smrť. Zaplatil za naše duše Jeho vzácnou krvou. Každý, kto prichádza k Nemu, kto túži po Pánovi, Boh nikoho nevyženie von, ale prijme každého za syna. Boh každému človekovi klope na dvere jeho srdca. Kto otvorí svoje srdce, spozná Pána Ježiša. Spozná Jeho nesmiernu spravodlivosť, ale aj Božiu lásku, Božiu moc. Vianoce sú vlastne sviatky, keď konečne si môžme oddýchnuť od namáhavej práce a pritom chváliť nášho Pána.

Lebo sme milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Lebo sme Jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil aby sme v nich chodili. /Ep.Sv. Pavla Efežanom, 2,8-10/

Ježiš riekol: Ajhľa, stojím pri dverách a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou./Zjavenie Sv.Jána, 3-20/

Ak Pán vstúpi do tvojho života, buď si istý že nikdy, nikdy ťa neopustí. Pán zasľúbil všetkým ktorí Ho milujú večný život. Všemohúci Boh je Svätý, v Jeho ústach nieto lži. Všetko, čo zasľúbil sa udeje. Ak si prijal Pána do svojho srdca aj života, On chce si ťa Sám viesť. Prijatie Krista je najkrajšia a najvýznamnejšia udalosť v živote človeka. Boh je Najvyššia autorita a všetko, čo od človeka žiada, je odovzdať sa Jemu celým srdcom, celou dušou a celou mysľou Ho milovať nado všetko. Ten, kto nájde Boha, sa dokáže radovať a milovať svojho Pána a blížneho naozaj, zo srdca. Pán je všade, nie len v kostoloch. On počuje a vidí všetko čo sa udeje. Pán Ježiš má svoj chrám v tvojom srdci, ak ťa naplní Jeho Svätým Duchom. Preto kto miluje Boha, Boh je vždy s ním.

Listy nášmu Bohu

28. prosince 2018 v 19:03 | Regina.hvPovedz mi Pane,
kedy znova prídeš na zem ?
Kedy ma vezmeš k sebe,
aby som utíšila hlad po Tebe?
Aby som utíšila bolesť v mojom srdci,
aby moja láska bola dokonalá v Tebe.
Po Tebe, Pane, moja duša plače!
Každý deň prežívam len vďaka Tvojej milosti a láske.
Preto Ti znova píšem list,
aby si môjho ducha posilnil!
Všetci moji blízky už odišli,
Dvere sú zavreté a nik ich neotvára-
jazvy mám na duši,
nik ma už nehľadá...
Príď Pane Ježiši!
Ty predsa nie si obraz,
Ty si Živý!
Láskou a pokorou nakŕm moje srdce,
skrze mňa sa osláv,
nech Ti prinášam ovocie...Nauč ma modliť sa,
vypočuj moje slová,
aby keď k Tebe úpenlivo volám,
túžim vnímať Tvojho Ducha v sebe!
Pokľaknem na kolená,
Ty Pane skrze mňa hovor lásky slová,
lebo Ty si môj život a nádej z neba.
Len Tvojou vôľou chcem kráčať!
Zaprieť seba, aby Ty si žil.
Budem volať na Tvoju slávu,
denne sa Ti vyznám znova...
Moju dušu Ty Bože oživíš,
živou vodou denne ma napojíš.
Už nikdy nechcem ja byť!
Buď Bože len Ty,
a Tvoja nadprirodzená Láska..Všetko, čo činím v mene Pána,
je žalostne málo, ja viem...
Pokľaknúť na svoje kolená chcem!
Túžim tak ostávať do bieleho rána,
nech mi Boh dá silu v mene môjho Pána...
Na moju tvár sa podívaj Pane,
celá je od sĺz zmáčaná.
Túžim byť ako môj Pán,
pokorou a láskou byť naplnená.
Tvojho Ducha ráčil si mi dať,
a ja som od lásky nevedela ani spať.
Bez Teba som len suchá tráva,
ktoré jeden deň celé zhorí...
Len Teba chcem vnímať v mojom srdci,
lebo ma láskou kŕmiš po celý deň,
na Tvoj veľký deň!
Ty Pane prídeš čoskoro na zem znova,
a ja v bázni pokľaknem!
Amen.

Listy môjmu Bohu

21. prosince 2018 v 7:20 | ReginahvPrileť vtáčik hneď a odnes môj list do nebies!
Nech si prečíta môj Pán o mojej láske už dnes...
Povedz Mu, ako veľmi Ho čakám,
ako túžim padnúť na kolená pred Ním.
Lebo veľká radosť ma čaká
a objatie môjho Pána nechcem zmeškať.
Prosím, pripomínaj sa mi, môj Drahý Pán nebies a zemi!
Tvoja Svätosť je pred nami,
Tvoja láska je bez hraníc.
Pred Tebou túžim pokľaknúť
a vidieť Tvoju tvár.
Po ceste úzkej ma vedieš Ty,
radosť si do môjho srdca dal.
Každý jeden napísaný list,
Ti Pane môj túžim doručiť,
do Tvojich Svätých rúk.
Ty ale všetko vieš
a nie raz ma predbehneš-
vyčítaš list Tebe z mojich pier.
V listoch Ti píšem o láske k Tebe,
lebo Ťa už naveky budem nosiť v sebe.
V mojom srdci máš trón-
vyvyšujem Tvoje Sväté meno.
Moje srdce aj duša ti patrí.
Odpusť mi, že tak málo
chápem Tvoje pravdy.
V pokání sa Ti približujem,
Teba verím že nasledujem,
Ty si ma vyučíš na Tvoje ciele.
Duchom Svätým si mi naplnil srdce
a ja Ti Bože ďakujem.
Lebo ma miluješ,
Tvoja láska je nad lásku všetkých mužov a žien.
Nik sa Ti nikdy nevyrovná,
ani ak všetku múdrosť čo má,
použije na dobré veci.
Lebo aj tú múdrosť ľuďom dávaš Ty.
Ty si Bože Milovaný a Svätý,
Všemohúci a Zvrchovaný,
Si oheň spaľujúci,
si počiatok aj koniec
a vyučíš ma Tvojej nádhernej a jedinej Pravde!
Sláva Ti, Bože!
Človek sa pominie
ako všetko, čo je vo svete.
Sme takí slabí,
bez Pána sme len obyčajné tiene.
Vystúpiť na vysoký vrch vieme,
ale Boha nájsť nedokážeme.
Naše srdcia sú chladné
a naša myseľ odmieta Boha.
Pritom Boh zostúpil z nebies,
aby nám priniesol radostnú zvesť!
Kto pokánie činí a verí v Krista,
ten keď aj zomrie Boh ho vzkriesi.
Preto majme vždy na pamäti,
aký Dobrý je náš Spasiteľ.
Duch Svätý ťa zmení,
len vtedy má život zmysel.
Radosťou ti srdce plesá,
chváliť túžiš nášho Boha.
Je tak blízko pri každom z nás,
hovorí ti, ako veľmi ťa má rád...
Zastav sa, počuj Pána,
utíš svoju dušu .
Bez Pána Ježiša Krista
pokoj nenájdeš.
Boh je k tebe stále obrátený,
vystiera k tebe Jeho Sväté ruky!
Chce ťa zachrániť,
aby si v pekle netrpel muky!
Chváľ Syna Božieho po celý deň,
ďakuj Mu za všetko
a pros Ho, aby už prišiel!

Boh v našom živote

31. října 2018 v 15:36 | Reginahv


Každý jeden človek na zemi by mal hľadať Boha preto, aby prijal Ducha Svätého, teda, aby sa znovu narodil z Boha, Jediného Živého. Mal by hľadať Boha preto, aby sa s Ním zmieril, pretože je v očiach Boha hriešny. Stretnúť Boha je pre väčšinu ľudí niečo, čo je nepredstaviteľné a nemožné. Preto sa vzmáhajú aj rôzne náboženstvá či sekty, lebo človek má tak tvrdé srdce, že nedokáže uveriť. V celom vesmíre si je človek sám bohom. Riadi sa totiž vetou: Čo nevidím, tomu ani neverím! Úplný opak hovorí v Evanjeliách Pán Ježiš:
Ameň vám hovorím: Kto by neprijal kráľovstva Božieho ako dieťa, nevojde nikdy do neho!/Ev.Sv.Marka10:15/
Však aj dnes mnohí hľadajú znamenia, ešte viac uveria vedeckým prácam ako Stvoriteľovi. Dnes má človek svrbľavé uši na to, aby túžil počuť Jedinú pravdu, ktorou je Sám Kristus. Boh dáva znamenia, ak človek túži po Ňom, čo evidentne mnohí netúžia. Už nechcem znova rozpisovať , že som bola neveriaca až do mojich päťdesiatich rokov a uverila som v Živého Ježiša Krista. Uverila som ako dieťa, ktoré počúva s otvorenou pusou a dnes svedčím o tom, že On je Skutočný a Jediný Spasiteľ všetkých ľudí.
Pán Ježiš Kristus sa dal dobrovoľne ukrižovať pre naše hriechy a na tretí deň vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Znamená to, že krv Krista potrebujeme k odpusteniu hriechov a kríž Krista potrebujeme k oslobodeniu od hriechov. On je Jediný Pán, na ktorého sa máme obracať v nádeji, túžbach a láske. Učinil mnohé znamenia, nikto nikdy viac znamení neučinil, ani by ich nikto nedokázal učiniť bez vedenia Svätého Ducha. Ak by sa všetko opísané v Biblii nestalo, ťažko by sa všetko po dva tisícročia zachovalo, lebo by zaniklo. Mnohé veci, nech bol človek aj statočný, ale zanikajú, pretože ostáva to Božie. No je pravdou, že Ježiš Kristus žije! On je Ten, ku komu volá človek, ak túži po Bohu a po spravodlivosti.
Boh nie je vytesaná socha, ani drevorezba, ani nie je Boh namaľovaný obraz, lebo všetko toto sú modly, ktoré nevidia ak ku nim voláš, ani nepočujú ak sa ich pýtaš. Tieto modly sú nemé a nikdy ti neodpovedia, kdežto Pán Ježiš je Živý a kto túži po Ňom, kto z celého srdca volá na Neho, k tomu človeku Pán príde a s Otcom Svätým budú u neho stolovať. Boh vstúpi do tvojho života, nikoho neodmietne, ak voláš k Nemu naozaj úprimne. Pre Boha nič nie je nemožné. Boh miluje dávať dobré dary ľuďom, ak v ich srdci je Boží Syn. Nikoho nikdy neoklamal, lebo On je Svätý- Jediný.
Jako sa hanbí zlodej, keď ho pristihnú, tak sa budú hanbiť , dom Izraelov , oni, ich kráľovia, ich kniežatá a ich kňazi aj ich proroci, ktorí hovoria drevu: Ty si môj otec, a kameňu: Ty si ma splodil. Lebo sa obrátia ku mne chrbtom a nie tvárou. Ale keď im je zle, hovoria: Nože vstaň a zachráň nás! A kdeže sú tvoji bohovia, ktorých si si narobil? Nech tedy vstanú a zachránia ťa, keď prišlo na teba zlé. Lebo koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, ó Júda!
/Jeremiáš, 2:26-28/

Na tieto stránky som veľmi túžila priniesť Skutočného Boha: Otca-Syna a Svätého Ducha v Jednej Osobe. On od nikoho nie je ďaleko, pretože je v Ňom taká obrovská láska, ktorou chce zachrániť a Spasiť mnohých. Ale človek je hriešny tvor a nikdy sa sám nezachráni pred večným ohňom. Na to, aby sa zachránil, potrebuje ešte kým žije prísť ku Pánovi Ježišovi. Ja verím všetkému čo píše Sväté písmo. Je to písané svätými prorokmi nám- všetkým ľuďom, aby sme spoznali Boha a celým srdcom túžili po Ňom. Aby sme Ho hľadali. Nový zákon stále platí a aj bude platiť, kým táto generácia nepominie.
Lebo ameň vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden punktik nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane./Ev.Sv.Matúša,5:18/
Túžila som vniesť do mnohých sŕdc túžbu po Pánovi. Niekde v kútiku svojho srdca verím, že niektorí premýšľajú v srdci o Bohu, lebo len skrze Neho/Boha/ žijeme, dýchame a hýbeme sa. Skrze Pána je život aj vtedy, ak zomrieme. On má moc nás vzkriesiť, aby sme ako anjeli Boží boli blízko Neho. Preto som písala niektoré svedectvá o Jedinom Živom Bohu, ako nás miluje a vedie po úzkej ceste spravodlivosti a nádeje. Ako človek vníma Boha. Veď práve preto túži po Ňom. Chcem napísať, že v mojom srdci bolo, aby ste všetci túžili po Bohu, úplne všetci! Verím, že nikto nezamýšľal v srdci o tom, že píšem v pýche a chválenkárstve. Samu seba neoslavujem! Moja radosť v Pánovi je skutočná. No pripúšťam, že stále myslím ako veľké decko, ak si namýšľam, že niekto aj číta tieto riadky. Už len na záver a končím.
Všetko je z Neho a pre Neho, pre Pána Ježiša Krista. Ale človek potrebuje Bohu vyznať svoje hriechy, celé vnútro ktoré je vo mne. Samého seba zaprieť a Ježiša Krista vo svojom srdci vyvýšiť nad všetko, nad úplne všetko v tomto živote. Lebo všetko viditeľné sa pominie a ostanú len veci, ktoré nevidíme...
Čo je viera? A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia.
/Ep.Sv.Pavla Židom11-1/

Najozajstné uctievanie má korene v pokornom sústredení mysle i srdca na Zvrchovaného Živého Pána Ježiša Krista, ako nám Ho zjavuje Božie Slovo. Pri takom uctievaní kresťan padá k Pánovým nohám a s pokorným srdcom sa znovu vydáva Bohu./ Z knihy Richard A. Bennet, Duchovný pokrm/

Opatrovanie alebo služba

26. října 2018 v 11:11 | Reginahv


V poslednom čase neustále pribúda povolanie opatrovateľov. Je to aj preto, lebo práca, ktorú sme vykonávali prv, napríklad v nejakom závode, zanikla. Ak aj existuje, lebo v niektorých regiónoch určite áno, pracuje len málo ľudí, nech ich Pán požehná a dá im túžbu do srdca po Ňom. Môj manžel hovorí, že do každej jednej práce človek ak nevloží aj svoje srdce, potom tá práca nestojí za nič. Má pravdu. Ak niekto opatruje chorého človeka, do práce by mal vložiť nielen kúsok, ale úplne celé srdce. Nemožno opatrovať človeka, ak s ním necítim, ak mi je ľahostajný alebo ak idem opatrovať len preto, aby som dostal zaplatené. No možno sa stávajú aj takéto prípady.
Ak nás práca napĺňa radosťou, ak pritom túžim pomáhať ako len vládzem, lebo vládzem preto, že tak ma vedie Pán, a všetko čo nás napĺňa radosťou je od nášho Boha. Mnoho krát sa stáva, žiaľ, že miesto zdravotnej sestry posielajú opatrovateľku na miesta, ktoré by nemala vykonávať, teda stalo sa také niečo aj mne a som veľmi smutná z toho. To, čo zdravotné sestry študujú roky, opatrovateľ to má zvládnuť čo najskôr, ale ja sa s tým nestotožňujem, pretože každý by mal byť zodpovedný za svoju prácu a učiť sa na pacientovi niečo čo nie je v mojej kompetencii, ak to zbabrem, kto bude za to zodpovedný? Myslím si, že je chybou opatrovateliek, ak súhlasia vykonávať prácu zdravotnej sestry a oni nemajú ani najmenšie skúsenosti s určitou diagnózou.
Niektoré rodiny ale neviem z akého dôvodu odmietajú odborníkov, ako pán, ktorého momentálne opatrujem. Zbytočne mu hovorím, aby neodvolával odborníkov, lebo je na nich odkázaný, pretože úkon, ktorý potrebuje každý jeden deň aby sa na ňom vykonal, nemôže vykonávať opatrovateľka. Moja úplne prvá cesta k nemu bola pre mňa prekvapením že ma sem poslala agentúra, dokonca sa vyjadrili, že však sa to naučíte! To bol šok! Ak by som nebola presvedčená o tom, že ma tam poslal Boh, zvrtnem sa na opätku a okamžite odídem. No v mojom srdci je túžba zvestovať Evanjelium a chváliť Pána každý deň, aby všetci túžili po Ňom, veď On miluje všetkých ľudí.
Mnohí ani netušia, aké je pre človeka veľmi dôležité prijať do srdca Pána Ježiša Krista, Jediného Spasiteľa a zmieriť sa s Bohom. Mnoho ľudí je presvedčených o svojej spravodlivosti a dobrote a nemyslia si, že aby boli zachránení, potrebujú Pána Ježiša. Hovoria: Veď je to len Syn Boha Najvyššieho, Otec je dôležitý! Samozrejme že vôbec nič nechápu, majú zaslepené oči aj uši. Sám Boh hovorí: Kto nectí Syna, nectí ani Otca. Niektorí sú presvedčení, že po smrti budú očistení od hriechov, čo tiež nie je pravda. Moja práca, ktorú vykonávam z celého srdca, ma napĺňa láskou Pána Ježiša Krista. Radosť, ktorú vnímam, ak klient túži po Pánovi Ježišovi, je tak silná, že nie jedenkrát sa v radosti usmievam a vôbec mi neprekážajú poznámky nášho obyvateľstva. Žehnám všetkým, aby aj oni pocítili tú nefalšovanú radosť, ktorá plynie zo srdca človeka.
Teda, aj tentokrát ma poslali kam chceli, do tej najkomplikovanejšej rodiny. Pred asi tromi mesiacmi mi síce sľúbili, že mi nájdu ľahšiu prácu, ale to mi asi nehrozí. Komu by sa páčilo spávať po dve-tri hodiny? Tak ma manžel odviezol na uvedenú adresu. Ešte ani dvere sme nestihli otvoriť a pani domu mi jasne dala pocítiť, ako ma tam nepotrebuje. Veď jej nikto nikdy nepovedal, že príde opatrovateľka a okrem toho, nemá ju kam ani uložiť. Ani posteľ, ani skriňu, okrem toho, som cudzia a tak ako môže niekomu cudziemu dôverovať? Posilnená Pánom Ježišom som jej dookola hovorila, že ja som jej prišla pomôcť, nie posedávať. Len ma mrzí, že mi nik nedal vedieť, že tu nie je posteľ, z domu by som si priniesla matrac. Na to sa pani trochu zháčila, avšak tá nervozita, ktorá z nej sálala, ďakujem Bohu, že mi dal taký pokoj do srdca, aký dáva len náš Pán.
Chápem aj pani. Veď som vlastne narušila jej súkromie, ešte totiž nikto cudzí u nich nebýval. A že zvládala sa starať o svojho syna pol roka, ona, skoro deväťdesiat ročná, tak naozaj to pochopí len človek, ktorý jej príde pomôcť, lebo chvíľku pokoja sme nemali. Tak sa stalo o pár dní, že pani si konečne uvedomila, že si môže oddýchnuť, pospať si nie tri hodiny, ale aj celú noc. Pán nám dával pokoj všetkým. No asi po desiatich dňoch sa satanovi prestalo páčiť naše pokojné spolužitie a nanovo zasial pochybnosti a lži do srdca panej domu. Tak som nechtiac aj ja vybuchla a v tej chvíli boli všetci ticho. Nepokoj vznikol pre jedne nohavice, ktoré bolo treba zašiť. No pani ich niekam tak odložila, v nádeji, že jej potomok na ne zabudne. Podarilo sa mi ich nájsť a ešte v ten deň som ich zašila. No vnímala som, že sa všetkým musím ospravedlniť a tak som to urobila. Pani mi povedala slová, na ktoré nikdy nezabudnem: Buďme ako doteraz, aj vy mne odpustite. Únava sa totiž podpíše pod nečakané výbuchy. Buďte našou láskou Kristovou, ako ste boli doteraz, prosím vás o to. Môj syn a aj ja vás milujeme.
Už sme nemohli zadržiavať slzy ani jeden z nás. Jednoducho sme plakali a zároveň som chválila Pána, že ten zlý, ten satan, nemá miesto v tomto dome. Naša reč je o láske k Bohu a k blížnemu a ja z celého srdca ďakujem Pánovi za to, že dal túžbu do srdca po Bohu pánovi na lôžku, jeho tete, a verím, že aj jeho matka kdesi v kútiku srdca túži po Pánovi.
Tak opatrovateľky zažívajú mnohé udalosti, aj my sme ľudia a niekedy je veľmi ťažké vojsť niekomu do domu, ak vás nechce prijať. Ale verím, že Pán otvorí srdcia ešte mnohých spoluobčanom, aby opatrovateľ seniorov neutekal do zahraničia, ale aby pomáhal doma. Veď aj doma máme mnoho chorých, ktorí sú odkázaní na našu pomoc.

Kam dál